Spor Bilimlerine Giriş

Auzef Spor Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
Vize Deneme 5 Final deneme 5
Vize Deneme 6 Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8
Final deneme 9
Final deneme 10
Final deneme 11
Final deneme 12

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 7
Ünite 2 Ünite 8
Ünite 3 Ünite 9
Ünite 4 Ünite 10
Ünite 5 Ünite 11
Ünite 6 Ünite 12

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor Bilimlerine Giriş

Ünite -1

1. Aşağıdakilerden hangisi Fair Play kapsamında olamaz?

A) Kurallara uymak
B) Takım arkadaşlarına bağlı kalmak
C) Sporcunun kendisini formda tutması için gerekiyorsa uyarıcı almak
D) Öfkesini kontrol etmesi, oyunda şiddetten sakınmak,
E) Kazanınca övünmemek, mağlubiyette yıkılmamak ile

Cevap : C) Sporcunun kendisini formda tutması için gerekiyorsa uyarıcı almak

2. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1995
B) 1965
C) 1983
D) 1981
E) 1996

Cevap : D) 1981

3. TMOK Fair Play Komisyonu’ nun ilk başkanı kimdir?

A) Sinan Erdem
B) Turgut Atakol
C) Selim Sırrı Tarcan
D) Erdoğan Arıpınar
E) Şenes Erzik

Cevap : B) Turgut Atakol

4. TMOK Fair Play Komisyonu’ nun görevlerinden birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Fair Play davranışında bulunan herkese ödül verilmesini sağlamak
B) Spor alanlarında ve toplumda Fair Play olgusunu yaymak ve geliştirmek.
C) Fair Play sözünü, ruhunu Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar duyurmak,
D) Toplumsal ve sportif alanda Türk halkını Fair Play’e özendirmek,
E) Topluma Fair Play’i yaşam biçimi olarak kabul ettirmek.

Cevap : A) Fair Play davranışında bulunan herkese ödül verilmesini sağlamak

5. Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1993
B) 1983
C) 1994
D) 1996
E) 1981

Cevap : A) 1993

6. TMOK Fair Play Karikatür Yarışması ilk olarak hangi tarihte düzenlenmiştir?

A) 1996
B) 2019
C) 1981
D) 1993
E) 1983

Cevap : A) 1996

7. TMOK Fair Play Fotoğraf Yarışması ilk olarak hangi tarihte düzenlenmiştir?

A) 1996
B) 2019
C) 1981
D) 1993
E) 1983

Cevap : B) 2019

8. İlk Pierre de Coubertin Fair Play Ödülü kime verilmiştir?

A) İsmet Karababa
B) Varol Hepağuşlar
C) Eugenio Monti
D) Mutlu Yılmaz
E) Manfred Lammer

Cevap : C) Eugenio Monti

9. Sporcu………
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

A) Dürüst davranır. Örneğin el ile attığı golü hakeme söyler.
B) Şikeye alet olmaz
C) Bahis oyunlarından uzak durur
D) Hakemin aldığı kararlara göre seyirci ve taraftarı yönlendirebilir
E) Rakiplerine saygılı olur

Cevap : D) Hakemin aldığı kararlara göre seyirci ve taraftarı yönlendirebilir

10. Aşağıdakilerden hangisini spor karşılaşmalarında görmek isteriz?

A) Saldırganlık
B) Şiddet
C) Ayrımcılık
D) Rakip takım oyuncusu yaralandığında yardım etmek
E) Rakip takımın kazanması için onlara yardım etmek

Cevap : D) Rakip takım oyuncusu yaralandığında yardım etmek

Spor Bilimlerine Giriş Ünite -1

Spor Bilimlerine Giriş Final Deneme Sınavı -1

 

Auzef Rekreasyon Lisans

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Spor Bilimlerine Giriş

Ünite -2

1. TOFAŞ Spor Kulübü profesyonel ligden neden çekilmiştir?

A) Oynayan oyunculardan bazıları takımdan ayrıldığı için
B) Hiç şampiyon olamadıkları için
C) Basketboldan para kazanılamadığını anladıkları için
D) Artık sadece Türkiye’de oynamak istedikleri için
E) Yeterince gelir kazanamadıkları için

Cevap : E) Yeterince gelir kazanamadıkları için

2. Spor sektörünü diğer sektörlerden ayıran temel fark nedir?

A) Bir ürün sunmaktansa bir olay sunması
B) En az iki firmaya ihtiyaç duyması
C) Daha maliyetli olması
D) İnsanların ilgisini daha çok çekmesi
E) Her zaman kâr etmesi

Cevap : B) En az iki firmaya ihtiyaç duyması

3. “Geleneksel Bütünleşme” ile “Sponsorluk Bazlı Bütünleşme” arasındaki farklardan biri nedir?

A) Geleneksel yöntemdeki amaç tamamen spor kulübünün desteklenmesidir, sponsorluk bazlı yöntemde ise para
sadece pazarlamacıya gider
B) Geleneksel yöntemde pazarlamacının spor kuruluşlarıyla resmi bir ilişkisi yoktur lakin diğer yöntemde ilişkileri vardır
C) Sponsorluk bazlı bütünleşme sadece sıradan bir pazarlama stratejisinin temel maddelerini içerir
D) Sponsorluk bazlı bütünleşmede ne spor kulüpleri ne de sporcular para kazanır
E) Aralarındaki tek fark pazarlama yeridir

Cevap : B) Geleneksel yöntemde pazarlamacının spor kuruluşlarıyla resmi bir ilişkisi yoktur lakin diğer yöntemde ilişkileri vardır

4. “Sponsorluk Bazlı Bütünleşme”nin “Geleneksel Bütünleşme”ye göre artıları aşağıdakilerden hangisi veya
hangileridir?

I. Para tamamen satıcıya aittir
II. Sponsor olunan spor kulübü de gelir elde eder
III. Satıcının spor kulübüne ait yerlerin ismini verme hakkına sahip olur
IV. Pazar seçimi tamamen satıcıyan aittir
V. Pazarlamacı istediği gibi ürün üretebilir

A) Yalnız II
B) II ve III
C) I, II, III ve IV
D) I, III ve V
E) Hepsi

Cevap : B) II ve III

5. “Değer”, ”algılanan yararlar” ve ”fiyat” arasındaki ilişkilerden hangisi yanlıştır?

A) Değer artarken fiyat değişmezse ürünün yararı artar
B) Eğer bir ürünün yararı artıyorsa bu ya fiyatının arttığı ya da ürünün değerinin arttığı anlamına geliyordur
C) Eğer ürünün fiyatı artıyorsa kesinlikle değeri azalmıştır
D) Hem değer hem de fiyat arttıysa kesinlikle ürünün yararı da artmıştır
E) Ürünün fiyatındaki artışa ya ürünün yararı ya da değeri etkili olmuştur

Cevap : C) Eğer ürünün fiyatı artıyorsa kesinlikle değeri azalmıştır

6. Aşağıdakilerden hangisi stratejik fiyatlandırmalardan “Değişken Bilet Fiyatlandırması” kategorisine girer?

A) Bir maçın hava şartlarının kötü olduğu bir güne denk gelmesi
B) Bir basketbol sezonundaki tüm maçlara biletleri sezonun başında almak
C) Daha büyük takımların maçlarının bilet fiyatının daha fazla olması
D) Bazı biletlerin önden satılması
E) Çok fazla talep yaratacak bazı maç biletlerinin daha pahalıya satılması

Cevap : C) Daha büyük takımların maçlarının bilet fiyatının daha fazla olması

7. “Tutundurma” kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üretilen ürünün nerede satılacağını anlatır
B) Bir ürün satın aldığında onu sana satan çalışanların satarken yaptığı eyleme denir
C) Ürünü satan firmanın fiziksel bir şubesi olması gerektiğini anlatan kavramdır
D) Daha köklü kulüplerin daha iyi satış yapmasının nedenine verilen addır
E) Tüketicinin ilgisini çekmek için yapılan eylemlere verilen addır

Cevap : E) Tüketicinin ilgisini çekmek için yapılan eylemlere verilen addır

8. “Spor sponsorluğu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kendi firmalarının reklamlarını yapma imkânı sağlar
B) Ürettikleri ürünlerin yaygınlaşmasını sağlar
C) İnsanlara hem iş hem de eğlence imkânı sağlar
D) Şirkete olan tek getirisi paradır
E) Yerel veya genel ilişkiler sağlanabilir

Cevap : D) Şirkete olan tek getirisi paradır

9. “Bireysel Sporcu Sponsorluğu”nun risklerinden biri nedir?

A) Eğer sporcu herhangi bir suç işlerse bu şirketi kötü etkiler
B) Sporcu başarısını kaybederse sponsorluk yapan şirket başarısız olur
C) Eğer sporcu sakatlanırsa hastane masraflarını şirket ödemek zorunda kalabilir
D) Sporcunun futbolda faul yapması durumunda şirket olumsuz etkilenebilir
E) Futbolcu firmayı desteklemek istemeyebilir

Cevap : A) Eğer sporcu herhangi bir suç işlerse bu şirketi kötü etkiler

10. “Spor Organizasyonları Sponsorluğu”nun yararları aşağıdakilerden hangileridir?

I. Malıyeti daha azdır.
II. Firmaya reklam yapma fırsatı sağlar.
III. Spor müsabakasının yayımlandığı televizyon programlarında firmanın reklamları vardır.
IV. Takım sporunu öne çıkartır.

A) II ve III
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) Hepsi

Cevap : A) II ve III

Spor Bilimlerine Giriş Final Deneme Sınavı -2

Spor Bilimlerine Giriş Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri
Lolonolo Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Spor Bilimlerine Giriş

Auzef Spor Bilimlerine Giriş

Auzef çıkmı Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!