auzefÇocuk GelişimiÇocuk Gelişimi Uygulamaları-2

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-2 Ünite-2

Erken Müdale Programları Hazırlama ve Uygulama

#1. Aşağıdakilerden hangisi risk altındaki çocuklara örnek olarak verilebilecek bir grup değildir?

Cevap : D) Özel yetenekli çocuklar

Risk altındaki çocuklar, genellikle sağlık, güvenlik, eğitim ve sosyal refah açısından olumsuz koşullardan etkilenebilecek durumda olan çocukları ifade eder. Bu bağlamda, çalıştırılan çocuklar, sokakta yaşamaya sürüklenen çocuklar, göçmen çocuklar ve şiddet eğilimi gösteren çocuklar, çeşitli risklerle karşı karşıya kaldıkları için genellikle risk altında olarak kabul edilirler.
Özel yetenekli çocuklar ise, belirli alanlarda (akademik, sanatsal, spor vb.) olağanüstü yeteneklere sahip olan çocuklardır. Bu çocuklar, eğitim ve gelişimlerine uygun destek sağlandığında, bu yeteneklerini olumlu yönde geliştirebilirler. Bu nedenle, özel yetenekli çocuklar, genellikle risk altında olan çocuklar kategorisine girmezler. Bunun yerine, bu çocukların özel eğitim ve fırsatlara ihtiyacı vardır, ancak bu durum onları risk altında olan çocuklar grubundan farklı kılar.
Bu nedenle, soruda verilen seçenekler arasında D) Özel yetenekli çocuklar risk altındaki çocuklara örnek olarak verilebilecek bir grup değildir.

#2. Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planları ne kadar sürede bir kontrol edilir?

Cevap : B) 6 ayda 1

Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planları (IFSP – Individualized Family Service Plan), erken müdahale programlarının önemli bir bileşenidir ve genellikle çocuğun ve ailenin belirli ihtiyaçlarına göre özelleştirilir. Bu planlar, çocuğun gelişimini desteklemek ve ailelere gerekli kaynakları ve destekleri sağlamak için tasarlanmıştır.
IFSP’ler genellikle düzenli aralıklarla gözden geçirilir ve güncellenir. Bu süreç, planın hala çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek ve gerekirse değişiklikler yapmak için önemlidir. En yaygın uygulama, Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planlarının B) 6 ayda 1 kontrol edilmesidir. Bu düzenli incelemeler, çocuğun gelişimindeki değişikliklere ve ailenin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için yapılan planlamaların güncel tutulmasını sağlar.

#3. Sağlık profesyonellerinin yaptığı hastadan detaylı öykü alma işlemine ise “……………” adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

Cevap : A) Anamnez

#4. Aiyamperumal'a (2020) göre, aşağıdakilerden hangisi erken çocuklukta uygulanan erken müdahale sürecinin dört farklı hizmetinden birisi değildir?

Cevap : B) Sürdürülebilir Müdahale Hizmeti

Aiyamperumal’ın (2020) çalışmalarına göre, erken çocukluk döneminde uygulanan erken müdahale süreçlerinin hedefleri ve hizmet türleri genellikle çocuğun gelişimini desteklemek, var olan sorunları önlemek veya azaltmak ve çocuğun potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesini sağlamak üzerine kuruludur. Bu bağlamda, erken müdahale hizmetleri genellikle çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilir ve çeşitli müdahale yöntemleri içerir.
Seçenekler arasında belirtilen hizmet türleri içinde, B) Sürdürülebilir Müdahale Hizmeti genellikle erken müdahale sürecinde ayrı bir hizmet türü olarak tanımlanmaz. Erken müdahalede odak noktası, özellikle çocuğun mevcut durumunu iyileştirmeye yönelik özel müdahaleler ve destekler sağlamak olup, önleyici, tedavi edici, düzeltici ve destekleyici hizmetler bu sürecin temel bileşenleridir. Sürdürülebilirlik kavramı, bu hizmetlerin devamlılığını ve kalitesini ifade edebilir, ancak bu, genellikle müdahalelerin bireysel bir kategorisi olarak ayrılmaz. Dolayısıyla, doğru yanıt B) Sürdürülebilir Müdahale Hizmetidir.

