Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Ünite 1

Sorumluluk Kavramları ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları

#1. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk türlerinden birisi değildir?

Cevap : e. Stratejik sorumluluk

#2. “Yaşam standardının yükseltilmesine katkı”, hangi sorumluluk grubuna girer?

Cevap : d. Gönüllü sorumluluk

#3. Henüz iki yaşındaki bir çocuğun masa üzerindeki tabağı yere atarak kırması eyleminden, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle sorumlu tutulması söz konusu olamaz?

Cevap : b. Akıl yetisini kullanma yeteneğine sahip olmaması

#4. Bir statta rahatsızlık geçiren bir izleyiciye müdahale etme sorumluluğunu yerine getirmeyen bir doktor, etrafında kimse kendisinin doktor olduğunu bilmediğine göre, aşağıdaki hangi sorumluluktan söz edilebilir?

Cevap : a. İç sorumluluk

#5. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz?

Cevap : d. Görev sorumluluğu olan bir kişiden bireysel sorumluluk beklenmez

#6. İşletmelerin sosyal sorumluluklarının lehinde olmayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir

#7. Toff­ler’a göre aşağıdakilerden hangisi insanın sorumsuzca davranmasına neden değildir?

Cevap : c. Tecrübeye dayalı nedenler,

#8. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili klasik yaklaşımın bakış açısını yansıtır?

Cevap : e. İşletmeler kâra odaklanmalı ve istihdam oluşturmalıdır

#9. Sosyal normlarla ilişkili olan sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Dış sorumluluk

#10. “Alternatif­ler arasında bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetisi” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

Cevap : b. İrade

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sorumluluk Kavramları ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları

Sorumluluk Kavramları ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 1
Sorumluluk Kavramları ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları

Henüz iki yaşındaki bir çocuğun masa üzerindeki tabağı yere atarak kırması eyleminden, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle sorumlu tutulması söz konusu olamaz?

a. Özgür iradesini kullanamaması
b. Akıl yetisini kullanma yeteneğine sahip olmaması
c. Yetkili olması
d. İradeli olmaması
e. Akıllı olmaması

Cevap : b. Akıl yetisini kullanma yeteneğine sahip olmaması

Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz?

a. Bireysel sorumluluklarla sosyal sorumluluklar ara kesit oluşturur
b. İleriye doğru sorumluluk gerçekleşen davranışların sorumlulukları değildir
c. Geriye doğru sorumluluk başkalarının sorumluklarını kapsamaz
d. Görev sorumluluğu olan bir kişiden bireysel sorumluluk beklenmez
e. Yönetsel sorumluluk yönetici pozisyonunda olanların sorumluluğudur

Cevap : d. Görev sorumluluğu olan bir kişiden bireysel sorumluluk beklenmez

Bir statta rahatsızlık geçiren bir izleyiciye müdahale etme sorumluluğunu yerine getirmeyen bir doktor, etrafında kimse kendisinin doktor olduğunu bilmediğine göre, aşağıdaki hangi sorumluluktan söz edilebilir?

a. İç sorumluluk
b. Dış sorumluluk
c. Sosyal sorumluluk
d. Sosyal baskı
e. Geriye doğru sorumluluk

Cevap : a. İç sorumluluk

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili klasik yaklaşımın bakış açısını yansıtır?

a. İşletmeler sosyal sorunlarla ilgilenmelidir
b. İşletmeler sosyal sorunlarla ilgilenme yeteneğine sahiptir
c. İşletmeler hem kâr etmeli hem de sosyal sorunlarla uğraşmalıdır
d. İşletmeler kamu imajına önem vermelidir
e. İşletmeler kâra odaklanmalı ve istihdam oluşturmalıdır

Cevap : e. İşletmeler kâra odaklanmalı ve istihdam oluşturmalıdır

İşletmelerin sosyal sorumluluklarının lehinde olmayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a. İşletmeler toplumsal kaynakları kullanmanın sorumluluğunu yerine getirmelidir
b. Kamu baskısı olmadan yasal düzenlemelere uyum sağlanmalıdır
c. İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir
d. Sorumluluklar yetki ile dengelenmelidir
e. Daha iyi bir işletme çevresi oluşturulmalıdır

Cevap : c. İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk türlerinden birisi değildir?

a. Geriye doğru sorumluluk
b. İleriye doğru sorumluluk
c. Eylemle ilgili sorumluluk
d. Tikel sorumluluk
e. Stratejik sorumluluk

Cevap : e. Stratejik sorumluluk

“Alternatif­ler arasında bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetisi” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

a. Akıl
b. İrade
c. Özgür irade
d. Yetki
e. Sorumluluk

Cevap : b. İrade

Toff­ler’a göre aşağıdakilerden hangisi insanın sorumsuzca davranmasına neden değildir?

a. Karakter,
b. Bilgiye dayalı nedenler,
c. Tecrübeye dayalı nedenler,
d. Beklentiye dayalı nedenler ve
e. Yargılamaya dayalı nedenler.

Cevap : c. Tecrübeye dayalı nedenler,

Sosyal normlarla ilişkili olan sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bireyin sorumluluğu
b. İç sorumluluk
c. İşletmenin sorumluluğu
d. Dış sorumluluk
e. Çevresel sorumluluk

Cevap : d. Dış sorumluluk

“Yaşam standardının yükseltilmesine katkı”, hangi sorumluluk grubuna girer?

a. Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması
b. Verimlilik / Etkinlik
c. Kârlılık
d. Gönüllü sorumluluk
e. Yasal sorumluluk

Cevap : d. Gönüllü sorumluluk

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!