ADL201U Büro TeknolojileriAnadolu AöfTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -8

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -8

#1. Çalışana uygun çalışma ortamlarında sandalye, masa, bilgisayar ve klavye vb. yüksekliklerinin tamamen ayarlanabilir olması tercih edilmekle birlikte çalışana göre ayarlanması gereken öncelikli büro donanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Sandalye

Çalışana uygun çalışma ortamlarında, öncelikle ayarlanması gereken büro donanımı “Sandalye”dir. Ergonomik bir çalışma ortamı için sandalyenin, çalışanın vücut yapısına uygun olarak ayarlanabilmesi esastır. Bu, doğru oturma pozisyonunu destekler, sırt ve bel ağrılarını önler ve uzun saatler boyunca konforlu bir çalışma imkanı sağlar. Dolayısıyla doğru seçenek b. Sandalye’dir.

#2. Bir ağ üzerindeki bilgiyi izinsiz olarak izleyen programlara ne ad verilir?

Cevap : b. Paket dinleyici

Bir ağ üzerindeki bilgiyi izinsiz olarak izleyen programlara “Paket Dinleyici” (Packet Sniffer) adı verilir. Paket dinleyiciler, ağ üzerinden geçen verileri yakalayabilen ve analiz edebilen yazılımlardır. Bu araçlar, hem ağ performansını izlemek ve sorunları gidermek için meşru amaçlarla kullanılabilir hem de izinsiz kullanılarak kişisel bilgilerin ele geçirilmesi gibi kötü niyetli faaliyetlerde bulunulabilir. Dolayısıyla doğru seçenek b. Paket dinleyici’dir.

#3. Internet’ten satış yapan bir siteden bir cep telefonu aldığınızda ne tür bir e-ticaret işlemi yapmış olursunuz?

Cevap : a. B2C (İşletmeden tüketiciye)

İnternet üzerinden bir siteden cep telefonu satın almak, “B2C (İşletmeden Tüketiciye)” türünde bir e-ticaret işlemi olarak tanımlanır. Bu durumda, bir işletme (online mağaza veya perakendeci) son tüketiciye (sizin gibi bir bireye) mal satmaktadır. Bu nedenle, doğru cevap şıktaki seçenekler arasında “a. B2C (İşletmeden tüketiciye)” olarak belirlenmiştir.

B2C e-ticaret modeli, işletmelerin doğrudan son kullanıcılara ürün veya hizmet sunmalarını ifade eder ve bu, çevrimiçi alışveriş platformlarında yaygın olarak görülen bir modeldir.

#4. Elektronik imzada yer alan verinin değiştirilmesini, silinmesini önleyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Veri bütünlüğü

Elektronik imzada yer alan verinin değiştirilmesini veya silinmesini önleyen özellik “veri bütünlüğü”dür. Bu nedenle, doğru cevap “a. Veri bütünlüğü” seçeneğidir.

Veri bütünlüğü, elektronik imza teknolojilerinde kritik bir rol oynar. Bu özellik, imzalanmış verinin, imzalama işleminden sonra değiştirilmediğini veya bozulmadığını garanti eder. Elektronik imza ile korunan verilerin bütünlüğü, bu verilerin güvenilirliği ve geçerliliği açısından temel bir unsurdur. Bu, e-ticaret işlemleri, dijital sözleşmeler ve diğer çevrimiçi yasal işlemlerde güvenlik ve güvenilirlik sağlamak için kullanılır.

#5. Büro ortamları için homojen etkisi nedeniyle tercih edilen en elverişli aydınlatma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Genel aydınlatma

Büro ortamları için homojen etkisi nedeniyle tercih edilen en elverişli aydınlatma türü “Genel aydınlatma”dır. Genel aydınlatma, tüm mekanı eşit şekilde aydınlatmayı amaçlar ve çalışma alanında görsel konfor sağlamak için önemlidir. Homojen bir aydınlatma, göz yorgunluğunu azaltır ve okuma, yazma gibi görsel görevlerin daha rahat yapılmasını sağlar. Dolayısıyla doğru seçenek e. Genel aydınlatma’dır.


#6. Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayarak, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran internet sitesine ne ad verilmektedir?

Cevap : a. E-devlet kapısı

Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayarak kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran internet sitesine “E-devlet kapısı” adı verilmektedir. Bu nedenle, doğru cevap “a. E-devlet kapısı” seçeneğidir.

E-devlet kapısı, vatandaşların çeşitli kamu hizmetlerine, bilgilere ve işlemlere çevrimiçi olarak erişebilmelerini sağlayan bir platformdur. Bu sistem, resmi belge talepleri, sorgulamalar, başvurular ve birçok farklı kamu hizmetine kolay ve hızlı erişim sunarak, vatandaşların zaman ve çaba tasarrufu yapmalarına olanak tanır.

#7. Müşterilerden gelen şikâyetlerin hizmetleri geliştirmeye yönelik olarak kullanılması aşağıdaki hangi sistem bileşeni kapsamındadır?

Cevap : d. Geri bildirim

 

Bu soru, bir işletmenin müşteri şikayetlerini nasıl değerlendirdiği ve bu bilgileri nasıl kullandığı ile ilgili. Seçenekleri inceleyelim:

a. Girdi:

İşleme alınacak ham veri veya bilgilerdir. Bu durumda, müşteri şikayetleri girdi olarak kabul edilebilir, ancak soru, bu bilgilerin nasıl kullanıldığıyla ilgili.

b. Süreç:

Verilerin işlenmesi veya dönüştürülmesi aşamasıdır. Müşteri şikayetlerinin işlenmesi süreç aşamasına ait olabilir, ancak bu seçenek sorudaki kullanım odaklı yaklaşımı tam olarak yansıtmıyor.

c. Çıktı:

Sürecin sonucunda elde edilen ürün veya bilgidir. Bu seçenek, müşteri şikayetlerinin sonucu olarak elde edilen bir şeyi ifade eder, ancak soruda bu tür bir sonuçtan bahsedilmemektedir.

d. Geri bildirim:

Sistemin performansını değerlendirmek ve geliştirmek için kullanılan bilgilerdir. Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi ve hizmetleri geliştirmek için kullanılması, geri bildirim mekanizmasına işaret eder.

e. Bilgi akışı ve kontrol:

Bilgi ve verilerin organizasyon içinde nasıl hareket ettiğini ve nasıl yönetildiğini ifade eder. Bu kapsam, genel bilgi yönetimini içerir, ancak müşteri şikayetlerinin spesifik kullanımıyla doğrudan ilgili değildir.

Bu bağlamda, en uygun seçenek “d. Geri bildirim” gibi görünmektedir, çünkü müşteri şikayetleri bir tür geri bildirimdir ve bu geri bildirimler hizmetlerin geliştirilmesi için kullanılır.

#8. Kablosuz ağlarda erişim noktasının adını saklamak için alınabilecek ilk temel güvenlik önlemi hangisidir?

Cevap :b. SSID Saklama

Kablosuz ağlarda erişim noktasının adını (yani ağın ismini) saklamak için alınabilecek ilk temel güvenlik önlemi “SSID Saklama”dır. SSID (Service Set Identifier), kablosuz ağın adını ifade eder. SSID saklama işlemi, ağın adının yayınlanmasını durdurur, böylece ağ daha az görünür hale gelir ve rastgele kişilerin ağa erişimini zorlaştırır. Ancak, bu önlem tek başına yeterli bir güvenlik sağlamaz ve diğer güvenlik önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Dolayısıyla doğru seçenek b. SSID Saklama’dır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi masa, sandalye ve depolama üniteleri gibi tefriş malzemeleri, bilgisayar ve ekipmanları gibi çalışma konusuna bağlı olarak farklı teknik donanımları bünyesinde barındırır?

Cevap : d. Çalışma birimi

Aşağıdakilerden masa, sandalye ve depolama üniteleri gibi tefriş malzemeleri ile bilgisayar ve ekipmanları gibi farklı teknik donanımları bünyesinde barındıran terim “Çalışma Birimi”dir. Çalışma birimi, bir ofis veya çalışma ortamında bulunan ve bir kişinin işlevsel olarak çalışmasını sağlayan tüm ekipman ve mobilyaları kapsar. Bu, bireyin verimliliğini ve konforunu artırmak için düzenlenmiş bir alandır. Dolayısıyla doğru seçenek d. Çalışma birimi’dir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi bürolarda bilgi yönetimi başlığı altında ele alınabilecek faaliyetlerden biridir?

Cevap : a. Takvime bağlı etkinliklerin yönetimi


#11. Bilgisayar korsanlığını siyasi amaçlar için yapan kişilere ne ad verilir?

Cevap : a. Eylemci Bilgisayar Korsanları

Eylemci Bilgisayar Korsanları:

Bilgisayar korsanlığını siyasi amaçlar için yapan kişilere “Eylemci Bilgisayar Korsanları” adı verilir. Bu terim genellikle “Hacktivist” olarak da bilinir. Hacktivistler, çeşitli siyasi, sosyal veya çevresel nedenlerle bilgi yayma, kamuoyu farkındalığını artırma veya siyasi değişimleri teşvik etme amacıyla siber eylemler gerçekleştirirler. Bu tür eylemler, genellikle web sitelerine saldırılar, bilgi sızdırma ve dijital protesto biçimlerini içerebilir. Dolayısıyla doğru seçenek a. Eylemci Bilgisayar Korsanları’dır.

Bilgisayar korsanlığını siyasi amaçlar için yapan kişilerdir.
Hacktivist olarak da anılan eylemci korsan terimi, bilgisayar korsanı (hacker) ve eylemci (activist)
sözcüklerinin birleşmesiyle üretilmiştir. Bu kişiler siyasi konulardan motive olurlar ve İnterneti siyasi
mesajlar vermek, propaganda yapmak için kullanırlar. Verdikleri mesaj dünyadaki aç çocuklar ya da
siyasi bir kişiyi desteklemek olabilir.

#12. İnternet üzerindeki haberlerin, blogların ve sosyal ağların artışı ile içeriği özetleyerek sunan araçlara ne ad verilir?

Cevap : b. Sosyal Filtreler

İnternet üzerindeki haberlerin, blogların ve sosyal ağların artışı ile içeriği özetleyerek sunan araçlara “Sosyal Filtreler” adı verilir. Bu nedenle, doğru cevap “b. Sosyal Filtreler” seçeneğidir.

Sosyal filtreler, kullanıcıların ilgi alanlarına göre içerikleri süzerek sunan, böylece bilgi yükünü azaltan ve daha alakalı içeriğe kolayca erişim sağlayan araçlardır. Bu tür araçlar, genellikle algoritmalara dayanır ve kullanıcıların tercih ve davranışlarına göre kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunarlar. Sosyal filtreleme, kullanıcıların ilgi duydukları konularda daha hızlı ve etkin bir şekilde bilgi almasını sağlar.

#13. Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin çıktılarından biridir?

Cevap : c. Hizmetler

Bu soru, üretim sistemlerinin çıktıları (sonuçları) ile ilgili. Üretim sistemi, girdileri (input) alıp bunları çıktılara (output) dönüştüren bir süreçtir. Girdiler genellikle malzeme, işgücü, sermaye, arazi ve teknoloji gibi kaynaklardır. Bu kaynaklar, üretim sürecinde işlenerek çeşitli çıktılar üretir.

Seçeneklere baktığımızda:

a. Malzeme:

Bu, genellikle bir üretim sisteminin girdisi (input) olarak kabul edilir.

b. İşgücü:

Bu da üretim sürecinde kullanılan bir girdidir.

c. Hizmetler:

Üretim sistemlerinin sonucunda ortaya çıkan çıktılardan biridir. Üretim süreci sonunda hizmetler veya ürünler elde edilir.

d. Arazi:

Bu, üretim için gerekli olan girdilerden biridir.

e. Sermaye:

Bu da üretim sürecinde kullanılan bir girdidir.

Bu bağlamda, sorunun cevabı “c. Hizmetler” olarak görünmektedir, çünkü hizmetler üretim sisteminin bir çıktısıdır. Diğer seçenekler genellikle üretim sürecinde kullanılan girdileri temsil eder

#14. İnsanın beden ölçülerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Antropometri

İnsanın beden ölçülerini inceleyen bilim dalı “Antropometri”dir. Antropometri, insan vücudunun boyutlarını, şekillerini, oranlarını ve diğer fiziksel özelliklerini ölçme ve değerlendirme pratiğidir. Bu bilim dalı, ergonomi, endüstriyel tasarım, mimarlık ve giysi tasarımı gibi çeşitli alanlarda, insan vücudu ile ürünler veya yaşam alanları arasındaki etkileşimi optimize etmek için kullanılır. Dolayısıyla doğru seçenek b. Antropometri’dir.

#15. Her insanın gündelik yaşama katılımı sırasında, bina iç mekanlarından kentsel dış mekanlara kadar uzanan yapılaşmış çevre, hizmet ve araçlarla zorluk çekmeden, herkesle birlikte eşit şekilde etkileşimi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : a. Erişilebilirlik

Her insanın gündelik yaşama katılımı sırasında, bina iç mekanlarından kentsel dış mekanlara kadar uzanan yapılaşmış çevre, hizmet ve araçlarla zorluk çekmeden, herkesle birlikte eşit şekilde etkileşimi “Erişilebilirlik” ile açıklanabilir. Erişilebilirlik, tüm bireylerin fiziksel engellerle karşılaşmadan çevrelerine, hizmetlere ve bilgilere erişebilmesi anlamına gelir ve toplumsal katılımın önündeki engelleri kaldırarak herkes için eşit fırsatlar yaratmayı hedefler. Dolayısıyla doğru seçenek a. Erişilebilirlik’tir.


#16. Aşağıdakilerden hangisi elektronik iletişim sistemlerinin kapsamında yer alır?

Cevap : c. e-posta

Bu soru, elektronik iletişim sistemlerinin kapsamı ile ilgili. Elektronik iletişim sistemleri, bilgi ve iletişimi elektronik araçlar aracılığıyla aktarmak için kullanılan sistemlerdir. Seçenekleri inceleyelim:

a. Kelime işlem:

Bu, genellikle metin tabanlı belgeler oluşturmak için kullanılan bir bilgisayar yazılımıdır. İletişim ile doğrudan ilgili değil, daha çok doküman hazırlama ile ilgilidir.

b. Masaüstü yayıncılık:

Bu, broşürler, dergiler ve diğer baskı materyalleri oluşturmak için kullanılır. Yine, bu doğrudan iletişimle ilgili değil, daha çok görsel ve yazılı materyal hazırlama ile ilgilidir.

c. e-posta:

Bu, elektronik posta anlamına gelir ve insanların internet üzerinden hızlı bir şekilde mesajlaşmasını sağlar. Bu, elektronik iletişim sistemlerinin klasik bir örneğidir.

d. Telekonferans:

Bu, telefon veya internet üzerinden yapılan konferans görüşmelerini ifade eder. Bu da elektronik iletişim sistemleri içinde yer alır.

e. Elektronik toplantılar:

İnternet üzerinden yapılan toplantıları ifade eder ve elektronik iletişim sistemlerinin bir parçasıdır.

Bu bilgiler ışığında, c, d ve e seçenekleri elektronik iletişim sistemlerinin kapsamında yer alır. Bu nedenle, sorunun cevabı bu üç seçeneğin herhangi biri olabilir.

Ancak, en genel ve yaygın olarak kullanılan elektronik iletişim yöntemi olarak “c. e-posta” seçeneğini işaretlemek en doğru olacaktır

#17. Kullanıcılar tarayıcılarına, doğru web adreslerini girseler dahi, onları sahte web sayfalarına yönlendirmeye ne ad verilir?

Cevap : d. DNS Tabanlı Yemleme

Kullanıcıların tarayıcılarına doğru web adreslerini girmelerine rağmen onları sahte web sayfalarına yönlendiren bu tür saldırılara “DNS Tabanlı Yemleme” (DNS-Based Phishing) veya daha genel bir terimle “Phishing” adı verilir. Bu taktik, saldırganların DNS sorgularını değiştirerek veya zehirleyerek kullanıcıları meşru görünen, ancak kötü niyetli amaçlarla oluşturulmuş sahte sitelere yönlendirmesine dayanır. Bu yöntemle, kullanıcıların kişisel bilgileri, kimlik bilgileri veya finansal verileri çalınabilir. Dolayısıyla doğru seçenek d. DNS Tabanlı Yemleme’dir.

#18. 280 karakterlik alanda mesajlaşma fırsatı sunan sosyal medya aracı hangisidir?

Cevap : a. Twitter

280 karakterlik alanda mesajlaşma fırsatı sunan sosyal medya aracı “Twitter”dır. Bu nedenle, doğru cevap “a. Twitter” seçeneğidir.

Twitter, kullanıcıların 280 karakter sınırı içinde tweet adı verilen kısa mesajlar göndermelerine olanak tanıyan bir sosyal medya platformudur. Bu platform, hızlı haber paylaşımı, düşüncelerin ifade edilmesi ve güncel olaylar hakkında tartışmalar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

#19. Güçlü bir şifrenin iki ana öğesi nedir?

Cevap : a. Uzunluk ve karmaşıklık

Güçlü bir şifrenin iki ana öğesi “Uzunluk ve Karmaşıklık”tır. Bir şifre ne kadar uzun ve karmaşık olursa, kırılması o kadar zor olur. Karmaşıklık, büyük harfler, küçük harfler, sayılar ve özel karakterlerin bir arada kullanılmasını içerir. Uzunluk, genellikle en az 8 karakterden oluşan şifreleri ifade eder, ancak güvenlik uzmanları genellikle daha uzun şifreler kullanılmasını önerir. Dolayısıyla doğru seçenek a. Uzunluk ve karmaşıklık’tır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonda bilgi üretimi ve iletişime dayalı işlerin, faaliyetlerin yerine getirildiği ortamların karşılığıdır?

Cevap : c. Büro

En uygun cevap “c. Büro” olacaktır. Çünkü büro, genellikle ofis çalışmaları, yönetim, bilgi işleme, iletişim ve dokümantasyon gibi işlerin gerçekleştirildiği bir iş yeri türüdür. Diğer seçenekler, bu tür işler için tipik ortamlar değildir. Fabrikalar ve imalathaneler daha çok üretim faaliyetlerine odaklanırken, iş merkezleri ve bilgi işleme hizmeti üretilen ortamlar daha genel kavramlar olup, spesifik olarak büro işlevlerini tanımlamazlar


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ADL201U Büro Teknolojileri Ünite -8

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -8

Ünite -8

Büro Donanımlarının Seçimi, Satın Alınması ve Etkin Kullanımı

Bu makale, lolonolo_com tarafından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ve genel olarak açıköğretim sistemine dahil olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. “Büro Donanımlarının Seçimi, Satın Alınması ve Etkin Kullanımı” konusunda öğrencilere rehberlik etmek amacıyla yazılmıştır. Bu makale, öğrencilerin ders materyallerini daha iyi anlamalarını ve bu konuda karşılaşabilecekleri soruları çözebilmelerini hedeflemektedir.

Büro Donanımlarının Etkin Kullanımı

Büro donanımları, iş yerlerinin verimliliğini ve etkinliğini doğrudan etkileyen önemli araçlardır. Bu nedenle, donanımların seçimi ve satın alınması süreci, dikkatle ve stratejik bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Etkinlik ve Verimlilik

Büro donanımlarının seçimi sırasında, “amaçlara ulaşma derecesi” olarak tanımlanan etkinlik ve “belirli bir dönemdeki çıktıların girdilere oranı” olarak tanımlanan verimlilik, iki temel kriterdir. Etkinlik, doğru araçların seçilerek iş hedeflerine ulaşılmasını; verimlilik ise kaynakların en ekonomik şekilde kullanılmasını ifade eder.

Büro Gereksinimlerinin Analizi

Büro donanımlarının seçim süreci, kullanım alanları, kullanıcı sayısı, kullanım sıklığı ve üretilecek belgelerin türleri gibi faktörlerin analizini içerir. Bu analiz, organizasyonun gerçek ihtiyaçlarını belirleyerek uygun donanımın seçilmesinde kritik bir role sahiptir.

Maliyet ve Karşılaştırmalı Ürün Analizi

Donanımların maliyeti, seçim sürecinde önemli bir faktördür. Satın alınacak ürünlerin özelliklerinin karşılaştırmalı analizi, en uygun seçeneğin belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, fayda/maliyet analizi, öngörülen değişikliklerin organizasyon üzerindeki olası etkilerini değerlendirir ve ekonomik açıdan en avantajlı seçeneğin seçilmesini sağlar.

Başabaş Analizi ve Finansal Kiralama

Başabaş noktası analizi, maliyetler ile gelirlerin eşitlendiği noktayı belirler ve bir yatırımın karlılığını değerlendirir. Finansal kiralamada ise, büro aracının teknolojisindeki değişim hızı, maliyeti ve kiralama koşulları gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

A/B/C Sınıflandırma Sistemi

Büro donanımları ve malzemeleri, önem ve maliyet açısından A/B/C sınıflandırma sistemi ile kategorize edilir. A tipi malzeme kalemleri, toplam malzeme kalemi sayısının yüzde 5-10’unu oluşturur ve genellikle en yüksek maliyetli veya en kritik öneme sahip kalemleri içerir.

