auzefÇocuk GelişimiÇocuk Gelişimi Uygulamaları-2

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-2 Ünite-1

Özel Eğitim Uygulamaları ve Programları

#1. Kaynaştırma aşağıdaki modellerden hangisini içermektedir?

Cevap : A) Tam Zamanlı Kaynaştırma, Yarı Zamanlı Kaynaştırma, Tersine Kaynaştırma

#2. Bir bireyin organlarının zedelenmesine bağlı olarak işlevsizliklerde meydana gelen kayıpların neden olduğu yetersizlikten dolayı, çevreyle etkili ve yeterli etkileşim kurma sürecinde karşılaştığı problem durumunu ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?

Cevap : A) Engellilik

Açıklanan durum, bir bireyin organlarının zedelenmesine bağlı olarak işlevsizliklerde meydana gelen kayıpların neden olduğu yetersizliklerden dolayı, çevreyle etkili ve yeterli etkileşim kurma sürecinde karşılaştığı problemleri ifade eder ve bu, “Engellilik” olarak tanımlanır. Engellilik, bireyin toplumsal, çevresel veya fiziksel engeller nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde karşılaştığı kısıtlılıkları ve zorlukları ifade eder. Dolayısıyla doğru cevap A) Engellilik’tir.

#3. Portage Erken Eğitim Programının temel amaçlarından biri nedir?

Cevap : B) Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destekleyici bilgiler sağlamak.

Portage Erken Eğitim Programının temel amaçlarından biri, ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destekleyici bilgiler sağlamaktır. Bu program, çocukların gelişimini desteklemek ve aileleri eğitim sürecine aktif olarak katılmaya teşvik etmek için tasarlanmıştır. Program, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanlarını kapsayan bireyselleştirilmiş eğitim planları sunar ve ailelerin bu süreçte çocuklarının eğitimine nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda rehberlik eder. Dolayısıyla doğru cevap B) Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destekleyici bilgiler sağlamaktır.

#4. ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı) kaç gelişim alanına odaklanır?

Cevap : C) 3

ETEÇOM, ilişki temelli bir yaklaşıma dayanır. Bu yaklaşım, birincil bakıcının (ebeveyn veya uzman/eğitimci) çocuk ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeyi ve dolayısıyla çocuğun bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim becerilerini desteklemeyi hedefler. Program, 3 gelişim alanı ve 16 temel davranıştan oluşur. Toplamda 66 öğretimsel strateji ve 130 bilgi notu içerir.

#5. PECS (Picture Exchange Communication System) eğitimi kaç evreden oluşmaktadır?

Cevap : C) 6

PECS (Picture Exchange Communication System) eğitimi altı evreden oluşur:
-Evre I: Fiziksel değiş-tokuş evresidir. İletişim girişiminde bulunma öğretilir. Çocuğa, en çok yeğlediği bir nesneyi temsil eden resimli kartı gördüğünde, kartı alıp iletişim ortağının eline bırakması öğretilir.
-Evre II: Spontanlığın geliştirilmesi evresidir. İletişim girişimini çeşitli ortamlarda, farklı kişilerle ve çeşitli pekiştireçlerle gerçekleştirmeyi öğrenir. İletişim klasörünü kullanmayı öğrenir, resimli kartı iletişim klasöründen çıkartma becerisi kazanır ve iletişim ortağı ile arasındaki uzaklığı artırmak amacıyla çeşitli uygulamalar gerçekleştirir.
-Evre III: Resim ayırt etme evresidir. Çocuğa resimli kartlar arasından seçim yapmayı öğretmek, iletişim klasöründen tercih ettiği nesneyi seçip ayırt etmesini ve iletişim ortağına vermesini sağlamak bu evrede öğrenilir. Ayrıca, bu aşamada pekiştireç sayısı artırılır.
-Evre IV: Cümle kurma evresidir. Basit cümleler kurması ve isteğini, nesnenin niteliklerini belirterek iletilmesi öğretilir. Çocuk, istediği nesnenin resimli kartını -istiyorum- resminin sol yanına yapıştırıp, birlikte çıkararak iletişim ortağına vermesini öğrenir.
-Evre V: Ne istiyorsun? Sorusuna yanıt oluşturma evresidir. Çocuk kendiliğinden çeşitli nesneleri ister ve “Ne istiyorsun?” sorusuna yanıt vermesi öğretilir.
-Evre VI: Görüş bildirme evresidir. Çocuğa kendi başına nesneler ve etkinliklerle ilgili görüşlerini ifade etmesi öğretilir.

