auzefKentleşme Politikası ve HukukuSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Kentleşme Politikası ve Hukuku 2022-2023 Final Soruları

Kentleşme Politikası ve Hukuku 2022-2023 Final Soruları

1. Kentsel koruma anlayışını ilk ortaya çıkış amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

Cevap : Yapının veya nesnenin işlevsel olarak kullanılmaya devam süresi uzatma isteğini

2. İstanbul’un aşağıdaki ilçelerinden hangisi 1870 yılında Harik-i Kebir yangını olarak adlandırılan yangın sonrası büyük ölçüde bugünkü şeklini almıştır?

Cevap : Beyoğlu

3. Küçük girişimcilerin arsa sahiplerinden bu arsalarda konut yaparak satma haklarını onlardan almaları üzerine gelişen sisteme ne ad verilmektedir?

Cevap : Kat karşılığı

4. Aşağıdakilerden hangisi dünya kentinin özelliklerinden değildir?

Cevap : Olağanüstü olaylara ev sahipliği yapma

5. Arazinin kullanımında sınıflandırılmasında ve bölümler indirilmesinde adil bir düzen sağlamak aşağıda yer alan hangi planlama kuramının hedeflerindendir?

Cevap : Klasik kent planlama kuralı

6. Menderes imar operasyonlarında kullanılan temel uygulama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kamulaştırma kanunu

7. Yasal olarak…….. planı onaylanmadan……. planı onaylamaz?

Cevap : Nazım imar planı- Çevre düzeni planı

8. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda kentsel alanını etkileyen önemli gelişmelerden biridir?

Cevap : Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya kapitalist sistemi ile entegre olması

9. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin yetki ve görevleri arasında yer almaz?

Cevap : Üniversite eğitimi

10. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşma ilişkilerini örnek değildir?

Cevap : Usta- Çırak

11. İtalya’da bulunan Pisa kulesi aşağıda yer alan hangi tür kentsel koruma örneği sayılmaktadır?

Cevap : Bir toplumsal kültür ürünü olarak önceki kuşaklardan alınan mirasın sonraki kuşaklara aktarılmasını temel alır

12. Aşağıdakilerden hangisi 1850-1920 arası serbest piyasa dönemi konu politikası göstergelerinden biri değildir?

Cevap : Sosyal konut programları gündeme alınmıştır

13. Bir yapının korunması aşağıdaki değer kriterlerinden hangisiyle açıklanamaz?

Cevap : Belge değeri

14. Aşağıdakilerden hangisi büyük şehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

Cevap : Adli koruma hizmetlerinin görülmesini sağlamak

15. Bilimsel ve estetik bakımından milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarına…….denilmek.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

Cevap : Milli park

16. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa 20. yüzyılın başında görülen konut politikalarından değildir?

Cevap : Konut darlığının yol açabileceği büyük kira artışlarını önlemek üzere kiralar dondurulmuştur

17. Aşağıdakilerden hangisi Büyükşehir Belediye başkanının görev ve yetkilerinden biri değildir?

Cevap : Belediye meclis üyelerini seçmek

18. 2014 tarihinde yürürlüğe giren mekânsal planlar yapım yönetmeliğine göre aşağıdaki ilkelerden hangisi plan yapımında dikkate alınmaz?

Cevap : Mekânsal değişikliklerin yalnızca de üretim ekonomik çıkarları doğrultusunda yapılması

19. Aşağıdakilerden hangisi Hippodamus’un kent modelinin özelliklerindendir?

Cevap : Kentler, devletin özel mülkiyetindeki toprak parçalarını daha iyi kontrol edebilmesini sağlamalı

20. Aşağıdakilerden hangisi kavimlerin daha fazla alana yayılmalarını da etkili olmuştur?

Cevap : Kırsal alanlarda kontrol aftına alınmasının istenmesi

Kentleşme Politikası ve Hukuku

 

siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Kentleşme Politikası ve Hukuku 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!