Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final Deneme Sınavı -2

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi aile katılım çalışmalarında ailenin üstleneceği rollerden biri değildir?

E. Ailenin öğretmen rolü

#2. Papatya Anaokulunda müdür yardımcısı olarak görev Ali Öğretmen’in sorumluluklarından bir tanesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

#3. “Ayşe Öğretmen, öğrencilerinin nasıl bir yerde yaşadıkları ve aileleriyle paylaştıkları ortamı incelemek amacıyla bu çalışmayı bir yıllık olarak planlamıştır. Ailelerle ile önceden iletişim kurarak bir gezi takvimi oluşturmuştur.” açıklaması yapılan aile katılımının adı nedir?

#4. “Anne babaların sınıf içi etkinliklere katılımları aşamalı olarak sağlanmalıdır.” Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan değildir?

#5. ……………. çocuğunun gelişiminde doğal rehberlik vazifesi vardır. Toplum içinde bir birey olabilmesine, kendi yeteneklerinin farkına varabilmesine, problem çözme yetisinin gelişmesinde, okul yaşamı ve hayatındaki uyumla ilgili edinimlerinde yol göstericidir. paragrafta noktalı yere hangisi gelmelidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi aile katılım çalışmalarından birisi değildir?

#7. Okul öncesi eğitim kurumlarında ailelere gönderilen “veli bültenlerinde” aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

#8. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi öğretmenlerinin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

#9. “Çocukların eğitim aldıkları ortamın niteliğinin yüksek olabilmesi için, sağlık, temizlik, güvenlik ve diğer hizmetleri yürütecek personel gereksinimi doğmaktadır”. Uzmanlık gerektiren hizmetlerin dışındaki kişilerin (doktor, hemşire vb.) bu alanda görev alabilmeleri için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekmez?

#10. Gordon’a göre aile katılımının “ailenin yetişkin olarak öğrenci rolü”nü açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi yönetmeliğe göre okul müdürünün görevidir?

#12. Okul öncesi eğitim kurumunun idari işlerinin yürütülmesinde gerekli yazışmaları yapma ve evrakları dosyalama işleri için bir ……………bulunmaktadır. paragrafta noktalı yere hangisi gelmelidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yeterlik Alanlarından” birisi değildir?

#14. “Şeker Portakalı Anaokulu’ nda, sınıflara büyükanneler ve büyükbabalar özel bir günde davet edilmişlerdir. Torunlarının eğitim gördükleri okulda vakit geçirecekler ve küçük etkinlikler düzenlenecektir. Etkinliklerin bitiminde okulun girşine kurulan hatıra fotoğrafı perdesinin önünde bugünün anısına fotoğraf çekilecektir.” açıklanan aile katılımı etkinliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

#15. Okulöncesi eğitim kurumlarında görev ve sorumluluklar hangi standartlara göre belirlenir?

#16. Temel Eğitime Destek Programının Öğretmen Eğitimi bileşimi kapsamında oluşturulan bölümün adı nedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan personellerden biri değildir?

#18. “Okuldaki komisyon tarafından oluşturulmuş aylık menüde yer alan yemekleri pişirmekle yükümlü olan aşçının temiz, düzenli, çocukları seven ve işbirliği içinde çalışma becerisine sahip olması gerekmektedir.” Yukarıda görev ve sorumlulukları yazılı olan okul öncesi eğitim personelinin ne ad verilir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi aile katılımının amaçlarından biridir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi aile katılımının çocuğun eğitim hayatına sağlayacağı faydalardan biridir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

 

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final Deneme Sınavı -2

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final Deneme Sınavı -2

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: