Anadolu AöfÇMH104U Toplanti ve Sunu TeknikleriTıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -1

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -1

#1. Tüm kullanıcıların ortak alanda düzenleme, ekleme ya da güncelleme yapabildiği sayfalar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Wikiler

Wikiler, kullanıcıların içerik ekleyebildiği, düzenleyebildiği ve güncelleyebildiği web sayfalarıdır. Bu platformlar, bilgi paylaşımını ve kolektif işbirliğini teşvik eder. Bloglar genellikle tek bir yazar tarafından güncellenir, sosyal ağ siteleri kişisel profiller ve etkileşim için kullanılır, RSS feedler içerik güncellemelerini takip etmek için ve etiketleme siteleri içerikleri sınıflandırmak ve paylaşmak için kullanılır.

#2. Başarılı bir sanal toplantı için azami zaman sınırı kaç dakikadır?

Cevap : d. 90

Sanal toplantıların verimliliğini korumak ve katılımcıların dikkatini sürdürebilmek adına, toplantı süresinin 90 dakika ile sınırlandırılması önerilir. Bu süre, katılımcıların odaklanmasını ve etkileşimde bulunmasını kolaylaştırırken, uzun sürelerin yaratabileceği dikkat dağılmasının önüne geçer.

#3. Bir işletmede problem çözme toplantısına katılacak kişi sayısı maksimum kaç kişi olmalıdır?

Cevap : a. 5

5: Bir işletmede problem çözme toplantısına katılacak kişi sayısının maksimum 5 kişi olması önerilir. Bu, toplantının etkili bir şekilde yönetilmesini, katılımcıların aktif olarak katkıda bulunmasını ve karar alma süreçlerinin daha verimli olmasını sağlar.

#4. Katılımcıların dikkatinin dağılmaması için sunumda dikkat edilmesi gereken sınır aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. 3 slayt- 10 dakika

Katılımcıların dikkatinin dağılmaması için sunumlarda, her 10 dakikada 3 slayt geçişi önerilir. Bu kural, sunumun akıcı ve etkili olmasını sağlarken, katılımcıların bilgiyi daha kolay sindirmelerine yardımcı olur.

#5. Örgütte bir sorunun çözüm için uzman kişilerin, yüz yüze görüşmeler ve bir arada tartışmalar yapmadan bir konu hakkında karar vermelerine ve uzlaşmalarına olanak sağlayan karar verme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Delphi Tekniği

Delphi Tekniği

Delphi Tekniği, örgütte bir sorunun çözümü için uzman kişilerin, yüz yüze görüşmeler ve bir arada tartışmalar yapmadan, genellikle anonim bir şekilde bir konu hakkında karar vermelerine ve uzlaşmalarına olanak sağlayan bir karar verme tekniğidir. Bu teknik, özellikle uzman görüşlerinin toplanması ve bir uzlaşıya varılması gereken durumlarda kullanılır. Uzaktan iletişim araçları aracılığıyla gerçekleştirilebilir ve katılımcıların birbirlerinden etkilenmeden bağımsız görüşlerini sunmalarını sağlar.

#6. Aşağıdakilerden hangisi grup içinde çalışmanın faydalarından biri değildir?

Cevap : e. Performans değerlendirmenin daha kolay olması

Performans Değerlendirmenin Daha Kolay Olması

Grup içinde çalışmanın faydaları arasında işletmelerin ürün ve hizmet kalitesini korurken hızlı ve uygun maliyetli üretim yapabilmesi, öğrenmeyi kolaylaştırması, kalite yönetiminin gelişimine katkıda bulunması ve işletmenin yenilikçi hale gelmesi sayılabilir. Ancak, performans değerlendirmenin daha kolay olması, grup içinde çalışmanın doğrudan bir faydası olarak kabul edilmez. Grup içinde performansın değerlendirilmesi, bireysel performans değerlendirmeye göre daha karmaşık olabilir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi metin özellikleri açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Cevap : d. Aynı sayfada en çok dört farklı yazıtipi olmalı

Aynı Sayfada En Çok Dört Farklı Yazıtipi Olmalı

Metin özellikleri açısından, her sayfada sadece bir kavram ele alınmalı, hareketli metin ve sayfa akışlarından kaçınılmalı, kısa paragraflar tercih edilmeli ve anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Aynı sayfada en çok dört farklı yazı tipi kullanılması önerilmez; çünkü bu, görsel karmaşaya neden olabilir ve izleyicilerin odaklanmasını zorlaştırabilir.

#8. Sosyal kimlikler kim olduğumuzu ve diğerleri ile nerede uyumlu olabileceğimizi anlamamıza yardımcı olur. Bunun yanında sosyal kimliğin bir olumsuz yanı vardır bu da grup içi kayırmayı özendirmesidir. Bazı durumlar sosyal kimliği birey için daha önemli hale getirir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?

Cevap : c. Disiplin

Disiplin

Sosyal kimlik, bireylerin kim olduklarını ve diğerleri ile nasıl uyum sağlayabileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Ancak sosyal kimliğin olumsuz bir yanı da grubun içinde kayırmacılığı özendirmesidir. Benzerlik, belirginlik, statü ve güvenlik, sosyal kimliği birey için daha önemli hale getiren durumlardır. Disiplin, bu durumların biri olarak kabul edilmez.

#9. Toplantı gündemi aracılığı ile toplantı sürecinin yönetilmesi ve liderlik rolünü üstlenerek toplantının kolaylaştırılması görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : d. Oturum başkanı

Oturum başkanı: Toplantı gündemi aracılığıyla toplantı sürecinin yönetilmesi ve liderlik rolünü üstlenerek toplantının kolaylaştırılması görevi oturum başkanına aittir. Oturum başkanı, toplantının akışını yönlendirir, gündem maddelerini sırayla ele alır ve tartışmaları yönetir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi beyaz tahta kullanımında geçerli özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a. Büyük gruplar için uygun olması

Büyük Gruplar İçin Uygun Olması

Beyaz tahta kullanımının büyük gruplar için uygun olmadığı, genellikle daha küçük veya orta ölçekli gruplarla etkileşimde bulunurken tercih edilir. Beyaz tahta, dinleyicilerin tümünün görüş alanı dikkate alındığında, büyük gruplarda görüş kısıtlılıkları nedeniyle herkese hitap etmekte zorluklar çıkarabilir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze toplantıların avantajlarından biri değildir?

Cevap : a. Maliyetleri azaltma

Yüz yüze toplantıların avantajları arasında güven duygusu oluşturma, örtük bilgi paylaşımı, anında müdahale etme ve görsel simgelerden yararlanma gibi unsurlar bulunur. Ancak maliyetleri azaltma, genellikle sanal toplantıların sağladığı bir avantajdır, çünkü yüz yüze toplantılar seyahat, mekan ve diğer lojistik giderleri gerektirebilir.

#12. Bu aşamada yakın ilişkiler gelişir ve grup bütünlük gösterir. İlk iki aşamada yaşanan hayal kırıklıkları bir kenara bırakılarak gerçek bir grup olurlar. Diğer bir deyişle grup birliği oluşmaya başlar ve üyelerin gruba aidiyet ve bağlanma duygusu gelişir. Yukarıda bahsedilen grup gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Düzene Girme

Düzene Girme

“Düzene Girme” aşaması, grup gelişiminde yakın ilişkilerin geliştiği, grup bütünlüğünün gösterildiği ve üyelerin gruba aidiyet ve bağlanma duygusunun geliştiği aşamadır. Bu aşama, gruptaki bireyler arasındaki uyumun arttığı ve grup olarak birlikte hareket etme kabiliyetlerinin güçlendiği bir dönemi ifade eder.

#13. Aşağıdakilerden hangisi görevsel rollerden biridir?

Cevap : b. Teknisyen

Teknisyen

Görevsel roller, grup içindeki bireylerin belirli görevleri yerine getirme şekillerini tanımlar. “Teknisyen,” grup içindeki spesifik ve teknik becerileriyle öne çıkan, bu becerileri grup hedeflerine ulaşmak için kullanan bir üyenin rolüdür. Bu rol, grup içinde teknik konularda rehberlik ve uzmanlık sağlayarak, grup etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunur.

#14. 25-30 kişilik bir eğitim toplantısı için uygun olan oturum düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Sınıf düzeni

Sınıf düzeni: 25-30 kişilik bir eğitim toplantısı için uygun olan oturum düzeni “sınıf düzeni”dir. Bu düzen, katılımcıların sunucuya odaklanmasını ve sunum veya eğitim materyallerini kolayca takip etmesini sağlar.

#15. Aşağıdakilerden hangisi iyi ve uygun görsellere sahip olunduğunda görsellerin sağlayacağı katkılardan biri değildir?

Cevap : b. Sorun çözme

Sorun Çözme

İyi ve uygun görsellere sahip olunduğunda görseller, ilgi çekme, netlik ve içgörü sağlama, profesyonel bir görüntü sunma ve verimliliği artırma gibi katkılar sağlayabilir. Ancak, “sorun çözme” genellikle doğrudan görsellerin sağladığı bir katkı olarak değerlendirilmez. Görseller, sunulan bilginin anlaşılmasını ve akılda kalıcılığını artırarak dolaylı yoldan problem çözme süreçlerine destek olabilir, ama bu sürecin kendisi görsellerle doğrudan ilişkilendirilemez. Görseller, bilginin sunumunu güçlendirir ve destekler, ancak spesifik problemlerin çözümüne yönelik doğrudan bir araç olarak düşünülmez.

#16. Bağımsız bir ünite olarak kurum içindeki görevlilerin tartışma, bilgilendirme, proje ve küçük ölçekli eğitim toplantıları için 10-15 kişinin katılımına uygun olarak tasarlanan toplantı mekânı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Kurum içi toplantı salonları

Kurum içi toplantı salonları: Bağımsız bir ünite olarak kurum içindeki görevlilerin tartışma, bilgilendirme, proje ve küçük ölçekli eğitim toplantıları için 10-15 kişinin katılımına uygun olarak tasarlanan toplantı mekânı “kurum içi toplantı salonları”dır. Bu tür mekanlar, daha küçük ve daha odaklı toplantılar için idealdir ve genellikle kurumların kendi iç tesislerinde bulunur.

#17. Videokonferansta katılımcı sayısı için sınır kaçtır?

Cevap : b. 6

Videokonferanslarda, etkileşimin verimli olabilmesi için genellikle 6 katılımcı sınırı önerilir. Bu sayı, her katılımcının etkin bir şekilde katılım sağlamasını ve toplantı sürecinin yönetilmesini kolaylaştırır.

#18. Aşağıdakilerden hangisi görsel yardımcıların kullanımında hatalardan uzak kalınmasını sağlayacak özelliklerden biri değildir?

Cevap : d. Konuşmadan bağımsız olacak şekilde koordine edilmeli

Konuşmadan Bağımsız Olarak Koordine Edilmeli

Görsel yardımcılar, konuşmayla bütünleşik bir şekilde planlanmalı ve sunulmalıdır. Başarılı bir sunum için görsel yardımcılar ve konuşmanın birbirinden bağımsız olarak koordine edilmesi önerilmez. Görsel materyaller, sunulan bilgiyi desteklemeli ve konuşmayla uyumlu olmalıdır

#19. Aşağıdakilerden hangisi toplantı amacı belirlenirken uyulması gereken ilkeler biri değildir?

Cevap : c. Sözlü bir şekilde oluşturulması

Sözlü bir şekilde oluşturulması: Toplantı amacının belirlenmesinde uyulması gereken ilkeler arasında, amacın herkes tarafından anlaşılır, gerçekçi, açık ve net olması, ve tüm katılımcılara duyurulması yer alır. Ancak amacın “sözlü bir şekilde oluşturulması” önerilen bir yöntem değildir. Toplantı amacının yazılı olarak belirlenmesi ve dokümante edilmesi, netlik ve anlaşılırlığı artırır ve herkesin amaç konusunda hemfikir olmasını sağlar.

#20. Aşağıdakilerden hangisi slayt sunumlarında karşılaşılabilecek teknik sorunlardan biri değildir?

Cevap : b. Bilgiyi yönetme kabiliyetini sınırlar

Bilgiyi Yönetme Kabiliyetini Sınırlar

Slayt sunumlarında teknik sorunlar yaşanabilir, ancak bu sorunlar genellikle bilgiyi yönetme kabiliyetini sınırlayan faktörler değildir. Teknik sorunlar, donanım veya yazılım problemleriyle ilgili olabilir, ancak sunucunun bilgiyi yönetme becerisi üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -1
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -1
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -1

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -1
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -1

Toplantı Kavramı ve Toplantı Türleri

Toplantı Kavramı ve Tanımı:

Toplantı, birden fazla kişinin belirli amaçlarla bir araya geldiği, iletişim ortamları olarak tanımlanır. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu kavram, işbirlikçi bir çalışma sürecini ifade eder. Toplantılar, özellikle iş yaşamında, yönetim ve koordinasyon için vazgeçilmezdir.

Toplantı İhtiyacı ve Amaçları:

Toplantılar bilgi alışverişi, sorun çözme, çatışmaları sona erdirme ve motive etme gibi çeşitli amaçlar için düzenlenir. İyi bir toplantının temelinde, bilgilerin paylaşılması, ortak kararların alınması ve eyleme geçirilmesi yatar.

Toplantı Türleri:

Kurumlararası Toplantılar:

Kongreler, konferanslar, fuarlar ve sergiler gibi, genellikle bilgilendirme, eğitim ve ticari amaçlarla düzenlenen toplantılardır.

Kurum İçi Toplantılar:

Bilgilendirme toplantıları, koordinasyon toplantıları, danışma toplantıları, eğitici toplantılar gibi, örgütün iç işleyişini ve personel arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla yapılır.

İşlevlerine Göre Toplantılar:

Enformasyon, bilgi alışverişi, sorun çözme ve karar alma üzerine odaklanan toplantılardır. Her toplantının kendine özgü biçimi ve kuralları vardır.

Etkin ve Verimli Toplantı:

Başarılı bir toplantı için katılımcıların hazırlıklı olması, toplantının amacına uygun olarak planlanması ve yönetilmesi gereklidir. Etkileşim ve katılımcıların aktif katılımı teşvik edilmelidir.

Bu özet, “Toplantı Kavramı ve Toplantı Türleri” ünitesine dair temel bilgileri içermekte ve ünite sonunda yer alan soruları çözmek için gerekli temeli sağlamaktadır

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -1

Toplantı Kavramı ve Toplantı Türleri

1. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde düzenlenen toplantıların amaçları arasında yer almaz?

a. Bilgi edinmek
b. Motive etmek
c. Problem çözmek
d. Karar almak
e. Kar elde etmek

Cevap : e. Kar elde etmek
Kar elde etmek: Örgütlerde düzenlenen toplantıların temel amaçları arasında bilgi edinmek, motive etmek, problem çözmek ve karar almak gibi unsurlar yer alır. Ancak “kar elde etmek” doğrudan bir toplantı amacı olarak değerlendirilmez. Toplantılar genellikle bilgi paylaşımı, karar alma süreçlerinin desteklenmesi, eğitim ve motivasyon gibi amaçlara hizmet eder.

2. İşletmedeki prosedürler, politikalar gibi çeşitli unsurlarında yapılan değişiklikleri çalışanlara iletmek amacıyla gerçekleştirilen toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Konferans
b. Bilgilendirme toplantısı
c. Karar toplantısı
d. Sunum toplantısı
e. Tüketici toplantısı

Cevap : b. Bilgilendirme toplantısı
Bilgilendirme toplantısı: İşletmedeki prosedürler, politikalar gibi çeşitli unsurlarda yapılan değişiklikleri çalışanlara aktarmak için gerçekleştirilen toplantılar, bilgilendirme toplantılarıdır. Bu toplantıların temel amacı, organizasyon içindeki güncellemeleri veya değişiklikleri tüm ilgili personele etkili bir şekilde iletmektir

3. Moderatör yönetiminde yapılan, uzman konuşmacıların katıldığı dinleyicilerin sorularına açık tartışma toplantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Konferans
b. Sempozyum
c. Forum
d. Asamble
e. Kongre

Cevap : c. Forum
Forum: Moderatör yönetiminde yapılan, uzman konuşmacıların katıldığı ve dinleyicilerin sorularına açık tartışmaların gerçekleştiği toplantı türü forumdur. Forumlar, katılımcıların etkileşime geçebileceği, soru sorabileceği ve konular üzerinde derinlemesine tartışabileceği açık diyalog ortamları sunar.

4. Devletler, devlet kurumları, siyasi örgütler, sivil toplum kuruluşları, finansal örgütlerin başkan ve temsilcilerinin siyasi, yasal, insani ve çevresel sorunlara yönelik tartışmak ve kararlar almak amacıyla bir araya geldikleri toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kongre
b. Fuar
c. Panel
d. Konferans
e. Zirve

Cevap : e. Zirve
Zirve: Devletler, devlet kurumları, siyasi örgütler, sivil toplum kuruluşları ve finansal örgütlerin başkan ve temsilcilerinin siyasi, yasal, insani ve çevresel sorunlara yönelik tartışmak ve kararlar almak amacıyla bir araya geldikleri toplantı türü zirvedir. Zirveler, genellikle yüksek düzeydeki liderlerin katılımıyla uluslararası öneme sahip konuların ele alındığı önemli toplantılardır.

5. Bir konunun üst düzeyde uzmanı olan araştırmacıların akademik bir soru etrafında tartıştıkları toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Panel
b. Zirve
c. Kolokyum
d. Klinik
e. Kongre

Cevap : c. Kolokyum
Kolokyum: Bir konunun üst düzeyde uzmanı olan araştırmacıların akademik bir soru etrafında tartıştıkları toplantı türü kolokyumdur. Kolokyumlar, genellikle akademik ve bilimsel araştırma alanlarında derinlemesine tartışmalar yapmak için düzenlenir

6. Farklı hedef, görüş ve anlayışlara sahip iki ya da daha fazla grup arasında yapılan ve ortak bir noktaya varmak ve anlaşmak amacıyla yapılan kurum içi toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Eğitici toplantılar
b. Bilgilendirme toplantıları
c. Sunum toplantıları
d. Müzakere toplantıları
e. Emir toplantıları

Cevap : d. Müzakere toplantıları
Müzakere toplantıları: Farklı hedef, görüş ve anlayışlara sahip iki ya da daha fazla grup arasında yapılan ve ortak bir noktaya varmak ve anlaşmak amacıyla yapılan toplantılar, müzakere toplantılarıdır. Bu toplantılar, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve ortak kararların alınması için düzenlenir

7. Aşağıdakilerden hangisi toplantı sektörünün aktörlerinden biri değildir?

a. Alıcılar
b. Tedarikçiler
c. Aracılar
d. Katılımcılar
e. Pazar

Cevap : e. Pazar
Pazar: Toplantı sektörünün aktörleri arasında alıcılar, tedarikçiler, aracılar ve katılımcılar gibi çeşitli gruplar yer alır. Ancak “pazar” doğrudan bir toplantı sektörü aktörü olarak değerlendirilmez. Pazar, genellikle toplantıların düzenlendiği veya hedeflendiği genel alan veya segmenti ifade eder

8. İşletmelerin ürettikleri yeni ürünlerin personele, bayilere, temsilcilere ya da aracılara tanıtımı amacıyla yapılan toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hissedar toplantıları
b. Ürün tanıtımları
c. Eğitim toplantıları
d. Yönetim toplantıları
e. Sunum toplantıları

Cevap : b. Ürün tanıtımları
Ürün tanıtımları: İşletmelerin ürettikleri yeni ürünlerin personele, bayilere, temsilcilere ya da aracılara tanıtımı amacıyla yapılan toplantılar, ürün tanıtım toplantılarıdır. Bu tür toplantılar, yeni ürünlerin özelliklerini, avantajlarını ve kullanım şekillerini tanıtmak için düzenlenir

9. Aşağıdakilerden hangisi etkin olmayan toplantıların özellikleri arasında yer almaz?

a. Zayıf liderlik
b. Yetersiz hazırlık
c. Belirsiz amaçlar
d. Belirli gündem
e. İlgisiz katılımcılar

Cevap : d. Belirli gündem
Belirli gündem: Etkin olmayan toplantıların özellikleri arasında zayıf liderlik, yetersiz hazırlık, belirsiz amaçlar ve ilgisiz katılımcılar yer alır. Ancak “belirli gündem” etkin bir toplantının temel özelliklerinden biridir ve toplantının odak noktasını ve yapısını belirler

10. Aşağıdakilerden hangisi başarılı ve etkin bir toplantının özelliklerinden biri değildir?

a. Amaçların belirlenmesi
b. Toplantı gündeminin açıklanması
c. Toplantı süresinin uzun olması
d. Başlangıç saatinin belirtilmesi
e. Moderatör bulunması

Cevap : c. Toplantı süresinin uzun olması
Toplantı süresinin uzun olması: Başarılı ve etkin bir toplantının özellikleri arasında amaçların belirlenmesi, toplantı gündeminin açıklanması, başlangıç saatinin belirtilmesi ve moderatör bulunması yer alır. Ancak toplantı süresinin uzun olması genellikle etkinliği azaltan bir faktördür; zira katılımcıların dikkatini dağıtabilir ve verimliliği düşürebilir

Toplantı Kavramı ve Toplantı Türleri

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!