auzefÇalışmanın Seyri ve Sağlıkİş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışmanın Seyri ve Sağlık 2022-2023 Vize Soruları

Çalışmanın Seyri ve Sağlık 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca köle işçiliğinin en çok gözlendiği alandır?

Cevap : D) tarım

#2. Aşağıdakilerden hangisi Komlosy'nin çalışma yaşamı ile ilgili saptamalarından biri değildir?

Cevap : E) Bireylerin başkaları için işler yapması ile proleterleşme kavramı oluşmuştur

#3. I. Ponos II. Oikos III. Ergon IV. Labor Yukarıda verilen iş çeşitleri ile ilgili kavramlardan hangisi veya hangileri antik Yunan'da tanımlanmıştır?

Cevap : D) I, II ve III
Antik Yunan’da tanımlanmış olanlar “I. Ponos”, “II. Oikos”, ve “III. Ergon” dur. Bu kavramlar, antik Yunan toplumunda ve felsefesinde önemli yer tutan çalışma ve yaşam biçimleri ile ilgili kavramlardır.
-Ponos (I), genellikle zorlayıcı, mecburi çalışmayı veya emeği ifade eder ve antik Yunan’da sıkça kullanılan bir terimdir.
-Oikos (II), antik Yunan’da hanehalkı veya ev ekonomisini ifade eder ve ekonomik yaşamın temel birimi olarak kabul edilir.
-Ergon (III), iş, eylem veya görev anlamına gelir ve antik Yunan felsefesinde önemli bir kavramdır, özellikle Aristoteles’in eserlerinde sıkça karşımıza çıkar.

#4. Aşağıda verilen çalışmanın tarihi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Avcı toplayıcı toplumların tarım toplumuna dönüşmesi sağlıklı bir düzen olmuştur

#5. Tarımda kes ve yak dönemi için aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) yakılarak elde edilmiş küller besin anlamında fakirdir


#6. I. Uzun mesafeler yürümek II. iş için ağır yük taşımak III. iş yerinde molalar vermek Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri çalışan bir kişinin yaptığı işe bağlı iş sırasında stres oluşturabilecek faktörlerden biridir?

Cevap : D) I ve II

#7. Aşağıda verilen önermelerden hangisi tarım toplulukları için yanlıştır?

Cevap : A) İlk evcilleştirilen hayvan kedidir ve insanlara yardım etmiştir

#8. Aşağıdakilerden hangisi şehir yaşamındaki kültürel çöküşün temel kaynaklarından biridir?

Cevap : E) geniş ailenin ve hatta çekirdek ailenin çökmesi

#9. Aşağıda verilen önermelerden hangisi Avcı toplayıcı topluluklar için yanlıştır?

Cevap : D) Avcı toplayıcılar koşullar gereği küçük ölçekli gruplardır

#10. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi meslek hastalıklarının ilk kez anlatıldığı " De Morbis Artificum Diatriba" adlı eserin yazarıdır?

Cevap : B) Bernardo Ramazzini


#11. I. kalıcı iş gücüne ihtiyaç duyan toprak sahipliği II. malın üretimi ve malın pazarlanacağı piyasalar III. çalıştırmak için alternatif iş gücü yokluğu IV. çocuk haklarının ortaya çıkması ile iş gücünün azlığı Yukarıda verilen önermelerden hangileri köleliğin ortaya çıkışında etkili faktörlerdendir?

Cevap : B) I, II ve III

#12. Büyük kentlerin kurulması ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Nüfusun büyük çoğunluğu Yeni kurulan büyük kentlerde yaşamaya başlamıştır

#13. Tarım toplumundaki çocuk işçiliği ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) çocuk işçilerin boylarının ortalaması tarımın yoğun yapıldığı dönemlerde artmıştır

#14. Aşağıda verilenlerden hangisi hastalık oluşumunda kişisel özelliklerden biridir?

Cevap : D) Genetik

#15. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde Bir çalışanın güçlendirilmesi için yapılanlardan biri değildir?

Cevap : B) çalışanın tatil maliyetinin karşılanması


#16. Son yıllarda biriken tüm kanıtlar bireylerin sahip olduğu davranışların hem …….. gelen hem de……….. sonucu olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki cümlede verilen boşlukları aşağıdaki seçeneklerden hangisi en uygundur?

Cevap : C) doğuştan /öğrenme

#17. I. Bir seçim sırasında alternatif davranışların bulunması II. alternatif davranışları etik açıdan muhakeme edebilme III. etik olarak iyi olduğu düşündüğü davranışı seçmek ve özgür olma IV. etik olarak kötü olduğu düşündüğü davranışı seçmekte özgür olma Yukarıda verilenlerden hangileri bir davranışın etik olarak tanımlanabilmesi için bulunması gereken koşuldur?

Cevap : D) I, II ve III

#18. Aşağıdakilerden hangisi John Budd'ın çalışmanın farklı yönleri tanımladığı kategorilerden biri değildir?

Cevap : A) çalışmanın insan için iyileştirici olarak görülmesi

#19. Aşağıdakilerden hangisi kuşaklar arası epidemiyolojik çalışma yapmanın zorluklarından biri değildir?

Cevap : A) Kuşaklar arası beslenmenin aynı olması

#20. Aşağıdakilerden hangisi romalıların tanımladığı Artes liberales kavramını içerir?

Cevap : B) kişinin ihtiyaçtan yapması zorunlu işleri


#21. Aşağıdakilerden hangisi çalışmada rezonans deneyiminin tanımıdır?

Cevap : C) başkaları ile aynı biçimde hissedebilme ve kendini başkalarında görebilmek

#22. Bernardino Ramazzini hastaları aşağıdaki hangi sorunun sorulmasını tavsiye etmiştir?

Cevap : D) Mesleğiniz nedir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi Ramazzini'ye göre çömlekçilere maruziyet sonrası hastalık yapan maddedir?

Cevap : E) kurşun

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çalışmanın Seyri ve Sağlık 2022-2023 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çalışmanın Seyri ve Sağlık
Dönem : Bahar Dönemi

Çalışmanın Seyri ve Sağlık 2022-2023 Vize Soruları

Çalışmanın Seyri ve Sağlık: Epidemiyolojiden Çevresel Faktörlere

Özet

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans programının dersi olan “Çalışmanın Seyri ve Sağlık” konusuna odaklanmaktadır. Auzef ve benzeri açıköğretim kurumlarındaki öğrencilere yönelik hazırlanmış bu kaynak, öğrencileri vize sınavı sorularını çözebilir hale getirecek temel kavramlar ve tarih boyunca çalışmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine derinlemesine bir bakış sunar. Makale, kuşaklar arası epidemiyolojik çalışmaların zorluklarından, meslek hastalıklarının tarihi ve önemi, çalışma koşullarının sağlık üzerine etkileri gibi konulara değinmektedir. Ayrıca, Ramazzini’nin meslek hastalıkları üzerine çalışmaları ve etik davranışların tanımlanması gibi önemli noktaları içermektedir. lolonolo.com olarak amacımız, bu ve benzeri içeriklerle öğrencilere değerli bilgiler sunarak akademik başarılarını desteklemektir.

Giriş

Çalışmanın insan yaşamı üzerindeki etkileri, tarih boyunca önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu etkiler, fiziksel sağlıktan zihinsel refaha, sosyal ilişkilerden çevresel faktörlere kadar geniş bir yelpazede incelenir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin “Çalışmanın Seyri ve Sağlık” dersi, bu konulara derinlemesine dalış yaparak öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği alanında temel bilgiler sunar.

Epidemiyolojik Çalışmalar ve Zorluklar

Kuşaklar arası epidemiyolojik çalışmalar, bir toplumdaki sağlık sorunlarının kökenlerini ve yayılımını anlamak için kritik öneme sahiptir. Ancak, kuşaklar arası beslenmenin farklılıkları, geriye dönük bilgi toplamanın zorlukları, tıbbi kayıtların eksikliği gibi faktörler bu tür çalışmaları karmaşık hale getirir. Bu zorlukların üstesinden gelmek, sağlık politikalarının ve müdahalelerinin etkinliğini artıracaktır.

Meslek Hastalıklarının Tarihi ve Önemi

Bernardino Ramazzini’nin “De Morbis Artificum Diatriba” adlı eseri, meslek hastalıklarının tanımlanması ve anlaşılmasında dönüm noktası olmuştur. Ramazzini, hastalarına mesleklerini sormayı tavsiye ederek, çalışma koşullarının sağlık üzerindeki etkilerini ilk kez sistematik bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışma, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar için temel teşkil etmektedir.