#5. Çocuğun erken müdahale hizmetinden yararlanmasına karar verildiyse, sürecin devamında ebeveynlerle detaylı olarak konuşulur. Bu görüşmede tanının ne olduğu, nasıl bir sürecin kendilerinin beklediği ve nasıl bir tedavi sürecinden geçileceği detaylı olarak açıklanmalıdır. Yukarıda verilen bu durum erken müdahalenin hangi basamağında gerçekleştirilir?

Cevap : D) Bilgilendirme/Yönlendirme Aşaması

Çocuğun erken müdahale hizmetinden yararlanmasına karar verildikten sonra ebeveynlerle yapılan detaylı görüşme, tanının ne olduğu, beklenen süreç ve tedavi sürecinin detayları ile ilgilidir. Bu, genellikle müdahale sürecinin başında, çocuğun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve müdahale planının oluşturulması aşamasında gerçekleşir. Ancak, açıklamadan, bu görüşmenin çocuğa uygulanacak tedavi ve müdahale yöntemlerinin detaylı bir şekilde ebeveynlere açıklandığı bir aşamayı işaret ettiği anlaşılıyor. Bu nedenle, en uygun seçenek D) Bilgilendirme/Yönlendirme Aşaması olacaktır. Bu aşamada, ebeveynlere çocuklarının durumu, müdahale süreci ve beklenen sonuçlar hakkında detaylı bilgiler verilir, böylece ebeveynler sürece aktif olarak katılım sağlayabilir ve çocuklarının ihtiyaçlarına uygun destekleri alabilirler.

#6. Erken Müdahale Programlarının ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Müracaat Basamağı

Erken müdahale programlarının süreci genellikle bir dizi adımdan oluşur, bu adımlar çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına en uygun hizmet ve desteğin sağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Bu sürecin ilk adımı, çocukların ve ailelerin programla ilk temasını ifade eder. Bu bağlamda, C) Müracaat Basamağı erken müdahale programlarının ilk basamağı olarak kabul edilir. Müracaat basamağı, ailelerin veya ilgili diğer kişilerin çocuğun belirli bir desteğe veya müdahaleye ihtiyacı olduğunu belirleyerek programlara başvurduğu adımdır. Bu başvuru sonrasında, çocuğun ihtiyaçlarını belirlemek için değerlendirme ve tanılama gibi diğer süreçler devreye girer.

#7. Erken müdahaleyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Sadece engelli çocuklara uygulanır.

Erken müdahale, genellikle gelişimsel gecikme gösteren veya çeşitli risk faktörleri taşıyan çocuklara yönelik uygulanan, erken yaşlarda başlayan ve çocuğun gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir programdır. Verilen seçenekler arasından yanlış olanı belirlemek için erken müdahalenin temel özelliklerini inceleyelim:
A) Sadece engelli çocuklara uygulanır. – Bu ifade yanlıştır. Erken müdahale programları sadece engelli çocuklara değil, gelişiminde risk altında olan veya gelişimsel gecikme gösteren her çocuğa uygulanabilir. Erken müdahalenin amacı, engelli veya gelişimsel risk altındaki çocukların gelişimini desteklemek ve olası gecikmeleri en aza indirmektir.
B) Belirli basamakları olan bir programdır. – Bu doğrudur. Erken müdahale programları, çocuğun ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve belirli aşamalardan oluşan yapılandırılmış bir süreci takip eder.
C) Tanımlara göre daha çok 0-3 yaş arasında uygulanan bir programdır. – Bu ifade genellikle doğrudur. Erken müdahale en etkili olduğu dönem 0-3 yaş arasıdır, çünkü bu dönem, çocuğun gelişimindeki en kritik evrelerden biridir. Ancak, bazı programlar daha büyük çocukları da kapsayabilir.
D) Ev ve Kurum merkezli olmak üzere ikiye ayrılır. – Bu doğrudur. Erken müdahale programları genellikle çocuğun evinde (aile merkezli) veya özel eğitim merkezleri gibi kurumlarda (kurum merkezli) uygulanabilir.
E) Erken müdahale uygulanırken kritik dönem dikkate alınır. – Bu doğrudur. Erken müdahale, çocuğun gelişimi için kritik olan dönemleri hedef alır, çünkü bu zamanlarda yapılan müdahalelerin çocuğun gelişim üzerindeki olumlu etkileri en yüksek olabilir.
Bu bilgiler ışığında, yanlış bilgiyi içeren seçenek A) Sadece engelli çocuklara uygulanır. şeklindedir. Erken müdahale, sadece engelli çocuklara değil, aynı zamanda gelişiminde risk altında olan çocuklara da uygulanabilir.

#8. Fatma hanımın 3 yaşında bir kızı vardır. Fatma hanıma evde çocuğuyla nasıl oynayacağını öğretmek amacıyla bir müdahale programı uygulanmaktadır. Bu program hangi tür müdahale programına girer?

Cevap : B) Aile Merkezli Erken Müdahale

Fatma Hanım’a evde çocuğuyla nasıl oynayacağını öğretmek amacıyla uygulanan müdahale programı, ailenin ve özellikle ebeveynin müdahale sürecine aktif olarak katılımını içerdiği için B) Aile Merkezli Erken Müdahale kategorisine girer. Aile merkezli müdahale programları, ebeveynleri ve aile üyelerini eğitim sürecine dahil ederek, çocuğun gelişimini desteklemeyi amaçlar. Bu tür programlar, ailelerin çocuklarının gelişimine pozitif etkide bulunacak becerileri öğrenmelerine yardımcı olur.

#9. Aşağıdakilerden hangisi erken müdahalenin amaçlarından birisi değildir?

Cevap : E) Çıkar Temelli Amaçlar

Erken müdahalenin amaçları, genellikle bireyin gelişimini desteklemek, aileyi güçlendirmek ve topluma entegrasyonu sağlamak üzerine odaklanır. Bu amaçlar, bireyin ihtiyaçlarını karşılamak, ailenin çocuğun gelişimine etkin bir şekilde katılımını sağlamak, ve toplumsal farkındalık ile kabulü artırmak için tasarlanmıştır. Okul temelli amaçlar da eğitim sistemleri içinde çocukların ihtiyaç duydukları destekleri sağlamak için önemlidir.
Bu kategoriler dışında kalan E) Çıkar Temelli Amaçlar, erken müdahalenin genel hedefleri ve etik prensipleriyle uyumlu olmayan bir kategoridir. Erken müdahalede asıl odak, çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onların gelişimini olumlu bir şekilde desteklemektir. Bu nedenle, E) Çıkar Temelli Amaçlar erken müdahalenin amaçlarından birisi değildir.

#10. Bir çocuğun eğitsel tanılama işlemi hangi birimde yapılır?

Cevap : B) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde

Bir çocuğun eğitsel tanılama işlemi, çocuğun eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, öğrenme güçlükleri veya özel eğitim gereksinimleri olup olmadığını tespit etmek için yapılan bir süreçtir. Bu süreç, çocuğun eğitsel profilini detaylı bir şekilde inceleyerek, ona en uygun eğitim yaklaşımlarını ve destekleri belirlemeye yardımcı olur. Eğitsel tanılama işlemi, genellikle çocukların özel eğitim ihtiyaçlarını değerlendiren ve eğitimle ilgili rehberlik hizmetleri sunan uzmanlar tarafından yürütülür.
Bu işlem en sık olarak B) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde gerçekleştirilir. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, çocukların bireysel eğitsel ihtiyaçlarını belirlemek, özel eğitim ve destek hizmetleri hakkında ailelere ve okullara rehberlik yapmak üzere özel olarak tasarlanmış kurumlardır. Bu merkezler, çeşitli testler ve değerlendirme yöntemleri kullanarak çocukların eğitsel durumlarını detaylı bir şekilde inceleyebilir ve buna göre eğitim planlaması yapabilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 2 : Erken Müdale Programları Hazırlama ve Uygulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 2 : Erken Müdale Programları Hazırlama ve Uygulama

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Müdale Programları Hazırlama ve Uygulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 2 : Erken Müdale Programları Hazırlama ve Uygulama

Erken Müdale Programları Hazırlama ve Uygulama

Erken Müdahale Programlarının Önemi ve Uygulanması: Bir Rehber

Erken müdahale, özellikle gelişimsel riskler altında olan veya gelişiminde gecikme gösteren çocuklara yönelik hayati öneme sahip bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çocuğun yaşamının ilk yıllarında, mümkün olan en erken zamanda başlar. Erken müdahale programlarının amacı, çocukların gelişimini olumlu yönde etkilemek ve uzun vadede eğitim ve sosyal hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmaktır. Bu yazıda, açık ve uzaktan eğitim fırsatları arayan öğrencilere, erken müdahale programlarının hazırlanması ve uygulanmasına dair temel bilgiler sunulmaktadır.

Erken Müdahale Nedir?

Erken müdahale, genellikle 0-3 yaş aralığında, gelişimsel risk altındaki veya gecikme gösteren çocuklara uygulanan, çocuğun gelişimini destekleyici programlardır. Bu programlar, çocukların sosyal, bilişsel, dil ve motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Yanlış bir algı olan “sadece engelli çocuklara uygulanır” düşüncesi, erken müdahalenin aslında gelişiminde risk altında olan her çocuğa sunulabileceğini göz ardı eder.

Erken Müdahalenin Amaçları

Erken müdahalenin ana amaçlarından bazıları şunlardır:

Bireysel Amaçlar: Çocuğun mevcut gelişim durumunu iyileştirmek ve potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak.

Aile Temelli Amaçlar: Aileleri çocuklarının gelişim süreçlerine aktif olarak katılmaya teşvik etmek ve onlara destek sağlamak.

Toplum Temelli Amaçlar: Toplum içinde farkındalığı artırarak, tüm çocukların kabul görmesini ve topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak.

Erken Müdahale Programlarının Temel Bileşenleri

Erken müdahale programlarının temel bileşenleri arasında aile merkezli yaklaşımlar, çeşitli profesyonellerin multidisipliner işbirliği ve bireyselleştirilmiş müdahale planları yer alır. Aile merkezli yaklaşımlar, ailelerin çocuklarının gelişimine doğrudan katkıda bulunmalarını sağlar. Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planları (IFSP), çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanır ve genellikle altı ayda bir gözden geçirilir.

Erken Müdahalede Değerlendirme ve Tanılama

Erken müdahale sürecinde değerlendirme ve tanılama, çocuğun gelişimsel durumunu anlamak için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, çocuğun güçlü yönlerini ve desteklenmesi gereken alanları belirlemeye yardımcı olur. Tanılama işlemleri, genellikle Rehberlik ve Araştırma Merkezleri gibi uzman kurumlar tarafından yürütülür.

Erken Müdahalede İlk Adımlar

Erken müdahale sürecinin ilk adımı, genellikle müracaat basamağıdır. Ailelerin veya diğer ilgili kişilerin çocuğun belirli bir desteğe ihtiyacı olduğunu belirleyerek programlara başvurmasıyla süreci başlar. Bu başvuru, çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarının belirlenmesine ve uygun müdahale planlarının oluşturulmasına yönelik ilk adımdır. Ardından değerlendirme ve tanılama basamakları takip eder. Değerlendirme, çocuğun mevcut gelişim seviyesini anlamak ve müdahale için özelleştirilmiş hedefler belirlemek adına önemlidir.

Ailelerle İletişim ve Planlamanın Önemi

Erken müdahale sürecinde ailelerle yapılan detaylı görüşmeler, çocuğun durumunu, müdahale sürecini ve beklenen sonuçları açıklama fırsatı sunar. Bu aşama, genellikle Bilgilendirme/Yönlendirme Aşaması olarak adlandırılır ve ailelerin sürece aktif katılımını sağlar. Ailelere verilen bu bilgiler, onların çocuklarının gelişimine daha etkin bir şekilde destek olmalarını sağlar.

Erken Müdahale Hizmet Türleri

Erken müdahale, çeşitli hizmet türlerini kapsar. Bunlar arasında önleyici, tedavi edici, düzeltici ve destekleyici müdahale hizmetleri bulunur. Her bir hizmet türü, çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına göre özelleştirilir. Sürdürülebilir müdahale hizmeti, genellikle bu kategorilere dahil edilmez, ancak müdahalelerin kalitesini ve devamlılığını ifade eder.

Sonuç

Erken müdahale programlarının hazırlanması ve uygulanması, çocukların gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Bu programlar, risk altındaki veya gelişiminde gecikme gösteren çocukların potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Aile merkezli yaklaşımlar ve multidisipliner işbirliği, bu sürecin temel taşlarıdır. Açık ve uzaktan eğitim fırsatları arayan öğrenciler için bu bilgiler, erken müdahale alanında önemli bir rehber teşkil eder ve bu alanda çalışmak isteyen bireylere yol gösterir.

Eğitim, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bireylerin hayatlarında olumlu değişiklikler yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. Erken müdahale, bu sürecin en kritik aşamalarından biridir ve her çocuğun en iyi başlangıcı yapabilmesi için gerekli desteği sağlar. Biz, lolonolo_com olarak, bu alanda eğitim gören öğrencilere kaynak sağlamak ve onları desteklemek amacıyla buradayız.

Erken Müdale Programları Hazırlama ve Uygulama

1- Erken müdahaleyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece engelli çocuklara uygulanır.
B) Belirli basamakları olan bir programdır.
C) Tanımlara göre daha çok 0-3 yaş arasında uygulanan bir programdır.
D) Ev ve Kurum merkezli olmak üzere ikiye ayrılır.
E) Erken müdahale uygulanırken kritik dönem dikkate alınır.

Cevap : A) Sadece engelli çocuklara uygulanır.

Erken müdahale, genellikle gelişimsel gecikme gösteren veya çeşitli risk faktörleri taşıyan çocuklara yönelik uygulanan, erken yaşlarda başlayan ve çocuğun gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir programdır. Verilen seçenekler arasından yanlış olanı belirlemek için erken müdahalenin temel özelliklerini inceleyelim:
A) Sadece engelli çocuklara uygulanır. – Bu ifade yanlıştır. Erken müdahale programları sadece engelli çocuklara değil, gelişiminde risk altında olan veya gelişimsel gecikme gösteren her çocuğa uygulanabilir. Erken müdahalenin amacı, engelli veya gelişimsel risk altındaki çocukların gelişimini desteklemek ve olası gecikmeleri en aza indirmektir.
B) Belirli basamakları olan bir programdır. – Bu doğrudur. Erken müdahale programları, çocuğun ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve belirli aşamalardan oluşan yapılandırılmış bir süreci takip eder.
C) Tanımlara göre daha çok 0-3 yaş arasında uygulanan bir programdır. – Bu ifade genellikle doğrudur. Erken müdahale en etkili olduğu dönem 0-3 yaş arasıdır, çünkü bu dönem, çocuğun gelişimindeki en kritik evrelerden biridir. Ancak, bazı programlar daha büyük çocukları da kapsayabilir.
D) Ev ve Kurum merkezli olmak üzere ikiye ayrılır. – Bu doğrudur. Erken müdahale programları genellikle çocuğun evinde (aile merkezli) veya özel eğitim merkezleri gibi kurumlarda (kurum merkezli) uygulanabilir.
E) Erken müdahale uygulanırken kritik dönem dikkate alınır. – Bu doğrudur. Erken müdahale, çocuğun gelişimi için kritik olan dönemleri hedef alır, çünkü bu zamanlarda yapılan müdahalelerin çocuğun gelişim üzerindeki olumlu etkileri en yüksek olabilir.
Bu bilgiler ışığında, yanlış bilgiyi içeren seçenek A) Sadece engelli çocuklara uygulanır. şeklindedir. Erken müdahale, sadece engelli çocuklara değil, aynı zamanda gelişiminde risk altında olan çocuklara da uygulanabilir.

2- Fatma hanımın 3 yaşında bir kızı vardır. Fatma hanıma evde çocuğuyla nasıl oynayacağını öğretmek amacıyla bir müdahale programı uygulanmaktadır. Bu program hangi tür müdahale programına girer?

A) Çocuk Merkezli Erken Müdahale
B) Aile Merkezli Erken Müdahale
C) Toplum Merkezli Erken Müdahale
D) Kentsel Merkezli Erken Müdahale
E) Anne Merkezli Erken Müdahale

Cevap : B) Aile Merkezli Erken Müdahale

Fatma Hanım’a evde çocuğuyla nasıl oynayacağını öğretmek amacıyla uygulanan müdahale programı, ailenin ve özellikle ebeveynin müdahale sürecine aktif olarak katılımını içerdiği için B) Aile Merkezli Erken Müdahale kategorisine girer. Aile merkezli müdahale programları, ebeveynleri ve aile üyelerini eğitim sürecine dahil ederek, çocuğun gelişimini desteklemeyi amaçlar. Bu tür programlar, ailelerin çocuklarının gelişimine pozitif etkide bulunacak becerileri öğrenmelerine yardımcı olur.

3- Aşağıdakilerden hangisi risk altındaki çocuklara örnek olarak verilebilecek bir grup değildir?

A) Çalıştırılan çocuklar
B) Sokakta yaşamaya sürüklenen çocuklar
C) Göçmen çocuklar
D) Özel yetenekli çocuklar
E) Şiddet eğilimi gösteren çocuklar

Cevap : D) Özel yetenekli çocuklar

Risk altındaki çocuklar, genellikle sağlık, güvenlik, eğitim ve sosyal refah açısından olumsuz koşullardan etkilenebilecek durumda olan çocukları ifade eder. Bu bağlamda, çalıştırılan çocuklar, sokakta yaşamaya sürüklenen çocuklar, göçmen çocuklar ve şiddet eğilimi gösteren çocuklar, çeşitli risklerle karşı karşıya kaldıkları için genellikle risk altında olarak kabul edilirler.
Özel yetenekli çocuklar ise, belirli alanlarda (akademik, sanatsal, spor vb.) olağanüstü yeteneklere sahip olan çocuklardır. Bu çocuklar, eğitim ve gelişimlerine uygun destek sağlandığında, bu yeteneklerini olumlu yönde geliştirebilirler. Bu nedenle, özel yetenekli çocuklar, genellikle risk altında olan çocuklar kategorisine girmezler. Bunun yerine, bu çocukların özel eğitim ve fırsatlara ihtiyacı vardır, ancak bu durum onları risk altında olan çocuklar grubundan farklı kılar.
Bu nedenle, soruda verilen seçenekler arasında D) Özel yetenekli çocuklar risk altındaki çocuklara örnek olarak verilebilecek bir grup değildir.

4- Aşağıdakilerden hangisi erken müdahalenin amaçlarından birisi değildir?

A) Bireysel Amaçlar
B) Toplum Temelli Amaçlar
C) Aile Temelli Amaçlar
D) Okul Temelli Amaçlar
E) Çıkar Temelli Amaçlar

Cevap : E) Çıkar Temelli Amaçlar

Erken müdahalenin amaçları, genellikle bireyin gelişimini desteklemek, aileyi güçlendirmek ve topluma entegrasyonu sağlamak üzerine odaklanır. Bu amaçlar, bireyin ihtiyaçlarını karşılamak, ailenin çocuğun gelişimine etkin bir şekilde katılımını sağlamak, ve toplumsal farkındalık ile kabulü artırmak için tasarlanmıştır. Okul temelli amaçlar da eğitim sistemleri içinde çocukların ihtiyaç duydukları destekleri sağlamak için önemlidir.
Bu kategoriler dışında kalan E) Çıkar Temelli Amaçlar, erken müdahalenin genel hedefleri ve etik prensipleriyle uyumlu olmayan bir kategoridir. Erken müdahalede asıl odak, çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onların gelişimini olumlu bir şekilde desteklemektir. Bu nedenle, E) Çıkar Temelli Amaçlar erken müdahalenin amaçlarından birisi değildir.

