auzefDevlet KuramlarıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Devlet Kuramları Ünite-5

Devlet Kuramları Ünite-5

#1. Devlet, çıkar çatışmalarının yargıcı ve düzeni ihlal edenlerin cezalandırıcısıdır diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) J. Locke

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi işlevselcilik yaklaşımı ile ilişkilendirilemez?

Cevap : D) Bireyler gerçek çıkarlarını her zaman tercihlerine yansıtamayabilirler.

#3. Aşağıdakilerden hangisi çoğulcuların devlet modellerini gösterir?

Cevap : C) Tarafsız devlet modeli/Rüzgargülü devlet modeli/Aracı devlet modeli

#4. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çoğulculuğu gerekli kılan varsayımlardan birisi değildir?

Cevap : B) Kuvvetler ayrılığı ilkesi siyasal sistemi istikrarsızlaştırır

#5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumsal çıkar gruplarının siyasete etkilerini belirleyen faktörlerden biri olamaz?

Cevap : C) Siyasetçiler çıkar grubunun baskı grubuna dönüşmesine duyarsızlığı.


#6. Çoğulcu yaklaşım açısından çıkar gruplarının siyasete olan etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Hükümet politikalarını belirlemede seçim sonuçları yeterli ve güvenilirdir.

#7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi poliarşi kavramı ile ilişkilendirilemez?

Cevap : E) İktidar, demokrasilerde olduğu gibi vatandaşlar arasında eşit dağıtılır.

#8. İnsanın doğal durumundan siyasal topluma geçiş̧ sürecinde özgürlük ve eşitliklerin korunamayacağı fikri kime aittir?

Cevap : B) T. Hobbes

#9. Federal sisteminde kuvvetler ayrılığı fikrinin ilkelerini belirleyen ABD’li siyaset felsefesicisi ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) J. Madison

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Devlet Kuramları Ünite-5 Soruları

Çoğulculuk Ve Devlet

1- İnsanın doğal durumundan siyasal topluma geçiş̧ sürecinde özgürlük ve eşitliklerin korunamayacağı fikri kime aittir?

A) J. J. Rousseau
B) T. Hobbes
C) J. Rawls
D) J. Locke
E) T. Paine

Cevap : B) T. Hobbes

2- Devlet, çıkar çatışmalarının yargıcı ve düzeni ihlal edenlerin cezalandırıcısıdır diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) J. J. Rousseau
B) T. Hobbes
C) N. Machiavelli
D) J. Locke
E) R. Descartes

Cevap : D) J. Locke

3- Federal sisteminde kuvvetler ayrılığı fikrinin ilkelerini belirleyen ABD’li siyaset felsefesicisi ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) J. Madison
B) W. Wilson
C) A. Lincoln
D) T. Paine
E) S. Huntington

Cevap : A) J. Madison

4- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çoğulculuğu gerekli kılan varsayımlardan birisi değildir?

A) Herkes egosittir ve kişisel gücünü maksimize etme peşindedir
B) Kuvvetler ayrılığı ilkesi siyasal sistemi istikrarsızlaştırır
C) Gücünü maksimize etme peşindeki bireyler arası çıkar çatışması kaçınılmazdır
D) Bu riskleri ortadan kaldırmak için siyasal sistemin kurumlar arası denge ve denetim mekanizması kurulmalıdır
E) Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında dikey ayrışmaya gidilmelidir.

Cevap : B) Kuvvetler ayrılığı ilkesi siyasal sistemi istikrarsızlaştırır

5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi poliarşi kavramı ile ilişkilendirilemez?

A) Poliarşi çoğunluğun yönetimidir.
B) Poliarşi azınlık idaresi olarak oligarşiden farklıdır.
C) Poliarşi pozitivist-davranışçı okula mensuptur.
D) Poliarşi R. Dahl’ın ortaya attığı bir kavramdır.
E) İktidar, demokrasilerde olduğu gibi vatandaşlar arasında eşit dağıtılır.

Cevap : E) İktidar, demokrasilerde olduğu gibi vatandaşlar arasında eşit dağıtılır.

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi işlevselcilik yaklaşımı ile ilişkilendirilemez?

A) İşlevselcilik ünlü Amerikalı sosyolog T. Parsons’un geliştirdiği bir yaklaşımdır.
B) Bireylerin siyasi tercihleri çıkarlarını yansıtır.
C) İnsan topluluklarına dair tüm önermeler nihayetinde birey düzleminde ifadelere indirgenmelidir.
D) Bireyler gerçek çıkarlarını her zaman tercihlerine yansıtamayabilirler.
E) İşçi sınıfı, devlet, sermaye gibi kavramlar onları oluşturan bireylerin toplamından ibarettir.

Cevap : D) Bireyler gerçek çıkarlarını her zaman tercihlerine yansıtamayabilirler.

7- Aşağıdakilerden hangisi çoğulcuların devlet modellerini gösterir?

A) Aracı devlet modeli/Minimalist devlet modeli/Demokratik devlet modeli
B) Demokratik devlet modeli/Tarafsız devlet modeli/Aracı devlet modeli
C) Tarafsız devlet modeli/Rüzgargülü devlet modeli/Aracı devlet modeli
D) Rüzgargülü devlet modeli/Minimalist devlet modeli/Aracı devlet modeli
E) Hepsi

Cevap : C) Tarafsız devlet modeli/Rüzgargülü devlet modeli/Aracı devlet modeli

8- Çoğulcu yaklaşım açısından çıkar gruplarının siyasete olan etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Demokratik sistemin iyi işleyebilmesi açısından önemlidir.
B) Kamu çıkarı algısının oluşması gereklidir.
C) Hükümet politikalarını belirlemede seçim sonuçları yeterli ve güvenilirdir.
D) Talep ve beklentiler kamu çıkarı algısı ile eşgüdümlenmelidir.
E) Toplumsal çıkar gruplarının siyaset üzerindeki etkisi eşit değildir.

Cevap : C) Hükümet politikalarını belirlemede seçim sonuçları yeterli ve güvenilirdir.

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumsal çıkar gruplarının siyasete etkilerini belirleyen faktörlerden biri olamaz?

A) Eylemsizlik sonucu etkisizleşen çıkar grubunun birleşme arayışı.
B) Çıkar grubunun büyüklüğü.
C) Siyasetçiler çıkar grubunun baskı grubuna dönüşmesine duyarsızlığı.
D) Grup üyelerin aktif ve katılımcı olma düzeyleri.
E) Grup üyelerinin talep ve beklentilerine yön veren konularda ısrarı.

Cevap : C) Siyasetçiler çıkar grubunun baskı grubuna dönüşmesine duyarsızlığı.

Devlet Kuramları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Devlet Kuramları Ünite-5

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!