auzefDevlet KuramlarıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Devlet Kuramları Ünite-10

Devlet Kuramları Ünite-10

#1. Yeni-çoğulcularla Marksizm arasında herhangi bir ……………….. bulunmamaktadır. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : C) Örtüşme

#2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “seçkinci kuram” ve “Yeni-çoğulculuk” kuramlarının ortak yanlarından biridir?

Cevap : E) Hepsi

#3. “Değerler, büyük ölçüde inanç, kanaat ve tercihlerin ifadesidir bu nedenle ........” Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : B) Akılcı muhakemenin konusu olamaz

#4. Çoğulcular açısından, liberal demokrasinin korunması, …………. çok daha önemlidir. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : A) Üretim biçimini değiştirmekten

#5. Devleti, sivil toplumu oluşturan grupların kontrolü altında işleyen pasif bir mekanizma olarak gören ....... modelidir. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : B) Şifre devlet


#6. Kayda değer bir kuramdan beklenen, açıklamaya çalıştığı konuya dair bilgileri ……… ve …….. önerebilmelidir. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : A) Yeniden ifade edebilmeli / yeni sonuçlar

#7. Avusturya ekolünün insan kavramı, sadece bazı toplumsal koşullarla uyumlu olabilen ………….. olarak tanımlanır. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : D) Bilgi-üreten varlık

#8. Aşağıdakilerden hangisi kuramın niteliklerinden biri değildir?

Cevap : C) Somut ifade eder

#9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “gardiyan devlet” modeli için söylenemez?

Cevap : D) Önceliği toplumsal eşitlik değildir

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Devlet Kuramları Ünite-10 Soruları

Devlet Tartışmaları Üzerine Bir Not

1- Devleti, sivil toplumu oluşturan grupların kontrolü altında işleyen pasif bir mekanizma olarak gören ……. modelidir.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Gardiyan devlet
B) Şifre devlet
C) Liberal devlet
D) Partizan devlet
E) Hiçbirisi

Cevap : B) Şifre devlet

2- “Değerler, büyük ölçüde inanç, kanaat ve tercihlerin ifadesidir bu nedenle ……..”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Bir durum farklı açıdan ele alınsa da sonuç aynı çıkar.
B) Akılcı muhakemenin konusu olamaz
C) Ampirik kanıtlarla desteklenmelidir
D) Tutarlı olmak zorundadır
E) Devlet kuramlarında geçerli değildir

Cevap : B) Akılcı muhakemenin konusu olamaz

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “seçkinci kuram” ve “Yeni-çoğulculuk” kuramlarının ortak yanlarından biridir?

A) Makro-iktisadi yönetim;
B) Refah devleti uygulamaları;
C) Teknolojik gelişmelerin büyük bölümünü;
D) Kamu siyasaları
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

4- Yeni-çoğulcularla Marksizm arasında herhangi bir ……………….. bulunmamaktadır.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Çelişki
B) Farklılık
C) Örtüşme
D) Benzerlik
E) Uyuşmazlık

Cevap : C) Örtüşme

5- Çoğulcular açısından, liberal demokrasinin korunması, …………. çok daha önemlidir.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Üretim biçimini değiştirmekten
B) Sınıf çelişkisini çözmekten
C) Sanayileşmekten
D) Çalışan iş gücünü artırmaktan
E) Teknolojik yeniliklerden

Cevap : A) Üretim biçimini değiştirmekten

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “gardiyan devlet” modeli için söylenemez?

A) Özerk kurumsal bir güçtür
B) Toplumsal baskıyı dengeleme kapasitesine sahip
C) Siyasa düzenlemeleri örgütsüz grupların çıkarını da gözetir
D) Önceliği toplumsal eşitlik değildir
E) Devletin amacı toplumsal refahı arttırmaktır

Cevap : D) Önceliği toplumsal eşitlik değildir

7- Avusturya ekolünün insan kavramı, sadece bazı toplumsal koşullarla uyumlu olabilen ………….. olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Rasyonel varlık
B) Özgür ve yaratıcı kapasiteye sahip varlık
C) İletişim ve yaratıcı kapasiteye sahip varlık
D) Bilgi-üreten varlık
E) Hiçbiri

Cevap : D) Bilgi-üreten varlık

8- Aşağıdakilerden hangisi kuramın niteliklerinden biri değildir?

A) Ayrıntılı açıklama sağlar
B) Genelleme yapar
C) Somut ifade eder
D) Tutarlılık sağlar
E) Sistematikleştirir

Cevap : C) Somut ifade eder

9- Kayda değer bir kuramdan beklenen, açıklamaya çalıştığı konuya dair bilgileri …………… ve …………….. önerebilmelidir.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yeniden ifade edebilmeli / yeni sonuçlar
B) Araştırıp bulmalı / diğer araştırmacılara
C) Sorgulamadan / kabul edilmesini
D) Dikkate almadan / kendi bulgularını
E) Geçersizliğini / kanıta dayandırarak

Cevap : A) Yeniden ifade edebilmeli / yeni sonuçlar

Devlet Kuramları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Devlet Kuramları Ünite-10

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!