ADL201U Büro TeknolojileriAnadolu AöfTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 4

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 4

#1. Aşağıdakilerden hangisi ‘amaçlara ulaşma derecesi’ tanımının karşılığıdır?

Cevap : c. Etkinlik

‘Amaçlara ulaşma derecesi’ tanımının karşılığı “Etkinlik”tir. Etkinlik, belirlenen hedeflere veya amaçlara ne kadar başarılı bir şekilde ulaşıldığını ifade eder ve genellikle kaynakların kullanımı ve sonuçların elde edilme sürecindeki başarı düzeyini ölçer. Bu nedenle doğru seçenek c. Etkinlik’tir.

#2. Müşteriyle etkileşimli bir ilişki kurarak istek ve beklentilerini anlamak, onları sadık müşteri yapmak ve kârlı bir müşteriye dönüştürmek için işletmenin tüm birimlerinin ve çalışanlarının hep birlikte hareket etmesine ne ad verilir?

Cevap : e. Müşteri ilişkileri yönetimi

Müşteriyle etkileşimli bir ilişki kurarak istek ve beklentilerini anlamak, onları sadık müşteri yapmak ve kârlı bir müşteriye dönüştürmek için işletmenin tüm birimlerinin ve çalışanlarının hep birlikte hareket etmesine “Müşteri İlişkileri Yönetimi” (CRM) adı verilir. CRM, müşteri veri tabanlarının yönetimi, müşteri iletişimi, satış desteği ve müşteri hizmetleri gibi işlemleri kapsar ve müşteri memnuniyetini artırarak işletmenin uzun vadeli başarısını destekler. Dolayısıyla doğru seçenek e. Müşteri ilişkileri yönetimi’dir.

#3. Sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı, belirli bir konuda uzman kişilerin yazdığı ve düzenlediği bloglara ne ad verilir?

Cevap : c. Temasal Blog

Sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı, belirli bir konuda uzman kişilerin yazdığı ve düzenlediği bloglara “c. Temasal Blog” adı verilir. Temasal bloglar, belli bir tema veya konu etrafında odaklanır ve bu konuda derinlemesine bilgi, analiz veya görüşler sunar. Yazarlar, konuları hakkında uzmanlık derecesine sahip kişilerden oluşabilir ve okuyucularına detaylı içerikler sağlar. Bu tür bloglar, ilgili konuyla ilgili kapsamlı bilgi arayan okuyucular için değerli kaynaklar sunar.

#4. Satın alınması öngörülen ürünlerin özelliklerini bir tablo üzerinde karşılaştırarak incelemek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Karşılaştırmalı ürün analizi

Satın alınması öngörülen ürünlerin özelliklerini bir tablo üzerinde karşılaştırarak incelemek “Karşılaştırmalı ürün analizi”dir. Bu yöntem, çeşitli ürünlerin özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını yan yana koyarak değerlendirmeyi sağlar, böylece en uygun seçeneğin belirlenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla doğru seçenek b. Karşılaştırmalı ürün analizi’dir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi radyo yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal (dijital) kayıt anlamına gelmektedir?

Cevap : b. Podcast

Radyo yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal (dijital) kayıt anlamına gelen terim “b. Podcast”tir. Podcastler, belirli konular üzerine odaklanan ses yayınlarıdır ve kullanıcılar bu içerikleri internet üzerinden indirerek, istedikleri zaman, istedikleri yerde dinleyebilirler. Bu özellikleriyle podcastler, bilgi edinme ve eğlence için popüler bir araç haline gelmiştir.


#6. Bilindiği gibi internetin yeni, güncellenmiş versiyonuna Web 2.0 adı verilmektedir. Web 2.0'ın eski internetten farkı hangi seçenekte doğru olarak verilmektedir?

