Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Auzef Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Çıkmış Sorular

Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Büt. Soruları
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Final Soruları
2021-22 Final Soruları
2020-21 Final Soruları
2021-22 Büt. Soruları
Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Deneme Sınavları

Vize-Deneme Final-Deneme
Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
Vize Deneme 5 Final deneme 5
2020-2021 Vize-1 Final deneme 6
2020-2021 Vize-2 Final deneme 7
Final deneme 8
Final deneme 9
Final deneme 10
2021 Final Deneme-1
2021 Final Deneme-2

Auzef Koruyucu Ruh Sağlığı ve DayanıklılıkÖğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

- wp_under_page_title - under_page_title -->

Auzef Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Üniteler

Vize Final
Ünite 1 Ünite 6
Ünite 2 Ünite 7
Ünite 3 Ünite 8
Ünite 4 Ünite 9
Ünite 5 Ünite 10

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık Bütünleme Soruları

Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığı Üzerine Kapsamlı Bir Rehber

Çocukların sağlıklı bir birey olarak gelişimleri, yaşamlarının erken dönemlerinde kazandıkları beceri ve alışkanlıklara bağlıdır. Bu makale, çocukların akademik başarısı, sosyal becerileri, ruh sağlığı ve dayanıklılığı üzerine odaklanarak, özellikle açıköğretim fakültesi öğrencileri için yardımcı bir kaynak sunmaktadır.

Akademik Başarı ve Sosyal Becerilerin Önemi

Akademik başarı, çocukların kendilerine olan güvenlerini artırır ve sorumluluk duygusunu pekiştirir. Hayır deme ve kendini ifade etme becerileri ise sosyal çevrelerinde sağlıklı sınırlar koymalarını sağlar. Güvenli bağlanma, çocuğun duygusal güvenlik hissetmesine ve sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olurken, sağlıklı eğlence anlayışı onların stres yönetimi ve yaratıcılıklarını destekler.

Akran Zorbalığı ve Belirtileri

Akran zorbalığı, okul çağı çocukları için ciddi bir sorundur. Okula gitmek istememe, akademik başarıda düşüş ve vücutta darp izleri gibi belirtiler, bir çocuğun zorbalığa maruz kaldığının işaretleri olabilir. Ebeveynler ve öğretmenler, bu belirtilere karşı duyarlı olmalı ve müdahale etmelidir.

Ruhsal Travma ve Koruyucu Stratejiler

Ruhsal travma, bireyin baş etme mekanizmalarının yetersiz kaldığı durumlarda ortaya çıkar. Koruyucu ruh sağlığı müdahaleleri, travmanın etkilerini azaltabilir ve psikiyatrik bozuklukların önlenmesine katkı sağlayabilir. Ebeveynler ve eğitimciler, çocukların ruhsal dayanıklılıklarını artırmak için destekleyici bir ortam sağlamalıdır.

Güvenli Ekran Kullanımı

Çocukların ekran karşısında geçirdikleri zamanın kalitesi önemlidir. Ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli içerikler izlemesi, onların medya okuryazarlıklarını geliştirebilir. İlk iki yıl ekran maruziyetinden kaçınmak ve çocuğun yatak odasında ekran bulundurmamak, sağlıklı alışkanlıkların temelini atar.

Okul Ortamının Kullanılmasının Avantajları

Okul, çocuk ve ergenlere ulaşılabilir bir ortam sağlar. Bu ortam, sağlık hizmeti maliyetlerinin azalmasına ve psikiyatrik bozukluklarla ilgili belirtilerin doğru bir şekilde izlenmesine olanak tanır. Okul ortamı aynı zamanda koruyucu ruh sağlığı müdahalelerinin uygulanması için uygun bir zemindir.

Öz Güven ve Sağlıklı Öz Güven Gelişimi

Sağlıklı öz güven gelişimi, her çocuğun kendi potansiyeli çerçevesinde teşvik edilmesini gerektirir. Akademik başarı önemli olsa da, sağlıklı öz güvenin temeli çeşitli yetenek ve ilgilerin keşfedilmesi ve desteklenmesinden geçer.

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılık

Modern yaşam tarzı, değişen aile yapısı, iş hayatındaki stres ve değişen beslenme ve uyku alışkanlıkları gibi faktörler, psikososyal-ruhsal sorunların ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Koruyucu ruh sağlığı stratejileri, bu tür sorunların önlenmesinde etkili olabilir.

Sonuç

Çocukların ruh sağlığı ve gelişimi, onlara sağlanan destek ve oluşturulan ortamla doğrudan ilişkilidir. Ebeveynler, eğitimciler ve toplum olarak çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için gerekli koşulları sağlamak, bizlerin sorumluluğundadır. Bu makalede sunulan bilgiler, çocuk gelişimi ve ruh sağlığı konusunda farkındalığı artırma ve koruyucu stratejileri teşvik etme amacı taşımaktadır. Bu konuda daha fazla kaynak ve destek için, lolonolo.com’u ziyaret edebilirsiniz

@lolonolo_com

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. I. Akademik başarı ve sorumluluk duygusu
II. Hayır deme ve kendini ifade etme becerileri
III. Güvenli bağlanma
IV. Sağlıklı eğlence anlayışı
Yukarıdakilerden hangileri okul döneminde (6-12 yaş) kazanılması beklenilen koruyucu becerileri arasında yer almaktadır?

A) II ve III
B) I ve II
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) III ve IV

Cevap : C) I, II ve IV

2. I. Okula gitmek istememe veya okul başarısında düşme
II. Vücudunda veya eşyalarında darp veya fiziksel hasar izleri
III. Mutsuzluk, içine kapanıklık, davranış sorunları
IV. Arkadaşlarından ayrılamama
Yukarıdakilerden hangileri akran zorbalığına maruz kalan okul çağı çocuklarda zorbalıkla ilişkili belirtilerden olabilir?

A) I ve II
B) II, III ve IV
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II ve III

Cevap : D) I, II ve III

3. I. Kişinin yaşamsal bütünlüğünü tehdit etmesi veya bozması
II. Kişiyi baş edilebilir ölçüde zorlaması
III. Kişide belirgin korku, dehşet, çaresizlik hissine yol açması
IV. Kişinin kendi baş etme mekanizmaları ile başa çıkamayacak düzeyde olması
Yukarıdakilerden hangileri ‘ruhsal travma’nın özellikleri arasında yer alır?

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) I ve III
D) I ve II
E) I, III ve IV

Cevap : E) I, III ve IV

4. Aşağıdakilerden hangisi televizyon veya internetin çocuklarda güvenli bir şekilde kullanılması için ailelere yönelik önerilerden biri olamaz?

A) İnternet veya televizyonda çocukla birlikte vakit geçirilmesi
B) İştahsız çocuklarda ekranla birlikte yemek yedirilmesi
C) İlk 2 yılda herhangi bir ekran maruziyetinin olmaması
D) Seyrettiği içeriklerin veya oynadığı oyunların takip edilmesi ve bunlar hakkında onunla konuşulması
E) Çocuğun yatak odasında televizyon veya bilgisayar bulundurulmaması

Cevap : B) İştahsız çocuklarda ekranla birlikte yemek yedirilmesi

5. I. Okul çocuk, ergen ve ailelere daha kolay ulaşılabilecek bir ortam sağlamaktadır.
II. Sağlık hizmeti maliyetlerinin azalmasında bir etkisi yoktur.
III. Okul ortamı psikiyatrik bozuklukla ilgili belirtilerin daha uzun süre izlenmesi ve daha doğru bir şekilde bilgi kaynağına ulaşılmasını sağlar.
Yukarıdakilerden hangisi ve hangileri koruyucu ruh sağlığı açısından okul ortamının
kullanılmasının avantaj veya kolaylıkları arasında yer almaktadır?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) | ve II
E) Yalnız II

Cevap : B) I ve III

6. I. Koruyucu ruh sağlığı müdahaleleri ile psikiyatrik bozuklukların görülme sıklığı azaltılmaktadır.
II. Bazı psikiyatrik bozuklukların görülme yaşının gecikmesine büyük katkı sağlamaktadır.
III. Psikiyatrik bozuklukların tedavi maliyetini artırmaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri koruyucu okul ruh sağlığı müdahalelerinin, psikiyatrik bozuklukların önlenmesi konusundaki katkıları arasında yer almaktadır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız II
E) I ve III

Cevap : B) I ve II

7. Öz güven ve sağlıklı öz güven hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her çocuk sahip olduğu özellikler, ilgi ve yetenekleri ve potansiyeli çerçevesinde sağlıklı öz güven gelişimi için teşvik edilmelidir.
B) Akademik başarı sağlıklı öz güven gelişiminin yalnızca bir bileşenidir.
C) Sağlıklı öz güven bir amaç olmaktan ziyade bir sonuçtur.
D) Herhangi bir başarı veya erdeme bağlı olmayan öz güven, yıkıcı bir silaha dönüşebilir.
E) Bir çocuğun kendine güvenmesi için mutlaka başarılı bir öğrenci olması gerekir.

Cevap : E) Bir çocuğun kendine güvenmesi için mutlaka başarılı bir öğrenci olması gerekir.

8. Yetişkin hayattaki psikiyatrik bozuklukların yarıdan fazlası ….. yaşından önce başlamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 28
B) 12
C) 8
D) 38
E) 18

Cevap : E) 18

9. “…… çocuğun bakımından sorumlu kişiler tarafından çocuğun ihtiyaçlarının yeterince sağlanamaması sonucu fiziksel ve ruhsal sağlık bakımından zarara uğradığı pasif bir eylemsizlik durumudur.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

A) İhmal
B) Kaza
C) İstismar
D) Travma
E) Kötülük

Cevap : A) İhmal

10. Yabancı durum (ortam) testinde, anneden ayrılma anında sakin ve neredeyse tepkisizken, yeniden buluşma anında anneye karşı soğuk ve reddedici davranan bebeğin bağlanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenli bağlanma
B) Güvensiz-kaçıngan bağlanma
C) Sorunsuz bağlanma
D) Güvensiz-kararsız bağlanma
E) Dezorganize bağlanma

Cevap : B) Güvensiz-kaçıngan bağlanma

11. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergenlerde koruyucu ruh sağlığı ve psikolojik dayanıklılık için bireysel risk faktörlerinden biri değildir?

A) Kronik hastalıkları olmak
B) Erken yaşta başlayan cinsellik
C) Zor mizaca sahip olmak
D) Olumlu kendilik algısı
E) Gebelikte sigara veya alkole maruz kalmış olmak

Cevap : D) Olumlu kendilik algısı

12. I. Değişen aile yapısı ve yalnızlaşma
II. İş hayatındaki stres ve rekabet
III. Değişen beslenme ve uyku alışkanlıkları
IV. İnanç düzeyinde artış
Yukarıdakilerden hangileri modern yaşam tarzıyla ilişkili psikososyal-ruhsal sorunların ortaya çıkmasında önemli faktörlerdendir?

A) I ve II
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, III ve IV

Cevap : D) I, II ve III

13. I. Bebeğin biyolojik büyüme ve gelişiminin yakın takibini sağlar.
II. Anne adayının gebelik hakkındaki bilgilerini arttırmayı, doğrularını pekiştirmeyi, yanlış alışkanlık ve tutumlarını düzeltmeyi ve kaygılarını azaltmayı hedefler.
III. Ebeveynleri annelik ve babalık rollerine hazırlamayı amaçlar.
Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri doğum öncesi bakımın amaçları arasındadır?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve III
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : C) I, II ve III

14. Aşağıdaki testlerden hangisi okul öncesi (4-6 yaş) çocuklarda dürtü kontrolü ve zevk erteleme becerilerini test etmekte kullanılmaktadır?

