auzefÇocuk GelişimiÇocuk Gelişimi Uygulamaları-2

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-2 Ünite-5

Terapötik Oyun Uygulamalarında Çocuk Gelişimci Olmak

#1. Beier Cümle Tamamlama Testi en az kaç yaşındaki çocuklarla uygulanabilir?

Cevap : B) 8 yaş

Cümle tamamlama oyunlarının en önemli özelliği, çocuğun o anki hissiyatını ve düşüncelerini kullanarak cümleleri tamamlamasıdır. Uzmanlar, bu tür oyunların ardından çocuğun duygusal durumunu ve düşüncelerini daha net bir şekilde anlamış olacaklardır. Bu oyunlar, çocuğun duygusal ifade becerilerini geliştirmeye ve içsel dünyasını paylaşma konusunda cesaretlendirmeye yardımcı olabilir. Bu oyun türünde alanyazındaki cümle tamamlama testlerinin ifadeleri de kullanılabilir. Örneğin 8-16 yaş grubu çocuklara uygulanabilen Beier Cümle Tamamlama Testi ifadeleri de bu oyunda kullanılabilir.

#2. Yaratıcı oyunlar kapsamında değerlendirilen bir diğer oyun türü de ......... Bu oyunlarda, çocuklara farklı renk ve dokulardan oluşan kağıtlar, boyalar, makaslar, ipler, kartonlar, el işi kağıtları, çeşitli renklerde kumaşlar gibi çeşitli malzemeler sunulur. Yukarıda boş bırakılan yere hangi terapötik oyun gelmelidir?

Cevap : D) Sanatsal Oyundur.

Yukarıda tanımlanan oyun türü, çocuklara çeşitli sanatsal malzemeler sunarak yaratıcılıklarını ifade etmelerine ve duygularını sanat yoluyla dışa vurabilmelerine olanak tanıyan bir oyun türüdür. Bu tür oyunlar, çocukların hayal güçlerini kullanmalarını, kendilerini farklı yollarla ifade etmelerini ve aynı zamanda ince motor becerilerini geliştirmelerini teşvik eder. Malzemelerin çeşitliliği ve sunduğu ifade özgürlüğü göz önüne alındığında, bu oyun türü D) Sanatsal Oyun kategorisine en uygun olanıdır. Sanatsal oyunlar, yaratıcılığı, duygusal ifadeyi ve bireysel benlik keşfini destekleyen terapötik bir yaklaşımdır.

#3. Terapötik oyunların temel unsurlarından biri nedir?

Cevap : C) Çocuğun duygularını ifade etme becerisini güçlendirmelidir.

Terapötik oyunların temel unsurlarından biri, çocuğun duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini ifade etme becerisini güçlendirme yeteneğidir. Bu oyunlar, çocukların kendilerini daha rahat ve güvenli bir şekilde ifade etmelerine olanak tanır, duygusal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur ve sosyal becerilerinin gelişimini destekler. Dolayısıyla, doğru seçenek C) Çocuğun duygularını ifade etme becerisini güçlendirmelidir.

#4. I. Hastanede Yatan Çocuklarda II. Normal Okul Öncesi Kurumlara Giden Çocuklarda III. Depremzede Çocuklarda Yukarıdaki grup çocukların hangisi ya da hangilerinde terapötik oyun uygulanabilir?

Cevap : C) I ve III

#5. Türkiye'de terapötik oyunlar şu anda ve çoğunlukla hastanelerde kimler tarafından uygulanmaktadır?

Cevap : D) Hemşireler tarafından.

#6. Terapötik Oyunlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Soyut işlemler dönemi ve sonrasındaki evrede uygulanabilen oyunlardır.

Terapötik oyunlar, çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu oyunlar, çocukların duygularını ifade etmelerine, çeşitli psikolojik sorunlarla başa çıkmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Oyunlarda çeşitli materyaller kullanılarak çocukların yaratıcılıklarını teşvik etme ve duygusal ifadelerini kolaylaştırma hedeflenir. Bu oyunlar, çocukların psikolojik iyi oluşlarını destekleyerek genel gelişimlerine olumlu katkılarda bulunur.
Yanlış bilgi, E şıkkında verilen Soyut işlemler dönemi ve sonrasındaki evrede uygulanabilen oyunlardır. ifadesidir. Terapötik oyunlar, çocukların gelişim evrelerine uygun şekilde uyarlanabilir ve soyut işlemler dönemi (yaklaşık 12 yaş ve üzeri) öncesindeki çocuklarla da etkili bir şekilde kullanılabilir. Çocuk gelişimi teorilerine göre, oyunun terapötik kullanımı, özellikle erken çocukluk döneminden itibaren çeşitli yaş ve gelişim evrelerinde çocuklar için uygun olabilir. Bu, çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun terapötik oyunların seçilip uygulanabileceğini gösterir.