Cevap : e. İçeriklerin kullanıcılar tarafından hazırlanması

Web 2.0’ın eski internetten farkı “e. İçeriklerin kullanıcılar tarafından hazırlanması” seçeneğinde doğru olarak verilmektedir. Web 2.0 terimi, kullanıcıların içerik oluşturmasına, paylaşmasına ve sosyal etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan internet teknoloji ve uygulamalarının gelişimini ifade eder. Bu evrim, interneti pasif bir bilgi kaynağından, kullanıcıların aktif olarak katkıda bulunduğu, içerik ürettiği ve paylaştığı dinamik bir platforma dönüştürmüştür.

#7. Yüz yüze etkileşimde kullanılan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Elektronik Toplantı Sistemleri

Yüz yüze etkileşim, katılımcıların fiziksel olarak aynı mekanda bulundukları ve doğrudan iletişim kurdukları bir etkileşim türüdür. Bu bağlamda, yüz yüze etkileşim için kullanılan teknoloji, genellikle grup etkileşimini ve toplantıları kolaylaştırmaya yönelik olan teknolojilerdir. Seçenekler arasında bu tanıma en uygun olanı “Elektronik Toplantı Sistemleri”dir.

e. Elektronik Toplantı Sistemleri

Elektronik Toplantı Sistemleri, yüz yüze toplantıları destekleyen teknolojik araçlardır. Bu sistemler, toplantı sürecini daha verimli hale getirmek, fikirlerin düzenlenmesi ve paylaşılması, karar alma süreçlerinin kolaylaştırılması gibi amaçlar için kullanılır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamada dikkate alınacak bir unsur değildir?

Cevap : a. Ürünün boyutları

Finansal kiralamada dikkate alınacak unsurlar arasında, ürünün boyutları genellikle birincil bir faktör olarak görülmez. Finansal kiralamada daha çok büro aracının teknolojisinin değişme hızı, maliyeti, kiralama koşulları ve iş süreçlerinin istikrarı gibi faktörler önemlidir. Bu unsurlar, kiralamadan elde edilecek finansal ve operasyonel faydaları etkileyebilir. Dolayısıyla doğru seçenek a. Ürünün boyutları’dır.

#9. Gözlemlenebilen, ölçülebilen ya da hesaplanabilen bir davranış ya da tutuma ait değere ne ad verilir?

Cevap : b. Veri

Gözlemlenebilen, ölçülebilen ya da hesaplanabilen bir davranış ya da tutuma ait değere “Veri” adı verilir. Bu tanım, çeşitli formlarda toplanabilen ve analiz edilmek üzere kullanılabilen ham bilgileri ifade eder. Örneğin, bir anketten toplanan yanıtlar, bir deneyde ölçülen sıcaklıklar ya da bir gözlem sırasında kaydedilen davranışlar veri olarak kabul edilir. Veri, işlenip analiz edildiğinde bilgiye dönüşür ve karar verme süreçlerinde kullanılır. Bu nedenle, doğru seçenek b. Veri’dir.

#10. Kablo bağlantısı olmadan kısa dalga radyo frekanslarını kullanan, 10-100 m. bir alanda çalışan kablosuz teknolojiye ne ad verilir?

Cevap : c. Bluetooth

Kablo bağlantısı olmadan kısa dalga radyo frekanslarını kullanarak 10-100 metre arası bir alanda çalışan kablosuz teknolojiye “Bluetooth” adı verilir. Bluetooth, cihazlar arası veri aktarımı için düşük güç tüketen bir teknolojidir ve kulaklıklar, hoparlörler, telefonlar ve bilgisayarlar gibi birçok farklı türdeki cihazın birbirleriyle kablosuz olarak iletişim kurmasını sağlar. Bu teknoloji, kullanıcıların kablo karmaşasına gerek kalmadan veri paylaşımı yapmalarına olanak tanır. Dolayısıyla doğru seçenek c. Bluetooth’tur.


#11. Hem iletişim hem de koordinasyonu aynı anda gerektiren birlikte çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Farklı zaman/farklı mekân

İletişim ve koordinasyon gerektiren bir çalışma türünü belirlemek için, öncelikle bu iki terimin ne anlama geldiğini anlamak önemli:

İletişim, bilgi ve düşüncelerin paylaşılmasını ifade eder.
Koordinasyon, farklı görevleri veya faaliyetleri uyumlu bir şekilde düzenleme ve yönetme sürecidir.
Bu bilgiler ışığında, dört farklı çalışma türüne tekrar bakalım:

– Aynı Zaman/Aynı Mekân (Yüz Yüze Etkileşimler):

Bu, fiziksel olarak aynı yerde ve aynı zamanda etkileşimde bulunmayı gerektirir. Yüz yüze toplantılar bu kategoriye girer.

– Aynı Zaman/Farklı Mekân (Uzaktan Etkileşim):

Bu, katılımcıların farklı yerlerde olmasına rağmen aynı zamanda etkileşimde bulundukları durumlardır. Örneğin, video konferanslar bu duruma örnektir.

– Farklı Zaman/Aynı Mekân (Süreklilik Gösteren Faaliyetler):

Bu, katılımcıların aynı fiziksel mekanda fakat farklı zamanlarda çalışmalarını ifade eder. Örneğin, bir ofiste vardiyalı çalışma bu duruma örnektir.

– Farklı Zaman/Farklı Mekân (İletişim Koordinasyona İhtiyaç Gösteren Faaliyetler):

Bu durum, katılımcıların hem farklı zamanlarda hem de farklı mekanlarda bulundukları çalışma türünü ifade eder. Bu durum, genellikle asenkron iletişim araçlarını (e-posta, mesajlaşma uygulamaları, proje yönetim araçları vb.) kullanmayı gerektirir ve bu süreçte etkin iletişim ve koordinasyon gereklidir.

Bu bilgiler doğrultusunda, “hem iletişim hem de koordinasyonu aynı anda gerektiren birlikte çalışma türü” ifadesi, senkronize bir etkileşimi değil, katılımcıların farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda olmalarını ve bu süreçte etkin bir şekilde iletişim ve koordinasyon yapmalarını gerektiren bir çalışma türünü ifade ediyor gibi görünmektedir. Bu nedenle, bu açıklama en iyi “Farklı Zaman/Farklı Mekân (İletişim Koordinasyona İhtiyaç Gösteren Faaliyetler)” kategorisiyle eşleşir. Dolayısıyla doğru seçenek:

d. Farklı zaman/farklı mekân

#12. Hareketli görüntülerin yansıtılması için daha elverişli olan projektör türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Dijital

Hareketli görüntülerin yansıtılması için en uygun projektör türünü değerlendirelim. Öncelikle, hareketli görüntülerin net ve akıcı bir şekilde yansıtılması için önemli olan özellikler şunlardır:

1- Yüksek Çözünürlük: Hareketli görüntülerde detayların netliği için önemlidir.
2- Yüksek Kontrast Oranı: Canlı ve derin renkler için gereklidir.
3- Yüksek Işık Parlaklığı: Parlak ortamlarda bile net görüntüler sağlar.
4- Yüksek Yenileme Hızı: Hareketli görüntülerde bulanıklığı azaltır ve akıcılığı artırır.

Bu özelliklere bakıldığında, LCD projektörler genellikle sabit görüntüler için iyi bir performans sergilerken, hareketli görüntülerde renk solması veya hareket bulanıklığı yaşayabilir. Bununla birlikte, modern LCD projektörler bu sorunları büyük ölçüde azaltmıştır. Dijital projektörler (özellikle DLP teknolojisine sahip olanlar), hareketli görüntüler için daha uygun olabilirler çünkü genellikle daha yüksek bir yenileme hızına sahiptirler, bu da hareket bulanıklığını azaltır.

Verdiğiniz bilgiler çerçevesinde, “e. Dijital” seçeneği genel olarak hareketli görüntüler için en uygun seçenek olabilir, özellikle bu kategoride DLP teknolojisine sahip projektörler düşünüldüğünde. Bununla birlikte, “d. Işık parlaklığı yüksek” seçeneği de hareketli görüntüler için önemli bir özelliktir, özellikle parlak ortamlarda netlik için. Bu durumda en uygun seçenek olarak “e. Dijital”i öneririm, ancak “d. Işık parlaklığı yüksek” seçeneğinin de önemini göz ardı etmemek gerekir.

