ADL201U Büro TeknolojileriAnadolu AöfTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -7

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -7

#1. Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamada dikkate alınacak bir unsur değildir?

Cevap : a. Ürünün boyutları

Finansal kiralamada dikkate alınacak unsurlar arasında, ürünün boyutları genellikle birincil bir faktör olarak görülmez. Finansal kiralamada daha çok büro aracının teknolojisinin değişme hızı, maliyeti, kiralama koşulları ve iş süreçlerinin istikrarı gibi faktörler önemlidir. Bu unsurlar, kiralamadan elde edilecek finansal ve operasyonel faydaları etkileyebilir. Dolayısıyla doğru seçenek a. Ürünün boyutları’dır.

#2. Her insanın gündelik yaşama katılımı sırasında, bina iç mekanlarından kentsel dış mekanlara kadar uzanan yapılaşmış çevre, hizmet ve araçlarla zorluk çekmeden, herkesle birlikte eşit şekilde etkileşimi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : a. Erişilebilirlik

Her insanın gündelik yaşama katılımı sırasında, bina iç mekanlarından kentsel dış mekanlara kadar uzanan yapılaşmış çevre, hizmet ve araçlarla zorluk çekmeden, herkesle birlikte eşit şekilde etkileşimi “Erişilebilirlik” ile açıklanabilir. Erişilebilirlik, tüm bireylerin fiziksel engellerle karşılaşmadan çevrelerine, hizmetlere ve bilgilere erişebilmesi anlamına gelir ve toplumsal katılımın önündeki engelleri kaldırarak herkes için eşit fırsatlar yaratmayı hedefler. Dolayısıyla doğru seçenek a. Erişilebilirlik’tir.

#3. Doğru ürünün; doğru yerde, doğru zamanda ve en düşük maliyetle teslim edilmesini sağlayan iş sürecine ne ad verilir?

Cevap : b. Tedarik zinciri yönetimi

Doğru ürünün; doğru yerde, doğru zamanda ve en düşük maliyetle teslim edilmesini sağlayan iş sürecine “Tedarik Zinciri Yönetimi” (SCM) adı verilir. Tedarik zinciri yönetimi, hammadde ediniminden üretim, dağıtım ve son tüketiciye kadar olan tüm süreçleri kapsayan ve optimize eden bir yönetim sistemidir. Bu süreç, ürünlerin mümkün olan en verimli ve etkili şekilde akışını sağlayarak işletmelerin maliyetleri düşürmesine, verimliliği artırmasına ve müşteri memnuniyetini iyileştirmesine yardımcı olur. Dolayısıyla doğru seçenek b. Tedarik zinciri yönetimi’dir.

#4. Know-how olarak ifade edilebilen teknik yeteneklerden oluşan bilgiye ne ad verilir?

Cevap : d. Örtük bilgi

Know-how olarak ifade edilebilen teknik yeteneklerden oluşan bilgiye “Örtük Bilgi” adı verilir. Örtük bilgi, bireylerin deneyimleri, becerileri, fikirleri ve içgörüleri gibi, kolaylıkla ifade edilemeyen veya standart metotlarla aktarılamayan bilgidir. Bu tür bilgi genellikle kişisel deneyimlere dayalıdır ve bireyler arasında formal olmayan yollarla paylaşılır. Dolayısıyla doğru seçenek d. Örtük bilgi’dir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi masa, sandalye ve depolama üniteleri gibi tefriş malzemeleri, bilgisayar ve ekipmanları gibi çalışma konusuna bağlı olarak farklı teknik donanımları bünyesinde barındırır?

Cevap : d. Çalışma birimi

Aşağıdakilerden masa, sandalye ve depolama üniteleri gibi tefriş malzemeleri ile bilgisayar ve ekipmanları gibi farklı teknik donanımları bünyesinde barındıran terim “Çalışma Birimi”dir. Çalışma birimi, bir ofis veya çalışma ortamında bulunan ve bir kişinin işlevsel olarak çalışmasını sağlayan tüm ekipman ve mobilyaları kapsar. Bu, bireyin verimliliğini ve konforunu artırmak için düzenlenmiş bir alandır. Dolayısıyla doğru seçenek d. Çalışma birimi’dir.


