auzefBiyoistatistikHemşirelikTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Biyoistatistik Ünite – 14

Biyoistatistik İndeksler

Anahtar Kavramlar

– İndeks: Bir değişkenin ya da değişkenlerin değerlerinde zaman ortaya çıkan değişmelerin oransal ölçüsü
– Esas ( baz ) yıl: Karşılaştırmada esas ( temel, referans ) alınan yılı göstermektedir.
– Basit indeks: İndeks hesabında tek bir maddenin ele alınması durumunda hesaplanan indeks türüdür.
– Bileşik İndeksler: Birden fazla mal ve hizmet için hesaplanan indeks türüdür.
– Tartı: Bileşik indeks hesabında ele alınan mal ve hizmetlerin farklı önem derecelerine sahip olduğunda kullanılan ağırlıklardır.
– Reel Fiyat Serisi: Cari fiyatlarla hesaplanmış serilerin enflasyon etkisinden arındırılmasıyla elde edilen seridir.

Biyoistatistik  İndeksler Ünite – 14 Online  Sorular

1- ………….., bir değişkenin ya da değişkenlerin değerlerinde zaman içinde veya mekanlar arasında ortaya çıkan değişmelerin oransal ölçüsü olarak tanımlanabilmektedir.

Correct! Wrong!

Cevap : c- İndeks

2- ……….., karşılaştırmada esas (temel) alınan yılı göstermektedir.

Correct! Wrong!

Cevap : a- Baz yıl

3- Aşağıdakilerden hangisi esas alınan döneme göre indeks türlerinden biridir?

Correct! Wrong!

Cevap : b- Sabit esaslı indeksler

4- Aşağıdakilerden hangisi madde sayısına göre indeks türlerindendir? I- Basit İndeksler II- Bileşik İndeksler III- Değişik Esaslı İndeksler

Correct! Wrong!

Cevap : d- I - II

5- Aşağıdakilerden hangisi esas alınan döneme göre indeks türlerindendir? I- Basit İndeksler II- Bileşik İndeksler III- Değişik Esaslı İndeksler

Correct! Wrong!

Cevap : c- Yalnızca III

6- Zaman serisindeki belirli bir dönemin sabit tutulup; serinin değerlerinin sabit dönem (baz) değerine oranlanmasıyla …………….. indeks değerleri hesaplanmaktadır.

Correct! Wrong!

Cevap : c- Sabit esaslı

7- Birden fazla madde söz konusu olduğunda, madde fiyatlarında meydana gelen oransal değişmelerin ortalamasının belirlenmesi için ………….. indeksler kullanılmaktadır.

Correct! Wrong!

Cevap : b- Bileşik

8- birden fazla mal ve hizmeti içeren tüketim kalıbının sürdürülebilmesi için cari dönemde ne kadar ödeme yapılması gerektiği hususunda ………………….. indeksi kullanılmaktadır.

Correct! Wrong!

Cevap : d- Laspeyres fiyat

9- Cari fiyatlarla hesaplanmış seriler, enflasyon etkisini içinde barındırdıklarından karşılaştırmalarda gerçek artış veya azalışları görebilmek için sabit esaslı fiyat indeksleri kullanılarak …………………. elde edilmektedir.

Correct! Wrong!

Cevap : a- Reel fiyat serisi

10- Aşağıdaki tabloyu kullanarak 2015 yılı reel fiyat değerini hesaplayınız. Yıl Altın fiyatı (gram/lira) Tüketici Fiyat İndeksi

Biyoistatistik ünite - 14 Soru 10 tablosu
Correct! Wrong!

Cevap : b- 120

Biyoistatistik Ünite – 14

Bölüm Soruları

1- ………….., bir değişkenin ya da değişkenlerin değerlerinde zaman içinde veya mekanlar arasında ortaya çıkan değişmelerin oransal ölçüsü olarak tanımlanabilmektedir.

a- Baz yıl
b- Cari değer
c- İndeks
d- Reel değer
e- Madde sepeti

Cevap : c- İndeks
2- ……….., karşılaştırmada esas (temel) alınan yılı göstermektedir.

a- Baz yıl
b- Cari değer
c- İndeks
d- Beklenen değer
e- Cari yıl

Cevap : a- Baz yıl
3- Aşağıdakilerden hangisi esas alınan döneme göre indeks türlerinden biridir?

a- Basit indeksler
b- Sabit esaslı indeksler
c- Bileşik indeksler
d- Tartılı indeksler
e- Tartısız indeksler

Cevap : b- Sabit esaslı indeksler
4- Aşağıdakilerden hangisi madde sayısına göre indeks türlerindendir?
I- Basit İndeksler
II- Bileşik İndeksler
III- Değişik Esaslı İndeksler

a- Yalnızca I
b- Yalnızca II
c- Yalnızca III
d- I – II
e- I – II – III

Cevap : d- I – II
5- Aşağıdakilerden hangisi esas alınan döneme göre indeks türlerindendir?
I- Basit İndeksler
II- Bileşik İndeksler
III- Değişik Esaslı İndeksler

a- Yalnızca I
b- Yalnızca II
c- Yalnızca III
d- I – II
e- I – II – III

Cevap : c- Yalnızca III
6- Zaman serisindeki belirli bir dönemin sabit tutulup; serinin değerlerinin sabit dönem (baz) değerine oranlanmasıyla …………….. indeks değerleri hesaplanmaktadır.

a- Tartılı
b- Tartısız
c- Sabit esaslı
d- Değişik esaslı
e- Basit

Cevap : c- Sabit esaslı
7- Birden fazla madde söz konusu olduğunda, madde fiyatlarında meydana gelen oransal değişmelerin ortalamasının belirlenmesi için ………….. indeksler kullanılmaktadır.

a- Basit
b- Bileşik
c- Sabit esaslı
d- Değişik esaslı
e- Sabit esaslı basit

Cevap : b- Bileşik
8- birden fazla mal ve hizmeti içeren tüketim kalıbının sürdürülebilmesi için cari dönemde ne kadar ödeme yapılması gerektiği hususunda ………………….. indeksi kullanılmaktadır.

a- Sabit esaslı basit
b- Değişik esaslı basit
c- Paasche fiyat
d- Laspeyres fiyat
e- Fisher’in ideal

Cevap : d- Laspeyres fiyat
9- Cari fiyatlarla hesaplanmış seriler, enflasyon etkisini içinde barındırdıklarından karşılaştırmalarda gerçek artış veya azalışları görebilmek için sabit esaslı fiyat indeksleri kullanılarak …………………. elde edilmektedir.

a- Reel fiyat serisi
b- Cari fiyat serisi
c- Nominal fiyat serisi
d- Basit seri
e- Bileşik seri

Cevap : a- Reel fiyat serisi
10- Aşağıdaki tabloyu kullanarak 2015 yılı reel fiyat değerini hesaplayınız. Yıl Altın fiyatı (gram/lira) Tüketici Fiyat İndeksi
Biyoistatistik ünite - 14 Soru 10 tablosu

a- 71
b- 120
c- 140
d- 172
e- 199

Cevap : b- 120
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/
biyoistatistik

 

 Tıbbi Dökümantasyon çıkmış sorular

Hemşirelik

Biyoistatistik Bölüm Soruları , Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!