auzefGrafik Tasarım-2Grafik Tasarımı

Grafik Tasarım-2 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi John Dewey'e gőre, bilimsel düşünmenin gerçekleşebilmesi için kişide bulunması gereken özellikler içerisinde yer almaktadır?

Cevap : B) Açık fikirlilik

#2. Aşağıdakilerden hangisinde grafik tasarımcılarin fikir geliştirme süreci için kullandığı birçok yöntemden biri olan "ilham panolarının oluşturulma gerekçeleri" bir arada verilmiştir?

Cevap : B) Yeni fikirleri keşfetmek, bir projenin tonunu veya yönünü iletmek basılı ve dijital materyaller geliştirmek

#3. Mimari bir yapı olarak müzelerin, grafik tasarım uygulamaları ile ilişkisi olmayan ürün aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : C) Biyomorfizm

#4. "Kār amacı gütmeyen bir bağış toplama kampanyası için iletişim materyalleri tasarlamak" ifadesi aşağıdaki hangi tasarım anlayışına girmektedir?

Cevap : E) Sosyal ve toplumsal tasarım

#5. Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarımcılarının sosyal tasarım misyonunu içermez?

Cevap : B) Kurumsal kimlik

#6. Pikselleştirme, işık sizintiları, çift pozlama, gürültü ve gren, renk bozulması, dokular, aksaklı yazılar aşağıdaki hangi sanat türünün özellikleridir?

Cevap : E) Glitch

#7. " ...... tasarım, en iyi haliyle, ideolojilerin, sosyal ilişkilerin, çevresel koşulların ve teknolojik yeniliğin dinamik etkileşimlerinden doğabilecek çeşitli sorunlarla ilgili geleceği sorgulamanın ve eleştirmenin güçlü ve benzersiz bir modudur. Yukarıdaki boşluğa aşağdaki kelimelerden hangisi getirilirse uygun olur?

Cevap : C) Spekülatif

#8. Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarım mesleğinin misyonlarından biridir?

Cevap : D) Görsel iletişim kurmak için tasarım yapmak

#9. .....düşünme farklı teorik fikirleri analiz etmek ve bir sorunu çözmek için alternatif bir yaklasım geliştirmek üzere bunları nasil birleştireceğini planlamaktır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Cevap : C) Kavramsal

#10. Grafik tasarım alanında verilen birçok dersin temelinde. problem çözme becerilerinin desteklenmesi yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin problem çözme becerisinin desteklenmesi sonucu elde ettiği bir kazanım değildir?

Cevap : D) Problemden sıkılabilir

#11. Aşağıdakilerden hangisi Andrew Shea'nin, toplum temelli grafik tasarım veya belirli bir hedefe yönelik tasarım için kullanilan 9 maddelik stratejisinden biri değildir?

Cevap : C) Süreci planlamadan rastgele hareket etmek

#12. Deneyim yoluyla zihnin çalışarak, sonuca gitmeye yönelik çaba harcaması bakımından gerekli olan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Problemin varlığını sezme yeteneği

#13. Aşağıdakilerden hangisi, mühendisliğin ortaya çıkardığı teknolojik yenilik ve yazılımların grafik tasarımı olumlu etkilediği alanlar arasında değildir?

Cevap : C) Hiyerarşinin kullanılması

#14. Araştırma raporunda, konu ile ilgili kaynakların taranması sonucunda elde edilen bilgilerin, incelenerek genelden özele doğru açıklandığı bölüme ......denir. Yukarıda verilen boşluğa aşağidakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Giriş

#15. Aşağıdakilerden hangisi "tasarımın sosyal ve kültürel etkisi" ifadesinin grafik tasarım uygulama alanındaki karşılığı olarak kabul edilir?

Cevap : C) İletişim tasarımcılarının işinin, toplumu ifade etmek, sorunlarına cevap vermek ve sosyal kalkınmaya yardımcı olmak

#16. Grafik tasarımda fen bilimleri disiplininden yararlanılması ve grafik tasarimin konusu olması, canlilarin veya nesnelerin biçimlerinin dönüştürülerek onu birer imge haline getirilmesi bir diğer gösterge olarak ....... karşımıza çıkmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmelidir?

Cevap : E) Metamorfoz

#17. Aşağıdakilerden hangisi yeniliğin sınıflandırılmış türlerinden biridir?

Cevap : E) Radikal inovasyon

#18. Bir araştırma konusunun durumunun ne olduğu, bu konunun neden araştırmaya değer olduğunun açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Problem Durumu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Grafik Tasarım-2 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisinde grafik tasarımcılarin fikir geliştirme süreci için kullandığı birçok yöntemden biri olan “ilham panolarının oluşturulma gerekçeleri” bir arada verilmiştir?

A) Duygulan açığa çıkartmak. Basılı ve dijital materyaller geliştirmek
B) Yeni fikirleri keşfetmek, bir projenin tonunu veya yönünü iletmek basılı ve dijital materyaller geliştirmek
C) Yeni fikirleri kesfetmek duyguları açığa çikartmak
D) Bir projenin tonunu veya yönünü iletmek
E) Görsel sunu yapmak

Cevap : B) Yeni fikirleri keşfetmek, bir projenin tonunu veya yönünü iletmek basılı ve dijital materyaller geliştirmek

2. Deneyim yoluyla zihnin çalışarak, sonuca gitmeye yönelik çaba harcaması bakımından gerekli olan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Problemin varlığını sezme yeteneği
B) Problemin adinin verilmesi
C) Problemin konusunu belirleme
D) Problemi araştırma tutkusu
E) Problemin deneyimlenmesi

Cevap : A) Problemin varlığını sezme yeteneği

3. Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarım mesleğinin misyonlarından biridir?

A) Eserini sadece tasarımcısının kendi algı ve isteklerine göre düzenlemek
B) Uzay çağına uygun ara geliştirmek
C) insanların sadece haz alacağı eserler üretmek
D) Görsel iletişim kurmak için tasarım yapmak
E) Ergonomik ürün yapmak

Cevap : D) Görsel iletişim kurmak için tasarım yapmak

4. Bir araştırma konusunun durumunun ne olduğu, bu konunun neden araştırmaya değer olduğunun açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlgili Araştırmalar
B) Sınırlılıklar
C) Ama
D) Problem Durumu
E) Giriş

Cevap : D) Problem Durumu

5. “Kār amacı gütmeyen bir bağış toplama kampanyası için iletişim materyalleri tasarlamak” ifadesi aşağıdaki hangi tasarım anlayışına girmektedir?

A) Bilgilendirici tasarım
B) Ekonomik tasarım
C) Yönlendirici tasarım
D) Rekabetçi tasarım
E) Sosyal ve toplumsal tasarım

Cevap : E) Sosyal ve toplumsal tasarım

6. Aşağıdakilerden hangisi “tasarımın sosyal ve kültürel etkisi” ifadesinin grafik tasarım uygulama alanındaki karşılığı olarak kabul edilir?

A) ürün pazarlamasını teşvik etmek
B) Ekonomik kazanç için tasarlamak
C) İletişim tasarımcılarının işinin, toplumu ifade etmek, sorunlarına cevap vermek ve sosyal kalkınmaya yardımcı olmak
D) Rekabet ortamında ürünün en iyi olduğunu anlatmak
E) Karmaşık bilgilerin görsel olarak kisa sürede aktarılmasıni sağlamak

Cevap : C) İletişim tasarımcılarının işinin, toplumu ifade etmek, sorunlarına cevap vermek ve sosyal kalkınmaya yardımcı olmak

7. Grafik tasarımda fen bilimleri disiplininden yararlanılması ve grafik tasarimin konusu olması, canlilarin veya nesnelerin biçimlerinin dönüştürülerek onu birer imge haline getirilmesi bir diğer gösterge olarak ……. karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmelidir?

A) Hiyerarşi
B) Logo
C) infografik
D) Metodoloji
E) Metamorfoz

Cevap : E) Metamorfoz

8. Aşağıdakilerden hangisi, mühendisliğin ortaya çıkardığı teknolojik yenilik ve yazılımların grafik tasarımı olumlu etkilediği alanlar arasında değildir?

