auzefÇocuk GelişimiÇocuk Gelişimi Uygulamaları-2

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-2 Ünite-4

Adalet Bakanlığı’na Bağlı Birimlerde Çocuk Gelişimci Olmak

#1. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri'nde görev yapan çocuk gelişimcilerin temel sorumlulukları nelerdir?

Cevap : C) Hükümlü çocuklara meslek ve beceri kazandırmak, sosyal aktiviteler düzenlemek, psiko-sosyal destek programları hazırlamak

#2. Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM), çocuklara yönelik adli işlemlerin gerçekleştirilmesinde aşağıdaki birimlerden hangisini içermemektedir?

Cevap : D) Gençlik ve Spor Müdürlüğü

#3. Çocuk Koruma Kanunu'na göre, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin görevini yerine getirememesi durumunda çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılmasına hangi tedbir uygulanmaktadır?

Cevap : D) Bakım Tedbiri

Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine, Bakım Tedbiri.

Barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirlerdir. Barınma Tedbiri.

#4. Türkiye'de çocuk görüşme merkezleri hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap : B) Çocukların güvenliği ve duygusal sağlığını korumak amacıyla

Türkiye’de çocuk görüşme merkezleri, velayeti kendisinde olmayan ebeveyn ile çocuk arasındaki görüşmelerin sağlıklı, güvenli ve nezih bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu merkezler, çocukların güvenliği ve duygusal sağlığını korumak, velayet ve görüşme süreçlerinde yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bu bilgiler ışığında, en uygun seçenek B) Çocukların güvenliği ve duygusal sağlığını korumak amacıyladır.

#5. Türkiye ‘de ilk çocuk adalet merkezi nerede açılmıştır?

Cevap : A) Erzurum

#6. Aile mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlileri hangi durumlarda aile fertleriyle görüşme düzenler?

Cevap : B) Uzlaşmaya varılamayan durumlarda

Aile mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlileri, çeşitli durumlarda aile fertleriyle görüşme düzenler. Bu görüşmeler, aile içi iletişim sorunları, boşanma, velayet, nafaka gibi konularda çözüm ve uzlaşı arayışları sırasında gerçekleşir. Görüşmeler, mahkeme sürecine yardımcı olmak, taraflar arasında uzlaşı sağlamaya çalışmak, aile bireylerinin duygu ve düşüncelerini anlamak ve durum değerlendirmesi yapmak amacıyla düzenlenir. Bu nedenle, bu görüşmeler genellikle mahkeme sürecinde, ihtilafın çözüme kavuşturulması amacıyla ve uzlaşmaya varılamayan durumlarda daha sık gerçekleşir. Bu bilgilere dayanarak, en uygun seçenek B) Uzlaşmaya varılamayan durumlardır.

#7. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlerinde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan çocuk gelişimcilerin aşağıdakilerden hangisi görevleri arasında yer almaz?

Cevap : E) Çocuğun tekrar suça sürüklenmesini önlemeyek için Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

#8. Çocuk Koruma Kanunu'na göre, çocuk gelişimcilerin adli kurumlardaki çalışma durumlarına resmi olarak hangi tarihte başlanmıştır?

Cevap : C) 13.06.2012

#9. Çocuk görüşme merkezlerinin uygulamaya başlandığı tarih nedir?

Cevap : D) 4 Nisan 2022

Çocuk görüşme merkezleri uygulaması, velayet altındaki çocukların icra yoluyla teslimine son verilmesi amacıyla 4 Nisan 2022’de pilot olarak belirlenen 11 ilde başladı​. Bu bilgiye göre, doğru cevap D) 4 Nisan 2022’dir.

#10. Çocuk mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerinin temel sorumlulukları nelerdir?

Cevap : B) Suça sürüklenen çocuğun yanında bulunmak ve sosyal inceleme yapmak

Çocuk mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerinin temel sorumlulukları arasında, suça sürüklenen veya mağdur olan çocukların yanında bulunmak, onların ihtiyaç ve sorunlarını anlamak, çocuk ve ailesiyle ilgili sosyal inceleme yapmak ve mahkemeye sunmak yer alır. Bu görevliler, çocuğun sosyal çevresini, ailesinin durumunu, eğitim ve sağlık bilgilerini değerlendirir ve çocuğun yararına olacak kararların alınmasında mahkemeye yardımcı olur. Bu açıklamalar ışığında, en uygun seçenek B) Suça sürüklenen çocuğun yanında bulunmak ve sosyal inceleme yapmaktır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 4 : Adalet Bakanlığı’na Bağlı Birimlerde Çocuk Gelişimci Olmak