A) Marshmallow testi
B) Yabancı durum testi (Strange situation test)
C) Denver II testi
D) AGTE
E) False Belief (yanlış inanç) testi

Cevap : A) Marshmallow testi

15. Zorbalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Genellikle fiziksel olarak daha güçlüdürler.
B) Engellenmeye karşı toleransları düşüktür.
C) Sorun çözme becerileri gelişmiştir.
D) Öz kontrol becerileri zayıftır.
E) Genellikle liderlik özellikleri gösterirler.

Cevap : C) Sorun çözme becerileri gelişmiştir.

16. İntihar ergenlik döneminde önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Gelişmiş ülkelerde ergenlik döneminde en sık 3. ölüm sebebidir.
I. Daha önceki intihar girişimlerinin olması
II. Ailede intihar öyküsünün olması
III. Alkol-madde kullanımının olması
IV. Güçlü bir inanç ve sosyal bağların olması
Yukarıdakilerden hangileri ergenlik döneminde intihar için bilinen risk faktörleri arasında yer almaktadır?

A) III ve IV
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

17. Akran zorbalığında zorba veya kurbanlarla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Obez çocukların kurban olma ihtimali normal kilolu yaşıtlarına göre daha fazladır.
B) Olumlu akran ilişkileri ise zorba-kurban rolüne karşı koruyucudur.
C) Erkeklerin fiziksel zorbalığı kızların ise ilişkisel zorbalığı daha çok uygulama ve kurbanı
olma eğilimi gösterdiği düşünülmektedir.
D) Zorbalık daha okul çağında olmakta ergenlikle birlikte büyük ölçüde azalmaktadır.

Cevap : D) Zorbalık daha okul çağında olmakta ergenlikle birlikte büyük ölçüde azalmaktadır.

18. Ergenlik döneminde cinsellik özellikle Batı toplumlarında önemli bir toplum sağlığı sorunudur.
I. Ergenler biyolojik/fizyolojik olarak cinselliğe hazır olabilseler de cinselliğin bilişsel, duygusal ve sosyal boyutlarında yeterince olgunlaşmış değillerdir.
II. Ergenlik döneminde cinsel arzu ve isteklerin yoğunluğuna karşın, bu dürtüleri kontrol becerisi sıklıkla yeterince gelişmemiştir.
III. Ergen gebelikleri hem anne hem de bebek sağlığı açısından riskli durumlardır.
IV. Ergenlerin cinsel davranışlarla ilişkili riskler konusunda erişkinlerle yeteri düzeyde bilgi ve beceriye sahiptirler.
Yukarıdakilerden hangileri ergenlik döneminde cinselliği ve psikososyal açıdan riskli kılan sebepler
arasında yer almaktadır?

A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve IV
D) II ve III
E) I, II ve IV

Cevap : A) I, II ve III

19. “Kimin bir çocuğu varsa onunla çocuklaşsın. (Hz. Muhammed)”
Çocuk gelişimi ve çocuk-ebeveyn ilişkisi açısından yukarıdaki Hadis-i Şerif’te vurgulanmak istenen çocukluk dönemi hangisidir?

A) Erken çocukluk (oyun) dönemi
B) Ergenlik dönemi
C) Genç erişkin dönemi
D) Bebeklik dönemi
E) Yenidoğan dönemi

Cevap : A) Erken çocukluk (oyun) dönemi

20. Aşağıdakilerden hangisi, çocukların ruh sağlığı ve dayanaklılığı açısından ailelere yönelik önerilerden biri olabilir?

A) Çocuğunuzun özgüveninin zedelenmemesi için ‘hayır’ dediği bir şeyi yapmayın.
B) Ruh sağlığını korumak için çocuğunuzu her türlü stres ve zorluktan uzak tutun.
C) Zorlandığı durumlarda yanında olun, ihtiyaç duyuyorsa yardım edin.
D) Çocuğunuzun size olan sevgisini kaybetmemek için ne isterse yapmaya çalışın.
E) Çocuğunuza bir anne baba gibi değil bir arkadaş gibi davranın.

Cevap : C) Zorlandığı durumlarda yanında olun, ihtiyaç duyuyorsa yardım edin.

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık Final Soruları

Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağlığı: Gelişim, Zorbalık ve Koruyucu Stratejiler

Çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı, fiziksel sağlık kadar önemlidir ve bireyin yaşam boyu sağlığının temelini oluşturur. Bu dönemde, çocukların ve gençlerin ruhsal, duygusal ve sosyal gelişimleri hızla gerçekleşir. Bu makale, bu önemli gelişim dönemlerini, ruh sağlığını etkileyen risk faktörlerini ve koruyucu stratejileri ele alacaktır.

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Ruh Sağlığı

Çocukluk ve ergenlik dönemi, bireyin kimliğini ve özgüvenini geliştirdiği, sosyal becerilerini kazandığı ve duygusal zekâsını şekillendirdiği bir dönemdir. Bu dönemde yaşanan olumlu ya da olumsuz deneyimler, bireyin yetişkinlik dönemine de taşınabilir. Bu nedenle, erken dönemdeki ruh sağlığı sorunlarının erkenden tespit edilmesi ve müdahale edilmesi hayati önem taşır.

Risk Faktörleri ve Zorbalık

Çocukluk ve ergenlikte ruh sağlığını olumsuz etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında aile içi şiddet, akran zorbalığı, internet ve sosyal medyanın olumsuz kullanımı, sınav stresi gibi unsurlar sayılabilir. Özellikle zorbalık, hem zorba hem de mağdur olan çocuklar için ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. Zorbalık, güç dengesizliği, tekrar eden saldırgan davranışlar ve kasıtlı zarar verme niyeti içerir.

Koruyucu Ruh Sağlığı Stratejileri

Koruyucu ruh sağlığı programları, çocukların ve gençlerin ruh sağlığını korumaya ve güçlendirmeye yönelik tasarlanmıştır. Bu programlar, pratik uygulamalar, aile ve okul ortamıyla bütünleşik çalışmalar ve çocuğun yaşı, cinsiyeti gibi faktörlere uygunluk içerir. Örneğin, D

ünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen FRIENDS programı gibi kanıta dayalı yaklaşımlar, çocukların ve ergenlerin stresle başa çıkma becerilerini, özgüvenlerini ve dayanıklılıklarını artırmaya yardımcı olur.

Ergenlikteki Özgün Sorunlar ve Bağımlılık

Ergenlik, bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak hızlı değişimler yaşadığı bir dönemdir. Bu dönemde, ruhsal sağlık sorunları ilk kez ortaya çıkabilir veya mevcut sorunlar şiddetlenebilir. Ergenlik dönemindeki bağımlılık sorunları, genellikle madde kullanımı, internet ve oyun bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar şeklinde kendini gösterir. Bu bağımlılıklar, ergenin akademik başarısını, sosyal ilişkilerini ve genel sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Ruh Sağlığına Etki Eden Modern Yaşam Tarzı

Modern yaşam tarzı, değişen aile yapısı, yoğun iş hayatı, değişen beslenme ve uyku alışkanlıkları gibi faktörlerle çocukların ve gençlerin ruh sağlığını etkilemektedir. Özellikle teknolojinin yoğun kullanımı, sosyal medya ve internet gibi yeni medya biçimleri, hem fırsatlar hem de riskler sunmaktadır. Çocukların ve gençlerin bu dijital ortamlarda sağlıklı bir şekilde gezinmelerini sağlamak, ebeveynlerin ve eğitimcilerin önemli bir görevidir.

