auzefÇocuk GelişimiRisk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -6 (2024)

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal/çevresel risk faktörlerinden biridir?

Cevap : A) Irkçılığa, ayrımcılığa maruz kalma

A) Irkçılığa, ayrımcılığa maruz kalma seçeneği, sosyal/çevresel risk faktörlerinden biridir. Bu tür risk faktörleri, bireylerin sosyal çevrelerindeki yapısal ve toplumsal koşullardan kaynaklanır. Irkçılık ve ayrımcılık, bireylerin psikolojik sağlığına, eğitim ve iş fırsatlarına erişimine, sosyal ilişkilerine ve genel yaşam kalitesine olumsuz etkilerde bulunabilir. Toplumda karşılaşılan bu tür ayrımcı tutum ve davranışlar, bireylerin maruz kaldığı stres seviyesini artırabilir ve çeşitli psikolojik sorunlara yol açabilir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn/aile risk faktörlerinden biridir?

Cevap : B) Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma

Ebeveyn veya aile risk faktörleri, çocukların gelişimini ve davranışlarını etkileyebilecek aile içi durumları ve dinamikleri içerir. Bu tür faktörler, çocuğun çevresindeki yetişkinlerin davranışlarından kaynaklanır ve genellikle ailenin genel yapısını, işlevselliğini veya içinde bulunduğu sosyal koşulları yansıtır.
Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma (B), ebeveyn veya aile risk faktörlerinden biridir. Boşanma veya ayrılık süreçleri, özellikle çocuklar üzerinde stres yaratabilir ve uzun vadeli psikolojik etkileri olabilir. Yüksek ihtilaflı boşanma durumları, çocukların duygusal ve psikolojik sağlığını daha da olumsuz etkileyebilir ve onların sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve genel iyi oluşlarını tehlikeye atabilir.
Diğer seçenekler ise daha çok bireysel risk faktörlerini temsil eder ve genellikle bir çocuğun kendi içsel özellikleri veya davranışları ile ilgilidir:
-Heyecan arama yönelimi (A)
-Dikkat eksikliği (C)
-Hiperaktivite (D)
-Zayıf dürtü kontrolü (E)
Bu nedenlerle, B) Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma seçeneği, ebeveyn/aile risk faktörlerinden biri olarak kabul edilir. Bu tür çevresel ve sosyal faktörler, çocuğun yaşamındaki değişiklikler ve stres kaynakları olarak değerlendirilir ve bireysel özellikler veya eğilimlerden ziyade ailenin durumuna odaklanır.

#3. Boşanma kararı vermek zor bir karar olabilir mi?

Cevap : E) Evet, çünkü anlaşarak boşanma bile olsa kabul edilmesi zor bir durumdur.

Boşanma kararı vermek, çoğu kişi için oldukça zor ve duygusal bir süreçtir. Çiftlerin hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan bu karar, birçok faktörü göz önünde bulundurarak, genellikle uzun düşünme ve tartışma sonucunda alınır. Anlaşarak boşanma da dahil olmak üzere, bu süreç kişilerin duygusal durumları üzerinde büyük etkiler yaratabilir ve kabul etmesi zor bir değişiklik olabilir.

#4. Evlilik sürecinde çiftler ne yapmalıdır?

Cevap : A) Birbirlerini dinleyip empatik bir dil kullanmalıdır.

Evlilik sürecinde çiftler, birbirlerini dinlemeli, anlamaya çalışmalı ve empatik bir dil kullanmalıdır. Bu, etkili iletişim kurmalarını, karşılıklı saygı ve anlayışı geliştirmelerini sağlar ve evlilikteki olası sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Bu yaklaşım, çiftler arasındaki güveni ve bağlılığı artırır ve sağlıklı bir ilişkinin temellerini oluşturur.

#5. Evlilik sürecinde çiftlerin birbirlerini dinlemesi ve empati yapması neden önemlidir?