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 4 : Adalet Bakanlığı’na Bağlı Birimlerde Çocuk Gelişimci Olmak

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Adalet Bakanlığı’na Bağlı Birimlerde Çocuk Gelişimci Olmak

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 4 : Adalet Bakanlığı’na Bağlı Birimlerde Çocuk Gelişimci Olmak

Adalet Bakanlığı’na Bağlı Birimlerde Çocuk Gelişimci Olmak

Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerde çocuk gelişimci olarak görev almak, toplumun en hassas kesimlerinden birine, yani çocuklara, destek olma ve onların haklarını koruma görevini üstlenmek demektir. Çocuk görüşme merkezleri gibi önemli yapıların 4 Nisan 2022’de hayata geçirilmesi, çocukların duygusal ve fiziksel güvenliğinin sağlanmasında büyük bir adım olmuştur. Bu merkezler, aile içi görüşmelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, çocukların gelişimine olumlu katkıda bulunur.
Çocuk mahkemeleri ve aile mahkemelerinde sosyal çalışma görevlileri ve çocuk gelişimcilerin rolleri, suça sürüklenen veya mağdur durumda olan çocuklara yönelik adil ve duyarlı bir yaklaşım sergilenmesini sağlar. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri’nde çocuk gelişimcileri tarafından yürütülen sosyal aktiviteler ve psiko-sosyal destek programları, hükümlü çocukların rehabilitasyon sürecinde kritik öneme sahiptir.

Çocuk Adalet Merkezleri ve Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlerinde çocuk gelişimcilerin katkıları, çocukların topluma yeniden kazandırılması, suça sürüklenme riskinin azaltılması ve ailelerin güçlendirilmesi yönünde büyük bir değer taşır.

Bu rollerin ve sorumlulukların görselleştirilmesi, toplumda bu konulara dair farkındalığın artırılmasına ve çocuk gelişimcilerinin öneminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bu bağlamda, çocuk gelişimcilerin çeşitli adli kurumlardaki rollerini ve çocuklarla olan etkileşimlerini yansıtan bir görsel oluşturalım. Bu görsel, çocuk gelişimcilerinin çalışma ortamlarını, çocuklarla etkileşimlerini ve gerçekleştirdikleri aktiviteleri simgeleyebilir.

Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışan çocuk gelişimciler, çocuk adalet sisteminin önemli bir parçası olarak, çocukların hukuki süreçlerde korunması, desteklenmesi ve rehabilitasyonunun sağlanmasında kritik roller üstlenirler. 4 Nisan 2022 tarihinde pilot olarak başlatılan çocuk görüşme merkezleri uygulaması gibi inisiyatifler, çocukların duygusal ve psikolojik sağlıklarının korunması yönünde atılan adımlardır. Bu merkezler, çocukların güvenliği ve duygusal sağlığını koruma amacıyla kurulmuş olup, velayeti kendisinde olmayan ebeveyn ile çocuk arasındaki görüşmelerin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesini sağlar.

Çocuk mahkemeleri ve aile mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlileri, suça sürüklenen veya mağdur olan çocukların yanında bulunmak, sosyal inceleme yapmak, ve çocuk ile ailesiyle ilgili durumları mahkemeye sunmak gibi sorumlulukları ile ön plana çıkarlar. Uzlaşmaya varılamayan durumlarda aile fertleriyle görüşme düzenleyerek, çözüm ve uzlaşı arayışında önemli bir rol oynarlar.

Aile mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerinin uzlaşmaya varılamayan durumlarda aile fertleriyle görüşme düzenlemesi, aile içi iletişim sorunlarının çözülmesine katkı sağlar. Bu tür görüşmeler, taraflar arasında anlayış ve uzlaşıyı teşvik ederek, çocukların yararına kararların alınmasında mahkemelere yardımcı olur.

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri’nde görev yapan çocuk gelişimciler, hükümlü çocuklara meslek ve beceri kazandırma, sosyal aktiviteler düzenleme, psiko-sosyal destek programları hazırlama gibi görevlerle çocukların rehabilitasyonuna katkı sağlarlar. Bu faaliyetler, çocukların topluma sağlıklı bir şekilde entegre olmalarını destekler ve onlara yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunar.

Çocuk Adalet Merkezleri, çocuklara yönelik adli işlemlerin çocukların yararına olacak şekilde yürütülmesini sağlamak için kritik öneme sahip birimlerdir. Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, çocuk gelişimcilerin adli kurumlardaki çalışma durumları resmi olarak 13 Haziran 2012 tarihinde başlamıştır, bu da çocuk gelişimcilerin adalet sistemine entegrasyonunun önemini vurgular.