#6. ABA (Applied Behavior Analysis) terapisi hangi prensiplere dayanarak otizmli çocukların eksik olduğu becerileri kazanmalarını amaçlar?

Cevap : B) Davranış analizi prensipleri

ABA (Applied Behavior Analysis) terapisi, davranış analizi prensiplerine dayanarak otizmli çocukların eksik olduğu becerileri kazanmalarını amaçlar. Bu yöntem, bireyin öğrenme ve davranışlarını sistematik bir şekilde inceler ve uygulamalı davranış analizi ilkeleri kullanılarak olumlu davranış değişikliklerini teşvik eder. ABA, özellikle otizmli bireylerin sosyal, iletişimsel ve akademik becerilerini geliştirmede etkili olduğu gösterilmiş, kanıt temelli bir yaklaşımdır. Dolayısıyla, doğru cevap B) Davranış analizi prensipleri’dir.

#7. TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped) programının temel hedefi nedir?

Cevap : C) Otizmli bireylerin semptomlarını ve öğrenme stillerini anlamak

#8. Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP) kaç beceriye odaklanmaktadır?

Cevap : B) 5

Her kitap farklı bir konuyu işlemekte olup, program 0-6 yaş aralığındaki çocukları desteklemek için “Büyük Kas Becerileri, Küçük Kas Becerileri, İletişim Becerileri, Alıcı Dil Becerileri ve Kişisel Toplumsal Beceriler” gibi beş temel gelişim alanına odaklanmaktadır.

#9. OÇİDEP programının uygulanması için önerilen ekip yapısı nedir?

Cevap : C) En az üç eğitmen, bir danışman

#10. NöroPLAY yöntemi hangi yaş aralığındaki çocuklar için geliştirilmiş bir erken müdahale programıdır?

Cevap : D) 12-42 ay arası

NöroPLAY yöntemi, 12-42 aylık çocuklar için geliştirilmiş bir otizm erken müdahale programıdır. Bu program, ebeveyn-çocuk etkileşimini baz alarak yoğunlaştırılmış oyun terapisi süreçlerini içerir ve çocuğun doğal ortamı olan evi göz önünde bulundurur​​. Dolayısıyla doğru cevap D) 12-42 ay arasıdır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 1 : Mekânsal İlişkiler

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 1 : Mekânsal İlişkiler

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Özel Eğitim Uygulamaları ve Programları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 1 : Mekânsal İlişkiler

Özel Eğitim Uygulamaları ve Programları

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar: Açık ve Uzaktan Öğrenme Fırsatları

Eğitim, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve sürekli gelişen bir alan. Özellikle açık ve uzaktan eğitim, teknolojinin sunduğu imkanlarla birlikte daha fazla öğrenciye ulaşma ve onlara esnek öğrenme yolları sunma potansiyeline sahip. Günümüzde, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve kariyer hedeflerine ulaşmaları için sunduğumuz çeşitli eğitim materyalleri ve platformlar, bu alandaki yenilikçi yaklaşımların bir yansımasıdır. Biz, lolonolo_com olarak, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla, özellikle Çocuk Gelişimi alanında kullanabilecekleri kaynaklar sunuyoruz.

Çocuk gelişimi, erken yaşlardan itibaren çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini içeren kritik bir alandır. Bu alanda uygulanan yöntemler ve programlar, çocukların potansiyellerini en iyi şekilde kullanmaları için temel taşları oluşturur. Bu yazımızda, açık öğretim fakültesi öğrencileri için Çocuk Gelişimi Uygulamaları-2 dersine yönelik önemli konuları ve bu konularda uygulanan bazı temel yöntem ve programları ele alacağız.

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP)

KAEEP, 0-6 yaş aralığındaki çocukların beş temel gelişim alanında desteklenmesini amaçlayan bir programdır. Bu alanlar; Büyük Kas Becerileri, Küçük Kas Becerileri, İletişim Becerileri, Alıcı Dil Becerileri ve Kişisel Toplumsal Beceriler olarak sıralanabilir. Program, çocukların gelişiminde kritik öneme sahip bu becerilerin geliştirilmesine odaklanır.

Kaynaştırma Modelleri

Kaynaştırma, çocukların eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmalarını ve özel gereksinimleri olan bireylerin genel eğitim sistemine entegre edilmesini hedefler. Tam Zamanlı Kaynaştırma, Yarı Zamanlı Kaynaştırma ve Tersine Kaynaştırma, kaynaştırma uygulamalarının çeşitli modelleridir.

ETEÇOM ve Diğer Yaklaşımlar

ETEÇOM, çocukların bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim becerilerini desteklemek için ilişki temelli bir yaklaşımı benimser. Bu program, 3 gelişim alanında ve 16 temel davranış üzerine kuruludur. Benzer şekilde, PECS (Picture Exchange Communication System) eğitimi ve TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped) programı gibi yöntemler de çocukların iletişim becerilerini ve sosyal uyumlarını geliştirmeyi amaçlar.

ABA Terapisi ve NöroPLAY

ABA (Applied Behavior Analysis) terapisi, davranış analizi prensiplerini kullanarak otizmli çocukların eksik becerilerini geliştirmeyi hedefler. NöroPLAY, özellikle 12-42 aylık çocuklar için tasarlanmış bir erken müdahale programıdır ve oyun terapisi süreçlerini içerir.

Eğitim Programlarının Ailelere Katkısı

Eğitim programları, sadece çocukların gelişimine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda ailelere de çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destekleyici bilgiler sağlar. Örneğin, Portage Erken Eğitim Programı, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanlarında bireyselleştirilmiş eğitim planları sunar ve ailelerin bu süreçte çocuklarının eğitimine nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda rehberlik eder. Bu, ailelerin çocuklarıyla olan etkileşimlerini zenginleştirir ve çocukların evde de öğrenme sürecini sürdürmelerine olanak tanır.

Engellilik Kavramı ve Eğitimde Farkındalık

Eğitimde, engellilik kavramına yönelik farkındalığın artırılması önemlidir. Engellilik, bireyin çeşitli engeller nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde karşılaştığı kısıtlılıkları ifade eder. Eğitim materyalleri ve programlarının tasarımında bu farkındalığın gözetilmesi, tüm öğrencilerin eğitimde eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak adına kritik bir öneme sahiptir.

Sonuç

Açık ve uzaktan eğitim fırsatları, özellikle Çocuk Gelişimi gibi kritik alanlarda, öğrencilere esnek öğrenme yolları sunar ve onların kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekler. lolonolo_com olarak, öğrencilere yönelik sunduğumuz kaynaklarla, bu alanda eğitim gören bireylerin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitimde yenilikçi yaklaşımların ve çeşitli eğitim programlarının önemi, özellikle erken çocukluk dönemindeki bireylerin gelişiminde büyük bir fark yaratmaktadır. Bu yüzden, eğitim materyallerimizi ve platformlarımızı sürekli güncelleyerek, öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilere ulaşmalarını sağlamak, temel misyonumuzdur.

Özel Eğitim Uygulamaları ve Programları

1- Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP) kaç beceriye odaklanmaktadır?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

Cevap : B) 5

Her kitap farklı bir konuyu işlemekte olup, program 0-6 yaş aralığındaki çocukları desteklemek için “Büyük Kas Becerileri, Küçük Kas Becerileri, İletişim Becerileri, Alıcı Dil Becerileri ve Kişisel Toplumsal Beceriler” gibi beş temel gelişim alanına odaklanmaktadır.

2- Kaynaştırma aşağıdaki modellerden hangisini içermektedir?

