auzefKamu MaliyesiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Maliyesi 2022-2023 Vize Soruları

Kamu Maliyesi 2022-2023 Vize Soruları

1. Devletin hiçbir Üretim faktörü kullanmaksızın vergi olarak sağladığı kaynakları kişileri ve gruplara dağıtmak suretiyle milli gelirin yerini değiştirdiği harcama türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : transfer harcamaları

2. Bireylerin gerek bilgi yoksunluğundan gerekse gelir yetersizliğinden dolayı gerekli talebi oluşturamadıkları mal ve hizmetlere ne ad verilir?

Cevap : Erdemli mal

3. Kamu harcamaları artışı kanunu çerçevesinde yaptığı analizlerle ön plana çıkan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Adolph Wagner

4. Özel sağlık sigortası yaptıran bir kişinin gereksiz tıbbi tetiklemeler istemesi teknik olarak aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Cevap : limon piyasa

5. Devletin ekonomik alandaki güç ve Yetkilerin nasıl sınırlandırılabileceğini gösteren disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : anayasal İktisat

6. Laffer eğrisi hangi İktisat Okulu tarafından geliştirilmiş olan bir önermedir?

Cevap : arz yönlü İktisat

7. Hangi düşünce okulunun hayatı geçmesi tarafsız devlet anlayışı görüşünden uzaklaşmaya yol açmıştır?

Cevap : klasik İktisat

8. Aşağıdakilerden hangisi devletin ekomiye müdahale gerçekleri arasında yer almaz?

Cevap : doğal temeller

9. Kamu harcamaları için üst sınır aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : milli gelir

10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir mal veya hizmetin üretiminin tamamen piyasa koşullarına bırakılması durumunda bu malın veya hizmetin piyasada hiç veya toplumun faydasını maksimize edecek düzeyde üretilmeyeceğini ifade eder?

Cevap : Piyasa aksakliğı

11. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin büyüklüğünün ölçümünde kullanılan kriterler arasında yer almaz?

Cevap : devletin neler ürettiği

12. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki eksik piyasaların doğal sunucu olarak karşımıza çıkar?

Cevap : fiyat istikrarınin bozulması

13.aşağıdakilerden hangisi küresel kamusal mallar grubunda degerlendirilmez?

Cevap : mali derinlik

14. Aşağıdakilerden hangisi cari harcamalar arasında yer almaz?

Cevap : faiz giderleri

15. Maliye biliminin en yakın ilişki içinde olduğu disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : iktisat

16. Aşağıdakilerden hangisi tampür kamu mallarının özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : tüketimde rekabetin olması

17. Harcamaların yöneldikleri devlet faaliyetlerine göre sınıflandırılması kamu harcamalarından hangi tür sınıflandırılmasını ifade eder?

Cevap : fonksiyonel sınıflandırma

18. Kamu harcamalarındaki artış olgusunun politik süreç ile açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : keynesyen yaklaşımı

19. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kamu gelirleri ile faiz dışı harcamalar arasındaki dengeyi ifade etmektedir?

Cevap : birincil denge

20. Eskilerden hangisi devletin ekonomiye müdahale gereçleri arasında yer almaz?

Cevap : doğal tekerler

21. Faydası Bölünmez nitelikte olan ve bedelini ödemek istemeyenlerin tüketimden dışlanmadıkları mal ve hizmet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tam kamusal mal

22. Tarım sektörüne verilen sübvansiyonlar aşağıdaki harcamalardan hangisine dahil edilebilir?

Cevap : cari harcamalar

Kamu Maliyesi

Kamu Maliyesi 2022-2023 Vize Soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!