SEGEM Hazırlık Testi-7

LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik personel Yeterlilik Sınavı
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik personel Yeterlilik Sınavı

1. Sigortalılara vermiş olduğu teminat dolayısıyla üzerine aldığı riski reasüröre devreden şirkete ne ad verilir?

Correct! Wrong!

b) Sedan

2. Sigortacı tarafından düzenlenecek sigorta poliçesine aşağıdakilerden hangisinin eklenmesi gerekir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

3. Sigortalı ve sigorta şirketinin tüm ilişkilerde birbirlerine karşı en üst düzeyde iyi niyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir?

Correct! Wrong!

c) Azami iyi niyet

4. Aşağıdaki şıklardan hangisi sigortacının maksimum tazminat ödeme yükümlülüğünü gösterir?

Correct! Wrong!

d) Sigorta bedeli

5. Aşağıdakilerden hangisi bir sorumluluk sigortasıdır?

Correct! Wrong!

c) Zorunlu trafik

6. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracı değildir?

Correct! Wrong!

b) Sigorta eksperi

7. Acentelere verilecek teknik personel eğitimini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

d) SEGEM

8. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

Correct! Wrong!

c) Teknik Personel

9. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

10. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği acentelerle ilgili hususlardan hangisine ilişkin düzenlemeleri kapsar?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

11. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

Correct! Wrong!

d) Hazine Müsteşarlığı

12. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

a) 6 ay

13. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

Correct! Wrong!

b) Lise veya dengi

14. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri TOBB’a ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

C) 15 iş günü

15. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime bildirir?

Correct! Wrong!

c) TOBB

Segem 2020
Correct! Wrong!

One thought on “SEGEM Hazırlık Testi-7

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.