Cevap : E) İlişkide çatışmaları önler ve güzel bir iletişim sağlar.

Çiftlerin birbirlerini dinlemesi ve empati yapması, evlilik sürecindeki anlaşmazlıkları ve potansiyel çatışmaları azaltmaya yardımcı olur. Bu, her iki tarafın da duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri için güvenli bir alan yaratır. Karşılıklı anlayış ve saygı, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir ve çiftler arasında güçlü bir bağın oluşmasını sağlar.

#6. *Çocukların korunması genel olarak fiziksel, cinsel ve/veya duygusal istismarın; ebeveynler tarafından ihmal veya terk edilmenin çocukta oluşturduğu travmaların devlet tarafından çözümlenmesini ifade etmektedir. Günümüzde genel olarak halk arasında .............. olarak nitelendirilmektedir.* paragrafındaki boşluğa getirilmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sosyal hizmetler

#7. Evlilik öncesi iletişimde genellikle ne tür konular paylaşılır?

Cevap : B) Sadece güzel ve stres payı düşük konular

#8. Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn/aile risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E) Zayıf dürtü kontrolü

Ebeveyn/aile risk faktörleri, çocukların gelişimini ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilecek aile içi durumları ve dinamikleri içerir. Bu faktörler, çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
E) Zayıf dürtü kontrolü, bireyin kendi davranışlarını kontrol etme kapasitesinin düşük olması durumudur. Bu, daha çok bireysel bir özellik olarak kabul edilir ve genellikle bireyin kendi risk davranışlarını artırabilir, ancak doğrudan bir ebeveyn/aile risk faktörü olarak değerlendirilmez. Ebeveyn veya aile risk faktörleri, çocukların gelişimi üzerinde bir etkiye sahip olan ebeveyn veya aileye özgü koşulları ifade ederken, zayıf dürtü kontrolü gibi bireysel özellikler, bireyin kendisiyle ilgilidir ve doğrudan ebeveyn/aile kategorisine girmez.

#9. Bir kişiyi bir tehdide karşı daha duyarlı hale getiren bir özelliktir. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : D) Savunmasızlık faktörü

#10. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biridir?

Cevap : A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması

Yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörler, aile içindeki dinamikler, ilişkiler ve çevresel koşullar gibi unsurlardan oluşur. Bu faktörler, bireyin zorluklarla başa çıkma kapasitesi ve genel iyi oluşunu etkileyebilir.
A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması, yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biridir. Ebeveynlerin sağlıklı ruh hali ve bağımlılık sorunlarından uzak olması, çocukların duygusal ve psikolojik gelişimi için sağlıklı bir ortam sağlar. Bu tür bir aile ortamı, çocukların zorluklarla başa çıkma yeteneklerini güçlendirir ve onlara güvenli bir bağlanma temeli sunar, böylece yılmazlık yeteneklerinin gelişimini destekler.

#11. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ve gençlerde yılmazlığı destekleyen varlık odaklı strateji örneklerinden biridir?

Cevap : E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Varlık odaklı stratejiler: Kaynakların veya sosyal sermayenin sayısını veya kalitesini iyileştirme
-Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama
-Bir vasi, hemşire veya çocuk avukatı, özel öğretmen sağlama
-Çocuklar için aktivite kulüpleri düzenleme veya bir rekreasyon merkezi inşa etme
-Ebeveynleri çocuk gelişimi ve etkili ebeveynlik konusunda eğitme
-Bir felaketten sonra topluluk hizmetlerini eski haline getirme
-Çocuk gelişimi konusunda bakım sağlayıcıları, çocuk görevlilerini veya polisi eğitme
-Öğretmenleri çocuk gelişimi ve etkili öğretim konusunda eğitme

#12. Aşağıdaki durumlardan hangisi bir çocuğun korunmaya muhtaç olduğu şüphesini doğurur?

Cevap : A) İstismar

İhmal ve İstismar: İhmal ve istismar, bir çocuğun korunmaya muhtaç olduğu durumların başında gelir. Bu tür durumlar, çocukların güvenliği ve gelişimi için ciddi riskler oluşturur.

#13. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Çocuklar, Yeni Yürümeye Başlayan Çocuklar ve Aileler Merkezi’ne göre yüksek kaliteli bakımı garanti eden ölçütlerden biri değildir?

Cevap : B) Küçük gruplar (bakıcı başına en fazla 7-8 çocuk)

#14. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerdendir?

Cevap : E) Garmezy

E) Garmezy yılmazlığı (rezilyans) tanımlayan ve üzerine önemli çalışmalar yapan teorisyenlerdendir. Norman Garmezy, yılmazlık konusunda öncü araştırmalar yapmış bir psikologdur ve çocukların stres ve zorluklar karşısında gösterdikleri dirençliliği incelenmesinde öncü olmuştur. Garmezy, özellikle yüksek risk altındaki çocukların nasıl olumlu sonuçlar sergileyebildiklerine dair araştırmalar yapmış ve bu alandaki teorik temelleri güçlendirmiştir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili bireysel faktörlerden biri değildir?

Cevap : A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması

#16. *Risk altındaki çocukların daha fazla travma geçirmelerini engelleyebilmek ve refahını, sağlığını korumak için geliştirilen sistematik yaklaşımdır.* şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Çocuk koruma sistemi

Verilen tanıma en uygun olan kavram B) Çocuk koruma sistemi’dir. Çocuk koruma sistemi, risk altındaki çocukların travma geçirmelerini engellemek ve refahlarını, sağlıklarını korumak için geliştirilen sistemli bir yaklaşımdır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili toplumsal faktörlerden biri değildir?

Cevap : E) En az bir kişiyle yakın bağlanma

#18. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : D) Çocuk suç işlediyse buna yönelik işlemler yapılmamalıdır.

Seçenekler arasından hangisi söylenemez diye sorulmuş. Verilen seçenekler arasında söylenemez olanı bulmak gerekiyor.
D) *Çocuk suç işlediyse buna yönelik işlemler yapılmamalıdır.* şeklindeki ifade çocuk koruma sisteminin temel ilkelerine aykırıdır. Çocuk koruma sistemi, çocuğun korunması ve gerektiğinde rehabilite edilmesini amaçlar. Bu nedenle, çocuk suç işlediyse buna yönelik uygun işlemler yapılmalıdır. Dolayısıyla, D seçeneği söylenemez.

#19. Evlilik nedir?

Cevap : A) İki insanın yeni bir hayatı birlikte yaşama kararı alma dönemi.

Evlilik, genellikle iki insanın birlikte yeni bir hayatı paylaşma, birbirlerine karşı sorumluluklarını kabul etme ve yasal olarak tanınan bir birliktelik kurma kararı alma dönemini ifade eder. Bu, onların hayat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve çiftler arasında sevgi, sadakat ve desteğin ifadesi olarak görülür.

#20. Korunmaya muhtaç çocuklar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Cevap : A) Toplumdaki kırılgan gruplardan olduğunu söylemek mümkündür.

Korunmaya Muhtaç Çocuklar:

Bu çocuklar toplumun en kırılgan gruplarından birini oluşturur. Bu nedenle, onların korunmasına ve  desteklenmesine yönelik hizmetlerin sunulması büyük önem taşır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -6 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -6 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -6 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final Soruları

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Soruları

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-6 : Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar

1. Yanlış Yargılar ve Gerçekler

Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklarla ilgili yanlış bir yargı, onların her türlü ekonomik imkâna kolayca erişebildikleri yönündedir. Bu çocuklar, aslında ciddi ekonomik sıkıntılar yaşar ve temel ihtiyaçlarını bile güçlükle karşılarlar. Yoksulluk, aile içi sorunlar veya ihmal gibi sebeplerle sokağa itilen bu çocuklar, sağlık, eğitim ve temiz bir yaşam alanı gibi en temel insan haklarından mahrum bırakılırlar.

2. Sokakta Yaşam ve Zorluklar

Sokakta yaşayan çocuklar genellikle en çok sevgi ve şefkatten yoksun olan gruplar arasında yer alır. Bu durum, onların duygusal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz yönde etkiler. Sokak hayatı, çocuklar için son derece tehlikeli ve travmatiktir; sürekli olarak güvensizlik, şiddet ve suiistimal riskleriyle karşı karşıya kaldıkları bir ortamdır.

3. Travmalar ve Gelişim

Sokak çocukları, zorlu yaşam koşulları altında travmalar yaşar ve bu durum, onların sağlıklı gelişimini engeller. Sokaklar, çocuklar için güvensiz alanlar olup, ciddi sağlık sorunlarına ve sosyal izolasyona yol açabilir. Buna rağmen, bu çocukların gelişimi bir şekilde devam eder, ancak genellikle normalden farklı ve zorlu yollarla şekillenir.

4. Sokakta Yaşamın Gerçekleri

Sokakta yaşayan çocukların büyük çoğunluğu, zorunlu olarak sokakta bulunur ve bu durum genellikle aile içi şiddet, yoksulluk veya terk edilme gibi sebeplerle tetiklenir. Temel ihtiyaçları karşılanamadığında, bu çocuklar hayatta kalmak için sokakta çalışmaya başlarlar. Bu, tercih değil, zorunluluktan kaynaklanan bir durumdur.

5. Kırılgan Gruplar ve Tanımı

Sokakta yaşayan çocuklar, kırılgan grupların tipik özelliklerini taşırlar. Bu gruplar, zorluklara karşı savunmasız olup, dirençleri düşüktür ve kendilerini koruyacak kaynaklardan yoksundurlar. Sokak çocukları, bu kategoride değerlendirildiğinde, toplumsal destek ve koruma sistemlerinin güçlendirilmesi gerekliliği daha da belirginleşir.

Sonuç

Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar, toplumun en kırılgan ve korunması gereken bireyleri arasındadır. Onlara yönelik politika ve programların geliştirilmesi, bu çocukların yaşam kalitelerini artırma ve onlara daha iyi bir gelecek sunma açısından kritik öneme sahiptir. Toplum olarak bu çocuklara sahip çıkmak, onları korumak ve desteklemek, sadece etik bir yükümlülük değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluktur. Bu çocukların yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara uygun destekler sağlamak, onların topluma sağlıklı bireyler olarak entegre olmalarını sağlayabilir.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Soruları

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-6 (2024) : Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar

1- Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar toplumun kırılgan grubunu oluşturur.
B) Sayıları gün geçtikçe artmaktadır.
C) Bu çocukların sokağa mahkum olmalarının birçok sebebi vardır.
D) Her türlü ekonomik imkâna kolayca erişebilirler.
E) Bilim dünyası, sokakta yaşayan ve çalışan çocuk olgusunu evrensel bir sorun olarak nitelendirir.

Cevap : D) Her türlü ekonomik imkâna kolayca erişebilirler.

D) Her türlü ekonomik imkâna kolayca erişebilirler, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili yanlış bir yargıdır. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar genellikle ekonomik, sosyal ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşarlar. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ederler ve genellikle yetersiz beslenme, sağlık sorunları ve güvenli olmayan yaşam koşulları gibi zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Diğer seçenekler, bu çocukların karşılaştıkları zorluklar ve toplumdaki yerleri hakkında doğru bilgileri içermektedir.

2- Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) En çok sevgi ve şefkat gören çocuk grubudur.
B) Zorlu sokak şartlarıyla mücadele ederler.
C) Yoksulluk çekerler.
D) Hijyenik ortamlarda bulunamazlar.
E) Sevgi ve şefkat eksikliği yaşarlar.

Cevap : A) En çok sevgi ve şefkat gören çocuk grubudur.

A) En çok sevgi ve şefkat gören çocuk grubudur, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili söylenemez bir yargıdır. Bu çocuklar genellikle ailelerinden, toplumdan ve destekleyici sistemlerden uzakta yaşarlar ve büyük ölçüde sevgi, şefkat ve bakım eksikliği çekerler. Sokakta yaşamak ve çalışmak zorunda kalan çocuklar, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eder, yoksulluk içinde yaşar, hijyenik olmayan ortamlarda bulunmak zorunda kalır ve duygusal destekten mahrum kalırlar.

3- Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini söylemek doğru olmaz?

A) Savunmasız bir çocuk için sokak kuralları ve yaşam şekilleri çok travmatiktir.
B) Sokakta yaşayan ve çalışan bir çocuğun gelişimi, travmalara rağmen, bir şekilde sürer.
C) Sokaklar, özellikle çocuklar açısından o kadar da tehlikeli değildir.
D) Çocuğun sokak şartlarına tam olarak alışması pek mümkün değildir.
E) Bu çocukların eğitim hayatı da sekteye uğrar.

Cevap : C) Sokaklar, özellikle çocuklar açısından o kadar da tehlikeli değildir.

C) Sokaklar, özellikle çocuklar açısından o kadar da tehlikeli değildir, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili doğru olmayan bir yargıdır. Sokaklar, çocuklar için pek çok tehlike barındırır; bu tehlikeler arasında fiziksel ve cinsel istismar, uyuşturucu ve alkol kullanımı, suç ve şiddet gibi riskler yer alır. Sokakta yaşayan çocuklar, bu tür risklere karşı oldukça savunmasızdırlar ve sokak hayatı onlar için son derece travmatik ve tehlikelidir. Diğer ifadeler, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların karşılaştıkları zorlukları ve travmaları tanımlar, ancak C seçeneği bu gerçeklikten sapar.

4- Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Temel ihtiyaçları karşılanamadığında sokakta çalışma hayatına başlamaları olasıdır.
B) Çoğu konuda şanslıdırlar.
C) Önlerine çıkan fırsatları iyi değerlendirirler.
D) Karşılaştıkları problemler hoşlarına gider.
E) Tamamen kendi istekleriyle sokakta yaşar ve çalışırlar.

Cevap : A) Temel ihtiyaçları karşılanamadığında sokakta çalışma hayatına başlamaları olasıdır.

A) Temel ihtiyaçları karşılanamadığında sokakta çalışma hayatına başlamaları olasıdır, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili doğru bir yargıdır. Bu çocuklar genellikle ailelerinin maddi destek sağlayamaması, yoksulluk, aile içi şiddet, ihmal veya istismar gibi sebeplerle sokakta yaşamaya ve çalışmaya başlarlar. Sokakta yaşamak ve çalışmak, onların tercihleri değil, zorunlu bir hayatta kalma stratejisi olarak ortaya çıkar. Diğer seçenekler, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların durumlarını gerçekçi bir şekilde yansıtmaz ve bu çocukların karşılaştıkları zorlukların ciddiyetini küçümser.

5- Aşağıdakilerden hangisi ‘‘kırılgan grup’’ kavramının tanımında yer almaz?

A) Zorluklara ve baskıya karşı savunmasız
B) Kendilerine rahatlıkla bakabilen
C) Zorluklarla başa çıkmakta zorlanan
D) Tahmin ve önlem becerileri düşük
E) Direnme kapasitesi düşük

Cevap : B) Kendilerine rahatlıkla bakabilen

B) Kendilerine rahatlıkla bakabilen, *kırılgan grup* kavramının tanımında yer almayan bir özelliktir. Kırılgan gruplar, genellikle zorluklara ve baskıya karşı daha savunmasız olan, zorluklarla başa çıkmakta zorlanan, tahmin ve önlem alma becerileri düşük ve direnme kapasitesi düşük bireyleri veya toplulukları ifade eder. Bu gruplar, sosyal, ekonomik, çevresel veya sağlıkla ilgili risklere karşı daha az korunaklıdır ve bu sebeple özel destek ve korumaya ihtiyaç duyarlar. Kendilerine rahatlıkla bakabilme yetisi, bu grupların genellikle eksik olduğu bir özelliktir.