Çalışma Koşullarının Sağlık Üzerine Etkileri

Tarım toplumlarında çocuk işçiliği, köle işçiliği ve avcı toplayıcı toplulukların yaşam koşulları gibi tarihsel örnekler, çalışma koşullarının insan sağlığı üzerindeki derin etkilerini göstermektedir. Bu koşullar, günümüzde de farklı biçimlerde devam etmektedir ve çalışma yaşamının sağlık üzerindeki etkilerini anlamak, bu sorunlara çözüm bulmak için hayati öneme sahiptir.

Sonuç

“Çalışmanın Seyri ve Sağlık” konusu, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki öğrenciler için temel bir ders olarak ön plana çıkmaktadır. Makalemiz, bu dersin temel kavramlarını ve tarihsel perspektifini öğrencilere sunarak, sınav sorularını anlamalarına ve çözmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. lolonolo.com olarak, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla bu tür kaynakları sunmaya devam edeceğiz

Çalışmanın Seyri ve Sağlık 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi kuşaklar arası epidemiyolojik çalışma yapmanın zorluklarından biri değildir?

A) Kuşaklar arası beslenmenin aynı olması
B) Geriye yönelik bilgi toplamanın zorluğu
C) Tıbbi kayıt tutma ile ilgili problemler
D) Biyolojik numune depolama eksikliği
E) Kuşaklar arası uzun zaman alması

Cevap : A) Kuşaklar arası beslenmenin aynı olması

2. Aşağıda verilenlerden hangisi hastalık oluşumunda kişisel özelliklerden biridir?

A) Gürültü
B) Titreşim
C) Isı
D) Genetik
E) Nem

Cevap : D) Genetik

3. Bernardino Ramazzini hastaları aşağıdaki hangi sorunun sorulmasını tavsiye etmiştir?

A) aylık geliriniz nedir?
B) Kullandığınız ilaçlar nelerdir?
C) Herhangi bir alerjiniz var mı?
D) Mesleğiniz nedir?
E) Kronik hastalığınız var mı?

Cevap : D) Mesleğiniz nedir?

4. Tarım toplumundaki çocuk işçiliği ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır?

A) tarım toplumunda çocuklar 2 ile 9 saat arasında değişen sürelerde çalışmışlardır
B) çocuk işçiler bahçe işlerinde hayvanlara bakmada gibi işlerde kullanılmışlardır
C) çocuklar aldıkları enerjiyi büyümek için kullanmak yerine çalışmaya harcamışlardır
D) çocuk işçiliği çocukların sağlığının bozulmasına sebep olmuştur
E) çocuk işçilerin boylarının ortalaması tarımın yoğun yapıldığı dönemlerde artmıştır

Cevap : E) çocuk işçilerin boylarının ortalaması tarımın yoğun yapıldığı dönemlerde artmıştır

5. Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca köle işçiliğinin en çok gözlendiği alandır?

A) yöneticilik
B) toplayıcılık
C) avcılık
D) tarım
E) hayvancılık

Cevap : D) tarım

6. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi meslek hastalıklarının ilk kez anlatıldığı ” De Morbis Artificum Diatriba” adlı eserin yazarıdır?

A) Karl Marx
B) Bernardo Ramazzini
C) Emile Zola
D) Emile Durkheim
E) Adam Smith

Cevap : B) Bernardo Ramazzini

7. Aşağıda verilen önermelerden hangisi Avcı toplayıcı topluluklar için yanlıştır?

A) Avcı toplayıcı toplulukların diyeti çeşitli ve besleyicidir
B) bitkisel ürünlerin toplanmasından kadınlar sorumludur
C) erişkin çağına ulaşabilenler 60’lı yaşlara gelebilmişlerdir
D) Avcı toplayıcılar koşullar gereği küçük ölçekli gruplardır
E) Avcı toplayıcı toplulukları yaşamları kısa ve zahmetlidir

Cevap : D) Avcı toplayıcılar koşullar gereği küçük ölçekli gruplardır

8. Aşağıdakilerden hangisi romalıların tanımladığı Artes liberales kavramını içerir?

A) çiftçilerin yaptığı hane içi üretim işleri
B) kişinin ihtiyaçtan yapması zorunlu işleri
C) yaşamak için yapılan zahmetli işleri
D) insanın yaptığı onurlu ve zekice işleri
E) topraksız zanaatkarların ve tüccar işleri