#6. Organizasyonda gerçekleşen olayları an be an kayıt altına alan bilgi sistemine ne ad verilir?

Cevap :a. Kayıt işleme sistemi

Organizasyonda gerçekleşen olayları an be an kayıt altına alan bilgi sistemine “Kayıt İşleme Sistemi” adı verilir. Bu tür sistemler, işlem verilerini toplar, işler ve depolar, böylece işletmelerin günlük işlemlerini verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Örneğin, satış işlemleri, stok düzeyleri, mali işlemler ve müşteri bilgileri gibi verileri kaydedebilir ve raporlayabilir. Bu sistemler, organizasyonların operasyonel verimliliğini artırmalarına yardımcı olur ve temel işlevsel gereksinimleri karşılar. Dolayısıyla doğru seçenek a. Kayıt işleme sistemi’dir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin girdilerinden biri değildir?

Cevap : e. Finansal sonuçlar

Bu soruda, üretim sisteminin girdileriyle ilgili bir seçim yapmanız isteniyor. Üretim sistemi, belirli girdileri kullanarak çıktılar (ürünler veya hizmetler) üreten bir süreci ifade eder. Tipik olarak, bu girdiler malzeme, işgücü, sermaye ve arazi gibi kaynaklardan oluşur. Finansal sonuçlar ise genellikle üretim sürecinin bir çıktısı olarak kabul edilir, bir girdi değildir. Bu nedenle, sorunun cevabı “e. Finansal sonuçlar” olacaktır.

#8. Girdileri amaçlara uygun şekilde çıktılara dönüştürmeye yönelik işlemlere ne ad verilir?

Cevap : d. Dönüşüm süreci

 

Bu soru, bir sistemde girdilerin amaçlara uygun şekilde çıktılara dönüştürülme sürecini tanımlamaktadır. Bu süreç genellikle “dönüşüm süreci” olarak adlandırılır. Bu nedenle doğru cevap:

d. Dönüşüm süreci

Bu terim, bir sistemin (bu durumda büro teknolojileri) girdileri (bilgiler, veriler vb.) alıp bunları belirli bir amaç doğrultusunda işleyerek çıktılara (raporlar, dokümanlar vb.) dönüştürdüğü işlemleri ifade eder. Diğer seçenekler, sistem analizi, sistem çalışması, bilgi akışı ve kontrol, kontrol döngüsü, bu sürecin farklı yönlerini veya aşamalarını tanımlasa da, genel dönüşüm sürecinin kendisi bu terimle daha iyi ifade edilir.

#9. Büro ortamları için homojen etkisi nedeniyle tercih edilen en elverişli aydınlatma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Genel aydınlatma

Büro ortamları için homojen etkisi nedeniyle tercih edilen en elverişli aydınlatma türü “Genel aydınlatma”dır. Genel aydınlatma, tüm mekanı eşit şekilde aydınlatmayı amaçlar ve çalışma alanında görsel konfor sağlamak için önemlidir. Homojen bir aydınlatma, göz yorgunluğunu azaltır ve okuma, yazma gibi görsel görevlerin daha rahat yapılmasını sağlar. Dolayısıyla doğru seçenek e. Genel aydınlatma’dır.

#10. Satın alınması öngörülen ürünlerin özelliklerini bir tablo üzerinde karşılaştırarak incelemek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Karşılaştırmalı ürün analizi

Satın alınması öngörülen ürünlerin özelliklerini bir tablo üzerinde karşılaştırarak incelemek “Karşılaştırmalı ürün analizi”dir. Bu yöntem, çeşitli ürünlerin özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını yan yana koyarak değerlendirmeyi sağlar, böylece en uygun seçeneğin belirlenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla doğru seçenek b. Karşılaştırmalı ürün analizi’dir.


#11. İnsanın beden ölçülerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Antropometri

İnsanın beden ölçülerini inceleyen bilim dalı “Antropometri”dir. Antropometri, insan vücudunun boyutlarını, şekillerini, oranlarını ve diğer fiziksel özelliklerini ölçme ve değerlendirme pratiğidir. Bu bilim dalı, ergonomi, endüstriyel tasarım, mimarlık ve giysi tasarımı gibi çeşitli alanlarda, insan vücudu ile ürünler veya yaşam alanları arasındaki etkileşimi optimize etmek için kullanılır. Dolayısıyla doğru seçenek b. Antropometri’dir.

#12. Dünya çapında kablosuz 50 km’ye 75 Mbps hızda çalışan mikrodalga erişim sağlayan yüksek hızlı internet bağlantısına ne ad verilir?

Cevap : c. WiMax

 

Dünya çapında kablosuz 50 km’ye kadar mesafelerde 75 Mbps hızında çalışan mikrodalga erişim sağlayan yüksek hızlı internet bağlantısına “WiMax” adı verilir. WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access), geniş bir alanı kapsayan kablosuz iletişim standardıdır ve özellikle geniş bant internet erişimi için tasarlanmıştır. Bu teknoloji, sabit ve mobil internet erişimi için kullanılabilir ve kırsal veya altyapının yetersiz olduğu bölgelerde kablosuz erişim sağlama konusunda etkili bir çözüm sunar. Dolayısıyla doğru seçenek c. WiMax’tır.

 

#13. Kelime işleme, büro otomasyon sistemlerinin hangisinde yer alır?

Cevap : e. Elektronik yayın sistemleri

#14. Aşağıdakilerden hangisi bürolarda bilgi üretimi/analizi başlığı altında ele alınabilecek faaliyetlerden biridir?

Cevap : d. Sunum oluşturma

Bu soru, büro ortamında gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler arasından, “bilgi üretimi/analizi” ile en çok ilişkili olanını belirlemenizi istemektedir. Seçenekleri inceleyelim:

a. Veritabanına erişim:

Veritabanları, bilgilerin saklandığı ve sorgulanabildiği sistemlerdir. Bu, bilgi analiziyle doğrudan ilişkilidir, çünkü veritabanlarından elde edilen bilgiler analiz edilebilir.

b. Bilgisayara bilgi girme:

Bu işlem genellikle veri girişi olarak adlandırılır ve daha çok bilgi toplama veya kaydetme ile ilişkilidir. Analiz veya üretimden ziyade, var olan bilgilerin dijital ortama aktarılmasıyla ilgilidir.

c. Fotokopiyle çoğaltma:

Bu işlem, mevcut belgelerin fiziksel kopyalarını oluşturmakla ilgilidir ve bilgi üretimi veya analiziyle doğrudan bir ilişkisi yoktur.

d. Sunum oluşturma:

Bu, bilgileri düzenleyerek ve görselleştirerek sunmakla ilgilidir. Bu süreç, bilgiyi analiz etmeyi ve bu analizi anlaşılır bir formatta sunmayı içerebilir.

e. İntranete erişim:

İntranet, bir organizasyon içindeki ağa bağlı bilgisayarlardır ve genellikle bilgi paylaşımı için kullanılır. Bu, doğrudan bilgi üretimi veya analiziyle ilişkili olmayabilir.

Bu bağlamda, “d. Sunum oluşturma” seçeneği, bilgi üretimi ve analizi ile en çok ilişkili olan faaliyet gibi görünmektedir. Sunumlar, analiz edilen bilgileri düzenleyip, yorumlayıp, anlaşılır ve etkili bir şekilde iletmek için kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap “d. Sunum oluşturma” olacaktır.

lolonolo_com

#15. Büro gereksinmelerinin analizinin kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : c. Büro donanımlarının fiyatları

Büro gereksinimlerinin analizi, genellikle büro donanımlarının nasıl ve ne sıklıkta kullanılacağı, hangi tür belgelerin üretileceği ve kullanıcı sayısı gibi faktörleri içerir. Bu analiz sürecinde, donanımların kullanım alanları, kullanım sıklığı ve üretilecek belgelerin türleri gibi operasyonel ihtiyaçlar öncelikli olarak değerlendirilir. Büro donanımlarının fiyatları, genellikle bütçe planlaması ve maliyet analizi aşamalarında dikkate alınır, ancak bu, gereksinimlerin analiz edilmesi sürecinin doğrudan bir parçası değildir. Bu nedenle, analizin kapsamında doğrudan yer almayan seçenek c. Büro donanımlarının fiyatları’dır.


#16. Hangi iki unsur yardımıyla bilgisayardaki randevu ve takvim cep telefonunda eş zamanlı olarak görüntülenebilir?

Cevap :b. Bulut bilişim ve senkronizasyon

Bilgisayardaki randevu ve takvimin cep telefonunda eş zamanlı olarak görüntülenmesi “Bulut bilişim ve senkronizasyon” yardımıyla mümkündür. Bulut bilişim, verilerin internet üzerinden uzak sunucularda saklanmasını ve erişilmesini sağlar. Senkronizasyon ise, farklı cihazlar arasında verilerin güncel ve tutarlı kalmasını sağlayan bir süreçtir. Bu ikili, kullanıcıların bilgisayarlarındaki randevu ve takvim gibi bilgileri cep telefonları gibi diğer cihazlarla otomatik olarak senkronize etmelerine olanak tanır, böylece her yerden erişim sağlanabilir. Dolayısıyla doğru seçenek b. Bulut bilişim ve senkronizasyon’dur.

#17. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan çalışma kavramının karşılığıdır?

Cevap : a. Büro dışından çalışma

Bu soruda “uzaktan çalışma” kavramının karşılığı sorulmaktadır. Uzaktan çalışma, genellikle bir ofis ortamı dışında, genelde evden ya da herhangi bir yerden iş görevlerini yerine getirme pratiğini ifade eder. Bu tanım göz önüne alındığında, şıklar arasından en uygun karşılık şu olacaktır:

a. Büro dışından çalışma

Diğer seçenekler, uzaktan çalışma kavramının spesifik tanımına tam olarak uymamaktadır. Genel merkeze uzak bürolarda, ülke dışındaki bürolarda veya bilgi işlem merkezinde çalışmak, fiziksel bir ofis ortamında çalışmayı gerektirebilir. Yarı zamanlı çalışma ise çalışma süresiyle ilgili bir terimdir ve çalışmanın nerede yapıldığına değil, ne kadar süreyle yapıldığına odaklanır

#18. Çalışana uygun çalışma ortamlarında sandalye, masa, bilgisayar ve klavye vb. yüksekliklerinin tamamen ayarlanabilir olması tercih edilmekle birlikte çalışana göre ayarlanması gereken öncelikli büro donanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Sandalye

Çalışana uygun çalışma ortamlarında, öncelikle ayarlanması gereken büro donanımı “Sandalye”dir. Ergonomik bir çalışma ortamı için sandalyenin, çalışanın vücut yapısına uygun olarak ayarlanabilmesi esastır. Bu, doğru oturma pozisyonunu destekler, sırt ve bel ağrılarını önler ve uzun saatler boyunca konforlu bir çalışma imkanı sağlar. Dolayısıyla doğru seçenek b. Sandalye’dir.

#19. Bir yatırımın ekonomik olarak görülebilmesi için F/M oranının ne olması gereklidir?

Cevap : e. 1’den büyük

Bir yatırımın ekonomik olarak görülebilmesi için Fayda/Maliyet (F/M) oranının 1’den büyük olması gereklidir. Bu oran, yatırımın getireceği faydaların maliyetlerini aştığını gösterir. Eğer F/M oranı 1’den büyükse, bu, yatırımın maliyetlerinden daha fazla fayda sağlayacağı anlamına gelir ve ekonomik olarak mantıklı olduğu sonucuna varılır. Dolayısıyla doğru seçenek e. 1’den büyük’tür.

#20. Aşağıdakilerden hangisi ‘amaçlara ulaşma derecesi’ tanımının karşılığıdır?

Cevap : c. Etkinlik

‘Amaçlara ulaşma derecesi’ tanımının karşılığı “Etkinlik”tir. Etkinlik, belirlenen hedeflere veya amaçlara ne kadar başarılı bir şekilde ulaşıldığını ifade eder ve genellikle kaynakların kullanımı ve sonuçların elde edilme sürecindeki başarı düzeyini ölçer. Bu nedenle doğru seçenek c. Etkinlik’tir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -7

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -7

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -7

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -7

Ünite -7

Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi

Bu makale, lolonolo_com tarafından hazırlanmış olup, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere tüm açıköğretim öğrencilerine yöneliktir. Amacımız, Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi konularında öğrencilere rehberlik etmek ve bu alanlardaki temel kavramları açıklamaktır. Bu makale sayesinde öğrenciler, ilgili derslerde karşılaşabilecekleri sorulara hazır hale geleceklerdir.

Antropometri ve Ergonomi

Antropometri, insan vücudunun ölçülerini bilimsel olarak inceleyen bir disiplindir ve ergonomi ile yakından ilişkilidir. Ergonomi, insanların çalışma ortamlarında en yüksek verimliliği ve konforu sağlamak için tasarlanmış araçlar, ekipmanlar ve iş yerinin düzenlenmesini inceler. Antropometrik veriler, çalışma istasyonlarının, sandalyelerin, klavyelerin ve diğer ofis ekipmanlarının farklı vücut ölçülerine uygun olarak tasarlanmasında kullanılır. Bu, uzun süreli oturma veya tekrarlayan görevler sırasında oluşabilecek fiziksel rahatsızlıkları azaltmaya yardımcı olur ve genel çalışma verimliliğini artırır.

Stresin Azaltılması

Modern çalışma hayatının kaçınılmaz bir parçası olan stres, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Stres yönetimi teknikleri, bireylerin zorlayıcı çalışma koşulları altında bile sağlıklı ve üretken kalabilmeleri için hayati öneme sahiptir. Bu teknikler arasında düzenli mola vermek, iş yükünü uygun şekilde planlamak, rahatlama ve nefes egzersizleri yapmak yer alır. Ayrıca, ergonomik bir çalışma ortamı da stres seviyesini azaltmada önemli bir faktördür çünkü fiziksel rahatlık zihinsel esenliği destekler.

Çalışma Alanının Optimize Edilmesi

Etkili bir çalışma alanı, verimliliği artırmanın ve işle ilgili stresi azaltmanın anahtarıdır. Çalışma birimi, kullanıcının ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli, tüm ekipmanlar ergonomik olmalı ve kolayca erişilebilir bir yerde bulunmalıdır. Masa ve sandalye yüksekliği, kullanıcının vücut ölçülerine uygun olmalı, ekran göz seviyesinde ve uygun mesafede yer almalıdır. Düzenli olarak kullanılan araç gereçlerin el altında olması, iş akışını kesintiye uğratmadan çalışmayı sağlar.

Bilgisayar Ekranına İdeal Bakış Uzaklığı

Bilgisayar ekranına ideal bakış uzaklığı, göz sağlığını korumak için önemlidir. 45-70 cm aralığındaki bir uzaklık, göz yorgunluğunu azaltır ve daha rahat bir çalışma ortamı sağlar.