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi, bireyin yaşam boyu sağlığı için kritik öneme sahiptir. Bu dönemde yaşanan sorunların erken tespiti ve müdahalesi, gelecekte daha ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Ebeveynler, eğitimciler ve sağlık profesyonelleri, çocukların ve gençlerin ruh sağlığını desteklemek için bütünleşik bir yaklaşım benimsemelidir. Bu yaklaşım, koruyucu stratejiler, risk faktörlerinin azaltılması ve erken müdahale yöntemlerini kapsamalıdır

@lolonolo_com

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2023-2024 Final Soruları

1. ….., bir insanın ölçülebilir fiziksel parametrelerindeki artışı ifade eder. ….., ise, bir insanın doğum öncesinden başlayıp ölümüne kadar geçirdiği, yapı ve fonksiyonlarının …… ya da farklılaşarak yetkinleşmesi yönündeki değişmeyi ifade eder.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin gelmesi uygun olacaktır?

A) Çoğalma / Olgunlaşma / gelişim
B) Gelişme / Büyüme / olgunlaşma
C) Büyüme / Olgunlaşma / gelişim
D) Olgunlaşma / Gelişme / büyüme
E) Büyüme / Gelişme / olgunlaşma

Cevap : E) Büyüme / Gelişme / olgunlaşma

2. Çocuk ve ergenlerin psikososyal ve ruhsal sağlıklarını olumsuz etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi 40 yıl öncesine kıyasla günümüze özgü bir risk faktörüdür?

A) Aile içi şiddet
B) Yoğun çalışan anne babalar
C) Akran zorbalığı
D) İnternet ve sosyal medya
E) Sınav stresi

Cevap : D) İnternet ve sosyal medya

3.I. Depresyon
II. Disosiyatif bozukluk
III. Şizofreni
IV. Anksiyete bozuklukları
Yukarıdakilerden hangilerinin cinsel istismara uğrayan çocuklarda görülmesi en olasıdır?

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap : B) I, II ve IV

4.
I. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
II. Özgül öğrenme bozukluğu
III. İletişim bozuklukları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri özellikle okul çağında fark edilen ve çocuğun akademik başarısı ve okul uyumunu olumsuz etkileyen sorunlardandır?

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : C) I ve II

5. Öz denetim becerilerinin kazanılması açısından hassas dönem olarak tanımlanan en erken gelişimsel dönem hangisidir?

A) Erişkinlik
B) Okul çağı
C) Okul öncesi
D) Bebeklik
E) Ergenlik

Cevap : C) Okul öncesi

6. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir koruyucu okul ruh sağlığı programının özellikleri arasında olması beklenmez?

A) Pratik uygulamalar ve karşılıklı etkileşimler içermelidir.
B) Bütüncül olmalı; okul, aile, sokak gibi birçok ortamı içermelidir.
C) Coğrafi bölgenin kültür ve yaşam tarzına uygun olmalıdır.
D) Risk veya koruyucu faktörlerden bağımsız olarak uygulanmalıdır.
E) Sorunların tekrar ortaya çıkma ihtimaline karşı destek seansları içermelidir.

Cevap : D) Risk veya koruyucu faktörlerden bağımsız olarak uygulanmalıdır.

7. Ergenlik dönemi, getirdiği tüm değişim ve gelişimlere paralel olarak ciddi bir takım psikiyatrik bozuklukların ilk olarak ortaya çıktığı dönemdir.
Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisinin ilk olarak ergenlik döneminde ortaya çıkması beklenmez?

A) Yeme bozukluğu
B) Otizm spektrum bozukluğu
C) Alkol-madde kullanım bozuklukları
D) Şizofreni
E) Depresyon

Cevap : B) Otizm spektrum bozukluğu

8.
I. Beyinde amigdala bölgesinde aktivite artışı
II. Beyinde hipokampus bölgesinde hacim azalması
III. Beyinde sinaps oluşumunda artış
IV. Vücudun stres tepkisinde artış
Yukarıdakilerden hangileri ruhsal travmaların insan beyninde ve/veya bedeninde yol açtığı değişiklikler arasında yer almaktadır?

