TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 5

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 5

#1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tek parti yönetiminden çok partili hayata geçilmesi, serbest seçimlerin yapılması, üniversite özerkliği, tek dereceli seçim sistemi, yürütme erkinin CHP’nin tüzel hamiliğinden çıkarılmasını öneren Dörtlü Takrir temsilcilerinden biri değildir?

#2. 1983 seçimlerinde Turgut Özal liderliğindeki ANAP’ın seçim zaferini belirleyen propaganda aşağıdakilerden hangisidir?

#3. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile Sovyet Rusya arasında yapılan saldırmazlık antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi 1960 Askerî Darbesinin altında yatan nedenlerden biri değildir?

#5. Turgut Özal’ın iktisadi ve toplumsal görüşlerini yansıtan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

#6. AK Parti’nin iktidara gelmesinin hemen ardından hem iç hem de dış politikada karşı karşıya kaldığı ilk önemli gündem maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

#7. 1960 Askerî Darbesi öncesinde yaşanan öğrenci yürüyüşlerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği yolunda ilk “tarih için tarih”in kararlaştırıldığı zirve veya konferans aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 yıllarında Başbakanlık yapmamıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı döneminde dış politikadaki önceliklerinden biri değildir?

#11. Millî Korunma Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

#12. Türkiye’de ilk defa tek dereceli seçim hangi tarihte yapılmıştır?

#13. Eylül Askerî Darbesi’nden sonra MGK tarafından kurulan hükûmetin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde iç politikadaki terör sorununun çözümündeki önceliği aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Bülent Ecevit’in sıkıyönetim ilan etmesinin gerekçelerinden biri değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetleri arasında Birleşmiş Milletler(BM)’den 12 Aralık 1995’te “Daimi Tarafsız Ülke” statüsü alan halen bu statüsünü devam ettiren ülkedir?

#17. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerinde 2016 yılında “fay hattı” veya büyük bir çatlak oluşturan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Türkiye’de AK Parti iktidarına karşı iç ve dış bağlantıları ile FETÖ/PDY Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi aşağıdakilerden hangisidir?

#19. “Kurucu meclisin öncelikli görevi ---- ve ardından da temsilde adaleti sağlayacak ----- hazırlamaktı.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

#20. II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulacak yeni dünya düzeni ile ilgili kararların görüşüldüğü konferans aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 5

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 5 TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2-min

Darbelerin Gölgesinde Yoluna Devam Eden Türkiye (1960-1980)

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 5

Aşağıdakilerden hangisi 1960 Askerî Darbesinin altında yatan nedenlerden biri değildir?

A. Ordu içerisindeki huzursuzluk
B. DP’nin anti-demokratik uygulamaları
C. Ordunun kendi içerisinde hizipleşmesi
D. DP’nin orduda reform isteği
E. Vergi tahsil sisteminin işlememesi

Cevap : E. Vergi tahsil sisteminin işlememesi

1960 Askerî Darbesi öncesinde yaşanan öğrenci yürüyüşlerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Partiler arası gerilimlerin hat safhaya ulaşması
B. CHP’nin üniversite özerkliğini desteklemesi
C. Ekonomik bunalımların yaşanması
D. Turan Emeksiz’in ölümü
E. Deniz Gezmiş’in ölümü

Cevap : A. Partiler arası gerilimlerin hat safhaya ulaşması

Aşağıdakilerden hangisi 1960 Askerî Darbesi’nden sonra tutuklanan kişilerden biri değildir?

A. Adnan Menderes
B. Refik Koraltan
C. Hasan Polatkan
D. Cemal Gürsel
E. Fatin Rüştü Zorlu

Cevap : D. Cemal Gürsel

“……Askerî darbe söz konusu olduğunda, en fazla etkilenen sinema türünün “siyasal sinema” olması kaçınılmazdır. Askerî müdahale dönemleri siyasal sinemayla uğraşan sinemacıların gözaltına alınması, tutuklanması, sinema çalışmalarının engellenmesi gibi örneklerle doludur…”
Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A. Yönetmenler, dönemin önemli olaylarını ekrana yansıtmaktadır.
B. Darbelerin yaşandığı dönemlerde sinemacılar
ağır baskı altındadır.
C. Darbeciler, sinemanın gücünden çekinmektedir.
D. Yazar, siyasal sinemanın önemine vurgu yapmak istemektedir.
E. Darbelerin arkasından sinema filmleri tamamen yasaklanmıştır.

