Klavye Kullanımı 2021  Final Soruları

Klavye Kullanımı 2021  Final Soruları

Klavye Kullanımı 2021 Final Soruları

Klavye Kullanımı 2021  Final Soruları

1) F klavyede “;” (noktalı virgül) tuşuna ……………. ile birlikte basmak gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Shift tuşu

2) F klavyede “Ö” tuşuna ………………………… vurmak gerekmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Sol el yüzük parmağıyla

3) F klavyede “?Cevap : ” (soru işareti) yazarken soru işareti tuşuna………………………………………….. ile basmak gerekir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Sağ el küçük (serçe) parmak

4) F klavyede “Ö” tuşuna……………………………. vurmak gerekmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
İ’ye vuran parmakla

5) Aşağıdaki

egzersizlerden hangisi ‘’-’’ çalışmaları sırasında kullanılamaz ?

Cevap :
akü: akü: tak: tak: kem:

6) F klavyede “F” tuşuna ………………ile vurulur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Sol el küçük parmak

7) F klavyede “B” tuşuna sağ el orta (………) parmakla vurmak gerekmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
M’ye vuran

8) F klavyede “:” (iki nokta) tuşuna……………… ile birlikte basmak gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Shift

9) F klavyede “-” (tire) tuşunu yazmak için sağ küçük parmakla ile tuşunun ………………… yanındaki “-“ tuşuna basmak gerekir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Backspace

10) Aşağıdakilerden hangisi temel sıra tuşlarından biridir?Cevap : A
11) Aşağıdaki egzersizlerden hangisi ‘’!’’ çalışmaları sırasında kullanılabilir?

12) Aşağıdakilerden hangisi temel sıra tuşlarından biri değildir?

Cevap : M

13) Derste öğrenilen harflerin yerleşmesi için yapılacak alıştırmalar kaçar setler halinde

yapılmalıdır?

Cevap :
3*3

14) “F” klavyede “!” yazmak için……….tuşu ile birlikte rakam tuşlarından ………’e basılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Shift-1

15) Derste öğrenilen harflerin yerleşmesi için yapılacak alıştırmalar sırasına 2. ve 3. Sette önceki yazdığınızdan en az kaç harf fazla yazmak için çalışmalısınız?

Cevap : 1

16) “Malların % dağılımı yapıldığında aslan pay bakalım kime gidecek?

Cevap : Başarı sıralamasında
% dilimlikler puan ortalamasından daha önemlidir.” alıştırmaları daha çok hangi tuş çalışması için yapılabilir?

Cevap :
“%”

17) Hangi tuşlar parmakların sürekli üzerinde durması gereken tuşlardır?

Cevap :
Temel tuşlar

18) F klavyede ‘’KMLY’’ tuşlarının üzerinde hangi parmaklar durmalıdır?

Cevap :
Sağ elin dört parmağı

19) Aşağıdakilerden hangisi derste öğrenilen harflerin yerleşmesi için yapılacak alıştırmalardan değildir ?

Cevap :
Çalışma sırasında klavyeye bakmak

20) Aşağıdaki egzersizlerden hangisi Üstten ayıraç -‘- çalışmaları sırasında kullanılabilir?

Cevap :
akü’de akü’lü tak’ı

21) Aşağıdaki egzersizlerden hangisi ‘’$’’ çalışmaları sırasında kullanılamaz ?

Cevap :
Jale% şakayla% tüm% iki kutu%

22) Aşağıdaki egzersizlerden hangisi ‘’#’’ çalışmaları sırasında kullanılabilir?

Cevap :
gir# gir# hem# hem#

23) Aşağıdaki egzersizlerden hangisi ‘’@’’ çalışmaları sırasında kullanılamaz ?

Cevap :
gir# gir# hem# hem#

24) Aşağıdaki egzersizlerden hangisi ‘’:’’ çalışmaları sırasında kullanılabilir?

Cevap :
akü: akü: tak: tak:

25) Aşağıdaki egzersizlerden hangisi ‘’;’’ çalışmaları sırasında kullanılamaz ?

Cevap :
gir-gir hem-hem vah-vah

26) Aşağıdaki egzersizlerden hangisi ‘’%’’ çalışmaları sırasında kullanılabilir?

Cevap :
Başarı sıralamasında % dilimlikler puan

27) Aşağıdaki egzersizlerden hangisi ‘’@’’ çalışmaları sırasında kullanılabilir?

Cevap :
akü@ akü@ [email protected] [email protected] [email protected]

28) F klavyede “P” tuşuna ……………………………. vurmak gerekmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Sağ el küçük parmakla

29) F Klavyede “%” yazmak için…….. tuşu ile birlikte rakam tuşlarından …….. tuşuna basılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Shift-5

30) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Cevap :
F klavyede “%” (yüzde) tuşunu yazmak için Alt Gr ile beraber % tuşuna birlikte basmak gerekir.

