Anne Baba Eğitimi

Anne Baba Eğitimi Çıkmış Sorular
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Final Soruları
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2021-22 Final Soruları
2021-22 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2021 Vize Deneme 2021 Final Soruları
2020 Vize Soruları 2021 Büt Deneme-1
Vize Deneme Sınavı 2021 Büt Deneme-2
2021-22 Bütünleme
2021 Final Deneme-1
2021 Final Deneme-2
2021 Büt. Soruları
Final Deneme Sınavı
Anne Baba Eğitimi Ünite Soruları
Vize Final
Ünite -1 Ünite -6
Ünite -2 Ünite -7
Ünite -3 Ünite -8
Ünite -4 Ünite -9
Ünite -5 Ünite -10

Auzef Çocuk Glişimi Lisans 4. sınıf dersleri

Anne Baba Eğitimi çıkmış sorular

Anne Baba Eğitimi Final Soruları

Çağdaş Eğitim Yaklaşımları: Anne Baba Eğitimi ve Çocuk Gelişimindeki Etkisi

Anne baba eğitimi, günümüzde eğitim ve psikoloji alanlarında büyük öneme sahip bir konudur. 2024 yılında düzenlenen Anne Baba Eğitimi Ocak Final Sınavı, bu alandaki çeşitli yaklaşımları ve önemli kavramları ele almıştır. Bu makalede, sınavda yer alan soruların içeriklerinden yola çıkarak, aile eğitimi yaklaşımlarını, çocuk gelişimini etkileyen faktörleri ve ebeveyn tutumlarının önemini ele alacağız.

Aile Eğitimi Yaklaşımları:

Aile eğitimi, farklı yaklaşımlar içermektedir. Bu yaklaşımlardan biri olan evde aile eğitimi, çocuğun doğal ortamında gerçekleşerek, ebeveynlerin çocuklarıyla etkileşimini doğrudan gözlemleme ve destekleme fırsatı sunar. Bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımı ise, çocuk eğitim programlarını aile eğitim programları ile entegre ederek, çocukların hem okulda hem de evde tutarlı bir eğitim almasını sağlar. Uzaktan öğretim yaklaşımları ise, coğrafi ve fiziksel engelleri aşarak eğitime erişimi kolaylaştırır.

Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Tutumları:

Çocukların sosyal ve bilişsel gelişiminde ebeveyn tutumları kritik bir rol oynar. Öz-denetimi teşvik eden tutumlar, çocuklara kuralların nedenlerini açıklar ve onları doğru davranışlar için takdir eder. Etkili ebeveyn eğitimi (PET), çatışmaları çözme, aktif dinleme ve ben mesajları gönderme gibi teknikler üzerine kuruludur. Öte yandan, otoriter ve aşırı koruyucu tutumlar, çocukların bağımsızlık ve özgüven gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Ebeveyn Kaybı ve Çocuk Psikolojisi:

Ebeveyn kaybı, çocukların yaşamında derin etkiler yaratabilir. Özellikle 3 yaş altındaki çocuklarda bu kayıp, uyku sorunları, beslenme bozuklukları ve artmış ağlama gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Çocukların bu durumu anlamlandırma biçimleri, onların yaşına ve bilişsel gelişim düzeyine bağlı olarak değişir. Bu nedenle, kayıp sonrası çocukların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını anlamak ve desteklemek büyük önem taşır.

Sonuç:

Anne baba eğitimi, çocukların sağlıklı bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen önemli bir faktördür. Eğitim yaklaşımlarının çeşitliliği, farklı aile ve çocuk ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesini artırır. Ebeveynlerin tutumları, çocukların dünya görüşünü şekillendirmede ve onları geleceğe hazırlamada kritik bir rol oynar. Bu nedenle, ebeveynlerin eğitimi, çocukların sağlıklı gelişimi için vazgeçilmez bir unsurdur

@lolonolo_com

Anne Baba Eğitimi 2023-2024 Final Soruları

1. Aile eğitimi yaklaşımları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eğitim merkezlerinde aile eğitimi yaklaşımında yüz yüze eğitimle ailelere rehberlik yapılamaması önemli bir eksikliktir.
B) Evde aile eğitimi yaklaşımında anneye çocuğu ile evinde hizmet götürülmektedir.
C) Bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımında çocuk eğitim programları ile aile eğitim programı bütünleştirilir.
D) Uzaktan öğretim yaklaşımı okuma yazma bilmeyen anne babalara ulaşmak açısından önemlidir.
E) Eğitim merkezlerinde aile eğitimi yaklaşımı iki farklı uygulamayı kapsar.

Cevap : A) Eğitim merkezlerinde aile eğitimi yaklaşımında yüz yüze eğitimle ailelere rehberlik yapılamaması önemli bir eksikliktir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Navaro’ya göre çocuklarda öz-denetimi sağlamak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Çocuklara kuralların nedenleri izah edilmelidir.
B) Çocuk, beklenilen davranışı gösterdiği zaman takdir edilmelidir.
C) Çocuk, kuralların uygulanması aşamasında pasif rol almalıdır.
D) Çocuk, kuralların değişmez olduğunu bilmelidir.
E) Çocuktan beklenilen davranışlar açık bir dille ifade edilmelidir.

Cevap : C) Çocuk, kuralların uygulanması aşamasında pasif rol almalıdır.

3. Çocuk: Ahmet bugün benimle hiç oynamadı. Benim istediklerimi yapmıyor.
Anne: Öyleyse sen neden onun yapmak istediklerini sormuyorsun? Senden küçüklerle geçinmeyi öğrenmek zorundasın.
Yukardaki diyalogda anne aşağıda verilen hangi iletişim engelini kullanmıştır?

A) Emir, göz dağı vermek
B) Çözüm önermek, ad takmak
C) Önermek, ahlak dersi vermek
D) Yorumlamak, güven vermek
E) Edilgin dinlemek

Cevap : C) Önermek, ahlak dersi vermek

4. Primer (esas) nedeni çocuğun gerçeği iyi algılayamaması olan davranış sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parmak emme
B) Kardeş kıskançlığı
C) Tırnak yeme
D) Saldırganlık
E) Yalan söyleme

Cevap : E) Yalan söyleme

5. Aşağıdakilerden hangisi Erken Destek Projesi kapsamında yürütülen anne destek programının konu başlıklarından biri değildir?

A) Anne çocuk ilişkisi
B) Yaratıcı oyun
C) Çocuk sağlığı
D) Sözel ve sayısal becerileri destekleyecek etkinlikler
E) Sağlıklı beslenme

Cevap : D) Sözel ve sayısal becerileri destekleyecek etkinlikler

6. Aşağıdakilerden hangisi anne babasından birini veya her ikisini birden kaybeden çocukların tepkilerini etkileyen değişkenlerden biri değildir?

A) Hayatta kalan ebeveynin yeniden evlenip evlenmemesi
B) Ölen ebeveynin cinsiyeti
C) Ailenin geliri
D) Kardeşlerinin olup olmaması
E) Çocuğun yaşı

Cevap : C) Ailenin geliri

7. Yavuzer’e göre aşağıdakilerden hangisi çocukların davranışlarının normallik ölçütlerinden biri değildir?

A) Miktar
B) Cinsel rol beklentisi
C) Süreklilik
D) Teknoloji
E) Yaşa uygunluk

Cevap : D) Teknoloji

8. Aşağıdaki problem davranışlardan hangisinin primer (esas) nedeni sevilen kişinin başkası ile paylaşılamamasıdır?

A) İnatçılık
B) Tırnak yeme
C) Kardeş kıskançlığı
D) Parmak emme
E) Saldırganlık

Cevap : C) Kardeş kıskançlığı

9. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi otoriter anne baba tutumu ile ilgili değildir?

A) Çocuğa katı, sert, soğuk ve kesin bir tavırla yaklaşırlar.
B) Çocukları kurallara uymadıkları zaman cezalandırırlar.
C) Çocuğu koymuş oldukları kurallara uyması için zorlarlar.
D) Çocukları ile iletişimleri oldukça yetersiz ve serttir.
E) Çocuklarına koşulsuz sevgi gösterirler.

Cevap : E) Çocuklarına koşulsuz sevgi gösterirler.

10. Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn kaybı yaşayan 3 yaş altı çocuklarda ortaya çıkabilecek belirtilerden biri değildir?

A) Uyku sorunları
B) Gelişimsel sapma
C) Beslenme bozuklukları
D) İntihar davranışları
E) Artmış ağlama

Cevap : D) İntihar davranışları

11. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi (3-6 yaş) dönem çocuklarının ebeveyn kaybıyla ilgili bilişsel anlamalarını yansıtan bir açıklama değildir?

A) Ölen kişi nefes alır.
B) Ölüm geri dönülebilirdir.
C) Ölen kişi üşür.
D) Ölüm geçicidir.
E) Ölüm kalıcıdır.

Cevap : E) Ölüm kalıcıdır.

12. Temelini Frobel’in attığı Klasik Okul Öncesi Eğitim Programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aile/Çocuk Merkezli Okul Öncesi Eğitim Programı
B) Uzaktan Okul Öncesi Eğitim Programı
C) Bilgi-Beceri Merkezli Okul Öncesi Eğitim Programı
D) Çocuk Merkezli Okul Öncesi Eğitim Programı
E) Aile Merkezli Program

Cevap : D) Çocuk Merkezli Okul Öncesi Eğitim Programı

13. Bağlılık türleri çalışması aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?

A) Bowlby
B) Ainsworth
C) Lorenz
D) Spitz
E) Freud

Cevap : B) Ainsworth

14. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun vicdan gelişiminde etkisi olan disiplini uygularken ebeveynlerin dikkat etmeleri gerekenlerden biri değildir?

A) Disiplinin amacı kimin haklı kimin haksız olduğunu ispat etmek olmalıdır.
B) Kızgınlık esnasında kesinlikle disiplin uygulanmamalıdır.
C) Disiplin öğretici olmak için kullanılmalıdır.
D) Disiplin uygun bir zamanda kullanılmalıdır.
E) Çocuklara tercih hakkı verilmelidir.

Cevap : A) Disiplinin amacı kimin haklı kimin haksız olduğunu ispat etmek olmalıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinleme koşullarından biri değildir?

A) Anne-baba istediği bir çözümü çocuğa zorla kabul ettirmek amacı ile kullanmalıdır.
B) Etkin dinleme yeterince deneyim kazanılmadan kullanılmamalıdır.
C) Anne-baba, çocuğa zaman ayırabildiği durumlarda kullanmalıdır.
D) Anne-baba, çocuğu anlamak istediği zaman kullanmalıdır.
E) Çocuğun sorunu olduğu zaman ve sorununu annebabasına anlatmaya karar verdiği zaman kullanılmalıdır.

Cevap : A) Anne-baba istediği bir çözümü çocuğa zorla kabul ettirmek amacı ile kullanmalıdır.

16. Çocuk konuşurken kendi görüşlerimizi açıklamadan ve geri bildirim kullanmadan yalnızca, dinlediğimizi belirten “onay tepkileri” vererek çocuğu dinlemektir.
Yukarıda açıklaması verilen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edilgin dinleme
B) Etkin dinleme
C) Psikolojik dinleme
D) Olumlu tarzda dinleme
E) Empatik anlayışla dinleme

Cevap : A) Edilgin dinleme

17. ….., çocuktan başarılı olması için aşırı bir beklenti içindedirler. Çocuklarının diğer çocuklardan daha başarılı olmasını isterler ve sık sık başka çocuklarla kıyaslarlar.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Otoriter anne babalar
B) Demokratik anne babalar
C) Tutarsız anne babalar
D) Aşırı koruyucu anne babalar
E) Yetkinci anne babalar

Cevap : E) Yetkinci anne babalar

18. Amerika’da, Japonya’da ve Batı toplumlarında annelerin çocuklarına karşı tutumları farklılıklar göstermektedir. Bu açıklamaya göre anne baba tutumlarının etkilendiği değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anne-babanın yetişme biçimi
B) Kültürel değerler
C) Çocuğun yaşı
D) Anne-baba arasındaki ilişkiler
E) Ailenin sosyoekonomik durumu

Cevap : B) Kültürel değerler

19. Aşağıdakilerden hangisi etkili ebeveyn eğitimi (PET) yaklaşımının temelinde yatan tekniklerden biri değildir?

A) Çatışmaları çözme
B) Pekiştirme
C) Ben mesajları yollama
D) Aktif dinleme
E) Değerleri öğretme

Cevap :B) Pekiştirme

20. Aşağıdakilerden hangisi çocuktan bekledikleri davranışı göstermediği zaman sözel olumsuz disiplin yöntemlerinden biri olan sevgiyi esirgeme disiplin yöntemini kullanan ebeveynlerin kurdukları cümlelerden biri değildir?

A) “Ben senin annen değilim.”
B) “Akşam baban gelince görürsün sen, babana söyleyeyim de seni dövsün.”
C) “Sen git komşunun çocuğu ol.”
D) “Ben hasta olayım da annesiz kal.”
E) “Ben öleyim de kurtul”

Cevap : B) “Akşam baban gelince görürsün sen, babana söyleyeyim de seni dövsün.”

Anne Baba Eğitimi

Anne Baba Eğitimi

Auzef Çocuk Gelişimi

Auzef Online , Çocuk gelişimi

Auzef çıkmış soru cevaplar . Çocuk gelişimi . Ünite soruları , Çıkmış sorular ,Online deneme sınavları<

/p>
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!