Sandalye ve Masa Ayarları

Çalışma ortamında sandalye ve masa gibi temel mobilyaların doğru ayarlanması, ergonomik bir çalışma alanı oluşturmanın temelidir. Sandalyenin yüksekliği, kullanıcının ayaklarının yere sağlam basmasını ve dizlerin 90 derecelik bir açı oluşturmasını sağlamalıdır. Masa yüksekliği, kol ve bileklerin rahat bir şekilde desteklenmesine imkan vermelidir. Bu ayarlar, uzun süreli oturumlarda bile vücutta ağrı ve rahatsızlığın önlenmesine yardımcı olur.

Bu bölümlerin her biri, çalışma ortamının ve koşullarının nasıl optimize edileceğine dair kapsamlı bilgiler sunar. Ergonomik prensiplerin uygulanması, stres yönetimi stratejilerinin benimsenmesi ve fiziksel konforun sağlanması, çalışanların sağlığını korumak ve genel iş verimliliğini artırmak için elzemdir

Aydınlatma ve Ortam Sıcaklığı

Aydınlatma ve sıcaklık, çalışma ortamının iki önemli bileşenidir. Yeterli ve homojen aydınlatma, göz yorgunluğunu önler ve odaklanmayı kolaylaştırır. Genel aydınlatma, tüm alanı eşit şekilde aydınlatmalı ve gerektiğinde bölgesel aydınlatma ile desteklenmelidir. İdeal çalışma sıcaklığı genellikle 21-23°C arasında değişir. Bu sıcaklık aralığı, konforlu bir çalışma ortamı sağlar ve çalışanların konsantrasyonunu artırır.

Sandalye ve Diğer Donanımların Ayarlanabilirliği

Ergonomik bir çalışma ortamı için, sandalye, masa ve diğer ofis donanımlarının kullanıcıya göre ayarlanabilir olması gerekir. Öncelikli olarak sandalyenin doğru ayarlanması, vücut duruşunu destekler ve uzun süreli oturumların olumsuz etkilerini azaltır.

Bilgisayar Ekranlarının Yerleştirilmesi

Bilgisayar ekranlarının pencerelere karşı 90 derecelik bir açıyla yerleştirilmesi, kamaşma ve yansıma etkisini en aza indirger. Bu düzenleme, görsel konforu artırır ve verimliliği destekler.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik, her bireyin sosyal yaşama eşit koşullarda katılımını ifade eder. Bu, bina iç mekanlarından kentsel dış mekanlara kadar geniş bir yelpazede, herkes için uygun ve kullanılabilir çevrelerin tasarlanmasını gerektirir.

Bilgisayar Kullanımında Görsel Konfor

Bilgisayar kullanımı sırasında baş ve boyun hareketlerini en aza indirmek ve görsel konforu artırmak için, ekran yüksekliği ve konumu gibi ergonomik faktörler büyük önem taşır. Ekrana doğru pozisyonda bakabilmek için, monitörün göz seviyesine yakın veya hafifçe aşağıda olması gerekir. Bu, kullanıcının boynunu aşırı eğme veya germe ihtiyacını azaltır, böylece boynun ve omuzların gereksiz yere zorlanmasının önüne geçer.

Ek olarak, kağıt tutucuların kullanımı, belgelerin okunması sırasında başın sürekli hareketini azaltmaya yardımcı olur. Kağıt tutucu, belgeleri bilgisayar ekranıyla aynı seviyede tutarak, kullanıcının gözlerini ekrandan kağıda ve tekrar ekrana kaydırırken yaptığı hareketleri minimuma indirger. Bu düzenleme, daha verimli bir çalışma ortamı sağlar ve uzun süreli bilgisayar kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek görsel yorgunluğu ve boyun ağrılarını önlemeye katkıda bulunur.

Bu ergonomik düzenlemeler, bilgisayar kullanıcılarının sağlığını korumak ve çalışma verimliliğini artırmak için kritik öneme sahiptir.