31) Aşağıdaki egzersizlerden hangisi ‘’#’’ çalışmaları sırasında kullanılamaz ?

Cevap :
Jale$ şakayla$ tüm$

32) Aşağıdaki tuşlardan hangisi klavyede BÜYÜK HARF ile yazmamızı sağlar?

Cevap :
CAPSLOCK

33) “F” klavyede “$” yazmak için……….tuşu ile birlikte rakam tuşlarından ………’e basılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Alt Gr-4

34) “F” klavyede “@” yazmak için……….tuşu ile birlikte ………tuşuna basılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Alt Gr-F

35) F klavyede “!” (ünlem) tuşu çalışması yapmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?

Cevap :
Ünlem tuşuna sağ küçük (serçe) parmak ile basmak gerekir.

36) “Asrının Batlemyus’u Ali Kuşçu İstanbul’un Fatih’i olan II. Mehmet Han zamanının önde gelen bilginlerindendir.” alıştırmaları daha çok hangi tuş çalışması için yapılabilir?

Cevap :
“ ’ ” (ÜSTTEN AYRAÇ )

37) “Hey gidi günler! Hey! Diye sözlerine başlayan adama çok zor sorular sor?

Cevap : ” alıştırmaları

Daha çok hangi tuş çalışması için yapılabilir?

Cevap :
“!”

38) “F” klavyede “#” yazmak için……….tuşu ile birlikte rakam tuşlarından ………’e basılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Alt Gr-3

39) F klavyede “ ’ ” (üstten ayıraç) tuşu çalışması yapmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?

Cevap :
Shift tuşuna sol küçük parmak, üstten ayıraç tuşuna ise sağ yüzük parmak ile aynı anda basarak yazmak gerekir.

40)
I. Verilen tüm satırların hatasız bir şekilde yazılması hedeflenmelidir.
II. Verilen tüm satırların % 50 oranında hatasız bir şekilde yazılması hedeflenmelidir.
III. Birinci 3 dakikada yazabildiğiniz en yüksek hızla tüm satırların sonuna kadar yazmaya
çalışınız.
IV. İkinci ve üçüncü 3 dakikada bir önceki yazdığınızı en az bir harf geçmek için çalışınız.
V. Yedinci ve sekizinci 5 dakikada bir önceki yazdığınızı en az bir harf geçmek için çalışınız.
VI. Önemli olan hız değil sanattır.
VII. 3 3’lük hız çalışması yapınız.
Klavye çalışması ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
Cevap :
I-III-IV-VII

41) “Satılan bu malın değeri $ dolar cinsinden yazılmalı; aksi takdirde sorun olur unutma! Ulusal endeks son aylarda $ dolar cinsinden çok yükseldi acaba neden?Cevap : ” alıştırmaları daha çok hangi tuş çalışması için yapılabilir?

Cevap :
“$”

42) “Esasen bu konuda yapılmış olan # çalışmaların varlığı bilinmemekte.” alıştırması daha çok hangi tuş çalışması için yapılabilir?

Cevap :
“#”

43) “[email protected], [email protected], [email protected]ü.edu.tr” alıştırmaları daha çok hangi tuş çalışması için yapılabilir?

Cevap :
“@”

44)
I. 10 dk. boyunca yazınız. 10 dk. içinde bitirirseniz tekrar testin başından başlayarak yazınız.
II. Sürenin bitiminde testinizin baştan sona okunmasına gerek yoktur. Kaç tane hata yaptığınız kendiliğinden ortaya çıkar.
III. Sözcük sayımından karakter (boşluklu) bölümünden 3 dk.’da kaç vuruş yaptığınızı bulunuz. Bulduğunuz bu vuruşu sözcüğe çevirmek ve bir dakikada kaç sözcük yazdığınızı bulmak için 15’e bölünüz.
IV. Sürenin bitiminde testinizi baştan sona öğretmeninize okutunuz. Kaç tane doğru yaptığınızı öğretmeninize buldurunuz
V. Bulduğunuz sözcük sayısından hata sayınızı çıkarınız. Bu son bulduğunuz sayı sizin bir dakikada yazdığınız net sözcük olacaktır. Derste öğrenilen harflerin yerleşmesi için yapılacak alıştırmalar içerisinde yukarıdakilerden hangisi/hangileri yer almaz?

Cevap :
I-II-IV

45) “F” klavyede yetkin bir hale gelebilmek için yazarken asla…………………bakmayınız. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap :
Parmaklarınıza

Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik

Klavye Kullanımı 2021  Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: