auzefDevlet KuramlarıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Devlet Kuramları Ünite-4

Devlet Kuramları Ünite-4

#1. Klasik liberal kuramın özgürlük anlayışı, aşağıdaki ifadelerden hangisini içermez?

Cevap : B) Devletin kamusal gücü toplumsal ilişkilerden ayrı tutulamaz.

#2. Liberallere göre demokrasilerde de siyasi iktidar sınırlanmalıdır ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Özgürlükleri korumak için sınırlandır

#3. “Paternalist bir devlet, var olabilecek en büyük despotizmdir” ifadesi hangi filozofa aittir?

Cevap : B) Immanuel Kant

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi liberal “özerklik” kavramıyla ilişkili değildir?

Cevap : A) Toplumsal iyi

#5. Liberaller açısından “makul olmak” ne demektir?

Cevap : D) Kabul edilebilir olan


#6. Aşağıdakilerden hangisi “Hak temelli” devlet tanımına uygun bir ifade değildir?

Cevap : D) Yasalara temel hakların tanınmasından kaynaklanan maddi sınırlamalar konulamaz.

#7. John Rawls’un “adalet” kavramı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Hepsi

#8. “Minimal devlet” kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

Cevap : D) Michael Sandel

#9. “Deontolojik Liberalizm” kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Deontolojik liberalizm, John Rawls’un ortaya attığı bir kavramdır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Devlet Kuramları Ünite-4 Soruları

Liberal Demokrasi Ve Devletin Rolü

1- Klasik liberal kuramın özgürlük anlayışı, aşağıdaki ifadelerden hangisini içermez?

A) İnsan kişisel uğraşları ve ilişkileri üzerinden kesintisiz bir mutluluk arayışı içindedir.
B) Devletin kamusal gücü toplumsal ilişkilerden ayrı tutulamaz.
C) Bireysel özgürlük sivil toplumu siyasi müdahalelerden korur.
D) Bireysel özgürlük toplumda gönüllü birliklerin oluşmasını sağlar
E) Özgürlük devletin güvencesi altında olmalıdır

Cevap : B) Devletin kamusal gücü toplumsal ilişkilerden ayrı tutulamaz.

2- Aşağıdakilerden hangisi “Hak temelli” devlet tanımına uygun bir ifade değildir?

A) Klasik liberal düşünce, devlet ve onun sahip olduğu güce daima şüpheyle bakar.
B) Devlet kötüdür ama gereklidir.
C) Bireysel hak ve özgürlükler anayasal yapının temelini oluşturur.
D) Yasalara temel hakların tanınmasından kaynaklanan maddi sınırlamalar konulamaz.
E) Hak temelli devlet her türlü paternalizme karşıdır.

Cevap : D) Yasalara temel hakların tanınmasından kaynaklanan maddi sınırlamalar konulamaz.

3- “Paternalist bir devlet, var olabilecek en büyük despotizmdir” ifadesi hangi filozofa aittir?

A) Jean Jack Rousseau
B) Immanuel Kant
C) Max Weber
D) Adam Smith
E) Thomas Hobbes

Cevap : B) Immanuel Kant

4- “Deontolojik Liberalizm” kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bireysel haklar, toplumsal iyiden üstündür.
B) Birey için adalet, yani haklar ilkesi, bazı durumlarda ortak iyiden bile önce gelir.
C) Deontolojik liberalizm, John Rawls’un ortaya attığı bir kavramdır.
D) Adalet ilkeleri, herhangi bir şekilde belirli bir “iyi hayat” anlayışına dayandırılamaz.
E) Deontoloji için adalet, sistemin bütünü ve alt sistemler açısından mihenk taşıdır.

Cevap : C) Deontolojik liberalizm, John Rawls’un ortaya attığı bir kavramdır.

5- “Minimal devlet” kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) John Rawls
B) Frederick Hayek
C) İmmanuel Kant
D) Michael Sandel
E) Robert Nozick

Cevap : D) Michael Sandel

6- John Rawls’un “adalet” kavramı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Toplum belirgin bir “iyi hayat” vizyonunun reddi üzerine kuruludur.
B) Toplumda, iyi hayat ve onu değerli kılan nedir sorularının tek bir cevabı olamaz.
C) Bu ilkeler, adil siyasetin kurucu anında akılcı toplumsal müzakerelerle belirlenir.
D) Hiçbiri
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi liberal “özerklik” kavramıyla ilişkili değildir?

A) Toplumsal iyi
B) Bireysel hedef ve amaçlar
C) Özerklik, esas olarak ilkeler ile ilişkilidir
D) Akılcı tercihler
E) Hepsi

Cevap : A) Toplumsal iyi

8- Liberaller açısından “makul olmak” ne demektir?

A) Akla uygun olan
B) Aşırı olmayan
C) Elverişli olan
D) Kabul edilebilir olan
E) Hepsi

Cevap : D) Kabul edilebilir olan

9- Liberallere göre demokrasilerde de siyasi iktidar sınırlanmalıdır ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Özgürlükleri korumak için sınırlandır
B) Demokrasilerde iktidar sınırlandırılamaz.
C) Sınırlandırmalar devletin demokratik yapısını ortadan kaldırır
D) Halkın özgür iradesiyle seçilenler sınırlandırılması demokrasiye aykırıdır
E) Yasama organında çoğunluğu elinde tutanlar her türlü yasayı yapma hakkına sahiptir.

Cevap : A) Özgürlükleri korumak için sınırlandır

Devlet Kuramları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Devlet Kuramları Ünite-4

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!