Cevap : E. Darbelerin arkasından sinema filmleri tamamen yasaklanmıştır.

“Kurucu meclisin öncelikli görevi —- ve ardından da temsilde adaleti sağlayacak —– hazırlamaktı.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A. Yeni Anayasa – Yeni Seçim Yasası
B. Yeni Meclis – Yeni Sosyal Politikalar
C. Yeni Sosyal Politikalar – Yeni Seçim Yasası
D. Yeni Ekonomi Modeli – Yeni Eğitim öğretim taslağı
E. Yeni Ekonomi Modeli- Yeni Sosyal Politikalar

Cevap : A. Yeni Anayasa – Yeni Seçim Yasası

Aşağıdakilerden hangisi 1961 seçimleri sonrasında kurulan siyasi partilerden biri değildir?

A. Türkiye İşçi Partisi
B. Adalet Partisi
C. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
D. Yeni Türkiye Partisi
E. Milliyetçi Hareket Partisi

Cevap : E. Milliyetçi Hareket Partisi

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 yıllarında Başbakanlık yapmamıştır?

A. Ferit Melen
B. Süleyman Demirel
C. Nihat Erim
D. Naim Talu
E. Bülent Ulusu

Cevap : E. Bülent Ulusu

Aşağıdakilerden hangisi 30 Haziran 1971’de yapılan, 1961 Anayasası’nın siyasal ve ekonomik özgürlükleriyle ilgili maddelerinde hükûmetin elini kuvvetlendirecek düzenlemelerden biri değildir?

A. Roman yazarlarının tutuklanması
B. Gençlik örgütlerinin kapatılması
C. Sendikal faaliyetlerin durdurulması
D. Tüm basın yayın kuruluşlarının kapatılması
E. Bazı akademisyenlerin tutuklanması

Cevap : D. Tüm basın yayın kuruluşlarının kapatılması

Aşağıdakilerden hangisi Bülent Ecevit’in sıkıyönetim ilan etmesinin gerekçelerinden biri değildir?

A. Ekonomik Bunalımlar
B. Siyasi cinayetler
C. Asayiş Bozukluğu
D. Mezhepsel Cinayetler
E. IMF Borçları

Cevap : E. IMF Borçları

“—-CHP lideri İsmet İnönü’nün konuşmasından bazı bölümler; “(…) Biz aldığımız tedbiri aldık, yürüteceğiz diyorsunuz. Gayri meşru baskı rejimine girmiş olan idarelerin hepsi böyle söylemişlerdir. Sizde öyle diyorsunuz, fakat muvaffak olamayacaksınız. Kore Başkanı Syngman Rhee kurtuldu mu? Üstelik onun ordusu, polisi, memuru elinde idi. Hâlbuki sizin elinizde ne ordu var, ne memur, ne üniversite ve hatta ne de polis var(…) Bir baskı rejimi kurulduğu zaman onu kuranlar artık mukavemeti kalmayacak zannederler. Bizdeki baskı rejimini kuranlar da öyle zannediyorlar. Baskı tertipçileri bilsinler ki Türk Milleti Kore Milletinden daha az haysiyetli değildir.” diye konuştu.
Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A. İnönü, Demokrat Parti’yi baskıcılıkla suçlamaktadır.
B. İnönü, DP’yi sert bir dille eleştirmektedir.
C. DP, darbe yapılacağından haberdar değildir.
D. Kore’de baskıcı bir rejim işbaşında kalamamıştır.
E. Ordu DP’yi desteklememektedir

Cevap : C. DP, darbe yapılacağından haberdar değildir.

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 5

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları

Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: