auzefÇocuk GelişimiRisk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -7 (2024)

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)

#1. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ve gençlerde yılmazlığı destekleyen risk odaklı strateji örneklerinden biri değildir?

Cevap : E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Risk odaklı stratejiler: Riski ve stres kaynaklarını önleme/azaltma
-Doğum öncesi bakım yoluyla düşük doğum ağırlığı veya prematüre olasılığını önleme veya azaltma
-Yeni doğan bebeklerin annelerinde depresyon taraması yapma ve tedavi etme
-Barınma politikası veya acil durum yardımı yoluyla evsiz kalmayı önleme
-Toplum polisliği yoluyla mahalle suçlarını veya şiddeti azaltma
-Çocukların yaşadığı veya oynadığı yerlerde asbest, kurşun ve kara mayınlarını temizleme
-Birden fazla bakıcı aile yerleşiminden kaçınma

#2. Evlilik sürecinde çiftlerin birbirlerini dinlemesi ve empati yapması neden önemlidir?

Cevap : E) İlişkide çatışmaları önler ve güzel bir iletişim sağlar.

Çiftlerin birbirlerini dinlemesi ve empati yapması, evlilik sürecindeki anlaşmazlıkları ve potansiyel çatışmaları azaltmaya yardımcı olur. Bu, her iki tarafın da duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri için güvenli bir alan yaratır. Karşılıklı anlayış ve saygı, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir ve çiftler arasında güçlü bir bağın oluşmasını sağlar.

#3. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili bireysel faktörlerden biridir?

Cevap : E) İç kontrol odağı

#4. Boşanma kararı vermek zor bir karar olabilir mi?

Cevap : E) Evet, çünkü anlaşarak boşanma bile olsa kabul edilmesi zor bir durumdur.

Boşanma kararı vermek, çoğu kişi için oldukça zor ve duygusal bir süreçtir. Çiftlerin hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan bu karar, birçok faktörü göz önünde bulundurarak, genellikle uzun düşünme ve tartışma sonucunda alınır. Anlaşarak boşanma da dahil olmak üzere, bu süreç kişilerin duygusal durumları üzerinde büyük etkiler yaratabilir ve kabul etmesi zor bir değişiklik olabilir.

#5. Evlilik nedir?

Cevap : A) İki insanın yeni bir hayatı birlikte yaşama kararı alma dönemi.

Evlilik, genellikle iki insanın birlikte yeni bir hayatı paylaşma, birbirlerine karşı sorumluluklarını kabul etme ve yasal olarak tanınan bir birliktelik kurma kararı alma dönemini ifade eder. Bu, onların hayat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve çiftler arasında sevgi, sadakat ve desteğin ifadesi olarak görülür.

#6. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerden biri değildir?

Cevap : D) Lorenz

Yılmazlığı (rezilyans) tanımlayan ve bu konuda önemli teorik katkılarda bulunan teorisyenler arasında A) Rutter, B) Werner, C) Masten ve E) Garmezy yer alır. Bu isimler, çocukların ve yetişkinlerin zorluklarla başa çıkma kapasitelerini, stres altında sağlıklı işlev görmeyi sürdürebilme yeteneklerini inceleyen ve bu alanda temel çalışmalar yapmış bilim insanlarıdır.
Michael Rutter, çocuk psikiyatrisi ve psikolojisi alanında yaptığı çalışmalarla tanınır ve yılmazlık konusunda önemli teorik katkılarda bulunmuştur.
Emmy Werner, uzun vadeli bir çalışma yürüterek, zorluklarla dolu çocukluk geçirmelerine rağmen başarılı ve sağlıklı yetişkinler haline gelen bireyleri incelemiştir.
Ann S. Masten, *sıradan sihir* kavramıyla yılmazlığın sıradan süreçlerden kaynaklandığını vurgulamıştır. Norman Garmezy, yılmazlık araştırmalarında öncü bir figürdür ve risk altındaki çocukların olumlu uyum sağlama kapasitelerini incelemiştir.
D) Lorenz ise, etolog (hayvan davranışları bilimci) ve Nobel Ödülü sahibi bir bilim insanıdır. Konrad Lorenz, özellikle hayvan davranışları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır ve yılmazlık konusunda özelleşmiş bir teorisyen değildir. Lorenz’in çalışmaları, daha çok etoloji ve hayvan psikolojisi alanlarına katkıda bulunmuştur.
Bu nedenle, yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerden biri değildir sorusuna D) Lorenz doğru yanıttır.

#7. Aşağıdakilerden hangisi uzak riskle ilişkili demografik özelliklerden biri değildir?

Cevap : E) Az sayıda psikososyal stres etkenine maruz kalma

Uzak riskle ilişkili demografik özellikler, bireylerin veya toplulukların karşı karşıya kaldığı genel risk faktörlerini ifade eder ve bu faktörler genellikle kişinin doğrudan kontrolü dışındadır. Bu özellikler, bireyin veya grupların karşılaşabileceği risk düzeyini artırabilir ve genellikle sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerle ilgilidir.
-Düşük sosyoekonomik statü (A),
-Zayıf ekonomik fırsat (B),
-İyi eğitime erişimde yetersizlik (C),
-Etnik bir azınlık grubuna mensubiyet (D),
gibi faktörler, riskin artmasına katkıda bulunan demografik özellikler arasında yer alır. Bunlar, bireylerin ve toplulukların karşılaşabileceği çeşitli zorlukları ve dezavantajları ifade eder.
Ancak, *Az sayıda psikososyal stres etkenine maruz kalma* (E) ifadesi, riskle ilişkili bir demografik özellikten ziyade, riskin azaltılmasıyla ilişkilendirilebilecek bir durumu ifade eder. Yani, bu ifade, bireyin veya topluluğun risk durumunu artırmak yerine, potansiyel olarak daha az risk altında olduklarını gösterir. Dolayısıyla, *Aşağıdakilerden hangisi uzak riskle ilişkili demografik özelliklerden biri değildir?* sorusunun cevabı (E) Az sayıda psikososyal stres etkenine maruz kalma olacaktır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biri değildir?

Cevap : C) Empati

#9. Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : E) Tüm çocukların kendi problemine özgü geliştirilmiş olan güçlü bir çocuk koruma söz konusudur.

Verilen seçenekler arasında, en uygun seçenek E) Tüm çocukların kendi problemine özgü geliştirilmiş olan güçlü bir çocuk koruma söz konusudur. Çünkü çocuk koruma sistemlerinin esası, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş bir yaklaşım benimsemektir. Bu, çocukların farklı durumlarına, ihtiyaçlarına ve güçlü yanlarına uygun bir şekilde destek sağlanması gerektiği anlamına gelir. Diğer seçenekler yanlıştır; çünkü çocuk koruma sistemi tek tip hizmet sunmaz, ülkelerde çocuk korumasını düzenleyen yasal düzenlemeler bulunur, çocuk koruma sistemi genellikle çocuğun korunması ve rehabilite edilmesini amaçlar ve çocuk suç işlediğinde buna yönelik işlemler yapılır.

#10. Çocuklarda olumlu niteliklere odaklanma ihtiyacını ilk vurgulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Maslow

Son yıllarda araştırmacılar, klinisyenler ve politika yapıcılar odak noktalarını riskten yılmazlığa kaydırmışlardır. Amaçları ise olumsuzu/uyumsuzu değil olumlu olanı vurgulamaktır. Abraham Maslow çocuklarda olumlu niteliklere odaklanma ihtiyacını ilk vurgulayan kişidir. Maslow’un çalışmaları Martin Seligman gibi diğerlerine de ilham vermiştir. 1998’de Seligman pozitif psikoloji hareketini başlatmıştır.

#11. Aşağıdakilerden hangisi korunmaya muhtaç çocukların özelliklerinden değildir?

Cevap : B) Daima sevgi ortamında büyümüştür.

Korunmaya muhtaç çocukların özelliklerinden biri *Daima sevgi ortamında büyümüştür* değildir. Diğer seçenekler, çocukların korunmaya muhtaç olabilecekleri gerçekçi durumları ifade ederken, bu seçenek çocuğun korunmasına neden olabilecek bir risk faktörü değildir. Dolayısıyla, doğru cevap B) Daima sevgi ortamında büyümüştür. olacaktır.

