Anadolu AöfÇMH104U Toplanti ve Sunu TeknikleriTıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Ünite -8

Bilginin Görsel Sunumu

#1. Aşağıdakilerden hangisi renklerin görsel efekt olarak kullanılabileceği unsurlardan biri değildir?

Cevap : e. Beceri sunmak

Beceri Sunmak

Renklerin görsel efekt olarak kullanılması, dikkat çekmek, vurgu yapmak, kontrast oluşturmak ve mood (atmosfer) oluşturmak gibi unsurları içerir. Renkler, sunulan bilginin daha etkili bir şekilde aktarılmasına yardımcı olur ve izleyicinin ilgisini çeker. Ancak, “beceri sunmak” doğrudan renklerin görsel efekt olarak kullanımı ile ilişkilendirilecek bir unsur değildir. Bu ifade, genellikle sunucunun yetkinlik ve becerilerini sergilemesi bağlamında kullanılır ve renk kullanımı ile doğrudan bir bağlantısı yoktur.

#2. Aşağıdakilerden hangisi beyaz tahta kullanımında geçerli özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a. Büyük gruplar için uygun olması

Büyük Gruplar İçin Uygun Olması

Beyaz tahta kullanımının büyük gruplar için uygun olmadığı, genellikle daha küçük veya orta ölçekli gruplarla etkileşimde bulunurken tercih edilir. Beyaz tahta, dinleyicilerin tümünün görüş alanı dikkate alındığında, büyük gruplarda görüş kısıtlılıkları nedeniyle herkese hitap etmekte zorluklar çıkarabilir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi görsel yardımcıların kullanımında karşılanması gereken ölçütlerden biri değildir?

Cevap : c. Ayrıklık

Ayrıklık

Görsel yardımcıların kullanımında karşılanması gereken ölçütler basitlik, görünürlük, kalite ve uygulanabilirlik gibi unsurları içerir. Ayrıklık, görsel yardımcıların tasarımı ve kullanımıyla doğrudan ilişkili bir ölçüt değildir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi slayt sunumlarında karşılaşılabilecek teknik sorunlardan biri değildir?

Cevap : b. Bilgiyi yönetme kabiliyetini sınırlar

Bilgiyi Yönetme Kabiliyetini Sınırlar

Slayt sunumlarında teknik sorunlar yaşanabilir, ancak bu sorunlar genellikle bilgiyi yönetme kabiliyetini sınırlayan faktörler değildir. Teknik sorunlar, donanım veya yazılım problemleriyle ilgili olabilir, ancak sunucunun bilgiyi yönetme becerisi üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur

#5. Aşağıdakilerden hangisi metin özellikleri açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Cevap : d. Aynı sayfada en çok dört farklı yazıtipi olmalı

Aynı Sayfada En Çok Dört Farklı Yazıtipi Olmalı

Metin özellikleri açısından, her sayfada sadece bir kavram ele alınmalı, hareketli metin ve sayfa akışlarından kaçınılmalı, kısa paragraflar tercih edilmeli ve anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Aynı sayfada en çok dört farklı yazı tipi kullanılması önerilmez; çünkü bu, görsel karmaşaya neden olabilir ve izleyicilerin odaklanmasını zorlaştırabilir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sunum yapmayı öğrenmenin faydalarından biridir?

Cevap : e. Özgüven artışı

Özgüven Artışı

Başarılı bir sunum yapmayı öğrenmek, bireyin özgüveninde önemli bir artış sağlar. Bu, sunucunun bilgi ve fikirlerini açık ve etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneğinin gelişmesinden kaynaklanır. Ayrıca, başarılı bir şekilde iletişim kurabilmenin verdiği memnuniyet, bireyin kendine olan güvenini daha da güçlendirir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi görsel yardımcıların kullanımında hatalardan uzak kalınmasını sağlayacak özelliklerden biri değildir?