A) Tam Zamanlı Kaynaştırma, Yarı Zamanlı Kaynaştırma, Tersine Kaynaştırma
B) Yerinde Kaynaştırma, Uzaktan Kaynaştırma, Alan Bazlı Kaynaştırma
C) Kaynaştırma, Dikey Kaynaştırma, Geri Kaynaştırma
D) Genel Eğitim, Özel Eğitim, Destek Eğitim
E) Bireysel Eğitim Programı, Kaynaştırma, Özelleştirilmiş Eğitim

Cevap : A) Tam Zamanlı Kaynaştırma, Yarı Zamanlı Kaynaştırma, Tersine Kaynaştırma

3- ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı) kaç gelişim alanına odaklanır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Cevap : C) 3

ETEÇOM, ilişki temelli bir yaklaşıma dayanır. Bu yaklaşım, birincil bakıcının (ebeveyn veya uzman/eğitimci) çocuk ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeyi ve dolayısıyla çocuğun bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim becerilerini desteklemeyi hedefler. Program, 3 gelişim alanı ve 16 temel davranıştan oluşur. Toplamda 66 öğretimsel strateji ve 130 bilgi notu içerir.

4- PECS (Picture Exchange Communication System) eğitimi kaç evreden oluşmaktadır?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
E) 10

Cevap : C) 6

PECS (Picture Exchange Communication System) eğitimi altı evreden oluşur:
-Evre I: Fiziksel değiş-tokuş evresidir. İletişim girişiminde bulunma öğretilir. Çocuğa, en çok yeğlediği bir nesneyi temsil eden resimli kartı gördüğünde, kartı alıp iletişim ortağının eline bırakması öğretilir.
-Evre II: Spontanlığın geliştirilmesi evresidir. İletişim girişimini çeşitli ortamlarda, farklı kişilerle ve çeşitli pekiştireçlerle gerçekleştirmeyi öğrenir. İletişim klasörünü kullanmayı öğrenir, resimli kartı iletişim klasöründen çıkartma becerisi kazanır ve iletişim ortağı ile arasındaki uzaklığı artırmak amacıyla çeşitli uygulamalar gerçekleştirir.
-Evre III: Resim ayırt etme evresidir. Çocuğa resimli kartlar arasından seçim yapmayı öğretmek, iletişim klasöründen tercih ettiği nesneyi seçip ayırt etmesini ve iletişim ortağına vermesini sağlamak bu evrede öğrenilir. Ayrıca, bu aşamada pekiştireç sayısı artırılır.
-Evre IV: Cümle kurma evresidir. Basit cümleler kurması ve isteğini, nesnenin niteliklerini belirterek iletilmesi öğretilir. Çocuk, istediği nesnenin resimli kartını -istiyorum- resminin sol yanına yapıştırıp, birlikte çıkararak iletişim ortağına vermesini öğrenir.
-Evre V: Ne istiyorsun? Sorusuna yanıt oluşturma evresidir. Çocuk kendiliğinden çeşitli nesneleri ister ve “Ne istiyorsun?” sorusuna yanıt vermesi öğretilir.
-Evre VI: Görüş bildirme evresidir. Çocuğa kendi başına nesneler ve etkinliklerle ilgili görüşlerini ifade etmesi öğretilir.

5- TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped) programının temel hedefi nedir?

A) Otizmli çocukların problemli davranışlarını azaltmak
B) Otizmli çocukları toplum tarafından normal kabul edilebilir kalıplara sokmak
C) Otizmli bireylerin semptomlarını ve öğrenme stillerini anlamak
D) Fiziksel ortamı özel olarak yapılandırmak
E) Alternatif iletişim yöntemlerini kullanmak

Cevap : C) Otizmli bireylerin semptomlarını ve öğrenme stillerini anlamak

6- OÇİDEP programının uygulanması için önerilen ekip yapısı nedir?

