Anadolu AöfÇMH104U Toplanti ve Sunu TeknikleriTıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -2

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi akıllı (elektronik) tahta kullanımında geçerli bir özellik değildir?

Cevap : b. Yazıların kalıcı olmaması sorun yaratır

Yazıların Kalıcı Olmaması

Akıllı (elektronik) tahtalar, multimedia unsurlarını kullanma imkanı sunar ve yazılanlar bilgisayar ekranlarında takip edilebilir. Yazıların kalıcı olmaması, akıllı tahtaların özelliklerinden biri değildir; zira bu tahtalar üzerinde yapılan işlemler kaydedilebilir ve tekrar erişilebilir olabilir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi renklerin görsel efekt olarak kullanılabileceği unsurlardan biri değildir?

Cevap : e. Beceri sunmak

Beceri Sunmak

Renklerin görsel efekt olarak kullanılması, dikkat çekmek, vurgu yapmak, kontrast oluşturmak ve mood (atmosfer) oluşturmak gibi unsurları içerir. Renkler, sunulan bilginin daha etkili bir şekilde aktarılmasına yardımcı olur ve izleyicinin ilgisini çeker. Ancak, “beceri sunmak” doğrudan renklerin görsel efekt olarak kullanımı ile ilişkilendirilecek bir unsur değildir. Bu ifade, genellikle sunucunun yetkinlik ve becerilerini sergilemesi bağlamında kullanılır ve renk kullanımı ile doğrudan bir bağlantısı yoktur.

#3. Aşağıdakilerden hangisi görsel yardımcıların kullanımında karşılanması gereken ölçütlerden biri değildir?

Cevap : c. Ayrıklık

Ayrıklık

Görsel yardımcıların kullanımında karşılanması gereken ölçütler basitlik, görünürlük, kalite ve uygulanabilirlik gibi unsurları içerir. Ayrıklık, görsel yardımcıların tasarımı ve kullanımıyla doğrudan ilişkili bir ölçüt değildir.

#4. Belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelen, birbirleriyle iletişimi olan, birbirini etkileyen ve birbirine bağımlı olan iki ya da daha fazla kişinin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

Cevap : a. Grup

Grup

Grup, belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelen, birbirleriyle iletişimi olan, birbirini etkileyen ve birbirine bağımlı olan iki ya da daha fazla kişiden oluşan topluluktur. Gruplar, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra, belirli görevleri yerine getirme ve hedeflere ulaşma konusunda birlikte çalışmalarını sağlar.

#5. Kamusal çevrimiçi dergi aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

Cevap : a. Bloglar

Bloglar, bireylerin veya kurumların görüşlerini, bilgilerini ve deneyimlerini geniş bir kitleyle paylaşmalarına olanak tanıyan çevrimiçi platformlardır. Bloglar, kamusal bir çevrimiçi dergi işlevi görür ve genellikle belirli bir konu çerçevesinde güncellenir.

#6. Toplantı amaçları belirlendikten sonra, toplantı rehberi olarak hazırlanan ve toplantı konusu hakkında katılımcılara bilgi veren doküman aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Toplantı gündemi

Toplantı gündemi: Toplantı amaçları belirlendikten sonra, toplantı rehberi olarak hazırlanan ve toplantı konusu hakkında katılımcılara bilgi veren doküman “toplantı gündemi”dir. Gündem, toplantının akışını, ele alınacak konuları ve sırasını belirler ve toplantının etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

#7. Aşağıdakilerden hangisi sanal toplantılarda yer almaz?

Cevap : d. Fiziksel varlık

Sanal toplantıların temel özelliği, katılımcıların fiziksel olarak aynı mekanda bulunmalarını gerektirmemesidir. Telefon kullanımı, grafik ve görüntü kullanımı, bilgi paylaşımı gibi unsurlar sanal toplantıların bir parçası olabilirken, fiziksel varlık gerekli değildir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi toplantılar için tanımlanan oturum düzenleri arasında yer almaz?

Cevap : d. X

X düzeni: Toplantılar için tanımlanan oturum düzenleri arasında U düzeni, banket düzeni, sınıf düzeni ve daire düzeni gibi çeşitli düzenler yer alır. Ancak “X düzeni”, standart toplantı oturum düzenleri arasında yer almaz. Bu düzenler, toplantının türüne ve amacına göre seçilir ve katılımcıların etkileşimini ve iletişimini etkileyebilir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi örtük bilgi kapsamında yer alır?

Cevap : b. Sezgiler

Örtük bilgi, kişisel tecrübeler ve sezgilerle ilişkilendirilen, ifade edilmesi ve aktarılması zor olan bir bilgi türüdür. Şekiller, formüller, veri tabanları ve eylem planları gibi unsurlar açık bilgi kategorisine girerken, sezgiler kişisel deneyimlere dayalı olarak örtük bilgiyi temsil eder.

#10. Uluslararası bir toplantı için hazırlanacak bütçenin genel kapsamı arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : e. Sponsorların verimliliği

Sponsorların verimliliği: Uluslararası bir toplantı için hazırlanacak bütçenin genel kapsamı, sponsorların katkısı, harcama kaynaklarının belirlenmesi, gelir kaynaklarının belirlenmesi ve gelirlerin maksimize edilmesi gibi öğeleri içerir. Ancak “sponsorların verimliliği”, bütçe hazırlama sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmez. Sponsorların katkısı mali destek ve kaynak sağlama açısından önemlidir, ancak verimlilik genellikle organizasyonun bütçe yönetimi ve kaynak kullanımı bağlamında değerlendirilir.

#11. Örgütlerin çeşitli gereksinmelerine göre planlı ve bilinçli olarak önceden belirlenmiş işlevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan gruplara ne ad verilir?

Cevap : b. Biçimsel Gruplar

Biçimsel Gruplar

Biçimsel gruplar, örgütlerin çeşitli gereksinimlerine göre planlı ve bilinçli olarak, önceden belirlenmiş işlevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan gruplardır. Bu gruplar genellikle yönetim tarafından belirlenen hedef ve görevleri yerine getirmek üzere kurulur. Biçimsel grupların yapısı ve amaçları örgütün resmi politikaları ve prosedürleri ile belirlenir.

#12. Katılımcıların ortak bir veritabanı üzerinde birlikte çalıştıkları toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Veri konferansı

Veri konferansı, katılımcıların ortak bir veritabanı veya belge üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilmelerini sağlayan sanal toplantı türüdür. Bu tür, işbirliğini ve kolektif çalışmayı destekler.

#13. Toplantının hazırlanmasında yerine getirilecek görevler ve yapılacak işlerin hiyerarşik olarak daha küçük parçalara ayrılmasına ne ad verilir?

Cevap : a. İş döküm şeması

İş döküm şeması: Toplantının hazırlanmasında, yerine getirilecek görevler ve yapılacak işlerin daha küçük parçalara ayrılmasına “iş döküm şeması” adı verilir. Bu yöntem, toplantı organizasyonunu sistematik bir şekilde yönetmeyi, görevleri ve sorumlulukları net bir şekilde belirlemeyi ve süreci etkili bir şekilde planlamayı sağlar.

#14. Aşağıdakilerden hangisi toplantıya davet edilmesi önerilen kişiler arasında yer almaz?

Cevap : e. İşletmede görevli tüm personel

İşletmede görevli tüm personel: Toplantıya davet edilmesi önerilen kişiler arasında, toplantı gündemi konusunda uzman olanlar, kararlarda mutlaka bulunması gerekenler, çözümlerin uygulanmasında kritik öneme sahip olanlar ve toplantı konuları konusunda anlamlı katkı sağlayabilecekler yer alır. Ancak işletmede görevli “tüm personel” genellikle spesifik bir toplantı için gerekli veya önerilen bir katılımcı grubu değildir, çünkü her toplantının belirli bir amacı ve gündemi vardır.

#15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kaytarmaya neden olan faktörlerden biri değildir?

Cevap : e. Biçimsel olamayan grupların sayıca çok olması

#16. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sunum yapmayı öğrenmenin faydalarından biridir?

Cevap : e. Özgüven artışı

Özgüven Artışı

Başarılı bir sunum yapmayı öğrenmek, bireyin özgüveninde önemli bir artış sağlar. Bu, sunucunun bilgi ve fikirlerini açık ve etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneğinin gelişmesinden kaynaklanır. Ayrıca, başarılı bir şekilde iletişim kurabilmenin verdiği memnuniyet, bireyin kendine olan güvenini daha da güçlendirir.

#17. Grup gelişim aşamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : d. Oluşum – Fırtına – Düzene Girme – Performans – Dağılma

Oluşum – Fırtına – Düzene Girme – Performans – Dağılma

Grup gelişim aşamaları, grupların oluşumundan dağılmalarına kadar geçirdikleri evreleri tanımlar. Bu aşamalar sırasıyla oluşum, fırtına, düzene girme, performans ve dağılma olarak ifade edilir. Bu model, grupların zaman içinde nasıl değişim gösterdiklerini ve farklı aşamalarda karşılaştıkları zorlukların nasıl üstesinden geldiklerini anlamaya yardımcı olur

#18. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal zaman tuzaklarından biridir?

Cevap : e. Gereksiz toplantılar

Kurumsal Zaman Tuzakları:

Kurumsal zaman tuzakları, işletmelerin ve kurumların karşılaştığı zaman yönetimi sorunlarını ifade eder. Gereksiz toplantılar, bu tuzaklardan biridir ve genellikle zamanın etkisiz kullanılmasına, çalışanların verimliliğinin düşmesine ve işin önceliklerinden sapılmasına neden olur. Bu tuzak, kurumların daha etkili zaman yönetimi stratejileri geliştirmeleri gerektiğini vurgular.

#19. Aşağıdakilerden hangisi Audio konferans kapsamında yer alır? I- Ses II- Ses ve görüntü III- Görüntü IV- Beden dili

Cevap : a. Yalnız I

Audio konferanslar, yalnızca ses iletişimi üzerine kuruludur ve katılımcıların birbiriyle sesli olarak iletişim kurmalarını sağlar. Ses ve görüntü, beden dili gibi unsurlar video konferans veya diğer iletişim araçlarının kapsamına girer.

#20. Aşağıdakilerden hangisi hareketli görüntülerin kullanımında dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e. Renkleri

Renkleri

Hareketli görüntülerin kullanımında dikkat edilmesi gereken özellikler arasında süresi, kalitesi, destekleyici ve dikkat çekici olması yer alır. Renklerin kullanımı, genel olarak görsel materyallerin tasarımında önemli bir faktördür, ancak hareketli görüntülerin etkinliği açısından temel bir özellik olarak kabul edilmez

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -2
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -2
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -2
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Toplantıların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için “Toplantı Öncesi Planlama” süreci büyük önem taşır. Bu süreç, toplantının amaçlarına ve hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli adımları kapsar. Aşağıda, “Toplantı Öncesi Planlama” sürecine dair bilgiler ve bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olacak öneriler yer almaktadır:

Toplantı Amaçlarının ve Hedeflerinin Belirlenmesi:

Toplantının başarısı, belirlenen amaçlara ulaşılmasıyla ölçülür. Bu nedenle, toplantının neden yapıldığı ve neyi başarmayı hedeflediği net bir şekilde tanımlanmalıdır. Toplantı amacı, katılımcılara açıkça duyurulmalı ve gerçekçi olmalıdır .

Toplantı Gündeminin Hazırlanması:

Gündem, toplantının yol haritasıdır ve toplantının odaklanacağı konuları içerir. Gündem maddeleri, amaçlara ulaşmada önemli konuları belirlemeli ve toplantı için yeterli zamanın ayrılmasını sağlamalıdır .

Görevlerin Tanımlanması ve Organize Edilmesi:

Toplantıyı verimli kılan faktörlerden biri, görevlerin ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlanmasıdır. Görev dağılımı, toplantı süresince yapılacak işlerin etkili bir şekilde tamamlanmasını sağlar .

Toplantı Katılımcılarının ve Sayısının Belirlenmesi:

Katılımcıların kim olacağı, toplantının başarısını doğrudan etkiler. Katılımcılar, gündem maddelerine katkıda bulunabilecek bilgi ve deneyime sahip kişilerden seçilmelidir .

Toplantı Programının Planlanması:

Toplantının nasıl ilerleyeceği, program aracılığıyla planlanır. Program tasarımı, zamanlaması ve bileşenleri, toplantının akışını ve içeriğini belirler .

Bütçeleme:

Toplantının mali yönü de önemlidir. Bütçe, toplantının mali kaynaklarını ve harcamalarını planlamak için hazırlanır .

Turistik Bölge ve Toplantı Mekânının Seçilmesi:

Toplantının yapılacağı yer, katılımcıların rahatlığı ve toplantının amacına uygunluk açısından önem taşır. Mekân seçimi, toplantının türüne ve ölçeğine göre yapılmalıdır .

Toplantı Oturum Düzeninin Belirlenmesi:

Oturum düzeni, toplantının etkileşim seviyesini ve katılımcıların birbirleriyle iletişimini etkiler. Uygulanacak oturum düzeni, toplantının türüne ve amacına göre seçilmelidir .

Bu planlama adımları, toplantının başarılı bir şekilde yürütülmesine ve hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunur. Toplantı öncesi bu detaylı planlamanın yapılması, toplantının verimli ve etkili olmasını sağlar

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -2

Toplantı Öncesi Planlama

1. Aşağıdakilerden hangisi toplantı amacı belirlenirken uyulması gereken ilkeler biri değildir?

a. Herkes tarafından anlaşılır olması
b. Gerçekçi olması
c. Sözlü bir şekilde oluşturulması
d. Tüm katılımcılara duyurulması
e. Açık ve net olması

Cevap : c. Sözlü bir şekilde oluşturulması
Sözlü bir şekilde oluşturulması: Toplantı amacının belirlenmesinde uyulması gereken ilkeler arasında, amacın herkes tarafından anlaşılır, gerçekçi, açık ve net olması, ve tüm katılımcılara duyurulması yer alır. Ancak amacın “sözlü bir şekilde oluşturulması” önerilen bir yöntem değildir. Toplantı amacının yazılı olarak belirlenmesi ve dokümante edilmesi, netlik ve anlaşılırlığı artırır ve herkesin amaç konusunda hemfikir olmasını sağlar.

2. Toplantının hazırlanmasında yerine getirilecek görevler ve yapılacak işlerin hiyerarşik olarak daha küçük parçalara ayrılmasına ne ad verilir?

a. İş döküm şeması
b. Toplantı süreçleri
c. İş paketleri
d. Süreç yönetimi
e. İş analizi

Cevap : a. İş döküm şeması
İş döküm şeması: Toplantının hazırlanmasında, yerine getirilecek görevler ve yapılacak işlerin daha küçük parçalara ayrılmasına “iş döküm şeması” adı verilir. Bu yöntem, toplantı organizasyonunu sistematik bir şekilde yönetmeyi, görevleri ve sorumlulukları net bir şekilde belirlemeyi ve süreci etkili bir şekilde planlamayı sağlar.

3. Toplantı gündemi aracılığı ile toplantı sürecinin yönetilmesi ve liderlik rolünü üstlenerek toplantının kolaylaştırılması görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a. Zaman tutucu
b. Kaydedici
c. Proje lideri
d. Oturum başkanı
e. Sekreterya

Cevap : d. Oturum başkanı
Oturum başkanı: Toplantı gündemi aracılığıyla toplantı sürecinin yönetilmesi ve liderlik rolünü üstlenerek toplantının kolaylaştırılması görevi oturum başkanına aittir. Oturum başkanı, toplantının akışını yönlendirir, gündem maddelerini sırayla ele alır ve tartışmaları yönetir.

4. Aşağıdakilerden hangisi toplantıya davet edilmesi önerilen kişiler arasında yer almaz?

a. Toplantı gündemi konusunda uzman olanlar
b. Toplantıda kararlarında mutlaka bulunması gerekenler
c. Çözümlerin uygulanmasında kritik öneme sahip olanlar
d. Toplantı konuları konusunda anlamlı katkı sağlayabilecekler
e. İşletmede görevli tüm personel

Cevap : e. İşletmede görevli tüm personel
İşletmede görevli tüm personel: Toplantıya davet edilmesi önerilen kişiler arasında, toplantı gündemi konusunda uzman olanlar, kararlarda mutlaka bulunması gerekenler, çözümlerin uygulanmasında kritik öneme sahip olanlar ve toplantı konuları konusunda anlamlı katkı sağlayabilecekler yer alır. Ancak işletmede görevli “tüm personel” genellikle spesifik bir toplantı için gerekli veya önerilen bir katılımcı grubu değildir, çünkü her toplantının belirli bir amacı ve gündemi vardır.

5. Bir işletmede problem çözme toplantısına katılacak kişi sayısı maksimum kaç kişi olmalıdır?

a. 5
b. 25
c. 45
d. 55
e. 75

Cevap : a. 5
5: Bir işletmede problem çözme toplantısına katılacak kişi sayısının maksimum 5 kişi olması önerilir. Bu, toplantının etkili bir şekilde yönetilmesini, katılımcıların aktif olarak katkıda bulunmasını ve karar alma süreçlerinin daha verimli olmasını sağlar.

6. Uluslararası bir toplantı için hazırlanacak bütçenin genel kapsamı arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Sponsorların katkısı
b. Harcama kaynaklarının belirlenmesi
c. Gelir kaynaklarının belirlenmesi
d. Gelirlerin maksimize edilmesi
e. Sponsorların verimliliği

Cevap : e. Sponsorların verimliliği
Sponsorların verimliliği: Uluslararası bir toplantı için hazırlanacak bütçenin genel kapsamı, sponsorların katkısı, harcama kaynaklarının belirlenmesi, gelir kaynaklarının belirlenmesi ve gelirlerin maksimize edilmesi gibi öğeleri içerir. Ancak “sponsorların verimliliği”, bütçe hazırlama sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmez. Sponsorların katkısı mali destek ve kaynak sağlama açısından önemlidir, ancak verimlilik genellikle organizasyonun bütçe yönetimi ve kaynak kullanımı bağlamında değerlendirilir.

7. Bağımsız bir ünite olarak kurum içindeki görevlilerin tartışma, bilgilendirme, proje ve küçük ölçekli eğitim toplantıları için 10-15 kişinin katılımına uygun olarak tasarlanan toplantı mekânı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Oditoryum
b. Kongre merkezi
c. Kurum içi toplantı salonları
d. Konferans merkezi
e. Fuar merkezi

Cevap : c. Kurum içi toplantı salonları
Kurum içi toplantı salonları: Bağımsız bir ünite olarak kurum içindeki görevlilerin tartışma, bilgilendirme, proje ve küçük ölçekli eğitim toplantıları için 10-15 kişinin katılımına uygun olarak tasarlanan toplantı mekânı “kurum içi toplantı salonları”dır. Bu tür mekanlar, daha küçük ve daha odaklı toplantılar için idealdir ve genellikle kurumların kendi iç tesislerinde bulunur.

8. Aşağıdakilerden hangisi toplantılar için tanımlanan oturum düzenleri arasında yer almaz?

a. U düzeni
b. Banket düzeni
c. Sınıf düzeni
d. X düzeni
e. Daire düzeni

Cevap : d. X düzeni
X düzeni: Toplantılar için tanımlanan oturum düzenleri arasında U düzeni, banket düzeni, sınıf düzeni ve daire düzeni gibi çeşitli düzenler yer alır. Ancak “X düzeni”, standart toplantı oturum düzenleri arasında yer almaz. Bu düzenler, toplantının türüne ve amacına göre seçilir ve katılımcıların etkileşimini ve iletişimini etkileyebilir.

9. 25-30 kişilik bir eğitim toplantısı için uygun olan oturum düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sınıf düzeni
b. Oditoryum
c. X düzeni
d. Daire düzeni
e. Oval düzen

Cevap : a. Sınıf düzeni
Sınıf düzeni: 25-30 kişilik bir eğitim toplantısı için uygun olan oturum düzeni “sınıf düzeni”dir. Bu düzen, katılımcıların sunucuya odaklanmasını ve sunum veya eğitim materyallerini kolayca takip etmesini sağlar.

10. Toplantı amaçları belirlendikten sonra, toplantı rehberi olarak hazırlanan ve toplantı konusu hakkında katılımcılara bilgi veren doküman aşağıdakilerden hangisidir?

a. Faaliyet raporu
b. Toplantı gündemi
c. Toplantı planı
d. İş planı
e. İş dökümü

Cevap : b. Toplantı gündemi
Toplantı gündemi: Toplantı amaçları belirlendikten sonra, toplantı rehberi olarak hazırlanan ve toplantı konusu hakkında katılımcılara bilgi veren doküman “toplantı gündemi”dir. Gündem, toplantının akışını, ele alınacak konuları ve sırasını belirler ve toplantının etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Toplantı Öncesi Planlama

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!