#12. Dünya Bankası’nın Yetimler ve Savunmasız Çocuklar (OVC) araç setinde aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

Cevap : E) Okul devamsızlığı olan çocuklar

Dünya Bankası’nın Yetimler ve Savunmasız Çocuklar (OVC) araç seti, özellikle zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalan çocukların ihtiyaçlarını ele almak üzere tasarlanmış bir dizi kaynak ve politika önerisini içerir. Bu araç seti, genellikle aşağıdaki grupları hedef alır:
-Sokak çocukları (A)
-Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine maruz kalan çocuklar (B)
-Silahlı çatışmalardan etkilenen çocuklar (C)
-HIV/AIDS’ten etkilenen çocuklar (D)
Bu gruplar, genellikle savunmasızlıklarının çok katmanlı olması ve ciddi risklerle karşı karşıya kalmaları nedeniyle özel dikkat gerektiren kategoriler arasında yer alır.
Okul devamsızlığı olan çocuklar (E), eğitimle ilgili genel bir sorun olarak kabul edilir ve her ne kadar bu durum savunmasız çocuklar için önemli bir endişe kaynağı olsa da, bu çocuklar genellikle Dünya Bankası’nın OVC araç setinde özel olarak tanımlanan gruplar arasında yer almaz. Okul devamsızlığı, yukarıda belirtilen gruplara dahil olan çocukların karşılaştığı birçok sorundan yalnızca biri olabilir, ancak kendisi bir grup olarak spesifik olarak belirtilmez. Bu nedenle, *Dünya Bankası’nın Yetimler ve Savunmasız Çocuklar (OVC) araç setinde  aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?* sorusunun cevabı (E) Okul devamsızlığı olan çocuklar olur.

#13. Bir sistemin işlevine veya yaşayabilirliğine yönelik rahatsızlıklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : B) Zorluk

#14. Aşağıdakilerden hangisi Jean Piaget’e göre ergenlik dönemi özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar

Jean Piaget, çocukların bilişsel gelişimini dört aşamada inceleyen bir teorisyendir. Bu aşamalar sensorimotor, ön-operasyonel, somut operasyonlar ve resmi operasyonel aşamalardır. Piaget’e göre, ergenlik dönemi resmi operasyonel aşamaya denk gelir ve bu dönemde bireyler (A) resmi operasyonel aşamadadırlar, yani 11 yaş ve yetişkinlik arasında, (B) kavramlar ve fikirlerle ilgilenir, (C) soyut düşünmeye başlar ve (D) tümdengelimli ve kavramsal düşünmeye sahiptirler.
Bu seçenekler, Piaget’in teorilerine uygun özelliklerdir. Ancak, (E) kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar ifadesi Erik Erikson’ın psikososyal gelişim teorisine ait bir özelliktir. Erikson, insan ömrünü sekiz aşamada incelemiş ve her bir aşamanın kendi içinde bir kriz barındırdığını öne sürmüştür. Ergenlik dönemi için Erikson, kimlik versus rol karmaşası krizini belirtir. Dolayısıyla, sorulan soruya cevap olarak (E) seçeneği, Jean Piaget’e göre ergenlik dönemi özelliklerinden biri değildir.

#15. Aşağıdaki durumlardan hangisi bir çocuğun korunmaya muhtaç olduğu şüphesini doğurmak için yeterli değildir?

Cevap : C) Sevgi

Sevgi, bir çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan temel bir ihtiyaçtır. İstismar, ihmal, şiddet ve terk edilme gibi durumlar bir çocuğun korunmaya muhtaç olduğu şüphesini doğurabilirken, sevgi bu şüphe için yeterli bir neden değildir.

#16. Evlilik sürecinde çiftler ne yapmalıdır?

Cevap : A) Birbirlerini dinleyip empatik bir dil kullanmalıdır.

Evlilik sürecinde çiftler, birbirlerini dinlemeli, anlamaya çalışmalı ve empatik bir dil kullanmalıdır. Bu, etkili iletişim kurmalarını, karşılıklı saygı ve anlayışı geliştirmelerini sağlar ve evlilikteki olası sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Bu yaklaşım, çiftler arasındaki güveni ve bağlılığı artırır ve sağlıklı bir ilişkinin temellerini oluşturur.

