auzefSağlık Kurumları İşletmeciliğiTıbbi DokümantasyonTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Bütünleme Soruları

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi aylık kuduz mücadele formu ile birlikte doldurulması gereken formdur?

Cevap : D) Bildirimi zorunlu hastalıklar istatistik formu

#2. Aşağıdakilerden hangisi kliniklerde görev yapan yardımcı personellerdendir?

Cevap : A) Tıbbi sekreter

#3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminde yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti ve sorunun çözümü için oluşturulmuş merkezdir?

Cevap : A) Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi

#4. Özel hekim aşı uygulamaları formu, bulaşıcı hastalıklar şubesine hangi sıklıkla gönderilir?

Cevap : D) Her ay

#5. Aşağıdakilerden hangisi hasta kayıt/kabul modülünün alt modüllerinden değildir?

Cevap : C) Reçete işlemleri modülü


#6. Aşağıdakilerden hangisi Toplum Sağlığı Merkezinde görev almaz?

Cevap : E) Cerrah

#7. Aşağıdakilerden hangisi problem listelerinde yer almaz?

Cevap : B) Sigorta bilgileri

#8. Tüberküloz hasta bildirim formu bulaşıcı hastalıklar şubesine ne zaman bildirilir?

Cevap : E) Vaka tespit edilince günlük olarak

#9. Aşağıdakilerden hangisi arşivler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

Cevap : B) Donanım altyapısı

#10. Aşağıdakilerden hangisi evrak yönetiminde merkezî örgütlenme modelinin sakıncalarından biridir?

Cevap : B) Hizmetler yavaşlayabilir.


#11. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin bölümlerindendir?

Cevap : E) Eksik dosyalar bölümü

#12. Aşağıdakilerden hangisi merkezi hekim randevu sistemine ait numaradır?

Cevap : D) ALO 182

#13. 'H01---KULAK AĞRISI’ kodunda yer alan '01'aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : C) Tanısal bileşen

#14. Aşağıdakilerden hangisi tanıya bağlı minimum sağlık veri setlerinden biridir?

Cevap : A) Kanser

#15. Adli vaka dosyaları yataklı tedavi kurumunun arşivinde en az kaç yıl saklanmalıdır?

Cevap : C) 20 yıl


#16. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar modülünün alt modüllerinden biri değildir?

Cevap : A) Demirbaş takip modülü

#17. Aşağıdakilerden hangisi çalışanın görevi ile ilgili bir sebepten ötürü sağlığında oluşan zararların giderilmesine yönelik olarak yürütülen dava türüdür?

Cevap : C) İşçilerin tazminat davaları

#18. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları içinde yer almaz?

Cevap : B) Kalite

#19. Aşağıdakilerden hangisi aynı sağlık kuruluşunda bir hastaya birden fazla açılan hasta dosyasını ifade eden kavramdır?

Cevap : D) Mükerrer dosya

#20. Aşağıdakilerden hangisi 1980 yılından itibaren geri ödemelerde kullanılan vaka sınıflama sistemidir?

Cevap : E) TIG/DRG


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ve
Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sınav Soruları

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Bütünleme Soruları

Yazımızın konusu, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) bünyesindeki Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümleri için hayati öneme sahip olan tıbbi dokümantasyonun temel prensipleri ve bu alandaki sınavlara hazırlık üzerine odaklanacaktır. Öğrenciler, makalemizi okuduktan sonra, Tıbbi Dokümantasyon dersine ait bütünleme sınavı sorularını daha iyi anlayacak ve bu soruları çözme konusunda kendilerini daha donanımlı hissedeceklerdir.

Yönetim Fonksiyonları ve Kalitenin Rolü

Tıbbi yönetim süreçlerinde, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, ve kontrol gibi fonksiyonlar kritik öneme sahiptir. Kalite, doğrudan bir yönetim fonksiyonu olarak değil, bu fonksiyonların uygulanması sonucunda elde edilen bir sonuç olarak görülmelidir. Kalitenin sağlık sektöründe, özellikle tıbbi dokümantasyonda, hasta güvenliği ve hizmetin iyileştirilmesi açısından merkezi bir yere sahip olduğunu unutmamak gerekir.

Tıbbi Dokümantasyonun Önemi

Tıbbi dokümantasyon, sağlık hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileyen ve hasta bakımında sürekliliği sağlayan kritik bir unsurdur. Özel hekim aşı uygulamaları, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıkların bildirimleri ve hasta kayıtlarının düzenli bir şekilde yönetilmesi, hem halk sağlığı hem de bireysel hasta güvenliği için büyük önem taşır. Bu süreçler, sağlık kurumlarının etkin bir şekilde işlemesini sağlar ve hizmet kalitesini artırır.

Sağlık Kurumlarında Dokümantasyon Yönetimi

Sağlık kurumlarında dokümantasyon yönetimi, hasta dosyalarının düzenlenmesi, arşivlenmesi ve korunmasını içerir. Mükerrer dosyaların önlenmesi, evrak yönetiminde merkezi ve dağıtık örgütlenme modellerinin avantaj ve dezavantajlarının anlaşılması, arşivleme süreçlerinin doğru yönetilmesi gibi konular, tıbbi dokümantasyonun temel taşlarındandır.

Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Koordinasyon

Merkezi hekim randevu sistemi (MHRS), sağlık hizmetlerine erişimde kolaylık sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu tür sistemler, hasta ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında etkili bir iletişim ve koordinasyon kurulmasına olanak tanır. Aynı zamanda, tıbbi sekreterler gibi yardımcı sağlık personelinin rolü, bu süreçlerin düzgün işlemesinde hayati öneme sahiptir.

Sonuç

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümlerinin öğrencileri için, tıbbi dokümantasyonun doğru anlaşılması ve uygulanması, sadece sınavlarda başarılı olmak için değil, aynı zamanda gelecekteki mesleki yaşamlarında etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmek için de büyük önem taşır. Bu makale, öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde ihtiyaç duyacakları temel bilgileri sağlamayı ve onları başarıya ulaştırmayı amaçlamaktadır. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin eğitim yolculuklarında onlara destek olmaktan mutluluk duyarız.

@lolonolo_com

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları içinde yer almaz?

A) Kontrol
B) Kalite
C) Eşgüdümleme
D) Örgütleme
E) Planlama

Cevap : B) Kalite

2. Özel hekim aşı uygulamaları formu, bulaşıcı hastalıklar şubesine hangi sıklıkla gönderilir?

A) Altı ayda bir
B) Vaka olduğunda
C) Üç ayda bir
D) Her ay
E) Yılda bir

Cevap : D) Her ay

3. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar modülünün alt modüllerinden biri değildir?

A) Demirbaş takip modülü
B) Tetkik sonuç girişi
C) Tetkik sonuç tarama
D) Hasta/Örnek etiketleme
E) Tetkik istek görüntüleme

Cevap : A) Demirbaş takip modülü

4. Aşağıdakilerden hangisi problem listelerinde yer almaz?

A) Patofizyolojik bulgular
B) Sigorta bilgileri
C) Anormal fiziksel işaretler
D) Laboratuvar sonuçları
E) Risk faktörleri

Cevap : B) Sigorta bilgileri

5. Aşağıdakilerden hangisi Toplum Sağlığı Merkezinde görev almaz?

A) Sosyal çalışmacı
B) Ebe
C) Çevre sağlığı teknisyeni
D) Tıbbi teknolog
E) Cerrah

Cevap : E) Cerrah

6. Aşağıdakilerden hangisi evrak yönetiminde merkezî örgütlenme modelinin sakıncalarından biridir?

A) Dosya yönetimi profesyonelce yürütülür.
B) Hizmetler yavaşlayabilir.
C) Daha az insan gücü kullanılır.
D) Standardizasyon sağlanır.
E) Dosya denetimi tek elden yürütülür.

Cevap : B) Hizmetler yavaşlayabilir.

7. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin bölümlerindendir?