#7. Terapötik oyunların çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinden biri nedir?

Cevap : E) Duygusal iyilik halini destekler.

Terapötik oyunların çocuklar üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır, bunlardan biri E) Duygusal iyilik halini destekler. Terapötik oyunlar, çocukların duygusal ifade becerilerini geliştirmelerine, olumsuz duygularla daha sağlıklı yollarla başa çıkmalarına yardımcı olur ve onlara çeşitli yaşam deneyimleriyle başa çıkmak için gerekli araçları sunar. Bu süreç, çocukların duygusal iyilik halini ve genel psikolojik sağlığını destekler.

#8. Kovalamaca ve Yastığı Yumruklama oyunları hangi terapötik oyunun kapsamındadır?

Cevap : D) Enerji Harcanarak Oynanan Oyunlar

Bu iki oyun tipi, genellikle çocukların veya bireylerin duygularını ifade etmelerine, stres veya gerginlik gibi duygusal durumları yönetmelerine yardımcı olan aktivitelerdir. Kovalamaca oyunu, fiziksel aktiviteyi ve enerji harcamayı içerirken; Yastığı Yumruklama oyunu, öfke veya frustration gibi duyguları fiziksel bir nesne üzerinde güvenli bir şekilde ifade etme yöntemidir. Bu tanımlar göz önünde bulundurulduğunda, bu oyunlar en uygun şekilde D) Enerji Harcanarak Oynanan Oyunlar kategorisine girer. Bu kategori, çocukların veya bireylerin fiziksel enerjilerini pozitif bir şekilde harcamalarına ve duygusal rahatlama sağlamalarına olanak tanıyan oyunları kapsar.
Enerji harcanarak oynanan oyunlara örnekler;
-Kovalamaca
-Çığlık Atma Oyunu
-Yerde Yuvarlanma Oyunu
-Yastık Yumruklamaca Oyunu
-Hacıyatmaz Oyuncağı İle Oynama
-Halat Çekme Oyunu
-Trambolinde Zıplama

#9. Neden-sonuç ilişkilerini kurma yeteneğini kazandırmak amacıyla oynanan oyun çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yöneliktir?

Cevap : A) Bilişsel Gelişim

Neden-sonuç ilişkilerini kurma yeteneği, çocukların olaylar arasındaki ilişkiyi anlamaları ve sonuçları öngörebilmeleri ile ilgilidir. Bu yetenek, bireyin çevresini anlaması, problemleri çözmesi ve düşünme becerilerini geliştirmesi açısından temel bir bilişsel işlevdir. Bu tür becerilerin geliştirilmesine yönelik oyunlar, çocuğun problem çözme, mantıksal düşünme, ve kavramsal anlama gibi bilişsel işlevlerini destekler. Dolayısıyla, neden-sonuç ilişkilerini kurma yeteneğini kazandırmak amacıyla oynanan oyunlar daha çok çocuğun A) Bilişsel Gelişimi alanına yöneliktir.

#10. 10 yaşındaki Mert’e oyuncak bir sihirli değnek verilmiş ve bu sihirli değnek ile neleri değiştirmek istersin? diye sorulmuştur. Bu oyun Terapötik Oyunun hangi türüne girmektedir?

Cevap : A) Üç Dilek Testi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 5 : Terapötik Oyun Uygulamalarında Çocuk Gelişimci Olmak

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 5 : Terapötik Oyun Uygulamalarında Çocuk Gelişimci Olmak

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Çocuk Gelişimi uygulamaları -2
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 5 : Terapötik Oyun Uygulamalarında Çocuk Gelişimci Olmak

Terapötik Oyun Uygulamalarında Çocuk Gelişimci Olmak

Terapötik Oyun Uygulamalarında Çocuk Gelişimci Olmak: Fark Yaratma Yolları

Çocuk gelişimciler, terapötik oyun uygulamaları aracılığıyla çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılarda bulunabilirler. Enerji harcanarak oynanan oyunlar gibi çeşitli oyun türleri, çocukların streslerini azaltmalarına, duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmelerine ve zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Terapötik oyunlar, çocukların sosyal-duygusal gelişimine odaklanır ve duygularını yansıtmalarını amaçlar. Bu oyunlar, çocukların yaşadığı olumsuz durumlarla başa çıkmasına yardımcı olur ve duygusal iyilik halini destekler.