#17. *Ailesini .......... veya ailesi .......... çocuklar korunmaya muhtaçtır.* cümlesindeki boşluklara getirilmesi gereken en uygun kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : B) kaybetmiş-dağılmış

*Ailesini kaybetmiş veya ailesi dağılmış çocuklar korunmaya muhtaçtır.* cümlesi, korunmaya muhtaç çocukların tanımıyla uyumludur. Bu ifade, ailevi yapılarının bozulması veya aile bireylerini kaybetmesi nedeniyle korunmaya ihtiyaç duyan çocukların durumunu açıklar.

#18. Evlilik öncesi iletişimde genellikle ne tür konular paylaşılır?

Cevap : B) Sadece güzel ve stres payı düşük konular

#19. Korunmaya muhtaç çocuklar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini söylemek doğru olmaz?

Cevap : D) Çocuk koruma sistemi, çocuğun daha fazla örselenmesini amaçlar.

Çocuk Koruma Sistemi ve Amaçları:

Çocuk koruma sistemi, çocukların ihmal ve istismardan korunmasını amaçlar. Bu sistem, çocukların refahını, sağlığını korumak ve travmaları çözümlemek için devlet ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen sistemlerdir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri
Dönem : Bahar Dönemi Final Soruları

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)

7. Ünite Bu yazıda, korunmaya muhtaç çocukların durumu, onların ihtiyaçları, çocuk koruma sistemi ve bu çocuklar için uygulanan sosyal hizmet modelleri üzerinde duracağım. Bu içerik, “Risk Altında Bulunan Çocuklar ve Eğitimleri 2023-2024 Kitap PDF” isimli dokümandan alınan bilgilerle desteklenmiştir.

Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Sosyal Hizmet Modelleri

Korunmaya muhtaç çocuklar, genellikle ailelerinden ayrı kalmış veya aile içi şiddet, ihmal ve istismara maruz kalmış çocuklardır. Bu çocuklar, sosyal, duygusal ve eğitim ihtiyaçları açısından özel dikkat ve korumaya ihtiyaç duyarlar. Korunmaya muhtaç çocukların tanımlanması, onların ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin tasarlanması ve uygulanması için kritik öneme sahiptir .

Çocuk Koruma Sistemi

Çocuk koruma sistemi, korunmaya muhtaç çocukların ihtiyaçlarını karşılamak, onları korumak ve desteklemek için devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen faaliyetler ve hizmetler bütünüdür. Bu sistem, çocukların aileleriyle mümkün olduğunca bir arada kalmasını desteklerken, ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çocuklar için de bakım ve koruma sağlar. Sistem, çocukların üstün yararını gözeterek, onların güvenliğini, sağlığını ve gelişimini destekleyici tedbirler almaktadır .

Sosyal Hizmet Modelleri

Korunmaya muhtaç çocuklar için çeşitli sosyal hizmet modelleri uygulanmaktadır. Bu modeller, çocukların bireysel ihtiyaçlarına ve toplumdaki sosyal, ekonomik ve kültürel koşullara göre şekillenmektedir. Örneğin, bazı modeller çocukların kendi aileleriyle güçlendirilmesi ve desteklenmesi üzerine kurulurken, bazıları çocukların yatılı kurumlarda veya koruyucu ailelerde bakımını içerir. Bu modellerin temel amacı, çocukların güvenli bir ortamda büyümelerini, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlamak ve sosyal uyumlarını desteklemektir .

Sonuç

Korunmaya muhtaç çocuklar, toplumumuzun en kırılgan bireyleri arasında yer alır. Bu çocuklara yönelik etkili bir koruma ve destek sisteminin oluşturulması, onların ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi ve karşılanması gerekmektedir. Çocuk koruma sistemi ve uygulanan sosyal hizmet modelleri, bu çocukların toplum içinde sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik politika ve uygulamaların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-7 (2024)

1- Korunmaya muhtaç çocuklar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Toplumdaki kırılgan gruplardan olduğunu söylemek mümkündür.
B) Günlük yaşamları ve gelişimleri, toplumdaki diğer çocuklarınkiyle tamamen aynıdır.
C) Tüm ülkelerin kullandığı ortak bir çocuk koruma sistemi vardır.
D) Çocuk koruma sistemi, çocuğun daha fazla örselenmesini amaçlar.
E) Bu çocuklara yönelik hizmetleri devlet dışı güçler sunmaktadır.

