auzefDevlet KuramlarıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Devlet Kuramları Ünite-2

Devlet Kuramları Ünite-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi rızaya dayalı devletin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : A) Devlet diğer siyasi otonomilerin rızası ile oluşur

#2. Tohum halindeki devlet fikri kime aittir?

Cevap : A) R.H.Lowie

#3. Aşağıdakilerden hangisi rastlantı olarak devlet fikrinin argümanlarından biridir?

Cevap : D) Toplumlar farklı siyasal modernleşme yolları izleyebilir

#4. Güç aygıtı olarak devletin varlığına karşı toplum neden direnir?

Cevap : B) Geçici prestijler kalıcı statülere dönüşür

#5. Zora dayalı devlette bireyin rolüyle ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : C) Devleti oluşturan bireyin teslimiyetidir


#6. Aşağıdakilerden hangisi devlet öncesi siyasi örgütlenme biçimlerinden biri değildir?

Cevap : A) Federasyon

#7. E.Evans-Pritchard The Nuer kitabıyla devletin hangi özelliğini eleştirmiştir?

Cevap : D) Devlet siyasal evrimin mutlak varış noktasıdır

#8. Aşağıdakilerden hangisi devletin ortaya çıkışındaki sebeplerden biri değildir?

Cevap : E) Kölelik

#9. Aşağıdakilerden hangisi devlet teorilerinde kabul gören bir ikilem değildir?

Cevap : D) Savaş aygıtı olarak devlet – barış aygıtı olarak devlet

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Devlet Kuramları Ünite-2 Soruları

Devletin Kökenleri

1- Aşağıdakilerden hangisi devlet teorilerinde kabul gören bir ikilem değildir?

A) Rızaya dayalı devlet – zora dayalı devlet
B) Zorunluluk olarak devlet – rastlantı olarak devlet
C) Devletin evrenselliği – devletin göreceliliği
D) Savaş aygıtı olarak devlet – barış aygıtı olarak devlet
E) Güç aygıtı olarak devlet – mülkiyet aygıtı olarak devlet

Cevap : D) Savaş aygıtı olarak devlet – barış aygıtı olarak devlet

2- Aşağıdakilerden hangisi devletin ortaya çıkışındaki sebeplerden biri değildir?

A) Nüfus yoğunluğu
B) Coğrafi alan
C) Sulamalı tarım
D) Savaş ve çatışma
E) Kölelik

Cevap : E) Kölelik

3- Aşağıdakilerden hangisi rızaya dayalı devletin özelliklerinden biri değildir?

A) Devlet diğer siyasi otonomilerin rızası ile oluşur
B) Devlet işbölümüne dayalı uzmanlaşmış toplulukların birleşmesi ile oluşur
C) Devlet bireylerin kendi egemenliklerini terk etmesi ile oluşur
D) Devletin ortaya çıkışında yerleşik hayata geçişle oluşan koşulların etkisi vardır
E) Devletin ortaya çıkışında değişen üretim biçimlerinin etkisi vardır.

Cevap : A) Devlet diğer siyasi otonomilerin rızası ile oluşur

4- Zora dayalı devlette bireyin rolüyle ilgili hangisi doğrudur?

A) Devletin daimi baskısı altındadır
B) Bireyin rızası devletin meşruluğudur
C) Devleti oluşturan bireyin teslimiyetidir
D) Devlet insan doğasının kaçınılmaz bir sonucudur
E) Birey devletin devamlılığının garantisidir

Cevap : C) Devleti oluşturan bireyin teslimiyetidir

5- Aşağıdakilerden hangisi rastlantı olarak devlet fikrinin argümanlarından biridir?

A) Devlet tarihin kaçınılmaz bir sonucudur
B) Her toplumda devlet olma potansiyeli vardır
C) Belirli bir nüfus büyüklüğüne ulaşan her toplum devlet kurabilir
D) Toplumlar farklı siyasal modernleşme yolları izleyebilir
E) Toplum her zaman devletin varoluş koşullarını yaratır

Cevap : D) Toplumlar farklı siyasal modernleşme yolları izleyebilir

6- Aşağıdakilerden hangisi devlet öncesi siyasi örgütlenme biçimlerinden biri değildir?

A) Federasyon
B) Şeflik
C) Aşiret
D) Klan
E) Zümre

Cevap : A) Federasyon

7- E.Evans-Pritchard The Nuer kitabıyla devletin hangi özelliğini eleştirmiştir?

A) Devlet sulamalı tarıma dayalıdır
B) Devlet sivil toplumu sınırlandırır
C) Devlet tabakalı toplumu yaratır
D) Devlet siyasal evrimin mutlak varış noktasıdır
E) Devletin özünde sınıf çatışması vardır

Cevap : D) Devlet siyasal evrimin mutlak varış noktasıdır

8- Tohum halindeki devlet fikri kime aittir?

A) R.H.Lowie
B) P.Clastres
C) H.J.S.Maine
D) L.H.Morgan
E) F.Engels

Cevap : A) R.H.Lowie

9- Güç aygıtı olarak devletin varlığına karşı toplum neden direnir?

A) İktidarın merkezileşmesi toplumsal gelir dağılımını bozar
B) Geçici prestijler kalıcı statülere dönüşür
C) Devlet özel mülkiyeti denetimi altına alır
D) Toplum sözleşmesi güç aygıtı olarak devlet ile bozulur
E) Doğal durumdaki barış ortamı bozulur

Cevap : B) Geçici prestijler kalıcı statülere dönüşür

Devlet Kuramları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Devlet Kuramları Ünite-2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!