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlerinde görev yapan çocuk gelişimciler, suça sürüklenen çocuklarla bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, seminerler ve diğer eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini düzenleyerek, çocukların topluma sağlıklı bir şekilde entegrasyonunu destekler. Bu görevler, çocukların tekrar suça sürüklenmesini önlemeye yöneliktir ve çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunur.

Sonuç

Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışan çocuk gelişimciler, çocukların adli süreçlerde korunması, desteklenmesi ve rehabilitasyonu konusunda kilit bir rol oynar. Bu profesyoneller, çocukların hukuki süreçlerdeki zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olurken, onların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını da gözetirler. Çocuk görüşme merkezleri, çocuk adalet merkezleri ve denetimli serbestlik gibi programlarla çocuk gelişimciler, çocukların yararına çalışmalar yapar ve adli süreçlerin çocuk dostu bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Çocuk gelişimcilerin varlığı, çocukların adalet sistemine entegrasyonunu kolaylaştırırken, aynı zamanda çocukların topluma sağlıklı bir şekilde entegrasyonu için de önemli bir zemin hazırlar. Onların katkıları, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, çocukların ve ailelerin desteklenmesi ve çocukların gelecekte daha sağlıklı bireyler olarak topluma katkıda bulunmaları açısından büyük bir değer taşır.

Çocukların adalet sistemine dahil edilmesi sürecinde, çocuk gelişimcilerin uzmanlık ve deneyimleri, çocukların haklarının korunması ve onlara uygun desteğin sağlanmasında temel bir rehber oluşturur. Bu profesyoneller, çocukların ve ailelerin sesi olurken, adalet sistemini daha duyarlı ve etkili bir hale getirmek için çaba gösterirler.

Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerde görev yapan çocuk gelişimciler, çocukların hayatlarında olumlu bir fark yaratma potansiyeline sahiptir. Onların çalışmaları, çocukların adil, destekleyici ve anlayışlı bir ortamda büyümelerine olanak tanırken, aynı zamanda toplumun genel refahına da katkıda bulunur. Bu nedenle, çocuk gelişimcilerin eğitimi, yetkinlikleri ve toplumda üstlendikleri roller, çocukların ve gençlerin adalet sistemine olumlu bir şekilde entegrasyonu için hayati önem taşır.

Adalet Bakanlığı’na Bağlı Birimlerde Çocuk Gelişimci Olmak

1- Çocuk görüşme merkezlerinin uygulamaya başlandığı tarih nedir?

A) 1 Ocak 2021
B) 10 Ekim 2020
C) 15 Temmuz 2023
D) 4 Nisan 2022
E) 4 Mayıs 2021

Cevap : D) 4 Nisan 2022

Çocuk görüşme merkezleri uygulaması, velayet altındaki çocukların icra yoluyla teslimine son verilmesi amacıyla 4 Nisan 2022’de pilot olarak belirlenen 11 ilde başladı​. Bu bilgiye göre, doğru cevap D) 4 Nisan 2022’dir.

2- Türkiye’de çocuk görüşme merkezleri hangi amaçla kurulmuştur?

A) Ailelerin çocuklarıyla görüşmelerini sonlandırmak için
B) Çocukların güvenliği ve duygusal sağlığını korumak amacıyla
C) Sadece ceza infaz kurumları için
D) Ebeveynler arasındaki anlaşmazlıkları artırmak için
E) Denetimli serbestlik kurumlarının işleyişini ortadan kaldırmak için

Cevap : B) Çocukların güvenliği ve duygusal sağlığını korumak amacıyla

Türkiye’de çocuk görüşme merkezleri, velayeti kendisinde olmayan ebeveyn ile çocuk arasındaki görüşmelerin sağlıklı, güvenli ve nezih bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu merkezler, çocukların güvenliği ve duygusal sağlığını korumak, velayet ve görüşme süreçlerinde yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bu bilgiler ışığında, en uygun seçenek B) Çocukların güvenliği ve duygusal sağlığını korumak amacıyladır.

3- Çocuk mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerinin temel sorumlulukları nelerdir?

