auzefÇocuk GelişimiÇocuk Gelişimi Uygulamaları-2

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-2 Ünite-3

Emniyet Müdürlüklerinde Çocuk Gelişimci Olmak

#1. Aşağıdakilerden hangisi, çocuk suçluluğunu teşvik etmeyen ebeveyn stillerinden biridir?

Cevap : C) Demokratik Ebeveyn Stili

C) Demokratik Ebeveyn Stili çocuk suçluluğunu teşvik etmeyen ebeveyn stillerinden biridir. Demokratik ebeveynlik, çocukların görüşlerine değer verilmesi, sınırların net bir şekilde belirlenmesi ve açıklanması, ve çocukların karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesini içerir. Bu yaklaşım, çocukların sosyal becerilerinin, özsaygılarının ve sorumluluk duygularının gelişimini destekler.

#2. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Şube Müdürlüğünde görev alan çocuk polislerinin görevlerinden birisi değildir?

Cevap : E) Suç işleyen çocuklara uygun terapileri uygulamak

Çocuk Şube Müdürlüğünde görev alan çocuk polislerinin temel görevleri arasında, çocukların suça sürüklenmesini ve mağdur olmalarını önlemek, kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olmak gibi görevler yer alır. Ancak, E) Suç işleyen çocuklara uygun terapileri uygulamak seçeneği, çocuk polislerinin görevleri arasında yer almaz. Terapilerin uygulanması, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin alanına girer.

#3. Suça karışmış olan bir çocuk emniyet birimleri tarafından yakalandığında muhakkak belli kurumlara bildirilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu birim ya da kurumlardan birisi değildir?

Cevap : C) Belediye Başkanlığı

C) Belediye Başkanlığı seçeneği, suça karışmış olan bir çocuk emniyet birimleri tarafından yakalandığında muhakkak bildirilmesi gereken birim ya da kurumlardan birisi değildir. Suç işleyen bir çocuğun durumu genellikle Cumhuriyet Savcılığına, çocuğun ailesine, ilgili baroya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüğü’ne bildirilir. Belediye Başkanlığı, bu süreçte doğrudan yer almayan bir kurumdur.

#4. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 verilerine göre, çocuk suçluluğunda çocuklar en çok hangi suça sürüklenmektedir?

Cevap : A) Yaralama

#5. Türkiye’de kaç yaşını tamamlamadan suça sürüklenen çocuk herhangi bir cezaevine gönderilmez?

Cevap : A) 15

#6. Eğer çocuk ..... yaşın altındaysa, kimlik tespitinden sonra serbest bırakılmalıdır. Ancak, çocuğun serbest bırakılması durumunda, ebeveynleri tarafından tekrar suça yönlendirilebileceği şüphesi bulunuyorsa, çocuğa uygun tedbirlerin talep edilmesi önemlidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : C) 12

Eğer çocuk 12 yaşın altındaysa, kimlik tespitinden sonra serbest bırakılmalıdır. Bu, Türkiye’deki mevcut yasal çerçeve içinde çocukların suçla ilişkilendirilmesi bağlamında dikkate alınan yaş sınırını yansıtır. Çocuğun suça tekrar yönlendirilme riski varsa, uygun tedbirlerin alınması önemlidir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Şube Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan çocuk gelişimcinin görev ve sorumluluklarından birisi değildir?

Cevap : E) Cumhuriyet savcısıyla birlikte suç delillerini toplamak

E) Cumhuriyet savcısıyla birlikte suç delillerini toplamak seçeneği, Çocuk Şube Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan çocuk gelişimcinin görev ve sorumluluklarından birisi değildir. Sosyal çalışmacıların ana sorumlulukları arasında çocukların refahını sağlamak, onlara destek olmak ve sosyal inceleme raporları hazırlamak gibi görevler bulunurken, suç delillerini toplama görevi genellikle adli birimler ve polis tarafından üstlenilir.

#8. I. Kız Çocuğu Olmak II. Davranış Bozukluğu Olması III. Düşük Sosyo-Ekonomik Yapıda Büyüme Yukarıdaki nedenlerden hangisi bir çocuğun suça sürüklenmesinde arttırıcı nedenler arasındadır?

Cevap : D) II-III

Davranış bozukluğu olması ve düşük sosyo-ekonomik yapıda büyüme, bir çocuğun suça sürüklenmesinde arttırıcı nedenler arasındadır. Bu nedenle, doğru yanıt D) II-III seçeneğidir. Davranış bozuklukları, çocukların sosyal normlara uyum sağlama kabiliyetini etkileyebilir, düşük sosyo-ekonomik koşullar ise çocukların maruz kaldığı risk faktörlerini artırabilir.

#9. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 verilerine göre, çocuk suçluluğunda 2021'e göre meydana gelen değişim nedir?

Cevap : D) yüzde 20 artmıştır.

#10. Bir çocuğun suça sürüklendikten sonra çocuğun gelişimi detaylı olarak incelendiğinde çocuğun dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olduğu anlaşılmıştır. Yukarıdaki metinde suça yönelmesindeki neden hangi faktörden kaynaklı olabilir?

Cevap : D) Nörolojik Nedenler

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan bir çocuğun suça yönelmesindeki neden, D) Nörolojik Nedenler kategorisine girer. DEHB, dikkati sürdürme, impuls kontrolü ve hiperaktivite ile ilgili zorluklar içeren bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Bu durum, çocuğun karar verme süreçlerini ve sosyal etkileşimlerini etkileyebilir, bu da riskli davranışlara ve potansiyel olarak suça yönelmeye yol açabilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 3 : Emniyet Müdürlüklerinde Çocuk Gelişimci Olmak

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 3 : Emniyet Müdürlüklerinde Çocuk Gelişimci Olmak

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Emniyet Müdürlüklerinde Çocuk Gelişimci Olmak

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 3 : Emniyet Müdürlüklerinde Çocuk Gelişimci Olmak

Emniyet Müdürlüklerinde Çocuk Gelişimci Olmak

Emniyet Müdürlüklerinde Çocuk Gelişimcilerin Rolü: Çocuk Suçluluğuna Karşı Stratejiler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 verilerine göre, çocuk suçluluğunda %20’lik bir artış yaşandığı ve en çok sürüklenilen suçun yaralama olduğu belirlenmiştir. Bu veriler, çocuk suçluluğunun önlenmesi ve müdahalede bulunulması konusunda emniyet müdürlüklerinde görev yapan çocuk gelişimcilerin önemini vurgulamaktadır. Çocuk gelişimciler, çocukların suça sürüklenmesini önlemek, mağdur olmalarını engellemek ve kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olmak gibi kritik görevleri üstlenirler. Ancak, suç işleyen çocuklara uygun terapileri uygulamak doğrudan onların sorumluluğunda değildir; bu, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin görevidir.

Çocuk suçluluğuna karşı etkili mücadelede çocuk gelişimcileri, çocuk polisi ile işbirliği içinde çalışır, sosyal inceleme raporları hazırlar ve çocuk suçluluğunu azaltmak için plan ve programlar geliştirir. Ayrıca, geçici barınma ünitesinde kalan çocuklara yönelik sosyal, kültürel veya eğitimsel etkinlikler düzenleyerek onların sosyal entegrasyonunu ve psikolojik iyilik halini destekler.

Çocukların suça sürüklenmesinde çeşitli nedenler rol oynar. Davranış bozuklukları ve düşük sosyo-ekonomik koşullar gibi faktörler, çocukların suça yönelmesinde artırıcı nedenler arasında yer alır. Bu nedenle, çocuk gelişimcilerin çalışmaları, bu tür risk faktörlerini azaltmaya yönelik önleyici stratejiler geliştirmeyi de içermelidir.

