auzefBiyoistatistikHemşirelikTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Biyoistatistik Ünite – 13

Khi- Kare (χ2 ) Bağımsızlık Testi

Anahtar Kavramlar

– Khi-kare dağılımı: bir tesadüfi değişkenin standart değer dönüşümü ile elde edilen standart değerlerinin kareleri alındığında ortaya çıkan ve şekli serbestlik derecesine göre değişen asimetrik olasılık dağılımı.
– Khi-kare bağımsızlık testi: Değişkenlerden en az birinin nominal ya da ordinal olması durumunda kullanılabilecek bağımsızlık testi.
– Beklenen frekans: İki değişken arasında ilişki bulunmaması halinde, gözlemlerin şıklara nasıl dağılması gerektiğini gösteren frekans değerleri.

Biyoistatistik Ünite – 13 Bölüm Soruları Online

1- Khi-kare dağılımı için aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I- Khi-kare dağılımı simetrik bir olasılık dağılımıdır. II- Khi-kare dağılımı asimetrik bir olasılık dağılımıdır. III- Khi-kare dağılımının şekli serbestlik derecesine göre değişir. IV- z-standart değerlerinin dağılımı Khi-kare dağılımına uyar. V- Khi-kare dağılımı ortalaması sıfır olan bir olasılık dağılımıdır.

Correct! Wrong!

Cevap : b- II ve III

2- Nominal ya da ordinal verilerin düzenlendiği tablolara………………..denir.

Correct! Wrong!

Cevap : a- Kontenjans tablosu

3- İki değişkenin ilişkisiz olması durumunda geçerli olması gereken frekanslara ……………… denir.

Correct! Wrong!

Cevap : c- Beklenen frekans

4- Bir araştırma sonucunda verilerin düzenlenmesi ile oluşan frekanslara …………denir.

Correct! Wrong!

Cevap : a- Gözlenen frekans

5- Kontenjans tablosunda satır ve sütun toplamlarına ………………….denir.

Correct! Wrong!

Cevap : d- Marjinal frekans

6- İki değişken arasında tam bağımsızlık olması durumunda khi-kare değeri …………… olur.

Correct! Wrong!

Cevap : b- Sıfır

Tabloda bir derginin satın alınması üzerinde cinsiyetin etkili bir faktör olup olmadığına yönelik olarak yapılan bir çalışmaya ilişkin kontenjans tablosu verilmektedir Kontenjan tablosunun serbestlik derecesi nedir?

Biyoistatistik ünite - 13 Soru tablosu
Correct! Wrong!

Cevap : d- 1

8- Tabloda bir derginin satın alınması üzerinde cinsiyetin etkili bir faktör olup olmadığına yönelik olarak yapılan bir çalışmaya ilişkin kontenjans tablosu verilmektedir Dergiyi düzenli okuyan kadınlar için beklenen değer nedir?

Biyoistatistik ünite - 13 Soru tablosu
Correct! Wrong!

Cevap : e- 22,5

9- Tabloda bir derginin satın alınması üzerinde cinsiyetin etkili bir faktör olup olmadığına yönelik olarak yapılan bir çalışmaya ilişkin kontenjans tablosu verilmektedir Dergiyi düzenli okuyan - erkek hücresinin Khi-kare değerine katkısı nedir?

Biyoistatistik ünite - 13 Soru tablosu
Correct! Wrong!

Cevap : c- 2,5

10- Tabloda bir derginin satın alınması üzerinde cinsiyetin etkili bir faktör olup olmadığına yönelik olarak yapılan bir çalışmaya ilişkin kontenjans tablosu verilmektedir Dergiyi düzenli okumayan - kadın hücresinin Khi-kare değerine katkısı nedir?

Biyoistatistik ünite - 13 Soru tablosu
Correct! Wrong!

