auzefKamu MaliyesiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Maliyesi 2022-2023 Final Soruları

Kamu Maliyesi 2022-2023 Final Soruları

1- Cebrilik kriteri açısından diğerlerine göre farklılık arz eden gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Borçlanma

2- Aşağıdaki durumlardan hangisinde vergi kanunları ihlal edilmeksizin vergi dışı kalınmaktadır?

Cevap : Vergiden kaçınma

3- Bir elma bahçesindeki ağaçların sayıca artırılması ile komşunun arılarına daha fazla bal üretme imkanının doğmasına ne ad verilir?

Cevap : Pozitif Dışsallık

4- Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen kişiye ne ad verilir?

Cevap : Vergi Mükellefi

5- Keynezyen iktisadi düşünceye göre, aşağıdakilerden hangisi iktisadi canlanmanın teşvik edilmesi için kullanılması gereken bir politika arandır?

Cevap : Maliye Politikaları

6- 1973 petrol krizinin ardından tüm dünyada ortaya çıkan yeni iktisadi durum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Monetizasyon

7- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimleri arasında ortaya çıkan farklılıklardan değildir?

Cevap : Milli Gelir

8- Aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkeleri arasında yer almaz?

Cevap : Safilik İlkesi

9- Türkiye Cumhuriyeti’nde kaç kez moratoryuma gidilmiştir?

Cevap : 1

10- Mükelleflerin kişisel ve ailevi durumları dikkate alınarak vergilendirilmeleri halinde alınan bu tür vergilere ne ad verilir?

Cevap : Subjektif vergiler

11- Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin öz gelirleri arasında yer almaz?

Cevap : Kurumlar vergisi

12- Türkiye hangi yılda moratoryuma gitmiştir?

Cevap : 1958

13- Motorlu taşıtlar vergisi ne tür bir vergidir?

Cevap : Servet vergisidir

14- Verginin konusu ile matrahının tam olarak örtüştüğü vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Katma Değer Vergisi

15- Vergilendirme sürecinde vergi borcunun hesaplanması işlemine ne ad verilir?

Cevap : Verginin tarihi

16- Ekonomik hedef olarak gelir dağılımındaki eşitsizliklerle mücadele etme amacına yönelen bir idare açısından en uygun harcama türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Öğrenci Bursları

17- Devlet tarafından verilen sübvansiyonlar aşağıdaki harcamalardan hangisinin kapsamında yer alır?

Cevap : Transfer harcamaları

18- Türkiye’de bütçe hesaplarının kapatılmasında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Jestiyon

19- 5018 sayılı yasanın tüm hükümleri ile yürürlüğe girdiği 2006 yılı itibariyle, söz konusu yasa çerçevesinde, geçici bütçe uygulaması ne kadarlık bir süre ile sınırlandırılmıştır?

Cevap : 6 ay

20- Aşağıdakilerden hangisi spesifik matrahın özellikleri arasında ye almaz?

Cevap : Parasal büyüklüklere dayalıdır.

21- Siyasetin fonksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Devletin ekonomik hayattan elini çekmesini sağlaması

Kamu Maliyesi

Kamu Maliyesi 2022-2023 Final Soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!