Bu makale, öğrencilere büro donanımlarının seçimi, satın alınması ve etkin kullanımı hakkında temel bilgiler sunmakta ve bu konuda bilinçlenmelerine yardımcı olmaktadır. lolonolo_com olarak amacımız, açıköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına katkıda bulunmak ve onlara destek olmaktır.

@lolonolo_com

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -8

Ünite -8

Büro Donanımlarının Seçimi, Satın Alınması ve Etkin Kullanımı

1. Aşağıdakilerden hangisi ‘amaçlara ulaşma derecesi’ tanımının karşılığıdır?

a. Verimlilik
b. Kâr
c. Etkinlik
d. Çıktı
e. Girdi

Cevap : c. Etkinlik

2. Aşağıdakilerden hangisi ‘belirli bir dönemdeki çıktıların girdilere oranı’ tanımının karşılığıdır?

a. Verimlilik
b. Kâr
c. Etkinlik
d. Gider
e. Maliyet

Cevap : a. Verimlilik

3. Büro gereksinmelerinin analizinin kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Büro donanımlarının kullanım alanları
b. Kullanıcı sayısı
c. Büro donanımlarının fiyatları
d. Büro donanımlarının kullanım sıklığı
e. Üretilecek belgelerin türleri

Cevap : c. Büro donanımlarının fiyatları

4. Aşağıdakilerden hangisi büro donanımlarının seçiminde araçlara ilişkin olarak göz önüne alınacak faktörlerden biridir?

a. Maliyet
b. Satıcının ünü
c. Üretici tarafından sağlanan eğitim
d. Büro aracının teslim koşulları
e. Servis

Cevap : a. Maliyet

5. Satın alınması öngörülen ürünlerin özelliklerini bir tablo üzerinde karşılaştırarak incelemek aşağıdakilerden hangisidir?

a. Finansal analiz
b. Karşılaştırmalı ürün analizi
c. Başabaş analizi
d. Fayda/Maliyet analizi
e. Teknik analiz

Cevap : b. Karşılaştırmalı ürün analizi

6. Gerçekleştirilmesi öngörülen değişikliklerin organizasyon üzerindeki olası etkilerinin fayda ve maliyetler açısından sistematik bir analizini yapmak aşağıdakilerden hangisidir?

a. Finansal analiz
b. Karşılaştırmalı ürün analizi
c. Başabaş analizi
d. Fayda/Maliyet analizi
e. Teknik analiz

Cevap : d. Fayda/Maliyet analizi

7. Bir yatırımın ekonomik olarak görülebilmesi için F/M oranının ne olması gereklidir?

a. 0
b. 0–1 arası
c. 1’den küçük
d. 1
e. 1’den büyük

Cevap : e. 1’den büyük

8. Başabaş noktasında, maliyetler ile gelir arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

a. İlişki yoktur
b. Maliyet gelirden büyüktür
c. Maliyet gelirden küçüktür
d. Maliyet ve gelir her zaman sıfırdır
e. Maliyet ve gelir eşittir

Cevap : e. Maliyet ve gelir eşittir

9. Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamada dikkate alınacak bir unsur değildir?

a. Ürünün boyutları
b. Alınacak büro aracının teknolojisinin değişme hızı
c. Büro aracının maliyeti
d. Finansal kiralama koşulları
e. İş süreçlerinin istikrarı

Cevap : a. Ürünün boyutları

10. A/B/C sınıflandırma sisteminde A tipi malzeme kalemleri sayı olarak toplam malzeme kalemi sayısının ne kadarıdır?

a. Yüzde 1 – Yüzde 3
b. Yüzde 5 – Yüzde 10
c. Yüzde 20 – Yüzde 30
d. Yüzde 35 – Yüzde 45
e. Yüzde 60 – Yüzde 70

Cevap : b. Yüzde 5 – Yüde 10

ADL201U Büro Teknolojileri Ünite -8

Aof - Anadolu ADL201U Büro Teknolojileri Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!