Terapötik oyunlar, hastanelerde yatan çocuklarda, normal okul öncesi kurumlara giden çocuklarda ve depremzede çocuklarda gibi farklı durum ve koşullara sahip çocuklara uygulanabilir. Bu oyunların temel unsuru, çocuğun duygularını ifade etme becerisini güçlendirmektir. Çocuk gelişimciler, çeşitli terapötik oyun türlerini kullanarak çocukların bilişsel gelişimini destekleyebilir, neden-sonuç ilişkilerini kurma yeteneklerini geliştirebilir ve onlara yeni öğrenme fırsatları sunabilir.

Yaratıcı oyunlar, çocukların hayal güçlerini kullanarak kendilerini ifade etmelerini sağlar. Bu oyunlar kapsamında, çocuklara çeşitli sanatsal malzemeler sunulur ve onların yaratıcılıklarını serbestçe ifade etmelerine olanak tanınır. Sanatsal oyunlar, çocukların duygusal ifade becerilerini ve kendilerini sanat yoluyla ifade etme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Türkiye’de terapötik oyunlar, çocuk gelişimcilerin yanı sıra, hastanelerde hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından da uygulanmaktadır. Bu multidisipliner yaklaşım, çocukların ihtiyaçlarına en uygun desteğin sunulmasını sağlar. Beier Cümle Tamamlama Testi gibi spesifik araçlar, çocukların duygusal durumlarını ve düşüncelerini daha iyi anlamak için kullanılabilir ve bu tür araçlar 8 yaş ve üzeri çocuklarla etkili bir şekilde kullanılabilir.

Çocuk gelişimciler, terapötik oyun uygulamaları sayesinde çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerine destek olabilir, onların içsel dünyalarını daha iyi anlayabilir ve yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilirler. Bu süreçte, çocuklarla kurulan güvene dayalı ilişki, terapötik oyunların etkinliğini artırır ve çocukların kendilerini daha güvende ve anlaşılmış hissetmelerine katkı sağlar. Bu şekilde, çocuk gelişimciler, çocukların hayatlarında olumlu bir fark yaratma yolunda önemli bir rol üstlenirler
Terapötik Oyun Uygulamalarında Çocuk Gelişimci Olmak

1- “Kovalamaca” ve “Yastığı Yumruklama” oyunları hangi terapötik oyunun kapsamındadır?

A) Yaratıcı Oyunlar
B) Sembolik Oyunlar
C) Dramatik Oyunlar
D) Enerji Harcanarak Oynanan Oyunlar
E) Sanatsal Oyunlar

Cevap : D) Enerji Harcanarak Oynanan Oyunlar

Bu iki oyun tipi, genellikle çocukların veya bireylerin duygularını ifade etmelerine, stres veya gerginlik gibi duygusal durumları yönetmelerine yardımcı olan aktivitelerdir. Kovalamaca oyunu, fiziksel aktiviteyi ve enerji harcamayı içerirken; Yastığı Yumruklama oyunu, öfke veya frustration gibi duyguları fiziksel bir nesne üzerinde güvenli bir şekilde ifade etme yöntemidir. Bu tanımlar göz önünde bulundurulduğunda, bu oyunlar en uygun şekilde D) Enerji Harcanarak Oynanan Oyunlar kategorisine girer. Bu kategori, çocukların veya bireylerin fiziksel enerjilerini pozitif bir şekilde harcamalarına ve duygusal rahatlama sağlamalarına olanak tanıyan oyunları kapsar.
Enerji harcanarak oynanan oyunlara örnekler;
-Kovalamaca
-Çığlık Atma Oyunu
-Yerde Yuvarlanma Oyunu
-Yastık Yumruklamaca Oyunu
-Hacıyatmaz Oyuncağı İle Oynama
-Halat Çekme Oyunu
-Trambolinde Zıplama

2- Terapötik Oyunlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Terapötik oyunlar çocukların daha çok sosyal duygusal gelişimine yönelik oyunları içerir.
B) Oyunlarda duygularını yansıtmaları amaçlanır.
C) Oyunlarda farklı materyaller kullanılabilir.
D) Çocukların psikolojik iyi oluşlarını hedefleyen oyunlardır.
E) Soyut işlemler dönemi ve sonrasındaki evrede uygulanabilen oyunlardır.

Cevap : E) Soyut işlemler dönemi ve sonrasındaki evrede uygulanabilen oyunlardır.

Terapötik oyunlar, çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu oyunlar, çocukların duygularını ifade etmelerine, çeşitli psikolojik sorunlarla başa çıkmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Oyunlarda çeşitli materyaller kullanılarak çocukların yaratıcılıklarını teşvik etme ve duygusal ifadelerini kolaylaştırma hedeflenir. Bu oyunlar, çocukların psikolojik iyi oluşlarını destekleyerek genel gelişimlerine olumlu katkılarda bulunur.
Yanlış bilgi, E şıkkında verilen Soyut işlemler dönemi ve sonrasındaki evrede uygulanabilen oyunlardır. ifadesidir. Terapötik oyunlar, çocukların gelişim evrelerine uygun şekilde uyarlanabilir ve soyut işlemler dönemi (yaklaşık 12 yaş ve üzeri) öncesindeki çocuklarla da etkili bir şekilde kullanılabilir. Çocuk gelişimi teorilerine göre, oyunun terapötik kullanımı, özellikle erken çocukluk döneminden itibaren çeşitli yaş ve gelişim evrelerinde çocuklar için uygun olabilir. Bu, çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun terapötik oyunların seçilip uygulanabileceğini gösterir.

3- Neden-sonuç ilişkilerini kurma yeteneğini kazandırmak amacıyla oynanan oyun çocuğun daha çok hangi gelişim alanına yöneliktir?

A) Bilişsel Gelişim
B) Motor Gelişim
C) Sosyal Gelişim
D) Dil Gelişimi
E) Özbakım Becerisi

Cevap : A) Bilişsel Gelişim

Neden-sonuç ilişkilerini kurma yeteneği, çocukların olaylar arasındaki ilişkiyi anlamaları ve sonuçları öngörebilmeleri ile ilgilidir. Bu yetenek, bireyin çevresini anlaması, problemleri çözmesi ve düşünme becerilerini geliştirmesi açısından temel bir bilişsel işlevdir. Bu tür becerilerin geliştirilmesine yönelik oyunlar, çocuğun problem çözme, mantıksal düşünme, ve kavramsal anlama gibi bilişsel işlevlerini destekler. Dolayısıyla, neden-sonuç ilişkilerini kurma yeteneğini kazandırmak amacıyla oynanan oyunlar daha çok çocuğun A) Bilişsel Gelişimi alanına yöneliktir.

4- I. Hastanede Yatan Çocuklarda
II. Normal Okul Öncesi Kurumlara Giden Çocuklarda
III. Depremzede Çocuklarda
Yukarıdaki grup çocukların hangisi ya da hangilerinde terapötik oyun uygulanabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I-II-III

Cevap : C) I ve III

5- 10 yaşındaki Mert’e oyuncak bir sihirli değnek verilmiş ve bu sihirli değnek ile neleri değiştirmek istersin? diye sorulmuştur. Bu oyun Terapötik Oyunun hangi türüne girmektedir?

A) Üç Dilek Testi
B) Enerji Harcanarak Oynanan Oyun
C) Dramatik Oyun
D) Sanatsal Oyun
E) Cümle Tamamlama Oyunu

Cevap : A) Üç Dilek Testi

6- Yaratıcı oyunlar kapsamında değerlendirilen bir diğer oyun türü de ……… Bu oyunlarda, çocuklara farklı renk ve dokulardan oluşan kağıtlar, boyalar, makaslar, ipler, kartonlar, el işi kağıtları, çeşitli renklerde kumaşlar gibi çeşitli malzemeler sunulur.
Yukarıda boş bırakılan yere hangi terapötik oyun gelmelidir?

A) Üç Dilek Testidir.
B) Enerji Harcanarak Oynanan Oyundur.
C) Dramatik Oyundur.
D) Sanatsal Oyundur.
E) Cümle Tamamlama Oyunudur.