Cevap : e- 2,05

Anahtar Kavramlar

Biyoistatistik Ünite – 13 Bölüm Soruları

1- Khi-kare dağılımı için aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I- Khi-kare dağılımı simetrik bir olasılık dağılımıdır.
II- Khi-kare dağılımı asimetrik bir olasılık dağılımıdır.
III- Khi-kare dağılımının şekli serbestlik derecesine göre değişir.
IV- z-standart değerlerinin dağılımı Khi-kare dağılımına uyar.
V- Khi-kare dağılımı ortalaması sıfır olan bir olasılık dağılımıdır.

a- I ve III
b- II ve III
c- I ve V
d- II ve V
e- II ve IV

Cevap : b- II ve III
2- Nominal ya da ordinal verilerin düzenlendiği tablolara………………..denir.

a- Kontenjans tablosu
b- Korelasyon tablosu
c- Olasılık tablosu
d- Khi-kare tablosu
e- Beklenen değer tablosu

Cevap : a- Kontenjans tablosu
3- İki değişkenin ilişkisiz olması durumunda geçerli olması gereken frekanslara ……………… denir.

a- Gözlenen frekans
b- Toplam frekans
c- Beklenen frekans
d- Marjinal frekans
e- Frekans

Cevap : c- Beklenen frekans
4- Bir araştırma sonucunda verilerin düzenlenmesi ile oluşan frekanslara …………denir.

a- Gözlenen frekans
b- Toplam frekans
c- Beklenen frekans
d- Marjinal frekans
e- Frekans

Cevap : a- Gözlenen frekans
5- Kontenjans tablosunda satır ve sütun toplamlarına ………………….denir.

a- Gözlenen frekans
b- Toplam frekans
c- Beklenen frekans
d- Marjinal frekans
e- Frekans

Cevap : d- Marjinal frekans
6- İki değişken arasında tam bağımsızlık olması durumunda khi-kare değeri …………… olur.

a- Bir
b- Sıfır
c- Yüz
d- Sonsuz
e- Negatif

Cevap : b- Sıfır
7-
Tabloda bir derginin satın alınması üzerinde cinsiyetin etkili bir faktör olup olmadığına yönelik olarak yapılan bir çalışmaya ilişkin kontenjans tablosu verilmektedir
Biyoistatistik ünite - 13 Soru tablosu
Kontenjans tablosunun serbestlik derecesi nedir?

a- 2
b- 3
c- 0
d- 1
e- 4

Cevap : d- 1
8-
Tabloda bir derginin satın alınması üzerinde cinsiyetin etkili bir faktör olup olmadığına yönelik olarak yapılan bir çalışmaya ilişkin kontenjans tablosu verilmektedir
Biyoistatistik ünite - 13 Soru tablosu
Dergiyi düzenli okuyan kadınlar için beklenen değer nedir?

a- 30
b- 45
c- 50
d- 17,5
e- 22,5

Cevap : e- 22,5
9-
Tabloda bir derginin satın alınması üzerinde cinsiyetin etkili bir faktör olup olmadığına yönelik olarak yapılan bir çalışmaya ilişkin kontenjans tablosu verilmektedir
Biyoistatistik ünite - 13 Soru tablosu
Dergiyi düzenli okuyan – erkek hücresinin Khi-kare değerine katkısı nedir?
a- 15
b- 5
c- 2,5
d- 7,5
e- 22,5
Cevap : c- 2,5
10-
Tabloda bir derginin satın alınması üzerinde cinsiyetin etkili bir faktör olup olmadığına yönelik olarak yapılan bir çalışmaya ilişkin kontenjans tablosu verilmektedir
Biyoistatistik ünite - 13 Soru tablosu
Dergiyi düzenli okumayan – kadın hücresinin Khi-kare değerine katkısı nedir?

a- 20
b- 55
c- 50
d- 7,5
e- 2,05

Cevap : e- 2,05
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/
biyoistatistik

 

 Tıbbi Dökümantasyon çıkmış sorular

Hemşirelik

Biyoistatistik Bölüm Soruları , Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!