#13. Asenkron ders sunumunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : e. Anlık mesaj

Asenkron ders sunumunda “e. Anlık mesaj” bulunmaz. Asenkron öğrenme, öğrencilerin ve eğitmenlerin aynı anda çevrimiçi olmalarını gerektirmez; bu nedenle, gerçek zamanlı iletişim aracı olan anlık mesajlar bu tür ders sunumlarının doğasına uygun değildir. Asenkron dersler, genellikle önceden kaydedilmiş görüntü, ses, animasyon ve metin materyallerini içerir.

#14. Farklı web kaynaklarından gelen bütün içeriğin bir yerde toplanması yoluyla güncellemeleri kolayca takip etmeye yarayan araçlara ne ad verilir?

Cevap : d. Özet akışları

Farklı web kaynaklarından gelen bütün içeriğin bir yerde toplanması yoluyla güncellemeleri kolayca takip etmeye yarayan araçlara “d. Özet akışları” adı verilir. Özet akışları, genellikle RSS (Really Simple Syndication) formatında sunulur ve kullanıcıların birden çok web sitesinden gelen güncellemeleri tek bir yerden takip etmelerine olanak tanır. Bu sayede, kullanıcılar favori haber siteleri, bloglar ve diğer içerik kaynaklarından gelen son yazıları ve haberleri bir arayüz üzerinden kolayca görüntüleyebilirler.

#15. Uzaktan etkileşim aşağıdaki ortamlardan hangisi için kullanılmaktadır?

Cevap : b. Aynı zaman/farklı mekân

Uzaktan etkileşim, katılımcıların fiziksel olarak aynı yerde bulunmadıkları durumlar için kullanılır. Bu durumda, etkileşimin “aynı zaman/farklı mekân” şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu seçenek, katılımcıların aynı anda etkileşimde bulundukları ancak farklı mekanlarda oldukları anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevap:

b. Aynı zaman/farklı mekân


#16. Organizasyonun çeşitli işlevlerinin tümünü birbirine bağlayan paket programlara ne ad verilir?

Cevap : a. Kurumsal kaynak planlam

Organizasyonun çeşitli işlevlerinin tümünü birbirine bağlayan paket programlara “Kurumsal Kaynak Planlama” (ERP) adı verilir. ERP sistemleri, finans, insan kaynakları, üretim, satın alma, envanter yönetimi, satış, müşteri hizmetleri gibi işletmenin farklı bölümlerinden gelen bilgileri tek bir veritabanında birleştirir. Bu entegrasyon, iş süreçlerinin daha verimli yönetilmesini sağlar, veri tutarlılığını artırır ve karar verme süreçlerini destekler. Dolayısıyla doğru seçenek a. Kurumsal kaynak planlama’dır.

#17. Bilgisayarları günlük yaşamın bir parçası haline getiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Bağlanabilirlik

Bilgisayarları günlük yaşamın bir parçası haline getiren gelişme “Bağlanabilirlik”tir. Bağlanabilirlik, bilgisayarların ve diğer elektronik cihazların internet ve ağlar aracılığıyla birbiriyle ve dünya genelindeki bilgi kaynaklarıyla bağlantı kurabilmesini ifade eder. Bu sayede, bilgisayarlar evlerde, iş yerlerinde ve hemen hemen her yerde vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bağlanabilirlik, e-posta, sosyal medya, çevrimiçi alışveriş, uzaktan eğitim ve telekomünikasyon gibi pek çok modern uygulamanın temelini oluşturur. Dolayısıyla doğru seçenek d. Bağlanabilirlik’tir.

#18. Bir yatırımın ekonomik olarak görülebilmesi için F/M oranının ne olması gereklidir?