Cevap : d. Konuşmadan bağımsız olacak şekilde koordine edilmeli

Konuşmadan Bağımsız Olarak Koordine Edilmeli

Görsel yardımcılar, konuşmayla bütünleşik bir şekilde planlanmalı ve sunulmalıdır. Başarılı bir sunum için görsel yardımcılar ve konuşmanın birbirinden bağımsız olarak koordine edilmesi önerilmez. Görsel materyaller, sunulan bilgiyi desteklemeli ve konuşmayla uyumlu olmalıdır

#8. Aşağıdakilerden hangisi hareketli görüntülerin kullanımında dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e. Renkleri

Renkleri

Hareketli görüntülerin kullanımında dikkat edilmesi gereken özellikler arasında süresi, kalitesi, destekleyici ve dikkat çekici olması yer alır. Renklerin kullanımı, genel olarak görsel materyallerin tasarımında önemli bir faktördür, ancak hareketli görüntülerin etkinliği açısından temel bir özellik olarak kabul edilmez

#9. Aşağıdakilerden hangisi akıllı (elektronik) tahta kullanımında geçerli bir özellik değildir?

Cevap : b. Yazıların kalıcı olmaması sorun yaratır

Yazıların Kalıcı Olmaması

Akıllı (elektronik) tahtalar, multimedia unsurlarını kullanma imkanı sunar ve yazılanlar bilgisayar ekranlarında takip edilebilir. Yazıların kalıcı olmaması, akıllı tahtaların özelliklerinden biri değildir; zira bu tahtalar üzerinde yapılan işlemler kaydedilebilir ve tekrar erişilebilir olabilir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi iyi ve uygun görsellere sahip olunduğunda görsellerin sağlayacağı katkılardan biri değildir?

Cevap : b. Sorun çözme

Sorun Çözme

İyi ve uygun görsellere sahip olunduğunda görseller, ilgi çekme, netlik ve içgörü sağlama, profesyonel bir görüntü sunma ve verimliliği artırma gibi katkılar sağlayabilir. Ancak, “sorun çözme” genellikle doğrudan görsellerin sağladığı bir katkı olarak değerlendirilmez. Görseller, sunulan bilginin anlaşılmasını ve akılda kalıcılığını artırarak dolaylı yoldan problem çözme süreçlerine destek olabilir, ama bu sürecin kendisi görsellerle doğrudan ilişkilendirilemez. Görseller, bilginin sunumunu güçlendirir ve destekler, ancak spesifik problemlerin çözümüne yönelik doğrudan bir araç olarak düşünülmez.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav
Ünite 8 : Bilginin Görsel Sunumu

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav
Ünite 8 : Bilginin Görsel Sunumu

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilginin Görsel Sunumu

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav
Ünite 8 : Bilginin Görsel Sunumu

Bilginin Görsel Sunumu

Bu ünitede, sunumlar sırasında bilginin görsel olarak nasıl sunulacağına dair yöntemler ve stratejiler ele alınmaktadır. Etkili bir sunum, içeriğin sadece sözlü olarak değil, aynı zamanda görsel araçlarla da desteklenmesi gerektiğini vurgular. Görsel yardımcıların etkili kullanımı, sunulan bilginin anlaşılmasını kolaylaştırır, dinleyicilerin dikkatini çeker ve sunumun akılda kalıcılığını artırır.

Görsel Yardımcılardan Yararlanma

Görsel yardımcılar, bilginin görsel olarak ifade edilmesini sağlayan araçlardır. Bunlar arasında slaytlar, grafikler, tablolar, fotoğraflar ve videolar yer alabilir. Görsel yardımcıların seçimi ve kullanımı, sunumun amacına ve hedef kitlenin özelliklerine uygun olmalıdır. Görsel malzemelerin tasarımı, net, anlaşılır ve estetik olmalıdır.

Sunum Ortamı Tasarımı

Sunum ortamının tasarımı, görsel yardımcıların etkinliğini doğrudan etkileyebilir. Işıklandırma, oturma düzeni ve teknik donanım gibi faktörler, görsel materyallerin dinleyiciler tarafından net bir şekilde görülüp anlaşılmasında önemli rol oynar. Sunucu, görsel yardımcıları en iyi şekilde sergileyebilecek bir ortam tasarlamalıdır.

Görsel Ögelerden Yararlanma

Etkili bir görsel sunum, görsel ögelerin seçimine ve düzenlenmesine dikkat edilmesini gerektirir. Renk kullanımı, font boyutu ve tipi, görsellerin düzeni gibi unsurlar, sunumun profesyonel görünümünü ve okunabilirliğini etkiler. Görsel ögeler, sunulan bilgiyi desteklemeli ve ana mesaja hizmet etmelidir.

Sunum Dosyalarının Hazırlanması

Sunum dosyalarının hazırlanması, görsel ve metin içeriğinin uyumlu bir şekilde birleştirilmesini içerir. Slayt tasarımlarında sadelik ve netlik ön planda tutulmalıdır. İçerik, dinleyicilerin kolaylıkla takip edebileceği bir sıralama ile sunulmalıdır. Görsel ve metin içeriğinin dengeli bir şekilde kullanılması, mesajın etkili bir şekilde iletilebilmesi için kritiktir.

Başarılı Sunum İlkeleri

Başarılı bir görsel sunum, belirli ilkeler çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu ilkeler arasında; görsel ve metin içeriğinin uyumu, bilginin net ve öz bir şekilde ifade edilmesi, anahtar noktaların vurgulanması ve görsel ögelerin dikkat çekici ama rahatsız etmeyen bir şekilde kullanılması yer alır. Ayrıca, sunucunun görsel yardımcıları etkili bir şekilde kullanabilmesi için bu yardımcılara hakim olması ve gerekli teknik bilgilere sahip olması önemlidir.

Ünite, sunumlar sırasında bilginin nasıl daha etkili bir şekilde görsel olarak sunulabileceğine dair kapsamlı bir rehber sunar. Görsel sunum teknikleri, sunuculara, mesajlarını daha etkili bir şekilde iletmeleri için güçlü araçlar sağlar. Bu ünite, herhangi bir alanda sunum yapacak kişilerin, sunumlarını daha etkileyici ve akılda kalıcı hale getirmeleri için gereken yöntemleri ve teknikleri anlamalarına yardımcı olur. Görsel sunumun önemi, bilginin görsel materyallerle desteklenmesinin, dinleyicilerin konuyu daha iyi kavramalarını ve sunulan içeriği daha uzun süre hatırlamalarını sağladığı üzerinde durulur. Ayrıca, görsel sunum becerileri, modern sunum ortamlarında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, etkili görsel sunum tekniklerini öğrenmek ve uygulamak, sunucuların kendilerini ve sunumlarını öne çıkarmalarına olanak tanır

Bu ünite kapsamında, görsel sunum yaparken dikkat edilmesi gerekenler detaylı bir şekilde incelenirken, sunucuların bu bilgileri nasıl pratik bir şekilde uygulayabilecekleri konusunda ipuçları ve öneriler sunulur. Böylece, sunucular dinleyicileriyle daha etkili bir iletişim kurabilir, mesajlarını görsel araçlarla güçlendirebilir ve sunumlarının genel etkisini artırabilirler.

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Ünite -8

Bilginin Görsel Sunumu

1. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sunum yapmayı öğrenmenin faydalarından biridir?

a. Çabuk öğrenme
b. Kendini ispat etme
c. Sosyal çevreyi genişletme
d. Başkalarını etkileme
e. Özgüven artışı

Cevap : e. Özgüven artışı

Özgüven Artışı

Başarılı bir sunum yapmayı öğrenmek, bireyin özgüveninde önemli bir artış sağlar. Bu, sunucunun bilgi ve fikirlerini açık ve etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneğinin gelişmesinden kaynaklanır. Ayrıca, başarılı bir şekilde iletişim kurabilmenin verdiği memnuniyet, bireyin kendine olan güvenini daha da güçlendirir.

2. Aşağıdakilerden hangisi beyaz tahta kullanımında geçerli özelliklerinden biri değildir?

a. Büyük gruplar için uygun olması
b. Büyük harfle ve okunaklı yazılması
c. Basit çizimler tercih edilmesi
d. İçeriğin basit tutulması
e. Kalın uçlu kalem tercih edilmesi

Cevap : a. Büyük gruplar için uygun olması

Büyük Gruplar İçin Uygun Olması

Beyaz tahta kullanımının büyük gruplar için uygun olmadığı, genellikle daha küçük veya orta ölçekli gruplarla etkileşimde bulunurken tercih edilir. Beyaz tahta, dinleyicilerin tümünün görüş alanı dikkate alındığında, büyük gruplarda görüş kısıtlılıkları nedeniyle herkese hitap etmekte zorluklar çıkarabilir

3. Aşağıdakilerden hangisi akıllı (elektronik) tahta kullanımında geçerli bir özellik değildir?

a. Multimedia unsurlarını birlikte kullanma imkânı sunar
b. Yazıların kalıcı olmaması sorun yaratır
c. Yazılanlar bilgisayar ekranlarında da takip edilebilir
d. İnteraktif kullanılabilir
e. Diyalog oturumları için daha uygundur

Cevap : b. Yazıların kalıcı olmaması sorun yaratır

Yazıların Kalıcı Olmaması

Akıllı (elektronik) tahtalar, multimedia unsurlarını kullanma imkanı sunar ve yazılanlar bilgisayar ekranlarında takip edilebilir. Yazıların kalıcı olmaması, akıllı tahtaların özelliklerinden biri değildir; zira bu tahtalar üzerinde yapılan işlemler kaydedilebilir ve tekrar erişilebilir olabilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi slayt sunumlarında karşılaşılabilecek teknik sorunlardan biri değildir?

a. Dizüstü bilgisayar bozulabilir
b. Bilgiyi yönetme kabiliyetini sınırlar
c. Elektrik kesilebilir
d. Kullanılan fontlar bilgisayarda yüklü olmayabilir
e. Yanlış dosya yüklenmiş olabilir

Cevap : b. Bilgiyi yönetme kabiliyetini sınırlar

Bilgiyi Yönetme Kabiliyetini Sınırlar

Slayt sunumlarında teknik sorunlar yaşanabilir, ancak bu sorunlar genellikle bilgiyi yönetme kabiliyetini sınırlayan faktörler değildir. Teknik sorunlar, donanım veya yazılım problemleriyle ilgili olabilir, ancak sunucunun bilgiyi yönetme becerisi üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur

5. Aşağıdakilerden hangisi hareketli görüntülerin kullanımında dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biri değildir?

a. Süresi
b. Kalitesi
c. Destekleyici
d. Dikkat çekici
e. Renkleri

Cevap : e. Renkleri

Renkleri

Hareketli görüntülerin kullanımında dikkat edilmesi gereken özellikler arasında süresi, kalitesi, destekleyici ve dikkat çekici olması yer alır. Renklerin kullanımı, genel olarak görsel materyallerin tasarımında önemli bir faktördür, ancak hareketli görüntülerin etkinliği açısından temel bir özellik olarak kabul edilmez

6. Aşağıdakilerden hangisi görsel yardımcıların kullanımında hatalardan uzak kalınmasını sağlayacak özelliklerden biri değildir?

a. Kolay anlaşılacak kadar basit hâle getirilmeli
b. Resim veya yazılar açıkça görülebilecek kadar büyük ve anlaşılır olmalı
c. Gerçek sunum öncesinde yeterince uzun süre deneme yapılmalı
d. Konuşmadan bağımsız olacak şekilde koordine edilmeli
e. Gereken tüm ekipmanın hazır olduğundan ve sorunsuz çalışmadığından emin olunmalı