A) Sadece çocukların ifadesini almak
B) Suça sürüklenen çocuğun yanında bulunmak ve sosyal inceleme yapmak
C) Sadece mahkeme kararlarına itiraz etmek
D) Sosyal inceleme raporunu ilgili birimlere yazdırmak
E) Çocuktan daha çok ailelere destek olmak

Cevap : B) Suça sürüklenen çocuğun yanında bulunmak ve sosyal inceleme yapmak

Çocuk mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerinin temel sorumlulukları arasında, suça sürüklenen veya mağdur olan çocukların yanında bulunmak, onların ihtiyaç ve sorunlarını anlamak, çocuk ve ailesiyle ilgili sosyal inceleme yapmak ve mahkemeye sunmak yer alır. Bu görevliler, çocuğun sosyal çevresini, ailesinin durumunu, eğitim ve sağlık bilgilerini değerlendirir ve çocuğun yararına olacak kararların alınmasında mahkemeye yardımcı olur. Bu açıklamalar ışığında, en uygun seçenek B) Suça sürüklenen çocuğun yanında bulunmak ve sosyal inceleme yapmaktır.

4- Aile mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlileri hangi durumlarda aile fertleriyle görüşme düzenler?

A) Mahkeme sürecinden önce hiç görüşme düzenlemezler.
B) Uzlaşmaya varılamayan durumlarda
C) Sadece mahkeme günlerinde
D) Yalnızca dosya incelemeleri sonrasında
E) Uzlaşı sağlandıktan sonra

Cevap : B) Uzlaşmaya varılamayan durumlarda

Aile mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlileri, çeşitli durumlarda aile fertleriyle görüşme düzenler. Bu görüşmeler, aile içi iletişim sorunları, boşanma, velayet, nafaka gibi konularda çözüm ve uzlaşı arayışları sırasında gerçekleşir. Görüşmeler, mahkeme sürecine yardımcı olmak, taraflar arasında uzlaşı sağlamaya çalışmak, aile bireylerinin duygu ve düşüncelerini anlamak ve durum değerlendirmesi yapmak amacıyla düzenlenir. Bu nedenle, bu görüşmeler genellikle mahkeme sürecinde, ihtilafın çözüme kavuşturulması amacıyla ve uzlaşmaya varılamayan durumlarda daha sık gerçekleşir. Bu bilgilere dayanarak, en uygun seçenek B) Uzlaşmaya varılamayan durumlardır.

5- Türkiye ‘de ilk çocuk adalet merkezi nerede açılmıştır?

A) Erzurum
B) Kars
C) Diyarbakır
D) İstanbul
E) Ankara

Cevap : A) Erzurum

6- Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri’nde görev yapan çocuk gelişimcilerin temel sorumlulukları nelerdir?

A) Tiyatro oyunları düzenlemek
B) Çocukları cezaevi içinde eğlendirmek
C) Hükümlü çocuklara meslek ve beceri kazandırmak, sosyal aktiviteler düzenlemek, psiko-sosyal destek programları hazırlamak
D) Sadece dosya incelemek
E) Resim sergileri düzenlemek

Cevap : C) Hükümlü çocuklara meslek ve beceri kazandırmak, sosyal aktiviteler düzenlemek, psiko-sosyal destek programları hazırlamak

7- Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM), çocuklara yönelik adli işlemlerin gerçekleştirilmesinde aşağıdaki birimlerden hangisini içermemektedir?

A) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
B) Çocuk Soruşturma Bürosu
C) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü
D) Gençlik ve Spor Müdürlüğü
E) Hukuk Kliniği

Cevap : D) Gençlik ve Spor Müdürlüğü

8- Çocuk Koruma Kanunu’na göre, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin görevini yerine getirememesi durumunda çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılmasına hangi tedbir uygulanmaktadır?

A) Eğitim Tedbiri
B) Danışmanlık Tedbiri
C) Sağlık Tedbiri
D) Bakım Tedbiri
E) Barınma Tedbiri

Cevap : D) Bakım Tedbiri

9- Çocuk Koruma Kanunu’na göre, çocuk gelişimcilerin adli kurumlardaki çalışma durumlarına resmi olarak hangi tarihte başlanmıştır?

A) 13.06.2010
B) 13.06.2011
C) 13.06.2012
D) 13.06.2013
E) 13.06.2014

Cevap : C) 13.06.2012

10- Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlerinde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan çocuk gelişimcilerin aşağıdakilerden hangisi görevleri arasında yer almaz?

A) Suça sürüklenen çocuklarla bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, seminerler ve diğer eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini düzenlemek.
B) Aile görüşmeleri gerçekleştirmek.
C) Suça sürüklenen çocukların risk ve ihtiyaçlarını belirlemek.
D) Çocuğun risk ve ihtiyaçlarını değerlendirmek
E) Çocuğun tekrar suça sürüklenmesini önlemeyek için Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

Cevap : E) Çocuğun tekrar suça sürüklenmesini önlemeyek için Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-2

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Adalet Bakanlığı’na Bağlı Birimlerde Çocuk Gelişimci Olmak

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!