5- Sağlık profesyonellerinin yaptığı hastadan detaylı öykü alma işlemine ise “……………” adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A) Anamnez
B) Sembolik Aşama
C) Tanılama
D) Hikayeleştirme
E) Değerlendirme

Cevap : A) Anamnez

Erken Müdale Programları Hazırlama ve Uygulama

6- Erken Müdahale Programlarının ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanılama Basamağı
B) Değerlendirme Basamağı
C) Müracaat Basamağı
D) Rehberlik Basamağı
E) Karşılama Basamağı

Cevap : C) Müracaat Basamağı

Erken müdahale programlarının süreci genellikle bir dizi adımdan oluşur, bu adımlar çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına en uygun hizmet ve desteğin sağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Bu sürecin ilk adımı, çocukların ve ailelerin programla ilk temasını ifade eder. Bu bağlamda, C) Müracaat Basamağı erken müdahale programlarının ilk basamağı olarak kabul edilir. Müracaat basamağı, ailelerin veya ilgili diğer kişilerin çocuğun belirli bir desteğe veya müdahaleye ihtiyacı olduğunu belirleyerek programlara başvurduğu adımdır. Bu başvuru sonrasında, çocuğun ihtiyaçlarını belirlemek için değerlendirme ve tanılama gibi diğer süreçler devreye girer.

7- Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planları ne kadar sürede bir kontrol edilir?

A) 3 ayda 1
B) 6 ayda 1
C) 10 ayda 1
D) 18 ayda 1
E) 24 ayda 1

Cevap : B) 6 ayda 1

Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planları (IFSP – Individualized Family Service Plan), erken müdahale programlarının önemli bir bileşenidir ve genellikle çocuğun ve ailenin belirli ihtiyaçlarına göre özelleştirilir. Bu planlar, çocuğun gelişimini desteklemek ve ailelere gerekli kaynakları ve destekleri sağlamak için tasarlanmıştır.
IFSP’ler genellikle düzenli aralıklarla gözden geçirilir ve güncellenir. Bu süreç, planın hala çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek ve gerekirse değişiklikler yapmak için önemlidir. En yaygın uygulama, Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planlarının B) 6 ayda 1 kontrol edilmesidir. Bu düzenli incelemeler, çocuğun gelişimindeki değişikliklere ve ailenin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için yapılan planlamaların güncel tutulmasını sağlar.

8- Bir çocuğun eğitsel tanılama işlemi hangi birimde yapılır?

A) Okullarda
B) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde
C) Hastanelerde
D) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde
E) Aile Danışmanlık Birimlerinde

Cevap : B) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde

Bir çocuğun eğitsel tanılama işlemi, çocuğun eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, öğrenme güçlükleri veya özel eğitim gereksinimleri olup olmadığını tespit etmek için yapılan bir süreçtir. Bu süreç, çocuğun eğitsel profilini detaylı bir şekilde inceleyerek, ona en uygun eğitim yaklaşımlarını ve destekleri belirlemeye yardımcı olur. Eğitsel tanılama işlemi, genellikle çocukların özel eğitim ihtiyaçlarını değerlendiren ve eğitimle ilgili rehberlik hizmetleri sunan uzmanlar tarafından yürütülür.
Bu işlem en sık olarak B) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde gerçekleştirilir. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, çocukların bireysel eğitsel ihtiyaçlarını belirlemek, özel eğitim ve destek hizmetleri hakkında ailelere ve okullara rehberlik yapmak üzere özel olarak tasarlanmış kurumlardır. Bu merkezler, çeşitli testler ve değerlendirme yöntemleri kullanarak çocukların eğitsel durumlarını detaylı bir şekilde inceleyebilir ve buna göre eğitim planlaması yapabilir.