Cevap : d. Konuşmadan bağımsız olacak şekilde koordine edilmeli

Konuşmadan Bağımsız Olarak Koordine Edilmeli

Görsel yardımcılar, konuşmayla bütünleşik bir şekilde planlanmalı ve sunulmalıdır. Başarılı bir sunum için görsel yardımcılar ve konuşmanın birbirinden bağımsız olarak koordine edilmesi önerilmez. Görsel materyaller, sunulan bilgiyi desteklemeli ve konuşmayla uyumlu olmalıdır

7. Aşağıdakilerden hangisi görsel yardımcıların kullanımında karşılanması gereken ölçütlerden biri değildir?

a. Basitlik
b. Görünürlük
c. Ayrıklık
d. Kalite
e. Uygulanabilirlik

Cevap : c. Ayrıklık

Ayrıklık

Görsel yardımcıların kullanımında karşılanması gereken ölçütler basitlik, görünürlük, kalite ve uygulanabilirlik gibi unsurları içerir. Ayrıklık, görsel yardımcıların tasarımı ve kullanımıyla doğrudan ilişkili bir ölçüt değildir

8. Aşağıdakilerden hangisi metin özellikleri açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

a. Her sayfada sadece bir kavram ele alınmalı
b. Hareketli metin ve sayfa akışlarından kaçınmalı
c. Kısa paragraflar tercih edilmeli
d. Aynı sayfada en çok dört farklı yazıtipi olmalı
e. “Anahtar kelimeler” kullanılmalı

Cevap : d. Aynı sayfada en çok dört farklı yazıtipi olmalı

Aynı Sayfada En Çok Dört Farklı Yazıtipi Olmalı

Metin özellikleri açısından, her sayfada sadece bir kavram ele alınmalı, hareketli metin ve sayfa akışlarından kaçınılmalı, kısa paragraflar tercih edilmeli ve anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Aynı sayfada en çok dört farklı yazı tipi kullanılması önerilmez; çünkü bu, görsel karmaşaya neden olabilir ve izleyicilerin odaklanmasını zorlaştırabilir

9. Aşağıdakilerden hangisi renklerin görsel efekt olarak kullanılabileceği unsurlardan biri değildir?

a. Dikkat çekmek
b. Vurgu yapmak
c. Kontrast oluşturmak
d. Mood oluşturmak
e. Beceri sunmak

Cevap : e. Beceri sunmak

Beceri Sunmak

Renklerin görsel efekt olarak kullanılması, dikkat çekmek, vurgu yapmak, kontrast oluşturmak ve mood (atmosfer) oluşturmak gibi unsurları içerir. Renkler, sunulan bilginin daha etkili bir şekilde aktarılmasına yardımcı olur ve izleyicinin ilgisini çeker. Ancak, “beceri sunmak” doğrudan renklerin görsel efekt olarak kullanımı ile ilişkilendirilecek bir unsur değildir. Bu ifade, genellikle sunucunun yetkinlik ve becerilerini sergilemesi bağlamında kullanılır ve renk kullanımı ile doğrudan bir bağlantısı yoktur.

10. Aşağıdakilerden hangisi iyi ve uygun görsellere sahip olunduğunda görsellerin sağlayacağı katkılardan biri değildir?

a. İlgi çekme
b. Sorun çözme
c. Netlik ve içgörü
d. Profesyonel görüntü
e. Verimlilik

Cevap : b. Sorun çözme

Sorun Çözme

İyi ve uygun görsellere sahip olunduğunda görseller, ilgi çekme, netlik ve içgörü sağlama, profesyonel bir görüntü sunma ve verimliliği artırma gibi katkılar sağlayabilir. Ancak, “sorun çözme” genellikle doğrudan görsellerin sağladığı bir katkı olarak değerlendirilmez. Görseller, sunulan bilginin anlaşılmasını ve akılda kalıcılığını artırarak dolaylı yoldan problem çözme süreçlerine destek olabilir, ama bu sürecin kendisi görsellerle doğrudan ilişkilendirilemez. Görseller, bilginin sunumunu güçlendirir ve destekler, ancak spesifik problemlerin çözümüne yönelik doğrudan bir araç olarak düşünülmez.

Bilginin Görsel Sunumu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!