Yazılım Kalite ve Testi

Yazılım Kalite ve Testi Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Yazılım Kalite ve Testi Üniteler
Yazılım Test Ve Kalite Kavramına Giriş
Yazılım Hataları
Yazılım Risk Analizi Ve Yazılımda Ölçme
Yazılım Testine Ait Kavramlar
Yazılım Test Çeşitleri
Yazılım Test Sınıflandırmaları
Yazılım Testlerinde Kutu Yaklaşımı
Yazılım Test Otomasyonları
Yazılım Kalitesi
Yazılım Kalite Metrikleri
Kullanılabilirlik Kavramı Ve Testi
Gözden Geçirme
Yazılım Test Sertifikasyonları
Temel Seviye Yazılım Test Sertifikasyon Sınavı

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Final Soruları

Yazılım Kalitesi ve Testi: Öneminin Anlaşılması ve Süreçlerin İyileştirilmesi

Yazılım geliştirme, her geçen gün daha karmaşık ve entegre sistemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, kalite ve test süreçlerinin önemini daha da artırmaktadır. Yazılım kalitesi ve testi, bir yazılımın hayat döngüsünün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda, yazılım kalitesinin ve test süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi, günümüzdeki teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurabilmek için elzemdir.

Yazılım Riskleri ve Test Stratejileri

Yazılım projelerinde karşılaşılan riskler çeşitlidir. Projenin büyüklüğü, geliştirme ortamının karmaşıklığı ve kullanılan teknolojiler bu riskler arasında sayılabilir. Ancak, bir yazılımın piyasada yeterince indirilmemesi gibi dışsal faktörler, yazılımın kalitesinden ziyade pazarlama stratejileri ile ilişkilidir.

Kaliteyi sağlama sürecinde, regresyon testleri gibi özel test yöntemleri önem taşır. Bu testler, daha önce test edilmiş ve hataları düzeltilmiş yapılarla ilgilenir, böylece yazılımın önceki sürümlerinde bulunan hataların yeni sürümlerde tekrarlanmadığını garanti altına alır.

Yazılım Test Süreçleri ve Otomasyonun Rolü

Yazılım test süreçlerinde, gözden geçirme, teknik inceleme ve teftiş gibi farklı yöntemler kullanılır. Bu süreçler, hem resmi hem de gayri resmi olarak uygulanabilir ve yazılımın farklı yönlerini değerlendirir. Ayrıca, yazılım test otomasyonunun artan kullanımı, test süreçlerini hızlandırmakta ve maliyetleri düşürmektedir.

Kalitenin Ölçülmesi ve Güvenilirlik

Yazılım kalitesinin ölçülmesi, çeşitli metriklerle yapılır. Örneğin, Response for a Class (RFC) gibi metrikler, yazılımın karmaşıklığını ve bakım zorluk derecesini gösterir. Ayrıca, güvenlik ve güvenilirlik metrikleri, yazılımın ne kadar sağlam ve hata toleransına sahip olduğunu değerlendirir.

Kullanıcı Odaklı Testler ve Kullanılabilirlik

Kullanıcı odaklı testler, yazılımın son kullanıcı tarafından nasıl algılandığının anlaşılmasında önemli bir role sahiptir. Kullanılabilirlik testleri, bir yazılımın ne kadar anlaşılır ve kullanımı kolay olduğunu değerlendirir. Bu testler, web siteleri, cep telefonu ekranları ve diğer elektronik cihazların arayüzleri gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir.

Sonuç

Yazılım kalitesi ve testi, sürekli gelişen ve değişen bir alan olarak karşımıza çıkar. Bu süreçler, yazılımın başarısında hayati rol oynar ve yazılım endüstrisinin geleceğini şekillendirmeye devam edecektir. Etkili yazılım testi ve kalite kontrol süreçlerinin benimsenmesi, daha güvenilir, kullanıcı dostu ve başarılı yazılımların geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

@lolonolo_com

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi her yazılımda oluşabilecek ortak riskler arasında yer almaz?

