Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final Deneme Sınavı -1

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final Deneme Sınavı -1

#1. Drama etkinliklerinde, hikâye okuma zamanlarında yada bahçe etkinliklerinin ardından yapılacak büyük grup tartışmalarında kullanılabilen dış mekân oyun alanı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre anaokullarının bahçesi çocuk başına en az kaç m² alana sahip olmalıdır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarının bahçesinde bakımı yapılacak hayvanlardan biri değildir?

#4. Çocukların iki dik blok arasındaki boşluğu üçüncü blok ile doldurduğu blok oyun aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Okul öncesi çocuklar, bir okul gününün yaklaşık …….. öğrenme merkezlerinde geçirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir?

#6. Aşağıdakilerin hangisinde dış mekanda oyunun fiziksel sağlık üzerindeki etkileri ile ilgilidir?

#7. Sınıfta çocukların merak, keşfetme ve problem çözmesini teşvik eden çeşitli aktivitelere katılabileceği bir alandır. Verilen açıklama aşağıdaki merkezlerden hangisine aittir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan dış mekân oyun alanlarından biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumları dış mekânında yer alan bahçe araçları alanında bulunması gereken malzemelerden biri değildir?

#10. Çocukların rol yapma etkinliklerine katılabilecekleri bir alandır. Verilen açıklama aşağıdaki merkezlerden hangisine aittir?

#11. Frobel bloklarının anaokulu çocuklarının kolayca manipüle edebilmeleri için oldukça küçük olduğunu düşünmüş ve çocukların büyük kas motor becerilerini ve dramatik oyununu destekleyen Frobel bloklarından daha büyük bloklar geliştirmiştir. Açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi müzik merkezinde bulunması gereken materyallerden biri değildir?

#13. Blok oyununda kapalı alanlar kurma aşaması kaç yaş dolaylarında ortaya çıkmaktadır?

#14. İç mekânda verilen eğitimin devamının gerçekleştirildiği, çocukların hem fiziksel gelişiminin hem de motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal gelişimlerinin desteklendiği öğrenme ortamıdır. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

#15. Kitap merkezi için kitap seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocukların temel gereksinimlerinden biri değildir?

#17. Çocukların hissettikleri gibi, özgürce, yaratıcı bir şekilde hareket üretmesidir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

#18. Dramatik oyun, bilinen temalarla başlamalıdır ifadesine göre aşağıdakilerden hangisinde dramatik oyun için kullanılacak temalar sırasıyla verilmiştir?

#19. Dış mekân öğrenme alanları çocukların ekosistemleri, yiyecek sistemlerini ve çevresel süreçleri anlamalarına ve takdir etmelerine katkıda bulunur. Açıklamaya göre dış mekân öğrenme alanları çocuklara yarar sağlamıştır. Bu yarar aşağıda verilen hangi başlıkta gerçekleşmiştir?

#20. Dış mekânda oyun Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocukların semptomlarını düşürmekte ve konsantrasyonu arttırmaktadır. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final Deneme Sınavı -1

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final Deneme Sınavı -1

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: