Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 13

Ekonomik Yaşam

Results

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Mallar ile hizmetlerin üretimi dağıtımı ve tüketimini örgütleyen sosyal bir kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#3. “Bilimsel yönetim anlayışı”nı aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır?

#4. Ekonomik düzeninin fonksiyonalist analizini yapanlar daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu yapar?

#5. Fonksiyonalistlere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arasında yakın ilişki, toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#6. Aşağıdakilerden hangisi formel sosyalleşme araçlarından biridir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir?

#8. Çalışmaya ilişkin “İnsan tembel bir hayvandır.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Ford’un çalışma ilkeleri arasında yer alır?

#10. Emtia, yiyecek, giyecek korunma gibi zorunlu ihtiyaçlardan araba, yüzme havuzu ve yat gibi lüks unsurlara kadar geniş bir alandaki ürünlere.................denir.

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.
TESTi BiTiR

Ekonomik Yaşam

Ekonomik Düzenin Sosyolojik Analizi
Fonksiyonalist Perspektif
Çatışma Kuramı
Sembolik Etkileşim Yaklaşımı
Endüstri Toplumunda İşin Örgütlenmesi
Taylorist Bilimsel Yönetim Anlayışı ve İnsan İlişkileri Okulu
Fordizm
Fordizmin Krizi
Post-Endüstriyel Dönüşüm ve Çalışma
Ekonomi sosyolojisi, sosyolojinin yöntemlerini kullanarak ekonomik fenomenler ile bunların toplumsal temellerini inceleyen bilim dalıdır.

Ekonomik Yaşam

Bölüm Soruları

1) Mallar ile hizmetlerin üretimi dağıtımı ve tüketimini örgütleyen sosyal bir kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekonomi
b) Hükümet
c) Devlet
d) Eğitim
e) Hiçbiri

Cevap : a) Ekonomi

2) Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çatışmacı kuram
b) Fonksiyonalist kuram
c) Tarihçi kuram
d) Sembolik etkileşimcilik
e) Hiçbiri

Cevap : a) Çatışmacı kuram

3) “Bilimsel yönetim anlayışı”nı aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır?

a) Toffler
b) Taylor
c) Mayo
d) Drucker
e) Hiçbiri

Cevap : b) Taylor

4) Ekonomik düzeninin fonksiyonalist analizini yapanlar daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu yapar?

a) Çatışmaya
b) Eşitsizliğe
c) Sömürüye
d) Toplumsal istikrara
e) Hiçbiri

Cevap : d) Toplumsal istikrara

5) Fonksiyonalistlere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arasında yakın ilişki, toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler?

a) Etkinliği artırır.
b) Etkinliği azaltır.
c) Etkilemez.
d) Ekonomik krizlere yol açar.
e) Hiçbiri

Cevap : a) Etkinliği artırır.

6) Aşağıdakilerden hangisi formel sosyalleşme araçlarından biridir?

a) Aile
b) Arkadaş çevresi
c) Devlet
d) Kapitalizm
e) Okullar

Cevap : e) Okullar

7) Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir?

a) İşçilerin fazla zorlanmaması gerekir.
b) Sınırlı alanlarda hareket edebilir olmalıdırlar.
c) İş aletlerinin yerleri değişken olabilir.
d) İşçi performansa göre değil, sabit ücret almalıdır.
e) İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır.

Cevap : e) İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır.

8) Çalışmaya ilişkin “İnsan tembel bir hayvandır.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Troçki
b) Taylor
c) Marks
d) Weber
e) Durkheim

Cevap : a) Troçki

9) Aşağıdakilerden hangisi Ford’un çalışma ilkeleri arasında yer alır?

a) Sipariş usulü üretim yapar.
b) Bir işçi birkaç işi yapabilecek yeterlilikte eğitilir.
c) İleri düzeyde iş bölümü ve standartlaşmayı son derece katı bir biçimde uygulanmıştır.
d) İşçi yaptığı işin kalite kontrolünü de yapar.
e) İşçi işe başlamadan kapsamlı bir eğitimden geçer.

Cevap : c) İleri düzeyde iş bölümü ve standartlaşmayı son derece katı bir biçimde uygulanmıştır.

10) Emtia, yiyecek, giyecek korunma gibi zorunlu ihtiyaçlardan araba, yüzme havuzu ve yat gibi lüks unsurlara kadar geniş bir alandaki ürünlere……………..denir.

Cevap : mal

Auzef Sosyolojiye Giriş, Ekonomik Yaşam
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: