auzefEgzersiz ve Spor BilimleriPsikomotor Gelişim

Psikomotor Gelişim 2022-2023 Final Soruları

Psikomotor Gelişim 2022-2023 Final Soruları

1- Ergenlik döneminde psikomotor gelişim ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Ergenlik döneminde fiziksel değişim yavaş gerçekleşirken orta ergenlik döneminde hızlanır

2- Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişimin öğrenilmesini gerekli kılan nedenlerden değildir?

Cevap : Çocuk ve ergenlere psikolojik destek sağlanması

3- Erken çocukluk döneminde çocukların fiziksel gelişim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış ifade ediliştir?

Cevap : Sinir hücrelerinde gelişime bağlı olarak bu dönemde çocukların psikomotor becerilerinde olumsuz gelişmeler görülür.

4- Ergenlik döneminde bilişsel gelişim ile ilgili aşağıda belirtilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Ergenlerde soyut düşünce birden bire ortaya çıkar, gerçek nesnelere uyan sembollerle kendi kendini sınarlar

5- Çocukluk döneminde bilişsel gelişim ile ilgili aşağıda belirtilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Çocukluk döneminin 7-11 yaşlarını kapsayan dönemi “Soyut işlemler dönemi” olarak adlandırılır

6- Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminde geliştirilmesi gereken temel hareket becerilerinden değildir?

Cevap : Cimnastik

7- Ergenlikte cinsel gelişme ile ilgili olarak yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Cevap : Erkeklerde ergenlik döneminde pubik kıllanma olmaz

8- Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik dönemi için söylenemez?

Cevap : Yetişkinlik kavramında olgunluk, aykırı davranma ve özerklik kriterleri açıklamaktadır?

9- Yetişkinlik döneminde yaş gruplarına göre ayrılan dönemsel yapılanması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : İlk yetişkinlik (17-40 yaş) , Orta yetişkinlik (40-65) , ileri yetişkinlik (65 yaş üstü) itiraz sorusu

10- Ergenlik dönemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Ergenlik süreci cinsel olgunluğun gerçekleştiği erinlik ile başlar ve orta yetişkinlik dönemine kadar sürer

11-

1. Vücut kompozisyonu X. bir kas veya kas grubunun submaksimal şiddette bir direnç karşısında bir işi tekrar tekrar yapabilme kapasitesidir
2. Kardiyovasküler dayanıklılık Y. Yağ kütlesinin yağsız vücut kütlesine göre nispi miktarını ifade eder
3. Kassal dayanıklılık Z. solunum ve dolaşım sistemine özgü olan organizmanın dokulara oksijen taşıma kapasitesine bağlı bir yetisidir

Yukarıdaki sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk bileşenlerine ilişkin tanımların eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : 1 y , 2 z , 3 x

12-

1. Reaksiyon zamanı X. sürati uzun süre devam ettirebilme yeteneğidir
2. Maksimal surat Y. bir uyarana karşı (görsel işitsel, duyuşsal) kasın göstermiş olduğu ilk tepki süresine denir
3. Süratte devamlılık Z. Bir sporcunun ulaşabileceği en yüksek hız oranıdır

Yukarıdaki motor beceriler uygunluk bileşenlerine ilişkin tanımların eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : 1 y, 2 z, 3 x

13- Bir psikolog “0-1 yaş arası çocuğun temel güven duygusunu kazanması gerekir. Bu dönemde temel güven duygusu kazanılmadığı takdirde daha sonra kazanılması güçtür” demektedir. Bu psikolog hangi gelişim ilkesini vurgulamaktadır?

Cevap : Gelişimde kritik dönemler vardır.

14- ……. : Vücudun ağırlık merkezini destek tabanı üzerinde tutma yeteneğidir
…… : kas- sinir sisteminin duyusal girdiler ile birlikte uyum içinde bir motor davranış oluşturma becerisidir
…… : bir aktivitede vücudun yönünün ani ve doğru bir şekilde yer değiştirebilme yetisidir

Cevap : Denge , Koordinasyon, Çeviklik

15- Fitnessgram test bataryasında mekik testinde mekik hareketinin form düzeltmeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : Parmak uçları ölçüm şeridinin uzak kenarına değmelidir

16- Yaşlılık dönemindeki bilişsel gelişim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yetişkinlik dönem yaşam döngüsünde farklı düşünce ve bakış açılarıyla karşılaştıkça düşünce yapısı gelişmeye başlar

17- Motor becerileri istemli, becerikli ve uyarlanabilir olarak karakterize edildiği, yeterli alıştırma, antrenman, fırsat ve deneyimden sonra bireyin kısa bir süre içinde spor ile ilgili becerileri gerçekleştirebildiği dönem olarak tanımlanan Clark ve Metcalf (2002) nin Motor Gelişim Dağı Modeli ndeki motor gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ustalık gerektiren dönem

18- Fitnessgram test bataryasında PACER testinde çocukların duyduğu üçlü bip sesinin işlevi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : Test temposunun arttığı

19- Yaşlanma süreci ile birlikte iskelet kaslarının yapıları değişerek kas kütlesinde azalma görülmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sarkopeni

20- İnsanın gelişim sürecinde çocukluk dönemi hareket becerilerinin kazanılmasının evrensel bir sıra ile gerçekleştiğini ve doğuştan oluşan biyolojik sürecin gelişiminde işlevi olduğunu iddia eden psikomotor gelişim kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Gesel in olgunlaşma kuramı

21- Eurofit test bataryasında bükülü kolla asılma testi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Katılımcı çenesini bara dayar ve mümkün olduğu kadar uzun süre asılı kalır

Psikomotor Gelişim

Psikomotor Gelişim 2022-2023 Final Soruları

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!