6- I.Çalışan çocuk
II.Evsiz çocuk
III.Okul terki
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri birleşirse ‘‘sokak çocuğu’’ kavramı oluşur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız III
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

7- ‘‘Sokak çocuğu terimini ilk olarak ………. kullanmıştır.’’ cümlesindeki boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan Hakları Komisyonu
B) TBMM
C) NATO
D) Birleşmiş Milletler
E) OECD

Cevap : A) İnsan Hakları Komisyonu

8- Doğası veya koşulları bakımından çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verme potansiyeli olan işlerin çocuklara yaptırılmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuk istismarı
B) Çocuk ticareti
C) Çocuk işçiliği
D) Çocuk çetesi
E) Çocuk hırsızlığı

Cevap : C) Çocuk işçiliği

C) Çocuk işçiliği, doğası veya koşulları bakımından çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verme potansiyeli olan işlerin çocuklara yaptırılmasına verilen addır. Çocuk işçiliği, çocukların okul eğitimlerini bırakmalarına, sosyal gelişimlerinin engellenmesine ve fiziksel ve zihinsel sağlıklarının olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

9- Aşağıdaki iş türlerinden hangisi saatlerce, gecelerce, günlerce eve dönmeyi engeller?

A) Hafif iş
B) Orta iş
C) Yüksek iş
D) Düşük iş
E) Tehlikeli iş

Cevap : E) Tehlikeli iş

E) Tehlikeli iş, saatlerce, gecelerce, günlerce eve dönmeyi engelleyebilecek iş türlerinden biridir. Tehlikeli işler, genellikle uzun saatler gerektiren, gece vardiyaları veya uzun süreli görevler içerebilen, çalışanın sağlığına ve güvenliğine ciddi zararlar verebilecek işlerdir. Bu tür işler, özellikle çocuklar ve genç işçiler için uygun olmayan, onların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verebilecek koşulları barındırır. Tehlikeli işler, genellikle madencilik, inşaat, ağır sanayi ve bazı tarım sektörlerinde bulunabilir ve çalışanları uzun süreler boyunca ailelerinden ve evlerinden uzak tutabilir.

10- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli iş kavramı ile ilgili doğru bir yargıdır?

A) Çocuğun fiziksel, duygusal ve/veya cinsel tacizine yol açması olasıdır.
B) Yalnızca fiziksel riskler içerir.
C) Tehlikeli makine ve ekipmanlarla baş başa bırakmak tehlikeli iş sayılmaz.
D) Sağlığa zarar veren titreşimlere maruz bırakma süresi az olursa tehlike de azalır.
E) Çocuğun gücü yetiyorsa ağır yüklerin taşındığı işlerde çalışabilir.

Cevap : A) Çocuğun fiziksel, duygusal ve/veya cinsel tacizine yol açması olasıdır.

A) Çocuğun fiziksel, duygusal ve/veya cinsel tacizine yol açması olasıdır, tehlikeli iş kavramı ile ilgili doğru bir yargıdır. Tehlikeli işler, çocukların yalnızca fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal gelişimlerini de olumsuz etkileyebilen koşullara sahip işlerdir. Bu tür işlerde çalışmak, çocukların çeşitli risklere ve zararlara maruz kalmasına yol açabilir, bu da onların duygusal ve psikolojik sağlıkları üzerinde kalıcı etkiler bırakabilir. Tehlikeli işler, çocukların korunmasını gerektiren ve uluslararası normlarla yasaklanan pratikler arasında yer alır.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!