MAT103U Genel Matematik

MAT103U Genel Matematik

MAT103U Genel Matematik Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MAT103U Genel Matematik 2022 Ünite soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MAT103U Genel Matematik

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
MAT103U Genel Matematik
Ünite 1
Kümeler ve Sayılar
Küme İşlemleri
Sayılar
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Aralıklar
Çözümler
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
MAT103U Genel Matematik
Ünite – 2
Denklemler ve Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Çözümler
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
MAT103U Genel Matematik
Ünite – 3
Fonksiyonlar
Fonksiyonlarla Tanı¸sma Partisi!
Gerçel Sayı Havuzunda Yüzen Fonksiyonlar
Fonksiyonların Resmine Bakmak
Çözümler
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
MAT103U Genel Matematik
Ünite – 4
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Üstel Fonksiyonlar
Logaritmik Fonksiyonlar
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ne işe yarar?
Çözümler
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme FakültesiMAT103U Genel Matematik
Ünite – 5
Yüzde ve Faiz Hesapları
Yüzde Hesapları
Aritmetik ve Geometrik Diziler
Bile¸sik Faiz
Borç Amortismanı
Çözümler
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme FakültesiMAT103U Genel Matematik
Ünite – 6
Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler
İki Bilinmeyenli Doğrusal Denklem Sistemleri
Üç Bilinmeyenli Doğrusal Denklem Sistemleri
Matrisler
Çözümler
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme FakültesiMAT103U Genel Matematik
Ünite – 7
Türev ve Uygulamaları
Türevin Tanımı
Türev Kuralları
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
Çözümler
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme FakültesiMAT103U Genel Matematik
Ünite – 8
İntegral ve Uygulamaları
Alan Problemi
Başka Problem, Yine Toplamlar
Belirli İntegral
Belirsiz İntegral
Temel Teorem
Ortalama Deger
Çözümler
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
MAT103U Genel Matematik 2022 Ünite soruları

altküme
anlık hız
apsisler ekseni
aritmetik dizi
artan fonksiyon
azalan fonksiyon
bagımlı değişken
bagımsız değişken
bakteri popülasyonu
belirli integral
belirsiz integral
bileşen
bileşik faiz
birleşim
borç amortismanı
borç itfası
çokgensel bölge
değer kümesi
degişken değiştirme
denklem
birinci dereceden bir bilinmeyenli
çözüm
diskriminant
ikinci dereceden bir bilinmeyenli
özdeşlik
denklem sisteminin çözümü
deprem
genlik
doğru
doğru denklemi
egim
kesişen doğrular
paralel doğrular
doğrusal denklem sistemi
üç bilinmeyenli
e sayısı
eşitsizlikler
birinci dereceden bir bilinmeyenli
ikinci dereceden bir bilinmeyenli
Euler
evrensel küme
fark
fonksiyon
bileşke fonksiyon
bire-bir fonksiyon
birim fonksiyon
en geniş tanım kümesi
fonksiyon grafigi
fonksiyonların bölümü
fonksiyonların çarpımı
fonksiyonların farkı
fonksiyonların toplamı
örten fonksiyon
parçalı fonksiyon
polinom
sabit fonksiyon
ters fonksiyon
fonksiyonun ilkeli
geometrik dizi
Gini katsayısı
görüntü kümesi
ikinci mertebeden türev
integralin temel teoremi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

MAT103U Genel Matematik 2022 Ünite soruları

ivme
kartezyen çarpım kümesi
kartezyen koordinat sistemi
kesişim
limit
logaritma
bayağı
doğal
logaritmik fonksiyon
Lorenz eğrisi
matris
matris çarpımı
birim matris
genişletilmiş matris
kare matris
katsayılar matrisi
matris toplamı
matrisin boyutu
matrisin tersi
sıfır matris
mutlak değer
nüfus artışı
ordinatlar ekseni
ortalama değer
ortalama hız
Pisagor Teoremi
Richter ölçegi
Riemann toplamı
sıralı ikili
sonsuz çözüm
sürekli fonksiyon
tanım kümesi
teğet dogrusu
Thales Teoremi
tümleyen
türev
üstel fonksiyon
Venn şeması
yatay teğet
yerel maksimum
yerel minimum
yerine koyma yöntemi
yok etme yöntemi
yüzde artış
yüzde oran
zincir kuralı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

MAT103U Genel Matematik AÖF MAT103U Genel Matematik Kitabı PDF

AÖF MAT103U Genel Matematik Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!