auzefDevlet KuramlarıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Devlet Kuramları Ünite-3

Devlet Kuramları Ünite-3

#1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “altyapısal devlet” tanımı açısından yanlıştır?

Cevap : B) Devletin tek finansal kaynağı vergilerdir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Mutlak monarşilerde kral, egemenliği aristokrasi ile paylaşır.

#3. “Devlet, esasen siyasi seçkinler tarafından hareket ettirilen bir yapıdır” ifadesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

Cevap : D) Michael Mann

#4. Aşağıdakilerden hangisi “Despotik Devlet” özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Hiç birisi.

#5. Aşağıdakilerden hangisi “altyapısal iktidar” niteliklerinden biri değildir?

Cevap : B) Devlet aktörleri ile devlet dışı aktörler arasında örgütsel bağlılığa gerek yoktur.


#6. Devletin özerkliği konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerli değildir?

Cevap : A) Toplumsal çıkar gruplarının çıkarından bağımsız bir devlet çıkarı düşünülemez

#7. Aşağıdakilerden hangisi ulus devletin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D) Milli marş

#8. “Devlet kurma ile savaş arasında doğrudan bir ilişki vardır” düşüncesi aşağıdaki düşünülerden hangisine aittir?

Cevap : A) Charles Tilly

#9. Aşağıdakilerden hangisi “Altyapısal devlet” için doğrudur?

Cevap : E) Hepsi doğru

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Devlet Kuramları Ünite-3 Soruları

Modern “Ulus” Devlet

1- Aşağıdakilerden hangisi ulus devletin özelliklerinden biri değildir?

A) Meşruiyet
B) Egemenlik
C) Ülke
D) Milli marş
E) Ulus

Cevap : D) Milli marş

2- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlak monarşilerde kral, egemenliği aristokrasi ile paylaşır.
B) Halk egemenliği ilkesi ulus devletin niteliklerinden biridir.
C) Mutlak ve sınırsız yasa yapma gücüdür.
D) Halk egemenliği ilkesi modern devletlerin ortaya çıkışıyla ilişkilidir.
E) Halk egemenliği ilkesi ile burjuva devrimlerinin doğrudan bir ilişkisi vardır.

Cevap : A) Mutlak monarşilerde kral, egemenliği aristokrasi ile paylaşır.

3- “Devlet, esasen siyasi seçkinler tarafından hareket ettirilen bir yapıdır” ifadesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Max Weber
B) Charles Tilly
C) Karl Marx
D) Michael Mann
E) Emile Durkheim

Cevap : D) Michael Mann

4- “Devlet kurma ile savaş arasında doğrudan bir ilişki vardır” düşüncesi aşağıdaki düşünülerden hangisine aittir?

A) Charles Tilly
B) Benedict Anderson
C) Karl Marx
D) Max Weber
E) Michael Mann

Cevap : A) Charles Tilly

5- Aşağıdakilerden hangisi “Despotik Devlet” özelliklerinden biri değildir?

A) Yöneticiler yönetenlerle etkileşime girme gereği duymaz.
B) Kuvvetler birliği ilkesine dayanır.
C) Toplumsal iktidar devletin baskıcı karakterine vurgu yapar.
D) Devletin politika oluşturma ve yürürlüğe koyma kapasitesini her durumda geliştirir.
E) Hiç birisi.

Cevap : E) Hiç birisi.

6- Aşağıdakilerden hangisi “Altyapısal devlet” için doğrudur?

A) Gücünü halktan alan devlettir.
B) Kollektif bir iktidar yapısına sahiptir.
C) Sivil toplum nezdinde etkinliği yüksektir.
D) Devlet toplumsal kaynakların dağıtımını önceler.
E) Hepsi doğru

Cevap : E) Hepsi doğru

7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “altyapısal devlet” tanımı açısından yanlıştır?

A) Merkezi ve yerel siyasetçiler bir devletin insan kaynağını oluşturur.
B) Devletin tek finansal kaynağı vergilerdir.
C) Toplumsal kaynakları kontrol edemeyen devlet boş bir çerçeveden ibarettir
D) Kamu görevlilerinde hem sadakat hem de liyakat aranır.
E) Kamu istihdamı açısından devlet, özel sektörle rekabet halindedir

Cevap : B) Devletin tek finansal kaynağı vergilerdir.

8- Aşağıdakilerden hangisi “altyapısal iktidar” niteliklerinden biri değildir?

A) Toplumsal iktidarın meşruiyet zemini geniştir.
B) Devlet aktörleri ile devlet dışı aktörler arasında örgütsel bağlılığa gerek yoktur.
C) İktidar, kurallara bağımlı, bürokratik ve hukuki ilkelerle sınırlandırılmıştır
D) Altyapısal iktidar, şeffaf ve katılımcı bir hükümet biçimini ortaya çıkarır
E) Genel anlamıyla, demokratik hukuk devletine karşılık gelir.

Cevap : B) Devlet aktörleri ile devlet dışı aktörler arasında örgütsel bağlılığa gerek yoktur.

9- Devletin özerkliği konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerli değildir?

A) Toplumsal çıkar gruplarının çıkarından bağımsız bir devlet çıkarı düşünülemez
B) Devletin özerkliği kavramı Nikos Poulantzas’a aittir.
C) Devletin temel işlevi kapitalist sistemi mümkün olduğunca sorunsuz işletmektir.
D) Kapitalist sınıf, sınıfsal iktidarını bir bütün olarak korumak ister.
E) Kapitalist sınıf tamamen kendisinin kısa vadeli çıkarlarına odaklanır

Cevap : A) Toplumsal çıkar gruplarının çıkarından bağımsız bir devlet çıkarı düşünülemez

Devlet Kuramları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Devlet Kuramları Ünite-3

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!