A) Bir koordinatör, bir danışman, bir eğitmen
B) İki koordinatör, bir doktoralı danışman, iki eğitmen
C) En az üç eğitmen, bir danışman
D) Bir koordinatör, bir danışman, iki eğitmen
E) İki koordinatör, iki danışman, üç eğitmen

Cevap : C) En az üç eğitmen, bir danışman

7- ABA (Applied Behavior Analysis) terapisi hangi prensiplere dayanarak otizmli çocukların eksik olduğu becerileri kazanmalarını amaçlar?

A) Psikanaliz prensipleri
B) Davranış analizi prensipleri
C) Kognitif terapi prensipleri
D) Gestalt terapi prensipleri
E) Varoluş prensipleri

Cevap : B) Davranış analizi prensipleri

ABA (Applied Behavior Analysis) terapisi, davranış analizi prensiplerine dayanarak otizmli çocukların eksik olduğu becerileri kazanmalarını amaçlar. Bu yöntem, bireyin öğrenme ve davranışlarını sistematik bir şekilde inceler ve uygulamalı davranış analizi ilkeleri kullanılarak olumlu davranış değişikliklerini teşvik eder. ABA, özellikle otizmli bireylerin sosyal, iletişimsel ve akademik becerilerini geliştirmede etkili olduğu gösterilmiş, kanıt temelli bir yaklaşımdır. Dolayısıyla, doğru cevap B) Davranış analizi prensipleri’dir.

8- NöroPLAY yöntemi hangi yaş aralığındaki çocuklar için geliştirilmiş bir erken müdahale programıdır?

A) 1-10 yaş arası
B) 2-6 yaş arası
C) 6-12 yaş arası
D) 12-42 ay arası
E) 5-18 yaş arası

Cevap : D) 12-42 ay arası

NöroPLAY yöntemi, 12-42 aylık çocuklar için geliştirilmiş bir otizm erken müdahale programıdır. Bu program, ebeveyn-çocuk etkileşimini baz alarak yoğunlaştırılmış oyun terapisi süreçlerini içerir ve çocuğun doğal ortamı olan evi göz önünde bulundurur​​. Dolayısıyla doğru cevap D) 12-42 ay arasıdır.

9- Portage Erken Eğitim Programının temel amaçlarından biri nedir?

A) Çocukların bilgisayar becerilerini artırmak.
B) Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destekleyici bilgiler sağlamak.
C) Yalnızca dil gelişimine odaklanmak.
D) Sadece okulöncesi eğitimden yararlanamayan çocukları desteklemek.
E) Sadece bilişsel gelişimi desteklemek.

Cevap : B) Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destekleyici bilgiler sağlamak.

Portage Erken Eğitim Programının temel amaçlarından biri, ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destekleyici bilgiler sağlamaktır. Bu program, çocukların gelişimini desteklemek ve aileleri eğitim sürecine aktif olarak katılmaya teşvik etmek için tasarlanmıştır. Program, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanlarını kapsayan bireyselleştirilmiş eğitim planları sunar ve ailelerin bu süreçte çocuklarının eğitimine nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda rehberlik eder. Dolayısıyla doğru cevap B) Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destekleyici bilgiler sağlamaktır.

10- Bir bireyin organlarının zedelenmesine bağlı olarak işlevsizliklerde meydana gelen kayıpların neden olduğu yetersizlikten dolayı, çevreyle etkili ve yeterli etkileşim kurma sürecinde karşılaştığı problem durumunu ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A) Engellilik
B) Yetersizlik
C) Zedelenme
D) Risk alma
E) İletişim

Cevap : A) Engellilik

Açıklanan durum, bir bireyin organlarının zedelenmesine bağlı olarak işlevsizliklerde meydana gelen kayıpların neden olduğu yetersizliklerden dolayı, çevreyle etkili ve yeterli etkileşim kurma sürecinde karşılaştığı problemleri ifade eder ve bu, “Engellilik” olarak tanımlanır. Engellilik, bireyin toplumsal, çevresel veya fiziksel engeller nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde karşılaştığı kısıtlılıkları ve zorlukları ifade eder. Dolayısıyla doğru cevap A) Engellilik’tir.

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-2
Özel Eğitim Uygulamaları ve Programları

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Özel Eğitim Uygulamaları ve Programları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!