Bu makale, @lolonolo_com tarafından, açıköğretim öğrencilerinin Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi konularında bilgi sahibi olmalarını ve akademik başarılarını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgiler ışığında, öğrencilerin ilgili derslerde karşılaşabilecekleri konulara daha hazırlıklı olmaları hedeflenmiştir.

@lolonolo_com

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -7

Ünite -7

Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi

1. İnsanın beden ölçülerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Anatomi
b. Antropometri
c. Biyoloji
d. Psikoloji
e. Sosyoloji

Cevap : b. Antropometri

2. Aşağıdakilerden hangisi insanı fazla zorlayan, bunaltan, sıkan, heyecanlandıran, korkutan, huzursuz hatta hasta eden pek çok negatif olguyu ifade etmektedir?

a. Fizyoloji
b. Biyoloji
c. Verimlilik
d. İş güvenliği
e. Stres

Cevap : e. Stres

3. Aşağıdakilerden hangisi masa, sandalye ve depolama üniteleri gibi tefriş malzemeleri, bilgisayar ve ekipmanları gibi çalışma konusuna bağlı olarak farklı teknik donanımları bünyesinde barındırır?

a. Çalışma alanı
b. Bilgisayar ünitesi
c. Büro teknik ortamı
d. Çalışma birimi
e. Büro mekanı

Cevap : d. Çalışma birimi

4. Beden sağlığı için bilgisayar ekranına ideal bakış uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 35-70 cm
b. 35-45 cm
c. 45-70 cm
d. 60-75 cm
e. 70-90 cm

Cevap : c. 45-70 cm

5. Büro ortamları için homojen etkisi nedeniyle tercih edilen en elverişli aydınlatma türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bölgesel aydınlatma
b. Genel aydınlatma ile desteklenen bölgesel aydınlatma
c. Genel aydınlatma ile desteklenen yapay aydınlatma
d. Yapay aydınlatma
e. Genel aydınlatma

Cevap : e. Genel aydınlatma

6. Büro ortamları için çalışma konforu açısından tercih edilen sıcaklık derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 21-23 C˚
b. 18-20 C˚
c. 24-26 C˚
d. 27-29 C˚
e. 30-31 C˚

Cevap : a. 21-23 C˚

7. Çalışana uygun çalışma ortamlarında sandalye, masa, bilgisayar ve klavye vb. yüksekliklerinin tamamen ayarlanabilir olması tercih edilmekle birlikte çalışana göre ayarlanması gereken öncelikli büro donanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Monitör
b. Sandalye
c. Klavye
d. Masa
e. Aydınlatma elemanı

Cevap : b. Sandalye

8. Bilgisayarlı çalışma ortamlarında, görsel konfor koşullarına olumsuz olarak yansıyan kamaşma ve yansıma etkisini en düşük düzeye indirgeyebilmek için bilgisayar ekranları pencerelere karşı hangi açıyla yerleştirilmelidir?

a. 60
b. 70
c. 90
d. 135
e. 150

Cevap : c. 90

9. Her insanın gündelik yaşama katılımı sırasında, bina iç mekanlarından kentsel dış mekanlara kadar uzanan yapılaşmış çevre, hizmet ve araçlarla zorluk çekmeden, herkesle birlikte eşit şekilde etkileşimi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a. Erişilebilirlik
b. Kullanabilirlik
c. Faydalanabilirlik
d. Hizmet alımı
e. Uygunluk

Cevap : a. Erişilebilirlik

10. Bilgisayar kullanımı sırasında baş hareketlerini en az seviyeye indirerek boynun sürekli olarak ileri geri hareketi ile eğilme ve bükülme gibi zorlayıcı tekrarları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan araç aşağıdakilerden hangidir?

a. Ekran koruyucu
b. Ekran
c. Klavye
d. Kağıt tutucu
e. Laptop

Cevap : d. Kağıt tutucu

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -7

Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -7

Aof - Anadolu ADL201U Büro Teknolojileri Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -7

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!