Cevap : B) kişinin ihtiyaçtan yapması zorunlu işleri

9. Aşağıdakilerden hangisi Komlosy’nin çalışma yaşamı ile ilgili saptamalarından biri değildir?

A) Çalışma geçmişten günümüze insan tarihi için metalaşmış bir kavramdır
B) Çalışma geçmişte toplumsal alışverişten parasallaşmaya doğru değişmiştir
C) Çalışmak bireyin yaşamının içinden dışlanıp ayrı bir alan haline gelmiştir
D) Çalışma baskı altında yapılan bir eylemden özgür bir eyleme dönüşmüştür
E) Bireylerin başkaları için işler yapması ile proleterleşme kavramı oluşmuştur

Cevap : E) Bireylerin başkaları için işler yapması ile proleterleşme kavramı oluşmuştur

10. Aşağıdakilerden hangisi çalışmada rezonans deneyiminin tanımıdır?

A) başkaları ile farklı biçimde hissedebilme ve kendini daha aşağı görebilmek
B) başkaları ile farklı biçimde hissedebilme ve kendini başkalarında görebilmek
C) başkaları ile aynı biçimde hissedebilme ve kendini başkalarında görebilmek
D) başkaları ile aynı biçimde hissedebilme ve kendini daha yukarı görebilmek
E) başkaları ile farklı biçimde hissedebilme ve kendini daha yukarı görebilmek

Cevap : C) başkaları ile aynı biçimde hissedebilme ve kendini başkalarında görebilmek

11. Tarımda kes ve yak dönemi için aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır?

A) kalan ağaç gövdeleri çıkarılınca Toprak hazır hale gelir
B) kesilmiş ağaçlar Toprak için yakılarak kül elde edilir
C) Yağmur elde edilmiş külün toprağa karışmasını sağlar
D) tarım yapmak için öncelikle bölgedeki ağaçlar kesilir
E) yakılarak elde edilmiş küller besin anlamında fakirdir

Cevap : E) yakılarak elde edilmiş küller besin anlamında fakirdir

12. I. kalıcı iş gücüne ihtiyaç duyan toprak sahipliği
II. malın üretimi ve malın pazarlanacağı piyasalar
III. çalıştırmak için alternatif iş gücü yokluğu
IV. çocuk haklarının ortaya çıkması ile iş gücünün azlığı
Yukarıda verilen önermelerden hangileri köleliğin ortaya çıkışında etkili faktörlerdendir?

A) I ve III
B) I, II ve III
C) II ve IV
D) I ve II
E) III ve IV

Cevap : B) I, II ve III

13. Aşağıdakilerden hangisi John Budd’ın çalışmanın farklı yönleri tanımladığı kategorilerden biri değildir?

A) çalışmanın insan için iyileştirici olarak görülmesi
B) çalışmanın insanın kimliğinin bir parçası olması
C) çalışmanın insan için sosyal bir yönünün olması
D) çalışmanın lanet olarak değerlendiriliyor olması
E) çalışmanın başkalarına bakmak olarak görülmesi

Cevap : A) çalışmanın insan için iyileştirici olarak görülmesi

14. I. Bir seçim sırasında alternatif davranışların bulunması
II. alternatif davranışları etik açıdan muhakeme edebilme
III. etik olarak iyi olduğu düşündüğü davranışı seçmek ve özgür olma
IV. etik olarak kötü olduğu düşündüğü davranışı seçmekte özgür olma
Yukarıda verilenlerden hangileri bir davranışın etik olarak tanımlanabilmesi için bulunması gereken koşuldur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

Cevap : D) I, II ve III

15. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde Bir çalışanın güçlendirilmesi için yapılanlardan biri değildir?

A) çalışanın sağlığının takip edilmesi
B) çalışanın tatil maliyetinin karşılanması
C) sağlıklı su kullanımı sağlanması
D) işe alınırken doğru kişinin seçilmesi
E) çalışan kişiye barınma sağlanması

Cevap : B) çalışanın tatil maliyetinin karşılanması

16. Aşağıda verilen önermelerden hangisi tarım toplulukları için yanlıştır?

A) İlk evcilleştirilen hayvan kedidir ve insanlara yardım etmiştir
B) İnsanlar kap Kaçak yapabilmiş ve metali işlemeyi başarmışlardır
C) Yüzey traşlanmış taşlardan baltalar ve keserler kullanmışlardır
D) Tarım toplumuna geçişle insanlar kalıcı yerleşimler inşa etmişler
E) İnsanlar yaşadığı bölgelerde hayvan yetiştirmeye başlamışlardır

Cevap : A) İlk evcilleştirilen hayvan kedidir ve insanlara yardım etmiştir

17. I. Uzun mesafeler yürümek
II. iş için ağır yük taşımak
III. iş yerinde molalar vermek
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri çalışan bir kişinin yaptığı işe bağlı iş sırasında stres oluşturabilecek faktörlerden biridir?