Cevap : e. 1’den büyük

Bir yatırımın ekonomik olarak görülebilmesi için Fayda/Maliyet (F/M) oranının 1’den büyük olması gereklidir. Bu oran, yatırımın getireceği faydaların maliyetlerini aştığını gösterir. Eğer F/M oranı 1’den büyükse, bu, yatırımın maliyetlerinden daha fazla fayda sağlayacağı anlamına gelir ve ekonomik olarak mantıklı olduğu sonucuna varılır. Dolayısıyla doğru seçenek e. 1’den büyük’tür.

#19. Büro gereksinmelerinin analizinin kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : c. Büro donanımlarının fiyatları

Büro gereksinimlerinin analizi, genellikle büro donanımlarının nasıl ve ne sıklıkta kullanılacağı, hangi tür belgelerin üretileceği ve kullanıcı sayısı gibi faktörleri içerir. Bu analiz sürecinde, donanımların kullanım alanları, kullanım sıklığı ve üretilecek belgelerin türleri gibi operasyonel ihtiyaçlar öncelikli olarak değerlendirilir. Büro donanımlarının fiyatları, genellikle bütçe planlaması ve maliyet analizi aşamalarında dikkate alınır, ancak bu, gereksinimlerin analiz edilmesi sürecinin doğrudan bir parçası değildir. Bu nedenle, analizin kapsamında doğrudan yer almayan seçenek c. Büro donanımlarının fiyatları’dır.

#20. Etkileşimli yazı tahtasında kullanılan elektromanyetik tarama teknolojisi ile aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Cevap : d. Kalem

Etkileşimli yazı tahtalarında kullanılan elektromanyetik tarama teknolojisi, genellikle özel bir kalemle kullanılır. Bu kalem, elektromanyetik sinyalleri alıp gönderebilen bir teknolojiye sahiptir. Kalem, tahtanın yüzeyine temas ettiğinde veya yakınında olduğunda, tahtadaki sensörler kalem tarafından gönderilen sinyalleri algılayarak kullanıcının tahtada yaptığı işlemleri takip eder ve yorumlar.

Bu bağlamda, etkileşimli yazı tahtasında kullanılan elektromanyetik tarama teknolojisiyle en uyumlu araç “d. Kalem”dir. Diğer seçenekler bu teknolojiyle doğrudan uyumlu değildir. Dolayısıyla doğru cevap:

d. Kalem


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -4

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -4

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ADL201U Büro Teknolojileri Ünite -4

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 4

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 4

Ünite -4

Toplantı ve Sunum Sistemler

Toplantı ve Sunum Sistemleri

Giriş

Günümüz iş dünyasında, etkili toplantı ve sunum sistemlerinin kullanımı, iş süreçlerinin verimliliğini ve etkileşim kalitesini artırmaktadır. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin Büro Teknolojileri dersi, bu önemli konuya odaklanmaktadır. Bu makale, toplantı ve sunum teknolojilerinin temel özellikleri ve uygulamaları hakkında bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Uzaktan Etkileşim ve İletişim Teknolojileri

– Uzaktan Etkileşim:

Uzaktan etkileşim, aynı anda farklı mekânlarda bulunan bireyler arasında gerçekleşir. Bu bölüm, bu tür etkileşim için kullanılan teknolojileri, avantajlarını ve zorluklarını ele alacaktır.

– İletişim Teknolojileri:

İşbirliği ve koordinasyon gerektiren görevler için kullanılan iletişim teknolojileri, ekip çalışmalarının verimliliğini ve etkinliğini artırır.

Sunum ve Görsel İletişim Araçları

– Sunum Teknolojileri:

Hareketli görüntülerin yansıtılması için kullanılan dijital projektörler ve bunların sunumlarda nasıl etkin kullanılabileceği üzerinde durulacak.

– Etkileşimli Yazı Tahtaları:

Etkileşimli yazı tahtalarının kullanımı ve bu tahtalarda kullanılan elektromanyetik tarama teknolojisinin avantajları.

