auzefDevlet KuramlarıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Devlet Kuramları Ünite-6

Devlet Kuramları Ünite-6

#1. Kamu tercihi kuramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Mal ve hizmetlerin arz boyutuyla ilgilenmez.

#2. “Kamu tercihi kuramı, iktisat kuramında mevcut araç ve yöntemleri siyasi süreçlere ve kamu sektörüne uygulamaktadır” tanımı hangi siyaset bilimciye aittir?

Cevap : A) James Buchanan

#3. Aşağıdaki ifadeler arasından hangisi Neo-klasik iktisat için söylenemez?

Cevap : A) Tam istihdam fikrine karşıdırlar

#4. Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi modelinin gelişiminde rol oynayan sorunlar arasındadır?

Cevap : D) Hepsi

#5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamu tercihi kuramının diğer adı değildir?

Cevap : D) Sosyal eşitleme kuramı


#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “oyun kuramı” (OK) için söylenemez?

Cevap : C) OK aktörün kararı özerktir, başka aktörlerden etkilenmez.

#7. “Toplumsal piyasa ekonomisi” kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Liberal piyasa ekonomisinin karşısındadır.

#8. “Yaratıcı yıkım” ve “yaratıcı girişimcilik” kavramları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Kapitalizmin geleceğine umutla bakabiliriz.

#9. “Yaratıcı yıkım” ve “yaratıcı girişimcilik” kavramları aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

Cevap : B) Joseph Schumpeter

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Devlet Kuramları Ünite-6 Soruları

Yeni Sağ Kuram

1- “Yaratıcı yıkım” ve “yaratıcı girişimcilik” kavramları aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Friedrich von Hayek
B) Joseph Schumpeter
C) Walter Lipmann
D) Raymond Aron
E) Max Weber

Cevap : B) Joseph Schumpeter

2- “Yaratıcı yıkım” ve “yaratıcı girişimcilik” kavramları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Rutin hale gelmiş yenilikçilik otomatikleşme ve bürokratikleşmedir.
B) Yenilikçiliğin otomatiğe bağlanması arzu edilemez.
C) Kapitalizmin geleceğine umutla bakabiliriz.
D) Girişimciliğin geleceği tehdit altındadır.
E) Kapitalizmin koruma duvarları zayıflıyor.

Cevap : C) Kapitalizmin geleceğine umutla bakabiliriz.

3- “Toplumsal piyasa ekonomisi” kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tüketim demokrasisi ile yakından ilişkilidir.
B) İşletmeler ve çalışanlar üzerinde baskı gereklidir.
C) Tüketici tercihleri doğrultusunda gelişir.
D) Kusursuz rekabet toplumsal açıdan faydalıdır.
E) Liberal piyasa ekonomisinin karşısındadır.

Cevap : E) Liberal piyasa ekonomisinin karşısındadır.

4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamu tercihi kuramının diğer adı değildir?

A) Matematiksel siyasal kuram
B) Akıllı tercih kuramı
C) Kollektif tercih kuramı
D) Sosyal eşitleme kuramı
E) Sosyal tercih kuramı

Cevap : D) Sosyal eşitleme kuramı

5- “Kamu tercihi kuramı, iktisat kuramında mevcut araç ve yöntemleri siyasi süreçlere ve kamu sektörüne uygulamaktadır” tanımı hangi siyaset bilimciye aittir?

A) James Buchanan
B) Walter Lipmann
C) Fredrich Hayek
D) Milton Fredman
E) Karl Popper

Cevap : A) James Buchanan

6- Kamu tercihi kuramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Talep açısından seçmen davranışına odaklanır.
B) Siyasal süreç bakımından bürokratların davranışına odaklanır.
C) Parti politikalarının bürokratların davranışlarından etkilendiğini kabul eder.
D) Geniş bir inceleme alanına sahiptir.
E) Mal ve hizmetlerin arz boyutuyla ilgilenmez.

Cevap : E) Mal ve hizmetlerin arz boyutuyla ilgilenmez.

7- Aşağıdaki ifadeler arasından hangisi Neo-klasik iktisat için söylenemez?

A) Tam istihdam fikrine karşıdırlar
B) Mikro iktisat konularına eğilirler
C) Bireyler üreticiler ve tüketiciler olarak rasyonel aktörlerdir
D) Faydalarını maksimize maliyetleri minimize etme peşindedirler
E) Piyasanın görünmez el ilkesinin düzenleyiciliğini kabul ederler

Cevap : A) Tam istihdam fikrine karşıdırlar

8- Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi modelinin gelişiminde rol oynayan sorunlar arasındadır?

A) Refah işlevi arayışı
B) Piyasanın başarısızlığı
C) Kamu iktisadının finansmanı
D) Hepsi
E) Hiçbiri

Cevap : D) Hepsi

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “oyun kuramı” (OK) için söylenemez?

A) OK stratejik etkileşimin açıklanmasında işlevseldir.
B) OK matematiksel siyaset kuramı üzerinde temellenir.
C) OK aktörün kararı özerktir, başka aktörlerden etkilenmez.
D) OK davranışların altında yatan motivasyonun anlaşılmasında işlevseldir.
E) OK bireylerarası her türlü ilişkiyi kapsar.

Cevap : C) OK aktörün kararı özerktir, başka aktörlerden etkilenmez.

Devlet Kuramları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Devlet Kuramları Ünite-6

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!