auzefSosyal HizmetSosyal Hizmette Blok Uygulama

Sosyal Hizmette Blok Uygulama 2021-2022 Final Soruları

Sosyal Hizmette Blok Uygulama 2021-2022 Final Soruları

1- Uzun süre madde kullanımı sonrasında, madde kullanımı bırakıldığı zaman ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlar?

Cevap : Yoksunluk

2- Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine yönelik tedbirlerdir?

Cevap : Bakım tedbiri

3- “Çevresi içinde insan” kavramını kullanma bağlamında sosyal hizmet uygulamasının odağında ne bulunmaktadır?

Cevap : İnsan

4- Canlının oluşumundan yaşamın bitimine kadar devam eden bir süreçtir?

Cevap : Yaşlanma

5- Bağımlılık üzerine yetişkinlere yönelik tedavi çalışmaları yapan bir merkezdir?

Cevap : AMATEM

6- Ceza adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları kapsamında Adalet Bakanlığının hangi biriminde sosyal çalışmacılar görev yapmaktadır?

Cevap : Ceza ve Tevkif Evleri

7- Toplumsal düzeni korumak için kanun koyucular tarafından konulan mevcut hukuk kurallarının ihlal edilmesi sonucu oluşan ekonomik, psikolojik biyolojik ve sosyolojik boyutları olan bir durumdur?

Cevap : Suç

8- İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde problem çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir?

Cevap : Sosyal Hizmet Mesleği

9- Yaşıyla ilgili bakış ve anlayışının gençlerin anlayış ve bakışlarıyla örtüşmemesinin yarattığı sorunlar?

Cevap : Kuşak Sorunları

10- Shu,müracaatçı kadınların toplumda var olan kadın konukevleri, toplum merkezleri, şönim gibi kurum-kuruluştan yararlanmasına yardımcı olur?

Cevap : Arabulucu Rolü

11- Yoksul bireylerin karşı karşıya kaldıkları yoksulluğun sebep ve sonuçlarının bireysel bazda değerlendirilerek çözümü noktasında bir çalışma yapılması rolüdür?

Cevap : Mikro

12- DSÖ, Çocuğa kötü muamele 4 boyutundan biri değildir?

Cevap : Ceza vermek

13- Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulama müdahalesi değildir?
-Koruyucu, önleyici sosyal hizmet müdahalesi
-Değiştirici, geliştirici sosyal hizmet müdahalesi
-Tedavi edici, rehabilite edici sosyal hizmet müdahalesi

Cevap : Tıbbi sosyal hizmet müdahalesi

Sosyal Hizmet Blok Uygulama

 

Auzef Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmette Blok Uygulama 2021-2022 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!