auzefDevlet KuramlarıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Devlet Kuramları Ünite-9

Devlet Kuramları Ünite-9

#1. Yeni çoğulculara göre girdi siyaseti açısından devletin rolü …….. olarak niteleniyor. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : D) Bozulmuş çoğulculuk

#2. Geçmişin sınıf temelli, ideolojik yönelimli toplumsal bölünmelerini kesen yeni siyaset biçimine ne ad verilir?

Cevap : B) Kimlik siyaseti

#3. Aşağıdakilerden hangisi düzenleme işlevi açısından piyasayı önemsizleştiren koşullar arasında gösterilemez?

Cevap : B) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması

#4. Aşağıdakilerden hangisi, yeni-çoğulcuların öngördüğü, yeni toplumsal gerçekliklerden biri değildir?

Cevap : D) Milli sanayilerin önem kazanması

#5. Aşağıda yeni-çoğulcu hareketin kaynaklarını gösteren seçeneklerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Hepsi


#6. Yeni-çoğulcu düşünürlerin ortak yönü kendilerini ………… konumda görmeleridir. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : C) Liberal merkez

#7. Aşağıdakilerden hangisi, yeni-çoğulcu yaklaşımın liberal siyasetin çözümlemesi için önem verdiği olgulardan değildir?

Cevap : A) Siyasi partiler arası rekabetin seçimlere etkisi

#8. Reklam etkisinin iktisadi kararlarda tüketicilerin tercihini değil üreticinin tüketiciyi manipüle etmesine yaradığını ileri süren yazar kimdir?

Cevap : A) John K. Galbraith

#9. Yeni-çoğulcuların önerdiği “profesyonelleşmiş devlet” kavramı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Hepsi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Devlet Kuramları Ünite-9 Soruları

Yeni-Çoğulculuk Ve Devlet Kuramı

1- Aşağıda yeni-çoğulcu hareketin kaynaklarını gösteren seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) İktisadi sistemlerin kolektif karar alma süreçleri üzerinde etkisi sınırlıdır
B) Yeni iktisat matematiksel ve geometrik modellere eleştirel yaklaşımı
C) Siyasetin özerkliği sorununun eleştirisi
D) Sistem yaklaşımından etkilenen sosyoloji kuramı eleştirisi
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

2- Aşağıdakilerden hangisi düzenleme işlevi açısından piyasayı önemsizleştiren koşullar arasında gösterilemez?

A) Mal ve hizmetlerin gelecekteki muhtemel fiyatlarının belirsizliği
B) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması
C) İktisadi değişim faaliyetine katılanların azlığı
D) Piyasanın derinliğinin düşük olması
E) Haber akışının tekelleşmesi

Cevap : B) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması

3- Reklam etkisinin iktisadi kararlarda tüketicilerin tercihini değil üreticinin tüketiciyi manipüle etmesine yaradığını ileri süren yazar kimdir?

A) John K. Galbraith
B) Niklas Luhmann
C) Robert Dahl
D) Charles E. Lindblom
E) Anthony Giddens

Cevap : A) John K. Galbraith

4- Yeni-çoğulcuların önerdiği “profesyonelleşmiş devlet” kavramı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Teknolojik gelişmeler yeni sorunlar üretmiştir
B) Toplumsal sorunlar karmaşıklaşmıştır
C) Geleneksel temsili siyaset yetersiz kalmaktadır
D) Karar mekanizmaları genişlemelidir
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

5- Yeni-çoğulcu düşünürlerin ortak yönü kendilerini ………… konumda görmeleridir.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Liberal sol
B) Yeni sol
C) Liberal merkez
D) Liberal muhafazakar
E) Liberal demokratik

Cevap : C) Liberal merkez

6- Aşağıdakilerden hangisi, yeni-çoğulcuların öngördüğü, yeni toplumsal gerçekliklerden biri değildir?

A) Piyasanın çokuluslu şirketlerin denetimine girmesi
B) Refah devleti ve karma ekonomi olguları
C) Bilgi teknolojilerinin öne çıkması
D) Milli sanayilerin önem kazanması
E) Sanayinin yerini hizmetler sektörü ve ticaretin alması

Cevap : D) Milli sanayilerin önem kazanması

7- Aşağıdakilerden hangisi, yeni-çoğulcu yaklaşımın liberal siyasetin çözümlemesi için önem verdiği olgulardan değildir?

A) Siyasi partiler arası rekabetin seçimlere etkisi
B) Sınıf temelli siyasi farklılıkların önemsizleşmesi
C) Sol-sağ siyaset ayrımının önemsizleşmesi
D) Demokratik temsi kurumlarının devleti kontrol etme kapasitelerinin azalması
E) Liberal demokratik siyasette iş çevrelerinin ayrıcalıklı konuma ulaşması.

Cevap : A) Siyasi partiler arası rekabetin seçimlere etkisi

8- Geçmişin sınıf temelli, ideolojik yönelimli toplumsal bölünmelerini kesen yeni siyaset biçimine ne ad verilir?

A) Küresel siyaset
B) Kimlik siyaseti
C) Çok yönlü siyaset
D) Çok kültürlülük siyaseti
E) Liberal demokratik siyaset

Cevap : B) Kimlik siyaseti

9- Yeni çoğulculara göre girdi siyaseti açısından devletin rolü …….. olarak niteleniyor.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Neo-liberal çoğulculuk
B) Demokratik çoğulculuk
C) Sınırlandırılmış çoğulculuk
D) Bozulmuş çoğulculuk
E) Engellenmiş çoğulculuk

Cevap : D) Bozulmuş çoğulculuk

Devlet Kuramları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Devlet Kuramları Ünite-9

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!