9- Çocuğun erken müdahale hizmetinden yararlanmasına karar verildiyse, sürecin devamında ebeveynlerle detaylı olarak konuşulur. Bu görüşmede tanının ne olduğu, nasıl bir sürecin kendilerinin beklediği ve nasıl bir tedavi sürecinden geçileceği detaylı olarak açıklanmalıdır.
Yukarıda verilen bu durum erken müdahalenin hangi basamağında gerçekleştirilir?

A) Değerlendirme Aşaması
B) Geçiş Aşaması
C) Tanılama Aşaması
D) Bilgilendirme/Yönlendirme Aşaması
E) Terapi Aşaması

Cevap : D) Bilgilendirme/Yönlendirme Aşaması

Çocuğun erken müdahale hizmetinden yararlanmasına karar verildikten sonra ebeveynlerle yapılan detaylı görüşme, tanının ne olduğu, beklenen süreç ve tedavi sürecinin detayları ile ilgilidir. Bu, genellikle müdahale sürecinin başında, çocuğun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve müdahale planının oluşturulması aşamasında gerçekleşir. Ancak, açıklamadan, bu görüşmenin çocuğa uygulanacak tedavi ve müdahale yöntemlerinin detaylı bir şekilde ebeveynlere açıklandığı bir aşamayı işaret ettiği anlaşılıyor. Bu nedenle, en uygun seçenek D) Bilgilendirme/Yönlendirme Aşaması olacaktır. Bu aşamada, ebeveynlere çocuklarının durumu, müdahale süreci ve beklenen sonuçlar hakkında detaylı bilgiler verilir, böylece ebeveynler sürece aktif olarak katılım sağlayabilir ve çocuklarının ihtiyaçlarına uygun destekleri alabilirler.

10- Aiyamperumal’a (2020) göre, aşağıdakilerden hangisi erken çocuklukta uygulanan erken müdahale sürecinin dört farklı hizmetinden birisi değildir?

A) Önleyici Erken Müdahale Hizmeti
B) Sürdürülebilir Müdahale Hizmeti
C) Tedavi Edici Müdahale Hizmeti
D) Düzeltici Müdahale Hizmeti
E) Destekleyici Müdahale Hizmeti

Cevap : B) Sürdürülebilir Müdahale Hizmeti

Aiyamperumal’ın (2020) çalışmalarına göre, erken çocukluk döneminde uygulanan erken müdahale süreçlerinin hedefleri ve hizmet türleri genellikle çocuğun gelişimini desteklemek, var olan sorunları önlemek veya azaltmak ve çocuğun potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesini sağlamak üzerine kuruludur. Bu bağlamda, erken müdahale hizmetleri genellikle çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilir ve çeşitli müdahale yöntemleri içerir.
Seçenekler arasında belirtilen hizmet türleri içinde, B) Sürdürülebilir Müdahale Hizmeti genellikle erken müdahale sürecinde ayrı bir hizmet türü olarak tanımlanmaz. Erken müdahalede odak noktası, özellikle çocuğun mevcut durumunu iyileştirmeye yönelik özel müdahaleler ve destekler sağlamak olup, önleyici, tedavi edici, düzeltici ve destekleyici hizmetler bu sürecin temel bileşenleridir. Sürdürülebilirlik kavramı, bu hizmetlerin devamlılığını ve kalitesini ifade edebilir, ancak bu, genellikle müdahalelerin bireysel bir kategorisi olarak ayrılmaz. Dolayısıyla, doğru yanıt B) Sürdürülebilir Müdahale Hizmetidir.

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-2

Erken Müdale Programları Hazırlama ve Uygulama

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Erken Müdale Programları Hazırlama ve Uygulama

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!