auzefBiyoistatistikHemşirelikTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Biyoistatistik Ünite – 12

Basit Regresyon Ve Korelasyon Analizi

Anahtar Kavramlar

– Basit Korelasyon Analizi: Birbiriyle ilişkili olduğu düşünülen iki değişkenin birlikte değişme derecesini belirlemeye yönelik olarak kullanılan analiz yöntemi.
– Basit Regresyon Analizi: Bir bağımlı değişken ile bu bağımlı değişken üzerinde etkili olan bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi matematiksel bir denklem ile ifade etmeyi amaçlayan analiz yöntemi.
– Regresyon Katsayısı: Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi kuran katsayı, eğim parametresi.

Biyoistatistik Ünite – 12 Bölüm Soruları Online

1- İki değişken arasındaki birlikte değişme derecesini ölçen katsayıya………..denir.

Correct! Wrong!

Cevap : a- Korelasyon katsayısı

2- Bağımsız değişkende meydana gelecek bir birimlik değişmenin bağımlı değişkende sebep olacağı değişimi …………….göstermektedir.

Correct! Wrong!

Cevap : b- Regresyon katsayısı

3- Aşağıda çeşitli X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir. Buna göre, en güçlü ilişki hangi katsayı için söz konusudur? I- 0,95 , II- 0,78 , III- 0,85 , IV- 0,99 , V- 0,65 ,

Correct! Wrong!

Cevap : d- IV

4- Aşağıda çeşitli X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir. Buna göre, en güçlü ilişki hangi katsayı için söz konusudur? I- 0,95 , II- -0,78 , III- 0,85 , IV- 0,65 , V- -0,99 ,

Correct! Wrong!

Cevap : e- V

5- Bağımsız değişkenin değerinin sıfır olması halinde bağımlı değişkenin değerinin ne olabileceğini …………… gösterir.

Correct! Wrong!

Cevap : b- β0

6- X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı r = 0,86 olarak hesaplanmıştır. Buna göre belirginlik katsayısı ( determinasyon ) katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : a- 0,7396

7- X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı – 0,92 hesaplanmıştır. Buna göre belirsizlik katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : c- 0,1536

8- İki değişken arasında doğrusal ilişki bulunmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Cevap : d- r = 0

9- X ve Y aralarında ilişki bulunan iki değişkendir ve ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅) = 35 ve ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅) 2 = 8 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, regresyon katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : e- 4,375

10- Aralarında ilişki olduğu düşünülen iki değişken arasında hesaplanan doğrusal regresyon modeli, 𝑌̂𝚤 = 4,7 + 8,6 𝑋𝑖 biçiminde tahmin edilmiştir. Bağımsız değişkenin 20 değerini alması durumunda Y değişkenin tahmin değeri nedir?

Correct! Wrong!

Cevap : c- 176,7

Basit Regresyon Ve Korelasyon Analizi

Biyoistatistik Ünite – 12 Bölüm Soruları

1- İki değişken arasındaki birlikte değişme derecesini ölçen katsayıya………..denir.

a- Korelasyon katsayısı
b- Regresyon katsayısı
c- Belirginlik katsayısı
d- Belirsizlik katsayısı
e- Determinasyon katsayısı

Cevap : a- Korelasyon katsayısı
2- Bağımsız değişkende meydana gelecek bir birimlik değişmenin bağımlı değişkende sebep olacağı değişimi …………….göstermektedir.

a- Korelasyon katsayısı
b- Regresyon katsayısı
c- Belirginlik katsayısı
d- Belirsizlik katsayısı
e- Determinasyon katsayısı

Cevap : b- Regresyon katsayısı
3- Aşağıda çeşitli X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir. Buna göre, en güçlü ilişki hangi katsayı için söz konusudur?
I- 0,95
II- 0,78
III- 0,85
IV- 0,99
V- 0,65

a- I
b- II
c- III
d- IV
e- V

Cevap : d- IV
4- Aşağıda çeşitli X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir. Buna göre, en güçlü ilişki hangi katsayı için söz konusudur?
I- 0,95
II- -0,78
III- 0,85
IV- 0,65
V- -0,99

a- I
b- II
c- III
d- IV
e- V

Cevap : e- V
5- Bağımsız değişkenin değerinin sıfır olması halinde bağımlı değişkenin değerinin ne olabileceğini …………… gösterir.

a- βi
b- β0
c- r
d- r2
e- 1-r2

Cevap : b- β0
6- X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı r = 0,86 olarak hesaplanmıştır. Buna göre belirginlik katsayısı ( determinasyon ) katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- 0,7396
b- 0,9273
c- 0,14
d- 0,2604
e- 0,86

Cevap : a- 0,7396
7- X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı – 0,92 hesaplanmıştır. Buna göre belirsizlik katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- 0,8464
b- 0,08
c- 0,1536
d- 0,83
e- – 0,08

Cevap : c- 0,1536
8- İki değişken arasında doğrusal ilişki bulunmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a- r=+1
b- r= -1
c- r=0,95
d- r = 0
e- r=-0,99

Cevap : d- r = 0
9- X ve Y aralarında ilişki bulunan iki değişkendir ve ∑(???????? − ????̅)(???????? − ????̅) = 35 ve ∑(???????? − ????̅)
2 = 8 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, regresyon katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- 35
b- 8
c- 0,2286
d- 2,75
e- 4,375

Cevap : e- 4,375
10- Aralarında ilişki olduğu düşünülen iki değişken arasında hesaplanan doğrusal regresyon modeli,
????̂???? = 4,7 + 8,6 ???????? biçiminde tahmin edilmiştir. Bağımsız değişkenin 20 değerini alması durumunda Y değişkenin tahmin değeri nedir?

a- 13,3
b- 8,6
c- 176,7
d- 20
e- 132

Cevap : c- 176,7
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/
biyoistatistik

 

 Tıbbi Dökümantasyon çıkmış sorular

Hemşirelik

Biyoistatistik Bölüm Soruları , Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!