auzefİşletmePerakende Satış ve Mağaza YönetimiReklam YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Reklam Yönetimi Ünite 7

Reklam Türleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklamların tüketici reklamlarından farklılıklarından biri değildir?

Cevap : e) Amacı

#2. - Bireyin rasyonel, akılcı ve gerçekçi olduğunu vurgulamak ister. - Alınan ürünün faydasına, getirisine ve üstünlüğüne dikkat çeker - Ürün ile ilgili somut, ölçülebilir ve kanıtlanabilir ifadeler sunar. Yukarıda özellikleri bahsedilen reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Olgusal reklamlar

#3. Ülke ve ekonomi sınırları olmaksızın dünya üzerindeki tüketicileri bir bütün olarak gören bu anlayışa göre; bir merkezden hazırlanarak farklı ülkelere gönderilen, önceden stratejileri belirlenmiş, tüm görsel ve klipleri hazırlanmış sadece küçük uyarlamalarla ülkesel bazda aynı zaman diliminde yayınlanan reklamlara  --------- denir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : a) Küresel reklamlar

#4. Reklam senaryosu, içeriği dili, verilmek istenen mesajı ağırlıklı olarak ulusal tüketiciye göre belirlenmiştir. Bu tür reklamlar çoğunlukla ulusal sınırlar dışına çıktığında anlamını kaybetmektedir. Yukarıda ifade aşağıdaki reklam türlerinden hangisi için en uygundur?

Cevap : b) Ülkesel reklamlar

#5. I. Ürün/Hizmet Reklamları II. Sosyal Reklamlar III. Karşılaştırmalı Reklamlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mesaj yönünden reklamların bir türü değildir?

Cevap : e) Yalnız III

#6. Hedef izleyicinin yapacağı alışverişten yarar sağlamayı amaçlayan rasyonel, akılcı ve gerçekçi bir birey olduğu temel alınır. Yukarıda ifade aşağıdaki reklam türlerinden hangisi için en uygundur?

Cevap : a) Olgusal reklamlar

#7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : b) Birincil talep reklamları piyasanın lideri olan işletmenin ürününün akılda kalmasını sağlamak için uyguladığı reklamlardır.

#8. Ürüne yönelik marka gözetmeksizin talebi arttırmaya yönelik gerçekleştirilen reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) İlkel talep reklamı

#9. ----------------, temel olarak ele alınan bir ürünün pazardaki başarısına yönelik rekabetçi tüm unsurların kullanılması ve satışın teşvik edilmesi temeline dayalıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : d) Ürün/hizmet reklamları

#10. ---------------, umulan alıcıları reklam edilen malı hemen satın almaya ya da mala ilişkin daha fazla bilgi sağlamaya özendirir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : b) Doğrudan reklam

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Reklam Nedir

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Reklam Nedir

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Reklam Türleri

Reklam Türleri

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 7
Reklam Türleri

Ülke ve ekonomi sınırları olmaksızın dünya üzerindeki tüketicileri bir bütün olarak gören bu anlayışa göre; bir merkezden hazırlanarak farklı ülkelere gönderilen, önceden stratejileri belirlenmiş, tüm görsel ve klipleri hazırlanmış sadece küçük uyarlamalarla ülkesel bazda aynı zaman diliminde yayınlanan reklamlara  ——— denir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Küresel reklamlar
b) Bölgesel reklamlar
c) Ülkesel reklamlar
d) Olgusal reklamlar
e) Talep reklamları

Cevap : a) Küresel reklamlar

– Bireyin rasyonel, akılcı ve gerçekçi olduğunu vurgulamak ister.
– Alınan ürünün faydasına, getirisine ve üstünlüğüne dikkat çeker
– Ürün ile ilgili somut, ölçülebilir ve kanıtlanabilir ifadeler sunar.
Yukarıda özellikleri bahsedilen reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Duygusal reklamlar
b) Bölgesel reklamlar
c) Olgusal reklamlar
d) Kurumsal reklamlar
e) Sosyal reklamlar

Cevap : c) Olgusal reklamlar

I. Ürün/Hizmet Reklamları
II. Sosyal Reklamlar
III. Karşılaştırmalı Reklamlar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mesaj yönünden reklamların bir türü değildir?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) Yalnız III

Cevap : e) Yalnız III

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Seçici talep reklamları; ürün ve hizmet üreten işletmelerin kendi taleplerini arttırmak için uyguladıkları reklamlardır.
b) Birincil talep reklamları piyasanın lideri olan işletmenin ürününün akılda kalmasını sağlamak için uyguladığı reklamlardır.
c) Reklamlar; aracı, toptancı ve perakendeci gibi kurumsal müşterilere de uygulanabilir.
d) Sosyal reklamlar; toplumda bir farkındalık yaratmak için uygulanmaktadır.
e) Ürünün talebinin durgun olduğu yöntemlerde hatırlatıcı reklam uygulanmaktadır.

Cevap : b) Birincil talep reklamları piyasanın lideri olan işletmenin ürününün akılda kalmasını sağlamak için uyguladığı reklamlardır.

—————-, temel olarak ele alınan bir ürünün pazardaki başarısına yönelik rekabetçi tüm unsurların kullanılması ve satışın teşvik edilmesi temeline dayalıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Kurumsal reklamlar
b) Sosyal reklamlar
c) Küresel reklamlar
d) Ürün/hizmet reklamları
e) Bölgesel reklamlar

Cevap : d) Ürün/hizmet reklamları

Hedef izleyicinin yapacağı alışverişten yarar sağlamayı amaçlayan rasyonel, akılcı ve gerçekçi bir birey olduğu temel alınır.
Yukarıda ifade aşağıdaki reklam türlerinden hangisi için en uygundur?

a) Olgusal reklamlar
b) Duygusal reklamlar
c) Seçici talep reklamları
d) Birincil talep reklamları
e) Karşılaştırmalı reklamlar

Cevap : a) Olgusal reklamlar

—————, umulan alıcıları reklam edilen malı hemen satın almaya ya da mala ilişkin daha fazla bilgi sağlamaya özendirir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Dolaylı reklam
b) Doğrudan reklam
c) Duygusal reklam
d) Olgusal reklam
e) Seçici talep reklamı

Cevap : b) Doğrudan reklam

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklamların tüketici reklamlarından farklılıklarından biri değildir?

a) İçerik
b) Mesajın kurgusu
c) Mecra seçimi
d) Genel reklam stratejisi
e) Amacı

Cevap : e) Amacı

Reklam senaryosu, içeriği dili, verilmek istenen mesajı ağırlıklı olarak ulusal tüketiciye göre belirlenmiştir. Bu tür reklamlar çoğunlukla ulusal sınırlar dışına çıktığında anlamını kaybetmektedir.
Yukarıda ifade aşağıdaki reklam türlerinden hangisi için en uygundur?

a) Bölgesel reklamlar
b) Ülkesel reklamlar
c) Sosyal reklamlar
d) Kurumsal reklamlar
e) Yerel reklamlar

Cevap : b) Ülkesel reklamlar

Ürüne yönelik marka gözetmeksizin talebi arttırmaya yönelik gerçekleştirilen reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal reklamlar
b) Olgusal reklam
c) Duygusal reklam
d) İlkel talep reklamı
e) Seçici talep reklamı

Cevap : d) İlkel talep reklamı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Reklam Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Auzef İşletme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!