Cevap : D) Sanatsal Oyundur.

Yukarıda tanımlanan oyun türü, çocuklara çeşitli sanatsal malzemeler sunarak yaratıcılıklarını ifade etmelerine ve duygularını sanat yoluyla dışa vurabilmelerine olanak tanıyan bir oyun türüdür. Bu tür oyunlar, çocukların hayal güçlerini kullanmalarını, kendilerini farklı yollarla ifade etmelerini ve aynı zamanda ince motor becerilerini geliştirmelerini teşvik eder. Malzemelerin çeşitliliği ve sunduğu ifade özgürlüğü göz önüne alındığında, bu oyun türü D) Sanatsal Oyun kategorisine en uygun olanıdır. Sanatsal oyunlar, yaratıcılığı, duygusal ifadeyi ve bireysel benlik keşfini destekleyen terapötik bir yaklaşımdır.

7- Terapötik oyunların temel unsurlarından biri nedir?

A) Sadece fiziksel gelişime odaklanmalıdır.
B) Sadece bilişsel gelişimi desteklemelidir.
C) Çocuğun duygularını ifade etme becerisini güçlendirmelidir.
D) Sadece uzmanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmelidir.
E) Terapötik oyunlar, çocuğun yaşadığı olumsuz duruma odaklanmamalıdır.

Cevap : C) Çocuğun duygularını ifade etme becerisini güçlendirmelidir.

Terapötik oyunların temel unsurlarından biri, çocuğun duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini ifade etme becerisini güçlendirme yeteneğidir. Bu oyunlar, çocukların kendilerini daha rahat ve güvenli bir şekilde ifade etmelerine olanak tanır, duygusal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur ve sosyal becerilerinin gelişimini destekler. Dolayısıyla, doğru seçenek C) Çocuğun duygularını ifade etme becerisini güçlendirmelidir.

8- Terapötik oyunların çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinden biri nedir?

A) Duygusal ifade becerilerini zayıflatır.
B) Kontrol hissini azaltır.
C) Olumsuz duygularla başa çıkma başarısını azaltır.
D) Sadece bilişsel gelişime odaklanır.
E) Duygusal iyilik halini destekler.

Cevap : E) Duygusal iyilik halini destekler.

Terapötik oyunların çocuklar üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır, bunlardan biri E) Duygusal iyilik halini destekler. Terapötik oyunlar, çocukların duygusal ifade becerilerini geliştirmelerine, olumsuz duygularla daha sağlıklı yollarla başa çıkmalarına yardımcı olur ve onlara çeşitli yaşam deneyimleriyle başa çıkmak için gerekli araçları sunar. Bu süreç, çocukların duygusal iyilik halini ve genel psikolojik sağlığını destekler.

9- Türkiye’de terapötik oyunlar şu anda ve çoğunlukla hastanelerde kimler tarafından uygulanmaktadır?

A) Sadece doktorlar tarafından.
B) Yalnızca çocuk gelişimciler tarafından.
C) Sadece ebeveynler tarafından.
D) Hemşireler tarafından.
E) Dil ve konuşma terapistleri tarafından.

Cevap : D) Hemşireler tarafından.

10- Beier Cümle Tamamlama Testi en az kaç yaşındaki çocuklarla uygulanabilir?

A) 5 yaş
B) 8 yaş
C) 9 yaş
D) 11 yaş
E) 12 yaş

Cevap : B) 8 yaş

Cümle tamamlama oyunlarının en önemli özelliği, çocuğun o anki hissiyatını ve düşüncelerini kullanarak cümleleri tamamlamasıdır. Uzmanlar, bu tür oyunların ardından çocuğun duygusal durumunu ve düşüncelerini daha net bir şekilde anlamış olacaklardır. Bu oyunlar, çocuğun duygusal ifade becerilerini geliştirmeye ve içsel dünyasını paylaşma konusunda cesaretlendirmeye yardımcı olabilir. Bu oyun türünde alanyazındaki cümle tamamlama testlerinin ifadeleri de kullanılabilir. Örneğin 8-16 yaş grubu çocuklara uygulanabilen Beier Cümle Tamamlama Testi ifadeleri de bu oyunda kullanılabilir.

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-2

Terapötik Oyun Uygulamalarında Çocuk Gelişimci Olmak

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Terapötik Oyun Uygulamalarında Çocuk Gelişimci Olmak

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!