118-Din Kültürü Ve Ahlak BilgisiAçık Lise

118 – Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi -8-2018-19

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi -8-2018-19

#1. İslam, tüm zamanlar ve şartlarda geçerli evrensel bir dindir. Dolayısıyla çağın getirdiği tüm sorunlara cevap verebilecek yapıya sahiptir. Bu konuda bireylere düşen görev öncelikle Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in sünnetini okuyarak anlamaya çalışmaları ve birincil kaynakları esas almalarıdır. Daha sonra şüpheye düştükleri konuyu âlimlere ve kendi vicdanlarına sormaları en uygun olandır. Bu metne en uygun konu başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :C) Dinî Meseleleri Çözümleme Yöntemi

#2. “Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsrâ suresi, 31-32. ayetler) Bu ayetlerden İslam dininin ko runmasını istediği temel ilkelerin hangisine ulaşılamaz?

Cevap : B) Akıl

#3. Aşağıdakilerden hangisi işverenin işçi ile ilgili görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

Cevap : D) Din, renk ve ırkını göz önünde bulundurması

#4. İslam dininde yapılması hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan davranışlara --------- denir. Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) mekruh

#5. Sangha teşkilatı dünyanın en eski rahipler topluluğudur. Rahipler, manastırda bir köşeye çekilip insanlardan uzak yaşarlar. Budizm’de ruhban hayatı; fakirlik, bekârlık ve sessizliğe dayanır. Rahiplik teşkilatına giren saç ve sakalını keser, sarı elbiseler giyer, yetkili rahibin önünde üç defa “iman ikrarında” bulunur. Bu metinden Budizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap : C) İbadetler belirli gün ve zamanlarda yapılır.

#6. “Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir...” (Âl-i İmrân suresi, 180. ayet) Bu ayet ile aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi teşvik edilmektedir?

Cevap : D) İnfak

#7. Hinduizm’deki kast sistemi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Evlilikler farklı kast üyeleri arasından yapılır.

#8. Çok çeşitli tanrıların varlığına inanılır. Bunların sayısını hesapla mak imkânsızdır. Başlıca tanrıları; Brahma, Vişnu ve Şiva’dır. Tanrı inancı hakkında bilgi verilen bu din aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Hinduizm

#9. - Hinduizm’in “ilahi bilgi” anlamına gelen metinleridir. - İnsanlık tarihinin en eski dinî metinleri olarak kabul edilir. - İlahiler, hastalıklar, iyileştirme, yağmur, maddi refaha yönelik büyülü sözlerden oluşur. Hakkında bilgi verilen dinî metin aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Vedalar

#10. Aşağıdakilerden hangisi “zarûrât-ı diniyye” ye uygun olmayan tutum ve davranışlardan biridir?

Cevap : C) Başkalarının yaşam hakkına saygı duymak

#11. Aşağıdakilerden hangisi “sekiz dilimli yol” arasında yer almaz?

Cevap : A) Doğru Yazma

#12. Budizm’in mabetleri için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Vihara

#13. Yukarıdaki görseldeki zıtlıkların uyumunu ifade eden yin-yang sembolü aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

Cevap : B) Taoizm

#14. Konfüçyanizm aşağıdaki ülkelerden hangisinin millî dinidir?

Cevap : A) Çin

#15. Lao Tzu’nun iki kısımdan ve beş bin kelimeden ibaret bulunan kitabı bugüne kadar, bütün Taoizm düşüncesinin kaynağı olmuştur. Anlaşılması oldukça zordur. Çin’in büyük klasiklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Hakkında bilgi verilen bu kitap aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Tao Te King

#16. Aşağıdakilerden hangisi insan hayatını korumaya yönelik bir durum değildir?

Cevap : A) Ötenazi

#17. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin meşru ve helal kabul ettiği kazanç yollarından biridir?

Cevap : A) Hibe

#18. Kur’an, sünnet ve icma ile hükmü açıkça ortaya konulmamış, dinî bir meselenin hükmüne ulaşmak için elden gelen çabanın sarf edilmesine ------- , bu çabayı gösteren din bilginine de -------- denir. Yapılan tanımlarda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) içtihat – müçtehit

#19. Dünyanın yedi harikasından biri olan “Tac Mahal” aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?

Cevap : C) Hindistan

#20. Budizm’de acı ve ıstıraplardan kurtularak mutlak huzura ulaşmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Nirvana

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Açık Lise Çıkmış Sorular
Açık Lise Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (2018-2019)
118-Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi -8
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Açık Lise Çıkmış Sorular
Açık Lise Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (2018-2019)
118-Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi -8
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

118- Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi -8 2021 Soruları

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi -8-2018-19

Açık Lise Çıkmış Sorular
Açık Lise Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (2018-2019)
118-Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi -8
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

118-Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-min

Açık Lise Çıkmış Sorular
Açık Lise Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (2018-2019)
118-Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi -8

Dünyanın yedi harikasından biri olan “Tac Mahal” aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?

A) Pakistan
B) Sri Lanka
C) Hindistan
D) Endonezya

Cevap : C) Hindistan

Aşağıdakilerden hangisi “zarûrât-ı diniyye” ye uygun olmayan tutum ve davranışlardan biridir?

A) Beden sağlığına önem vermek
B) Dini, doğru kaynaklardan öğrenmek
C) Başkalarının yaşam hakkına saygı duymak
D) Borcunu ödemeyi geciktirmek

Cevap : C) Başkalarının yaşam hakkına saygı duymak

İslam dininde yapılması hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan davranışlara ——— denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) vacip
B) haram
C) mekruh
D) mübah

Cevap : C) mekruh

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin meşru ve helal kabul ettiği kazanç yollarından biridir?

A) Hibe
B) Gasp
C) Kumar
D) Karaborsacılık

Cevap : A) Hibe

“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir…”
(Âl-i İmrân suresi, 180. ayet) Bu ayet ile aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi teşvik edilmektedir?

A) Şükür
B) Tevazu
C) Çalışmak
D) İnfak

Cevap : D) İnfak

Aşağıdakilerden hangisi insan hayatını korumaya yönelik bir durum değildir?

A) Ötenazi
B) İlik nakli
C) Kan bağışı
D) Organ nakli

Cevap : A) Ötenazi

Kur’an, sünnet ve icma ile hükmü açıkça ortaya konulmamış, dinî bir meselenin hükmüne ulaşmak için elden gelen çabanın sarf edilmesine ——- , bu çabayı gösteren din bilginine de ——– denir.
Yapılan tanımlarda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kırâat – kârî
B) tefsir – müfessir
C) hadis – muhaddis
D) içtihat – müçtehit

Cevap : D) içtihat – müçtehit

“Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsrâ suresi, 31-32. ayetler)
Bu ayetlerden İslam dininin ko runmasını istediği temel ilkelerin hangisine ulaşılamaz?

A) Din
B) Akıl
C) Nesil
D) Hayat

Cevap : B) Akıl

İslam, tüm zamanlar ve şartlarda geçerli evrensel bir dindir. Dolayısıyla çağın getirdiği tüm sorunlara cevap verebilecek yapıya sahiptir. Bu konuda bireylere düşen görev öncelikle Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in sünnetini okuyarak anlamaya çalışmaları ve birincil kaynakları esas almalarıdır. Daha sonra şüpheye düştükleri konuyu âlimlere ve kendi vicdanlarına sormaları en uygun olandır.
Bu metne en uygun konu başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an-ı Kerim’in Nüzulü
B) Hz. Peygamber’in Tebliğ Metodu
C) Dinî Meseleleri Çözümleme Yöntemi
D) İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıkları

Cevap :C) Dinî Meseleleri Çözümleme Yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi işverenin işçi ile ilgili görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A) İş hakkında bilgilendirmesi
B) Yeteneğine ve liyakatine önem vermesi
C) Ücretini zamanında ve eksiksiz ödemesi
D) Din, renk ve ırkını göz önünde bulundurması

Cevap : D) Din, renk ve ırkını göz önünde bulundurması

Çok çeşitli tanrıların varlığına inanılır. Bunların sayısını hesapla mak imkânsızdır. Başlıca tanrıları; Brahma, Vişnu ve Şiva’dır. Tanrı inancı hakkında bilgi verilen bu din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taoizm
B) Budizm
C) Hinduizm
D) Konfüçyanizm

Cevap : C) Hinduizm

Hinduizm’deki kast sistemi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Evlilikler farklı kast üyeleri arasından yapılır.
B) Kast, kişinin iradesi ile seçilemez ve değiştirilemez.
C) Kast sistemine karşı gelinmesi, kasttan çıkarılma nedenidir.
D) Kastlar, tanrı Brahma’nın vücudunun farklı yerlerinden yaratılmışlardır.

Cevap : A) Evlilikler farklı kast üyeleri arasından yapılır.

– Hinduizm’in “ilahi bilgi” anlamına gelen metinleridir.
– İnsanlık tarihinin en eski dinî metinleri olarak kabul edilir.
– İlahiler, hastalıklar, iyileştirme, yağmur, maddi refaha yönelik büyülü sözlerden oluşur.
Hakkında bilgi verilen dinî metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zebur
B) Vedalar
C) Tripitaka
D) Beş Klasik

Cevap : B) Vedalar

Budizm’de acı ve ıstıraplardan kurtularak mutlak huzura ulaşmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karma
B) Dharma
C) Nirvana
D) Reenkarnasyon

Cevap : C) Nirvana

118-Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-8- Soru-15-min

Yukarıdaki görseldeki zıtlıkların uyumunu ifade eden yin-yang sembolü aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

A) Konfüçyanizm
B) Taoizm
C) Sihizm
D) Budizm

Cevap : B) Taoizm

Lao Tzu’nun iki kısımdan ve beş bin kelimeden ibaret bulunan kitabı bugüne kadar, bütün Taoizm düşüncesinin kaynağı olmuştur. Anlaşılması oldukça zordur. Çin’in büyük klasiklerinden biri olarak kabul edilmiştir.
Hakkında bilgi verilen bu kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dört Kitap
B) Mahabharata
C) Viyana-Pitaka
D) Tao Te King

Cevap : D) Tao Te King

Budizm’in mabetleri için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilise
B) Vihara
C) Ateşgede
D) Havra

Cevap : B) Vihara

Konfüçyanizm aşağıdaki ülkelerden hangisinin millî dinidir?

A) Çin
B) Hindistan
C) Japonya
D) İran

Cevap : A) Çin

Sangha teşkilatı dünyanın en eski rahipler topluluğudur. Rahipler, manastırda bir köşeye çekilip insanlardan uzak yaşarlar. Budizm’de ruhban hayatı; fakirlik, bekârlık ve sessizliğe dayanır. Rahiplik teşkilatına giren saç ve sakalını keser, sarı elbiseler giyer, yetkili rahibin önünde üç defa “iman ikrarında” bulunur.
Bu metinden Budizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kendine özgü ritüelleri vardır.
B) Rahipler münzevi bir hayat yaşarlar.
C) İbadetler belirli gün ve zamanlarda yapılır.
D) Din adamlarından oluşan özel bir sınıf vardır.

Cevap : C) İbadetler belirli gün ve zamanlarda yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi “sekiz dilimli yol” arasında yer almaz?

A) Doğru Yazma
B) Doğru Kazanç
C) Doğru Anlayış
D) Doğru Konuşma

Cevap : A) Doğru Yazma

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
facebook Açık Lise AÇIK LİSE

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Açık Lise Çıkmış Sorular
Açık Lise Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (2018-2019)
118-Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi -8
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!