A) Numaralandırma bölümü
B) Eğitim bölümü
C) Sınıflandırma bölümü
D) Analiz bölümü
E) Eksik dosyalar bölümü

Cevap : E) Eksik dosyalar bölümü

8. Aşağıdakilerden hangisi aynı sağlık kuruluşunda bir hastaya birden fazla açılan hasta dosyasını ifade eden kavramdır?

A) Pasif dosya
B) Vekil dosya
C) Aktif dosya
D) Mükerrer dosya
E) Nümerik dosya

Cevap : D) Mükerrer dosya

9. Tüberküloz hasta bildirim formu bulaşıcı hastalıklar şubesine ne zaman bildirilir?

A) Ayda bir
B) Altı ayda bir
C) Üç ayda bir
D) Yıllık olarak
E) Vaka tespit edilince günlük olarak

Cevap : E) Vaka tespit edilince günlük olarak

10. Aşağıdakilerden hangisi arşivler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

A) Saklama yüzeyleri
B) Donanım altyapısı
C) Depo yüksekliği
D) Işık durumu
E) İzolasyon

Cevap : B) Donanım altyapısı

11. Aşağıdakilerden hangisi 1980 yılından itibaren geri ödemelerde kullanılan vaka sınıflama sistemidir?

A) MEDULA
B) TSİM
C) SNOMED
D) ICD-O
E) TIG/DRG

Cevap : E) TIG/DRG

12. Aşağıdakilerden hangisi hasta kayıt/kabul modülünün alt modüllerinden değildir?

A) Randevu işlemleri modülü
B) Tekrar geliş kaydı modülü
C) Reçete işlemleri modülü
D) Hasta çıkış/sevk modülü
E) İlk başvuru modülü

Cevap : C) Reçete işlemleri modülü

13. Aşağıdakilerden hangisi merkezi hekim randevu sistemine ait numaradır?

A) ALO 112
B) ALO 110
C) ALO 122
D) ALO 182
E) ALO 155

Cevap : D) ALO 182

14. Aşağıdakilerden hangisi aylık kuduz mücadele formu ile birlikte doldurulması gereken formdur?

A) Hasta bildirim formu
B) Enfeksiyöz etken formu
C) Bulaşıcı hastalıklar formu
D) Bildirimi zorunlu hastalıklar istatistik formu
E) Aşı bildirim formu

Cevap : D) Bildirimi zorunlu hastalıklar istatistik formu

15. Adli vaka dosyaları yataklı tedavi kurumunun arşivinde en az kaç yıl saklanmalıdır?

A) 1 yıl
B) 15 yıl
C) 20 yıl
D) 5 yıl
E) 10 yıl

Cevap : C) 20 yıl

16. Aşağıdakilerden hangisi kliniklerde görev yapan yardımcı personellerdendir?

A) Tıbbi sekreter
B) Hekim
C) Diyetisyen
D) Eczacı
E) Hemşire

Cevap : A) Tıbbi sekreter

17. Aşağıdakilerden hangisi çalışanın görevi ile ilgili bir sebepten ötürü sağlığında oluşan zararların giderilmesine yönelik olarak yürütülen dava türüdür?

A) Adli vakalar
B) Vekâlet davaları
C) İşçilerin tazminat davaları
D) Kişisel zarar davaları
E) Sigorta davaları

Cevap : C) İşçilerin tazminat davaları

18. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminde yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti ve sorunun çözümü için oluşturulmuş merkezdir?

A) Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
B) Sosyal hizmet merkezi
C) Hasta hakları merkezi
D) Hasta güvenliği merkezi
E) Merkezi hasta randevu merkezi

Cevap : A) Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi

19. ‘H01—KULAK AĞRISI’ kodunda yer alan ’01’aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Hastalık evresi
B) Kullanıcı kodu
C) Tanısal bileşen
D) Organ
E) Sistem

Cevap : C) Tanısal bileşen

20. Aşağıdakilerden hangisi tanıya bağlı minimum sağlık veri setlerinden biridir?

A) Kanser
B) Aşılar
C) Kan bağışı
D) Reçeteler
E) Ağız ve diş sağlığı

Cevap : A) Kanser

Tıbbi Dokümantasyon

Auzef Tıbbi Dokümantasyon

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!