A) projenin büyüklüğü ve bu büyüklük içerisinde önceden tahmin edilemeyen unsurlar
B) mobil uygulama piyasasının değişmesi ile ürünün yeterince indirilmemesi
C) müşterinin/kullanıcının tutumu ve proje ekibinden beklentileri
D) projedeki yazılımların, kodların, algoritmaların, ara yüzlerin, veri tabanlarının ve diğer elemanların geliştirilme ortamı
E) kullanılan tüm teknolojiler

Cevap : B) mobil uygulama piyasasının değişmesi ile ürünün yeterince indirilmemesi

2. Klasik bir gözden geçirme sürecinde aşağıdaki rollerin hangisi yer almamaktadır?

A) Yönetici
B) Yazar
C) Analist
D) Kaydedici
E) Gözden Geçirici

Cevap : C) Analist

3. Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Final Soruları 3. SORU-min
Yukarıdaki şekil aşağıda verilen analiz ölçeklerinden hangisine aittir?

A) Öznel Zihinsel Çaba Sorusu
B) Çalışma Sonrası Sistem Kullanılabilirlik Anketi
C) Standartlaştırılmış Evrensel Yüzdelik Sıra Anketi
D) Tek Kolay Soru
E) Beklenti Derecelendirmesi

Cevap : D) Tek Kolay Soru

4. Regresyon Testi hangi özelliği ile diğer entegrasyon testlerinden ayrılır?

A) Daha önceden test edilmiş ve düzeltilmiş yapılar ile ilgilenir
B) Sadece donanım entegrasyonu ile ilgilenir
C) Klasik yöntemler ile entegrasyon sağlar
D) Sadece mobil yazılımlar ile ilgilenir
E) Yazılımların en üst versiyonu ile ilgilenir

Cevap : A) Daha önceden test edilmiş ve düzeltilmiş yapılar ile ilgilenir

5. “Bir sınıf içerisinde yer alan kalıtımdan gelen metot sayısı ile metot sayısının toplamıdır.” şeklinde tanımlanan metrik aşağıdaki kısaltmaların hangisi ile ifade edilmektedir?

A) AHF
B) CBO
C) LCOM
D) RFC
E) MHF

Cevap : D) RFC

6. Hatalı bir ürün tespit edildiğinde bu ürünün tek başına incelenmesi yerine bu ürünü ortaya çıkaran tüm işlemlerin incelenmesini öngören kalite türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süreç yoluyla kalite
B) Araç yoluyla kalite
C) Hammadde yoluyla kalite
D) Ürün yoluyla kalite
E) Personel yoluyla kalite

Cevap : A) Süreç yoluyla kalite

7. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik/Güvenilirlik Metrikleri arasında yer almaz?

A) Sağlamlık
B) Olgunluk
C) Hata Toleransı
D) Analitiklik
E) Kurtarılabilirlik

Cevap : D) Analitiklik

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir yazılım bileşeninde kontrollü olarak sorunlar yaratılarak yapılan testlerden biri değildir?

A) Emniyet Testi
B) Standartlara Uyumluluk Testi
C) Sağlamlık Testi
D) Saldırı Bazlı Test
E) Arıza Durumu Testi

Cevap : B) Standartlara Uyumluluk Testi

9. Bir yazılım testinde yalnızca üniversite mezunları geçerli sınıf ise diğer tüm seçenekler geçersiz sınıf ise bu durumda aşağıdaki tekniklerden hangisini uygulamak gereklidir?

A) Karar tablosu denklik sınıfı
B) Sürekli değer denklik sınıfı
C) Ayrık değerler denklik sınıfı
D) Tek seçimli denklik sınıfı
E) Sınır değer denklik sınıfı

Cevap : D) Tek seçimli denklik sınıfı

10. Yazılım test sertifikalarına ihtiyaç duyulmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazılım testinin yazılım geliştirme sürecinde yer alması
B) Yazılım testinde farklı rollerin yer alması
C) Yazılım testinin gittikçe büyüyen bir alan olması
D) Yazılım testinin planlamaya ihtiyaç duyması
E) Yazılım testi ile ilgili sürekli olarak otomasyonlar kullanılması

Cevap : C) Yazılım testinin gittikçe büyüyen bir alan olması

11. I. Üzerinden Geçme
II.Teknik Gözden Geçirme
III.Teftiş
Yukarıda verilen yöntemlerden hangisi veya hangileri hem resmî hem gayrıresmî olabilmektedir?

A) II ve III
B) I ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız III
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

12. Yazılım testleri ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisi, sistemin beklenen dışında bir durumla karşılaşmasını ifade eder?