Cevap : A) Toplumdaki kırılgan gruplardan olduğunu söylemek mümkündür.

Korunmaya Muhtaç Çocuklar:

Bu çocuklar toplumun en kırılgan gruplarından birini oluşturur. Bu nedenle, onların korunmasına ve  desteklenmesine yönelik hizmetlerin sunulması büyük önem taşır.

2- Korunmaya muhtaç çocuklar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini söylemek doğru olmaz?

A) Toplumdaki kırılgan gruplardan olduğunu söylemek mümkündür.
B) Günlük yaşamları ve gelişimleri, toplumdaki diğer çocuklarınkiyle farklılık gösterebilir.
C) Her ülkenin ayrı birer çocuk koruma sistemi vardır.
D) Çocuk koruma sistemi, çocuğun daha fazla örselenmesini amaçlar.
E) Bu çocuklara yönelik hizmetleri devlet sunmaktadır.

Cevap : D) Çocuk koruma sistemi, çocuğun daha fazla örselenmesini amaçlar.

Çocuk Koruma Sistemi ve Amaçları:

Çocuk koruma sistemi, çocukların ihmal ve istismardan korunmasını amaçlar. Bu sistem, çocukların refahını, sağlığını korumak ve travmaları çözümlemek için devlet ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen sistemlerdir.

3- Aşağıdaki durumlardan hangisi bir çocuğun korunmaya muhtaç olduğu şüphesini doğurur?

A) İstismar
B) Sevgi
C) İlgi
D) Sahiplenmek
E) Korumak

Cevap : A) İstismar

İhmal ve İstismar: İhmal ve istismar, bir çocuğun korunmaya muhtaç olduğu durumların başında gelir. Bu tür durumlar, çocukların güvenliği ve gelişimi için ciddi riskler oluşturur.

4- Aşağıdaki durumlardan hangisi bir çocuğun korunmaya muhtaç olduğu şüphesini doğurmak için yeterli değildir?

A) İstismar
B) İhmal
C) Sevgi
D) Şiddet
E) Terk etmek

Cevap : C) Sevgi

Sevgi, bir çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan temel bir ihtiyaçtır. İstismar, ihmal, şiddet ve terk edilme gibi durumlar bir çocuğun korunmaya muhtaç olduğu şüphesini doğurabilirken, sevgi bu şüphe için yeterli bir neden değildir.

5- ‘‘Çocukların korunması genel olarak fiziksel, cinsel ve/veya duygusal istismarın; ebeveynler tarafından ihmal veya terk edilmenin çocukta oluşturduğu travmaların devlet tarafından çözümlenmesini ifade etmektedir. Günümüzde genel olarak halk arasında ………….. olarak nitelendirilmektedir.’’ paragrafındaki boşluğa getirilmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal hizmetler
B) Sosyal görevler
C) Sosyal meseleler
D) Sosyal olaylar
E) Sosyal kurumlar

Cevap : A) Sosyal hizmetler

6- ‘‘Ailesini ………. veya ailesi ………. çocuklar korunmaya muhtaçtır.’’ cümlesindeki boşluklara getirilmesi gereken en uygun kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) sevmiş-tarafından sevilmiş
B) kaybetmiş-dağılmış
C) üzmüş-tarafından üzülmüş
D) korumuş-tarafından korunmuş
E) bırakmış-tarafından önemsenmiş

Cevap : B) kaybetmiş-dağılmış

*Ailesini kaybetmiş veya ailesi dağılmış çocuklar korunmaya muhtaçtır.* cümlesi, korunmaya muhtaç çocukların tanımıyla uyumludur. Bu ifade, ailevi yapılarının bozulması veya aile bireylerini kaybetmesi nedeniyle korunmaya ihtiyaç duyan çocukların durumunu açıklar.

7- ‘‘Risk altındaki çocukların daha fazla travma geçirmelerini engelleyebilmek ve refahını, sağlığını korumak için geliştirilen sistematik yaklaşımdır.’’ şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal hizmet
B) Çocuk koruma sistemi
C) Psikolojik destek
D) Maddi destek
E) Kurumsal hizmet

Cevap : B) Çocuk koruma sistemi

Verilen tanıma en uygun olan kavram B) Çocuk koruma sistemi’dir. Çocuk koruma sistemi, risk altındaki çocukların travma geçirmelerini engellemek ve refahlarını, sağlıklarını korumak için geliştirilen sistemli bir yaklaşımdır.

8- Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çocuk koruma sistemi, her çocuğa tek tip hizmet sunmaktadır.
B) Ülkemizde koruma altındaki çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler bulunmamaktadır.
C) Ülkemizdeki çocuk koruma sisteminin çocuğun korunması ve rehabilite edilmesinden ziyade ona zarar verici olduğu söylenebilir.
D) Çocuk suç işlediyse buna yönelik işlemler yapılmamalıdır.
E) Tüm çocukların kendi problemine özgü geliştirilmiş olan güçlü bir çocuk koruma söz konusudur.

Cevap : E) Tüm çocukların kendi problemine özgü geliştirilmiş olan güçlü bir çocuk koruma söz konusudur.

Verilen seçenekler arasında, en uygun seçenek E) Tüm çocukların kendi problemine özgü geliştirilmiş olan güçlü bir çocuk koruma söz konusudur. Çünkü çocuk koruma sistemlerinin esası, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş bir yaklaşım benimsemektir. Bu, çocukların farklı durumlarına, ihtiyaçlarına ve güçlü yanlarına uygun bir şekilde destek sağlanması gerektiği anlamına gelir. Diğer seçenekler yanlıştır; çünkü çocuk koruma sistemi tek tip hizmet sunmaz, ülkelerde çocuk korumasını düzenleyen yasal düzenlemeler bulunur, çocuk koruma sistemi genellikle çocuğun korunması ve rehabilite edilmesini amaçlar ve çocuk suç işlediğinde buna yönelik işlemler yapılır.

9- Aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çocuk koruma sistemi, her çocuğa ayrı türde hizmet sunmaktadır.
B) Ülkemizde koruma altındaki çocuklarla ilgili birtakım yasal düzenlemeler bulunmaktadır.
C) Ülkemizdeki çocuk koruma sisteminin çocuğun korunması ve rehabilite edilmesi temeline dayandığı söylenebilir.
D) Çocuk suç işlediyse buna yönelik işlemler yapılmamalıdır.
E) Tüm çocukların kendi problemine özgü geliştirilmiş olan güçlü bir çocuk koruma söz konusudur.

Cevap : D) Çocuk suç işlediyse buna yönelik işlemler yapılmamalıdır.

Seçenekler arasından hangisi söylenemez diye sorulmuş. Verilen seçenekler arasında söylenemez olanı bulmak gerekiyor.
D) *Çocuk suç işlediyse buna yönelik işlemler yapılmamalıdır.* şeklindeki ifade çocuk koruma sisteminin temel ilkelerine aykırıdır. Çocuk koruma sistemi, çocuğun korunması ve gerektiğinde rehabilite edilmesini amaçlar. Bu nedenle, çocuk suç işlediyse buna yönelik uygun işlemler yapılmalıdır. Dolayısıyla, D seçeneği söylenemez.

10- Aşağıdakilerden hangisi korunmaya muhtaç çocukların özelliklerinden değildir?

A) Sokağa atılmış olabilir.
B) Daima sevgi ortamında büyümüştür.
C) Suça sürüklenme ihtimali yüksek olabilir.
D) Aile içi şiddete maruz kalabilir.
E) Aile tarafından ekonomik nedenlerle reddedilmiş olabilir.

Cevap : B) Daima sevgi ortamında büyümüştür.

Korunmaya muhtaç çocukların özelliklerinden biri *Daima sevgi ortamında büyümüştür* değildir. Diğer seçenekler, çocukların korunmaya muhtaç olabilecekleri gerçekçi durumları ifade ederken, bu seçenek çocuğun korunmasına neden olabilecek bir risk faktörü değildir. Dolayısıyla, doğru cevap B) Daima sevgi ortamında büyümüştür. olacaktır.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Korunma İhtiyacı Olan Çocuklar

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!