A) Görüntü işlemeyi kolaylaştırması ve kısaltması
B) Deney yapabilmeyi sağlaması
C) Hiyerarşinin kullanılması
D) Renk dokusu oluşturulabilmesi
E) Üretim döngüsü

Cevap : C) Hiyerarşinin kullanılması

9. Arastirma raporunda, konu ile ilgili kaynakların taranması sonucunda elde edilen bilgilerin, incelenerek genelden özele doğru açıklandığı bölüme ……denir.
Yukarıda verilen boşluğa aşağidakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Özet
B) Giriş
C) Kaynakça
D) Problem durumu
E) Yöntem

Cevap : B) Giriş

10. Aşağıdakilerden hangisi Andrew Shea’nin, toplum temelli grafik tasarım veya belirli bir hedefe yönelik tasarım için kullanilan 9 maddelik stratejisinden biri değildir?

A) Kendinizi odaklamak
B) Guven inşa etmek
C) Süreci planlamadan rastgele hareket etmek
D) Yalinızca gerçekleştirebilecegintz kadar söz vermek
E) Tartışmalarla yüzleşmek

Cevap : C) Süreci planlamadan rastgele hareket etmek

11. …..düşünme farklı teorik fikirleri analiz etmek ve bir sorunu çözmek için alternatif bir yaklasım geliştirmek üzere bunları nasil birleştireceğini planlamaktır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Yapısal
B) Zihinsel
C) Kavramsal
D) Fiziksel
E) Pragmatik

Cevap : C) Kavramsal

12. Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarımcılarının sosyal tasarım misyonunu içermez?

A) Çevre
B) Kurumsal kimlik
C) Zorunlu goc
D) iklim değişikligi
E) Savaş

Cevap : B) Kurumsal kimlik

13. Aşağıdakilerden hangisi yeniliğin sınıflandırılmış türlerinden biridir?

A) Geleneksel inovasyon
B) Geçişsiz Inovasyon
C) Yapıcı inovasyon
D) Durağan inovasyon
E) Radikal inovasyon

Cevap : E) Radikal inovasyon

14. Pikselleştirme, işık sizintiları, çift pozlama, gürültü ve gren, renk bozulması, dokular, aksaklı yazılar aşağıdaki hangi sanat türünün özellikleridir?

A) Abstract
B) Ronesans
C) Sürrealizm
D) Pop art
E) Glitch

Cevap : E) Glitch

15. Grafik tasarım alanında verilen birçok dersin temelinde. problem çözme becerilerinin desteklenmesi yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin problem çözme becerisinin desteklenmesi sonucu elde ettiği bir kazanım değildir?

A) Problemin çözümünde fark yaratabilir
B) Probleme çözüm önerisi getireblir
C) Problemi ortaya koyabilir
D) Problemden sıkılabilir
E) Problemi çözebiir

Cevap : D) Problemden sıkılabilir

16. Mimari bir yapı olarak müzelerin, grafik tasarım uygulamaları ile ilişkisi olmayan ürün aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Etiket
B) Logo
C) Biyomorfizm
D) Yönlendirme tabelası
E) Bilgilendirme tasarımı

Cevap : C) Biyomorfizm

17. ” …… tasarım, en iyi haliyle, ideolojilerin, sosyal ilişkilerin, çevresel koşulların ve teknolojik yeniliğin dinamik etkileşimlerinden doğabilecek çeşitli sorunlarla ilgili geleceği sorgulamanın ve eleştirmenin güçlü ve benzersiz bir modudur.
Yukandaki boşluğa aşağdaki kelimelerden hangisi getirilirse uygun olur?

A) Kapsayici
B) Sorgulaya
C) Spekülatif
D) kritik
E) Duşünsel

Cevap : C) Spekülatif

18. Asağıdakilerden hangisi John Dewey’e gőre, bilimsel düşünmenin gerçekleşebilmesi için kişide bulunması gereken özellikler içerisinde yer almaktadır?

A) Çok çalışmak
B) Açık fikirlilik
C) Düşünmek
D) Fikir yürütmek
E) Tartışmak

Cevap : B) Açık fikirlilik

Grafik Tasarım-2

Grafik Tasarım-2 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Grafik Tasarımı

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!