A) Kusur
B) Arıza
C) Yanlışlık
D) İnsan hatası
E) Anomali

Cevap : E) Anomali

13. “ISTQB’nin kuruluşunda yer alan ülkelere bakıldığında ISTQB’nin bir …………. kuruluşu olarak başladığı ifade edilebilir.”
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asya
B) Afrika
C) Avrupa
D) Avustralya
E) Amerika

Cevap : C) Avrupa

14. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım testinin sınıflandırma şekillerinden biri değildir?

A) Birincil amaçlar
B) Yapılış zamanı
C) Fonksiyonalite
D) Seviye
E) Uygulandığı modül

Cevap : E) Uygulandığı modül

15. Aşağıdakilerden hangisinin test edilmesi kullanılabilirlik testi olarak kabul edilemez?

A) Web sitesi
B) Cep telefonu ekranı
C) Buzdolabı elektronik paneli
D) Öğrenci işleri otomasyonu arayüzü
E) Veri tabanı

Cevap : E) Veri tabanı

16. Bir yazılım testinin ne kadar süreceği ile ilgili aşağıdaki kriterlerden hangisi geçerli değildir?

A) Yazılımlar yazılımın başında belirlenen bir süre boyunca test edilmelidir.
B) Yazılımlar rastgele sayıda test edilmelidir.
C) Yazılımlar yazılımın başında belirlenen bir maliyet boyunca test edilmelidir.
D) Yazılımlar proje yöneticisinin belirlediği koşullar sağlanana kadar test edilmelidir.
E) Yazılımlar ideal yazılım bileşeni elde edilene kadar test edilmelidir.

Cevap : B) Yazılımlar rastgele sayıda test edilmelidir.

17. Bir web yazılım test otomasyonunun açık kaynaklı olması aşağıdaki özelliklerin hangisini doğrudan etkilemektedir?

A) Entegrasyon
B) Maliyet
C) Platform uyumluluğu
D) Kullanıcı deneyimi gereksinimi
E) Test türü

Cevap : B) Maliyet

18. Aşağıdaki durumların hangisi “doğrulama sapması”na örnek olarak gösterilebilir?

A) Test uzmanının kodunda bulduğu hatayı yazılım geliştiricinin kabul etmemesi
B) Yazılım geliştiricinin analist ile anlaşamaması
C) Test uzmanının çok yoğun bir şekilde test yapması sonucu testlerin sorunlu olması
D) Yazılım proje lideri ile test uzmanının farklı testleri gerçekleştirmek istemesi
E) Kullanıcı istekleri ile yazılım geliştirme ekibinin isteklerinin örtüşmemesi

Cevap : A) Test uzmanının kodunda bulduğu hatayı yazılım geliştiricinin kabul etmemesi

19. Bir yazılımın kalitesiz olması ile ilgili birçok sebep bulunmaktadır. Bunlardan birisi olan “bir yazılımın kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir olmaması” aşağıdaki kategorilerin hangisine girer?

A) Test ekibi tarafındaki sebepler
B) Analistler tarafındaki sebepler
C) Müşteri tarafındaki sebepler
D) Danışmanlar tarafındaki sebepler
E) Yazılım ekibi tarafındaki sebepler

Cevap : C) Müşteri tarafındaki sebepler

20. Yazılım testi ile ilgili kavramlar ve açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Test Öğesi: Test üzerinde uygulanan veri seti
B) Test Kaydı: Testlerin yürütülmesi ile ilgili detayların tutulması
C) Test Stratejisi: Testin uygulanma şekli
D) Test Yaklaşımı: Test stratejisinin hayata geçirilmesi
E) Test Kuluçkası: Testin yürütülmesi için gerekli olan taklit uygulamalar

Cevap : A) Test Öğesi: Test üzerinde uygulanan veri seti

Yazılım Kalite ve Testi

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Vize Soruları

Yazılım Kalite ve Testi: Bir Derinlemesine Analiz

Yazılım geliştirme süreci, bir dizi karmaşık ve entegre adımdan oluşur. Bu adımların her biri, yazılımın

genel başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu makalede, yazılım kalitesi ve test süreçlerinin önemini, Hartford Coliseum Binası’nda yaşanan maddi kayıp gibi somut örneklerle ele alacağız. Bu örnekler, yazılım hatalarının çeşitli yönlerini ve bu hataların nasıl sınıflandırılabileceğini göstermektedir.

1. Yazılım Hatalarının Sınıflandırılması

Hartford Coliseum örneği, yazılım hatalarının nasıl ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Buradaki mantık hatası, yazılım mühendisliği ve kalite güvencesinde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Yazılım hataları genellikle sözdizim hatası, anomali, tasarım hatası, mantık hatası ve belgeleme hatası gibi çeşitli kategorilere ayrılabilir. Her bir kategori, yazılım geliştirmenin farklı bir yönünü temsil eder ve bu yüzden farklı türdeki testlerle ele alınması gerekir.

2. Test Süreçleri ve Rol Tanımları

Test süreçleri, yazılımın kalitesini değerlendirmek ve iyileştirmek için hayati öneme sahiptir. Test süreç grupları, kritik test süreçleri, test direktörleri ve test koşulları gibi kavramlar, test süreçlerinin çeşitliliğini ve karmaşıklığını göstermektedir. Ayrıca, test süreçlerinde yer alan farklı roller – test mimarı, test yöneticisi ve test analisti gibi – her birinin kendine has görevleri ve sorumlulukları vardır. Bu roller, yazılım test süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir.

3. Test Türleri ve Yaklaşımları

Yazılım testi, birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında beyaz kutu, gri kutu ve kara kutu testleri yer alır. Her bir yaklaşım, yazılımın farklı yönlerini test etmek için tasarlanmıştır. Örneğin, beyaz kutu testi, yazılımın iç yapısına odaklanırken, kara kutu testi, yazılımın dışsal davranışlarına odaklanır. Bu farklı test yöntemleri, yazılımın farklı yönlerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

4. Performans ve Uyumluluk Testleri

Performans testleri, yazılımın hızını, verimliliğini ve dayanıklılığını değerlendirir. Uyumluluk testleri ise yazılımın farklı donanım ve yazılım ortamlarında nasıl çalıştığını test eder. Bu testler, yazılımın farklı kullanıcılar ve sistemler tarafından başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için hayati öneme sahiptir. Görme engelli kullanıcıların erişilebilirlik sorunları gibi özel durumlar, bu testlerin kapsamını genişletir ve yazılımın daha kapsayıcı ve erişilebilir olmasını sağlar.

5. Risk Yönetimi ve Kalite Güvencesi

Yazılım geliştirmede risk yönetimi, potansiyel sorunların önceden tespit edilmesini ve ele alınmasını içerir. Riskler, kozmetik risklerden işlevsellik kayıplarına kadar çeşitlilik gösterebilir. Kalite güvencesi süreçleri, bu riskleri azaltmak ve yazılımın genel kalitesini artırmak için tasarlanmıştır. Kurtarma testleri ve belgelendirme hatalarının analizi gibi yöntemler, yazılımın güvenilirliğini ve kullanıcılar için güvenliğini artırmaya yöneliktir.

Yazılım kalitesi ve test süreçleri, yazılım geliştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Hartford Coliseum örneği gibi somut vakalar, bu süreçlerin önemini ve potansiyel etkilerini vurgulamaktadır. Yazılım mühendisleri ve test uzmanları, bu süreçlerdeki rollerini ve sorumluluklarını anlayarak, daha güvenilir ve etkili yazılımlar geliştirebilirler. Bu, sadece teknik becerilerin değil, aynı zamanda analitik düşünme ve sürekli öğrenme gibi yeteneklerin de geliştirilmesini gerektirir

@lolonolo_com

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Vize Soruları

1. Hartford Colesium Binası’nda uygulanan yazılımda bir formülün hesaplanmasında yapılan işlem hatası sonucunda büyük bir maddî kayıp meydana gelmiştir. Burada yapılan hata aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) Sözdizim hatası
B) Anomali
C) Tasarım hatası
D) Mantık hatası
E) Belgeleme hatası

Cevap : D) Mantık hatası

2. Aşağıdaki test kavramlarından hangisi test yürütme işlemi ile ilgili değildir?

A) Test Süreç Grubu
B) Kritik Test Süreçleri
C) Test Direktörü
D) Test Koşulu
E) Test Kontrol

Cevap : D) Test Koşulu

3. Aşağıdakilerden hangisi, diğer seçeneklerde verilenleri kapsayacak genel bir test ismidir?

A) Performans Testi
B) Verimlilik Testi
C) Stres Testi
D) Yük Testi
E) Hacim Testi

Cevap : A) Performans Testi

4. Aşağıdakilerden hangisi birim testler için söylenemez?

A) Kod parçasının anlaşılmasını kolaylaştırır.
B) Kod parçasındaki hata oranını azaltır.
C) Kod parçasının başka bir kod parçası tarafından test edilmesini sağlar.
D) Kod parçasındaki hataların daha hızlı bir şekilde bulunmasını sağlar.
E) Kod parçasının hangi donanımda nasıl çalışacağını analiz eder.

Cevap : E) Kod parçasının hangi donanımda nasıl çalışacağını analiz eder.

5. Test işlemleri ile ilgili aşağıdaki rol ve açıklama eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Aktör: Test edilmekte olan yazılım bileşeni ile etkileşim halinde olan kullanıcıdır.
B) Test direktörü: Test yöneticilerini yöneten üst düzey yöneticidir.
C) Test mimarı: Bir test organizasyonunu tasarlayan kişidir.
D) Test yöneticisi: Test aktivite ve kaynaklarının yönetiminden sorumlu kişidir.
E) Test analisti: Yapılan testlerin maliyetlerini çıkartan kişidir.

Cevap : E) Test analisti: Yapılan testlerin maliyetlerini çıkartan kişidir.

6. Kutu yaklaşımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Beyaz kutu testleri genellikle detaysız testlerdir.
B) Beyaz kutu testlerinde dış etkiler testi etkilemez.
C) Gri kutu testlerinde kısmî bir iç yapı bilgisi mevcuttur.
D) Kara kutu testleri genellikle tek parça halinde yapılır.
E) Kara kutu testleri algoritma testlerine uygundur.

Cevap : A) Beyaz kutu testleri genellikle detaysız testlerdir.

7. I. Kullanılan yazılımda aritmetiksel işlemlerde 64 bit kullanılması gerekirken, yazılımın önceki sürümünde 16 bitlik değerlerin kullanılması ve bu durumun yazılımın yeni versiyonunda güncellenmemesi sonucunda hatalar oluşmuştur.
II. Yazılımda kullanılan uzunluk ölçümlerinde İngiliz ölçü birimlerinin kullanılması sonucunda yazılımda çeşitli uyumsuzluklar yaşanmıştır.
III. Bazı eski programlama dillerinde yıl bilgisinin 2 haneli olarak tasarlanması sonucunda 2000 yılının 00 şeklinde ifade edilmesi ile farklı sistemlerle beraber çalışma sorunu ortaya çıkmıştır.
Yukarıda verilen yazılım hatalarının hangileri uyumluluk sorunu içermektedir?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) I ve III

Cevap : B) I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi bir birim testi çeşidi değildir?

A) Hata Yakalama Yolları Testleri
B) Big-Bang Testleri
C) Sınır Koşulları Testleri
D) Bağımsız Yollar Testleri
E) Arayüz Testleri

Cevap : B) Big-Bang Testleri

9. Bir görme engelli kullanıcı, bir yazılımı kullanırken zorluk çekiyorsa, bu yazılım aşağıdaki testlerin hangisinde gerekli başarıyı gösteremez?

A) Erişilebilirlik Testi
B) Fonksiyonalite Testi
C) Rastgele Test
D) Güvenlik Testi
E) Maymun Testi

Cevap : A) Erişilebilirlik Testi

10. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılımın farklı sistemlerde, farklı elemanlarla çalışması için yapılan testlerden biri değildir?

A) Kurulum Testi
B) Uyumluluk Testi
C) Taşınabilirlik Testi
D) Birlikte Çalışabilirlik Testi
E) Yük Testi

Cevap : E) Yük Testi

11. Aşağıdaki hangi değerlere sahip olan bir yazılım riskinin RPN değeri 12 değildir?

A) Sistem Açısından Önemine Göre: Kozmetik Risk
Müşteri Açısından Önemine Göre: İsteğe Bağlı
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Muhtemel
B) Sistem Açısından Önemine Göre: Veri Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Düzeltilmesi İyi Olacak
Gerçekleşme Olasılığına Göre: İhtimal Dahilinde Olmayan
C) Sistem Açısından Önemine Göre: İşlevsellik Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Zorunlu
Gerçekleşme Olasılığına Göre: İhtimal Dahilinde Olmayan
D) Sistem Açısından Önemine Göre: Giderilebilir İşlevsellik Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Düzeltilmesi İyi Olacak
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Muhtemel
E) Sistem Açısından Önemine Göre: Giderilebilir İşlevsellik Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Zorunlu
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Mümkün

Cevap : A) Sistem Açısından Önemine Göre: Kozmetik Risk
Müşteri Açısından Önemine Göre: İsteğe Bağlı
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Muhtemel

12. Test karşılaştırma işlemi esnasında test karşılaştırıcı aşağıdakilerden hangilerini karşılaştırır?

A) Test senaryosu – test prosedürü
B) Koşul – test kapanışı
C) Test koşulu – test ortamı
D) Test girdisi – test çıktısı
E) Beklenen sonuç – gerçekleşen sonuç

Cevap : E) Beklenen sonuç – gerçekleşen sonuç

13. Öğrenci numaralarının girildiği bir alana girilen tüm değerlerin test edilmesi mümkün değildir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alana girilebilecek değerlerin farklı sayıda hane içerebilmesi
B) Alana girilecek değerlerin çift ya da tek olabilmesi
C) Farklı alanların da öğrenci numarası değerini içerebilmesi
D) Alana girilebilecek doğru ya da yanlış sonsuz adet değer bulunması
E) Alana girilen bir sayının öğrenci numarası olup olmamasının tespit edilememesi

Cevap : D) Alana girilebilecek doğru ya da yanlış sonsuz adet değer bulunması

14. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir yazılım geliştiricide olmasına gerek duyulmazken bir yazılım test uzmanında kesin olarak bulunması beklenir?

A) Analitik olmak
B) Şüphecilik
C) Planlı olmak
D) Teknik ayrıntılara sahip olmak
E) Programlama dilini iyi bilmek

Cevap : B) Şüphecilik

15. Test ve kalite kavramlarının zaman ile arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) Test de kalite de kısa süreli işlemlerdir.
B) Test kısa süreli, kalite uzun süreli bir işlemdir.
C) Test ve kalitenin süreyle ilgisi bilinemez.
D) Kalite kısa süreli, test uzun süreli bir işlemdir.
E) Test de kalite de uzun süreli işlemlerdir.

Cevap : B) Test kısa süreli, kalite uzun süreli bir işlemdir.

16. Aşağıdakilerden hangisi kurtarma testinin kontrolünü gerçekleştirdiği işlemlerden biri değildir?

A) Yazılımdaki herhangi bir sorunda bilgi kaybı oluşup oluşmadığı
B) Bir geri kurtarma işlemi yapıldığı takdirde zamanlamanın ne kadar olduğu
C) Yazılımın dışarıdan saldırıya uğrayıp uğramadığı
D) Çöken bir modülün yeniden eski haline gelip gelmediği
E) Çöken bir modüldeki verilerin yeniden elde edilip edilemediği

Cevap : C) Yazılımın dışarıdan saldırıya uğrayıp uğramadığı

17. Bir yazılım riskinin sistem açısından kozmetik risk olarak adlandırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İşlevsellik kaybına yol açmaktadır.
B) Çözülmesi çok acildir.
C) Kısa süreli çeşitli zararlar vermektedir.
D) Görsellik veya kullanışlılık olarak zarar vermektedir.
E) Veri kaybına sebep olmaktadır.

Cevap : D) Görsellik veya kullanışlılık olarak zarar vermektedir.

18. Modüller arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan riskler aşağıdaki isimlerin hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Dokümantasyon Riskleri
B) Performans Riskleri
C) Entegrasyon Riskleri
D) Arayüz Riskleri
E) Sürdürülebilirlik Riskleri

Cevap : C) Entegrasyon Riskleri

19. Aşağıdakilerden hangisi bir belgelendirme hatası değildir?

A) Yazılımdaki kodlar ile kodların yorum kısımlarının eşleşmemesi
B) Yazılımdaki veri tabanı tabloları arasındaki ilişkinin yanlış çizilmesi
C) Yazılımda bazı noktalarda yanlış türde değişken kullanılması
D) Yazılımdaki modüllerden birinin isminin kullanma kılavuzuna yanlış yazılması
E) Yazılımdaki algoritmaların birkaçının akış şemasının yanlış çizilmesi

Cevap : C) Yazılımda bazı noktalarda yanlış türde değişken kullanılması

20. Kara kutu testi aşağıdakilerin hangisi ile ilgilenir?

A) Modüllerin entegrasyonu
B) Programlama dilinin yapısı
C) Arayüzlerin kullanılabilirliği
D) Algoritmanın karmaşıklığı
E) Kodlardaki hata miktarı

Cevap : C) Arayüzlerin kullanılabilirliği

Yazılım Kalite ve Testi

 

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Auzef Bilgisayar Programcılığı-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!