A) III ve IV
B) I, II ve III
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) I ve II

Cevap : D) I, II ve IV

9.
I. Bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması
II. Bebeğin güvenliğinin sağlanması
III. Bebeğe yönelik sevgi ve şefkat beslenmesi IV. Bebeğin cinsiyeti
Yukarıdakilerinden hangileri “güvenli bağlanmanın” sağlanmasında önemlidir?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) I ve III
E) II ve III

Cevap : B) I, II ve III

10. Akran zorbalığında zorba (zorbalık yapan) ve/veya kurban (zorbalığa maruz kalan) olmakla ilişkili risk faktörleri hakkında hangisi söylenemez?

A) Farklı bir görünüme veya fiziksel özelliğe sahip olmak kurban olmak için risk faktörü olabilir.
B) İstismar veya ihmal öyküsü zorbalık için önemli bir risk faktörüdür.
C) Davranış problemleri ve sosyal sorunlar sadece zorba olmak için bir risk faktörüdür.
D) Aile içi şiddet zorbalık için önemli bir risk faktörüdür.
E) Aşırı koruyucu-kollayıcı ebeveynlik kurban olmak için bir risk faktörüdür.

Cevap : C) Davranış problemleri ve sosyal sorunlar sadece zorba olmak için bir risk faktörüdür.

11.
I. Değişen aile yapısı ve yalnızlaşma
II. İş hayatındaki stres ve rekabet
III. Değişen beslenme ve uyku alışkanlıkları
IV. İnanç düzeyinde artış
Yukarıdakilerden hangileri modern yaşam tarzıyla ilişkili psikososyal-ruhsal sorunların ortaya çıkmasında önemli faktörlerdendir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, III ve IV

Cevap : C) I, II ve III

12. Ergenlik döneminde önemli bir sorun olan bağımlılık; kısa veya uzun vadedeki olumsuz ve zararlı etkileri ve sonuçlarına rağmen bir maddeyi kullanmaya veya bir davranışı/alışkanlığı yapmaya devam etmek olarak tanımlanabilir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bağımlılık sorunu olarak tanımlanabilir?
I. Zamanının çoğunu bilgisayarda oyun oynayarak geçirdiği için okul başarısı ve sosyal ilişkileri bozulan ama bir türlü bilgisayardan vazgeçemeyen ergen
II. Arkadaşının ısrarı üzerine ilk defa sigara içmeyi deneyen ergen
III. Sürekli ders çalıştığı için sosyal aktivitelere pek katılamayan ergen

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve II
D) Yalnız II
E) II ve III

Cevap : A) Yalnız I

13. Ruhsal travmaların insan beyni, bedeni ve psikolojisi üzerindeki etkileri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ruhsal travmalar yaşamın ilerleyen dönemlerinde ruhsal bozuklukların ortaya çıkması ve/veya şiddetlenmesine yol açar.
B) Ruhsal travma yaşayan kişilerde birçok bedensel belirti söz konusu olabilir.
C) Ruhsal travmanın yaşandığı gelişimsel dönem, travmanın etkileri açısından önemlidir.
D) Çocuk çağı travmalarının ruhsal etkileri genellikle daha fazladır.
E) Ruhsal travmalar yalnızca beyin ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakır.

Cevap : E) Ruhsal travmalar yalnızca beyin ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakır.

14. Günümüzdeki yaygın anlayışa göre psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasındaki iki önemli etkeni genetik/biyolojik yatkınlık ve ….. olarak özetlenebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygun olacaktır?

A) olumsuz / travmatik çevresel koşullar
B) enfeksiyonlar
C) kötü arkadaş çevresi
D) eğitimsizlik
E) fakirlik

Cevap : A) olumsuz / travmatik çevresel koşullar

15. Yetişkin hayattaki psikiyatrik bozuklukların yarıdan fazlası ….. yaşından önce başlamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 12
B) 38
C) 8
D) 28
E) 18