Ekip Çalışması ve Proje Yönetimi Araçları

– Ekip Odası Yazılımı:

Sürekli görevler ve projeler için tasarlanmış ekip odası yazılımının işlevleri ve kullanımı.

– Proje Yönetimi Araçları:

Proje yönetimi yazılımlarının, projelerin etkili bir şekilde planlanması ve yönetilmesinde nasıl kullanıldığı.

Elektronik İletişim Araçları

– E-posta:

Bilgisayarlar arasında iletişim sağlayan temel bir araç olan e-postanın işleyişi ve önemi.

– Wiki ve Bloglar:

Bilgi paylaşımı ve işbirliği için kullanılan wiki ve blog platformlarının özellikleri ve iş dünyasında nasıl kullanıldığı.

Sonuç ve Öneriler

Toplantı ve sunum sistemleri, modern iş dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu teknolojilerin doğru kullanımı, iş süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırabilir. Bu makale, öğrencilere bu konular hakkında temel bilgiler sunarak, bu teknolojileri daha etkin kullanmaları için rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

@lolonolo_com

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 4

Ünite -4

Toplantı ve Sunum Sistemler

1. Uzaktan etkileşim aşağıdaki ortamlardan hangisi için kullanılmaktadır?

a. Aynı zaman/aynı mekân
b. Aynı zaman/farklı mekân
c. Farklı zaman/aynı mekân
d. Farklı zaman/farklı mekân
e. Aynı zaman/aynı teknoloji

Cevap : b. Aynı zaman/farklı mekân

2. Hem iletişim hem de koordinasyonu aynı anda gerektiren birlikte çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Aynı zaman/aynı mekân
b. Aynı zaman/farklı mekân
c. Farklı zaman/aynı mekân
d. Farklı zaman/farklı mekân
e. Aynı zaman/aynı teknoloji

Cevap : d. Farklı zaman/farklı mekân

3. Yüz yüze etkileşimde kullanılan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

a. Anında Mesaj
b. Sohbet
c. Proje Yönetimi
d. E-posta
e. Elektronik Toplantı Sistemleri

Cevap : e. Elektronik Toplantı Sistemleri

4. Hareketli görüntülerin yansıtılması için daha elverişli olan projektör türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. LCD
b. Çözünürlüğü düşük
c. Kontrast oranı düşük
d. Işık parlaklığı yüksek
e. Dijital

Cevap : e. Dijital

5. Etkileşimli yazı tahtasında kullanılan elektromanyetik tarama teknolojisi ile aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a. Parmak
b. Lazer işaretleyici
c. Barkod okuyucu
d. Kalem
e. Klavye

Cevap : d. Kalem

6. Ekip Odası yazılımı aşağıdakilerden hangi ortam için kullanılmaktadır?

a. Yüz yüze etkileşim
b. Uzaktan etkileşim
c. Sürekli görevler
d. İletişim ve koordinasyon
e. Uzaktan koordinasyon

Cevap : c. Sürekli görevler

7. Proje yönetimi yazılımı aşağıdakilerden hangi ortam için kullanılmaktadır?

a. Yüz yüze etkileşim
b. Uzaktan etkileşim
c. Sürekli görevler
d. İletişim ve koordinasyon
e. Uzaktan koordinasyon

Cevap : c. Sürekli görevler

8. Bir bilgisayardan diğerine gönderilen postaya ne ad verilir?

a. Acele Posta
b. E-posta
c. Mesaj
d. SMS
e. APS

Cevap : b. E-posta

9. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ve koordinasyona yönelik teknolojilerden biri değildir?

a. Haber grupları
b. Blog
c. Sesli konferans
d. Wiki
e. Anında mesaj

Cevap : c. Sesli konferans

10. Wikipedia projesinin Türkçe versiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Wikipedia.tr
b. Wikipedya
c. Wiki-Turkey
d. Viki
e. Vikipedi

Cevap :e. Vikipedi

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 4

Aof - Anadolu ADL201U Büro Teknolojileri Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 4

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!