A) Yalnız III
B) II ve III
C) Yalnız I
D) I ve II
E) Yalnız II

Cevap : D) I ve II

18. Aşağıdakilerden hangisi şehir yaşamındaki kültürel çöküşün temel kaynaklarından biridir?

A) kültürel ve genetik gelişimin birbirleriyle etkilenmesi
B) iş yerlerinde mesai sistemi çalışmaya başlanması
C) ücretli çalışmanın insan hayatına girmesi
D) insan türünün genetik olarak bozulması
E) geniş ailenin ve hatta çekirdek ailenin çökmesi

Cevap : E) geniş ailenin ve hatta çekirdek ailenin çökmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi Ramazzini’ye göre çömlekçilere maruziyet sonrası hastalık yapan maddedir?

A) gümüş
B) kükürt
C) sülfür
D) bromür
E) kurşun

Cevap : E) kurşun

20. Son yıllarda biriken tüm kanıtlar bireylerin sahip olduğu davranışların hem …….. gelen hem de……….. sonucu olduğunu göstermektedir.
Yukarıdaki cümlede verilen boşlukları aşağıdaki seçeneklerden hangisi en uygundur?

A) sonradan /dayatma
B) doğuştan /aşılama
C) doğuştan /öğrenme
D) sonradan / öğrenme
E) doğuştan / dayatma

Cevap : C) doğuştan /öğrenme

21. I. Ponos
II. Oikos
III. Ergon
IV. Labor
Yukarıda verilen iş çeşitleri ile ilgili kavramlardan hangisi veya hangileri antik Yunan’da tanımlanmıştır?

A) I ve II
B) yalnız I
C) yalnız III
D) I, II ve III
E) III ve IV

Cevap : D) I, II ve III
Antik Yunan’da tanımlanmış olanlar “I. Ponos”, “II. Oikos”, ve “III. Ergon” dur. Bu kavramlar, antik Yunan toplumunda ve felsefesinde önemli yer tutan çalışma ve yaşam biçimleri ile ilgili kavramlardır.
-Ponos (I), genellikle zorlayıcı, mecburi çalışmayı veya emeği ifade eder ve antik Yunan’da sıkça kullanılan bir terimdir.
-Oikos (II), antik Yunan’da hanehalkı veya ev ekonomisini ifade eder ve ekonomik yaşamın temel birimi olarak kabul edilir.
-Ergon (III), iş, eylem veya görev anlamına gelir ve antik Yunan felsefesinde önemli bir kavramdır, özellikle Aristoteles’in eserlerinde sıkça karşımıza çıkar.

22. Büyük kentlerin kurulması ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Kentlerde insan ve hayvan nüfusu artmasıyla buna bağlı olarak hastalıklar artmıştır
B) Nüfusun büyük çoğunluğu Yeni kurulan büyük kentlerde yaşamaya başlamıştır
C) Avrupa’da büyük kentler kurulunca ticaret ve satış ise tüccarlara saklı tutulmuştur
D) Kent içindeki lokal pazarlarda çiftçiler yetiştirdikleri tarım ürünlerini satmışlardır
E) Antik kentler mahallelere bölünüp akrabalık ve zanaatlar temelinde ayrışmışlardır

Cevap : B) Nüfusun büyük çoğunluğu Yeni kurulan büyük kentlerde yaşamaya başlamıştır

23. Aşağıda verilen çalışmanın tarihi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Avcı toplayıcı toplumlardan beri işin toplumsal ve sosyal bir yanı da görülmüştür
B) Çalışma anlayışındaki değişim hiyerarşik topluma geçmek ile paralel olmuştur
C) Avcı toplayıcı toplumların tarım toplumuna dönüşmesi sağlıklı bir düzen olmuştur
D) İlkel toplumlarda çalışma insan var oluşunun bir şekli olarak algılanmıştır
E) Çalışmayı iş ev işi ve boş zaman şeklinde sınıflamak yakın tarihte yapılmıştır

Cevap : C) Avcı toplayıcı toplumların tarım toplumuna dönüşmesi sağlıklı bir düzen olmuştur

Çalışmanın Seyri ve Sağlık

Çalışmanın Seyri ve Sağlık 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Bölümler İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans-min
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Çalışmanın Seyri ve Sağlık 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!