Cevap : E) 18

16. Günümüz modern yaşam tarzının ruh sağlığı üzerindeki olası etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Modern yaşam tarzıyla ilişkili riskler çocuklarda erişkinlere kıyasla daha az etkilidir.
B) Modern yaşam tarzıyla ilişkili imkan olarak görülen birçok durum aslında ruh sağlığı açısından önemli riskler taşıyor olabilir.
C) Modern yaşam tarzı ruh sağlığı açısından çok yönlü etkileri olan birçok risk faktörü içermektedir.
D) Depresyon ve anksiyete bozuklukları başta olmak üzere birçok psikiyatrik bozukluğun sıklığı modern toplumlarda giderek artmaktadır.
E) Ruh sağlığı açısından koruyucu olan bir takım faktörler modern yaşam tarzında azalmış veya kaybolmuş olabillir.

Cevap : A) Modern yaşam tarzıyla ilişkili riskler çocuklarda erişkinlere kıyasla daha az etkilidir.

17. I. Güç dengesizliği bulunan kişiler arasında olması
II. Zamansal süreklilik özelliği taşıması
III. Kasıtlı olarak karşı tarafa zarar vermek amacıyla yapılması
IV. Sadece fiziksel saldırganlık olarak gerçekleşmesi
Saldırgan bir davranışın zorbalık olarak tanımlanması için yukarıdaki özelliklerin hangilerini taşıması gerekir?

A) I, II ve IV
B) II, III ve IV
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

18. Kendisinden fiziksel ya da psikolojik olarak daha güçlü olanların zorbalık içeren söz ve eylemlerine uğrayan kişiye ….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) zayıf
B) zorba
C) seyirci
D) kurban
E) zorba-kurban

Cevap : D) kurban

19.
I. Uygulayıcıların programdaki yönergelere uygun hareket etmemesi
II. Okul ortamı ile ilgili farklılıklar
III. Öğrencilerin yaşadığı toplumun kültürel özellikleri
IV. Risk veya koruyucu faktörlerin dikkate alınması
Yukarıdakilerden hangileri etkili bir okul ruh sağlığı programının bazı durumlarda etkisiz olmasına yol açan faktörler arasında sayılabilir?

A) II ve III
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) III ve IV
E) I ve II

Cevap : B) I, II ve III

20. ….. programı, Dünya Sağlık Örgütünün kanıta dayalı koruyucu ruh sağlığı ve dayanıklılık programı olarak kabul ettiği neredeyse tek programdır. Etkinliği birçok çalışmayla gösterilmiştir. Birçok koruyucu ruh sağlığı programının aksine etkinliği yaş, cinsiyet, programın uygulanma süresi gibi farklı değişkenlere göre değişmemektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) FRIENDS
B) The Penn Resiliency
C) Coping Cat
D) TEACCH
E) Perry Anaokulu Projesi

Cevap : A) FRIENDS

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Auzef Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Auzef Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Üniteler

Çocuklarda Koruyucu Ruh Sağlığı Ve Psikolojik Dayanıklılık
Gebelik Döneminde Koruyucu Ruh Sağlığı
Bebeklik Döneminde Koruyucu Ruh Sağlığı Ve Dayanıklılık
Erken Çocukluk Döneminde Koruyucu Ruh Sağlığı Ve Dayanıklılık
Okul Çağında Koruyucu Ruh Sağlığı Ve Dayanıklılık
Ergenlik Döneminde Koruyucu Ruh Sağlığı Ve Dayanıklılık

Fiziksel Ve Cinsel Gelişim
Bilişsel Gelişim
Duygusal Gelişim
Ahlaki Ve Sosyal Gelişim
Kimlik Gelişimi

Ebeveynlerle Çatışma

Medya Ve İnternet Kullanımı
Sigara-Alkol-Madde Bağımlılığı
Cinsellik
Psikiyatrik Bozukluklar Ve İntihar Davranışları

Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Günümüz Yaşam Tarzı
Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Akran Zorbalığı
Okul Koruyucu Ruh Sağlığı
Ruhsal Travmalar Ve Koruyucu Ruh Sağlığı

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans
Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Auzef Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

telegram çocuk gelişimi Auzef Çocuk Gelişimi

Auzef Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!