Çocuk gelişimciler, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına duyarlı, bireyselleştirilmiş müdahaleler sunar ve çocukların gelişimine olumlu katkıda bulunur. Bu süreçte, çocukların yasal haklarını koruma ve onlara adil ve insancıl muamele sağlama konusunda da önemli bir rol oynarlar. Çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve onları korumak amacıyla yapılan bu çalışmalar, toplumun genelini kapsayan geniş çapta bir etkiye sahiptir.

Sonuç olarak, emniyet müdürlüklerinde çocuk gelişimcilerinin varlığı, çocuk suçluluğuyla mücadelede hayati bir öneme sahiptir. Bu profesyoneller, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümelerini sağlamak için gereken desteği sunar ve çocukları suçun olumsuz etkilerinden koruyarak daha parlak bir geleceğe yönlendirir. Bu süreçte, toplumun tüm kesimlerinin işbirliği ve destekleri, çocukların korunması ve refahının sağlanması yolunda kritik bir önem taşır

Emniyet Müdürlüklerinde Çocuk Gelişimci Olmak

1- Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 verilerine göre, çocuk suçluluğunda 2021’e göre meydana gelen değişim nedir?

A) %10 azalmıştır.
B) Değişmemiştir.
C) %10 artmıştır.
D) %20 artmıştır.
E) %100 artmıştır.

Cevap : D) yüzde 20 artmıştır.

2- Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 verilerine göre, çocuk suçluluğunda çocuklar en çok hangi suça sürüklenmektedir?

A) Yaralama
B) Hırsızlık
C) Kaçakçılık
D) Madde Satışı
E) Mala Zarar Verme

Cevap : A) Yaralama

3- Aşağıdakilerden hangisi, çocuk suçluluğunu teşvik etmeyen ebeveyn stillerinden biridir?

A) Otoriter Ebeveyn Stili
B) Aşırı Hoşgörülü Ebeveyn Stili
C) Demokratik Ebeveyn Stili
D) İhmalkar Ebeveyn Stili
E) Yetkili Ebeveyn Stili

Cevap : C) Demokratik Ebeveyn Stili

C) Demokratik Ebeveyn Stili çocuk suçluluğunu teşvik etmeyen ebeveyn stillerinden biridir. Demokratik ebeveynlik, çocukların görüşlerine değer verilmesi, sınırların net bir şekilde belirlenmesi ve açıklanması, ve çocukların karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesini içerir. Bu yaklaşım, çocukların sosyal becerilerinin, özsaygılarının ve sorumluluk duygularının gelişimini destekler.

4- Türkiye’de kaç yaşını tamamlamadan suça sürüklenen çocuk herhangi bir cezaevine gönderilmez?

A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19

Cevap : A) 15

5- Bir çocuğun suça sürüklendikten sonra çocuğun gelişimi detaylı olarak incelendiğinde çocuğun dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıdaki metinde suça yönelmesindeki neden hangi faktörden kaynaklı olabilir?

A) Sosyoekonomik Nedenler
B) Cinsiyet Kaynaklı Nedenler
C) Psikolojik Nedenler
D) Nörolojik Nedenler
E) Kişilik Yapısından Kaynaklı Nedenler

Cevap : D) Nörolojik Nedenler

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan bir çocuğun suça yönelmesindeki neden, D) Nörolojik Nedenler kategorisine girer. DEHB, dikkati sürdürme, impuls kontrolü ve hiperaktivite ile ilgili zorluklar içeren bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Bu durum, çocuğun karar verme süreçlerini ve sosyal etkileşimlerini etkileyebilir, bu da riskli davranışlara ve potansiyel olarak suça yönelmeye yol açabilir.

6- I. Kız Çocuğu Olmak
II. Davranış Bozukluğu Olması
III. Düşük Sosyo-Ekonomik Yapıda Büyüme
Yukarıdaki nedenlerden hangisi bir çocuğun suça sürüklenmesinde arttırıcı nedenler arasındadır?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I-III
D) II-III
E) Yalnız III

Cevap : D) II-III

Davranış bozukluğu olması ve düşük sosyo-ekonomik yapıda büyüme, bir çocuğun suça sürüklenmesinde arttırıcı nedenler arasındadır. Bu nedenle, doğru yanıt D) II-III seçeneğidir. Davranış bozuklukları, çocukların sosyal normlara uyum sağlama kabiliyetini etkileyebilir, düşük sosyo-ekonomik koşullar ise çocukların maruz kaldığı risk faktörlerini artırabilir.

7- Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Şube Müdürlüğünde görev alan çocuk polislerinin görevlerinden birisi değildir?

A) Çocukların suça sürüklenmesini önlemek
B) Çocukların mağdur olmalarını önlemek
C) Kayıp çocukların bulunması için araştırma yapmak
D) Okulların güvenliğini sağlamak
E) Suç işleyen çocuklara uygun terapileri uygulamak

Cevap : E) Suç işleyen çocuklara uygun terapileri uygulamak

Çocuk Şube Müdürlüğünde görev alan çocuk polislerinin temel görevleri arasında, çocukların suça sürüklenmesini ve mağdur olmalarını önlemek, kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olmak gibi görevler yer alır. Ancak, E) Suç işleyen çocuklara uygun terapileri uygulamak seçeneği, çocuk polislerinin görevleri arasında yer almaz. Terapilerin uygulanması, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin alanına girer.

8- Suça karışmış olan bir çocuk emniyet birimleri tarafından yakalandığında muhakkak belli kurumlara bildirilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu birim ya da kurumlardan birisi değildir?

A) Cumhuriyet Savcısı
B) Çocuğun Ailesi
C) Belediye Başkanlığı
D) Baro
E) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüğü

Cevap : C) Belediye Başkanlığı

C) Belediye Başkanlığı seçeneği, suça karışmış olan bir çocuk emniyet birimleri tarafından yakalandığında muhakkak bildirilmesi gereken birim ya da kurumlardan birisi değildir. Suç işleyen bir çocuğun durumu genellikle Cumhuriyet Savcılığına, çocuğun ailesine, ilgili baroya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüğü’ne bildirilir. Belediye Başkanlığı, bu süreçte doğrudan yer almayan bir kurumdur.

9- Eğer çocuk ….. yaşın altındaysa, kimlik tespitinden sonra serbest bırakılmalıdır. Ancak, çocuğun serbest bırakılması durumunda, ebeveynleri tarafından tekrar suça yönlendirilebileceği şüphesi bulunuyorsa, çocuğa uygun tedbirlerin talep edilmesi önemlidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 14
E) 15

Cevap : C) 12

Eğer çocuk 12 yaşın altındaysa, kimlik tespitinden sonra serbest bırakılmalıdır. Bu, Türkiye’deki mevcut yasal çerçeve içinde çocukların suçla ilişkilendirilmesi bağlamında dikkate alınan yaş sınırını yansıtır. Çocuğun suça tekrar yönlendirilme riski varsa, uygun tedbirlerin alınması önemlidir.

10- Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Şube Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan çocuk gelişimcinin görev ve sorumluluklarından birisi değildir?

A) Çocuk polisi ile birlikte çalışmak
B) Sosyal inceleme raporu hazırlamak
C) Çocuk suçluluğunu azaltmak için plan ve programlar hazırlamak
D) Geçici barınma ünitesinde olan çocuklara sosyal, kültürel veya eğitimsel etkinlikler yapmak
E) Cumhuriyet savcısıyla birlikte suç delillerini toplamak

Cevap : E) Cumhuriyet savcısıyla birlikte suç delillerini toplamak

E) Cumhuriyet savcısıyla birlikte suç delillerini toplamak seçeneği, Çocuk Şube Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan çocuk gelişimcinin görev ve sorumluluklarından birisi değildir. Sosyal çalışmacıların ana sorumlulukları arasında çocukların refahını sağlamak, onlara destek olmak ve sosyal inceleme raporları hazırlamak gibi görevler bulunurken, suç delillerini toplama görevi genellikle adli birimler ve polis tarafından üstlenilir.

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-2

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Emniyet Müdürlüklerinde Çocuk Gelişimci Olmak

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!