auzefİşletmePerakende Satış ve Mağaza YönetimiReklam YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Reklam Yönetimi Ünite 8

Reklam Mecra Türleri

#1. ----------------, web siteleri içerisine yerleştirilen, görsel ve çoğunlukla hareketsiz özelliğiyle bulunduğu konum itibariyle dikkat çekmeyi, amaçlayan, tıklandığı zaman konulduğu yerden, reklamı veren siteye kullanıcıyı yönlendiren tür reklamlardır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : b) Banner reklamlar

#2. I. Elden ele izleyici kitlesi II. Yerel vurgu III. Seçicilik Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklamların dergilerdeki kullanım nedenlerindendir?

Cevap : b) I ve III

#3. ----------------, ürün-hizmetle ilgili bir yazı ya da yorumunun reklamla bütünleştirilerek gerçekleştirilen bir internet türüdür Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : a) Advertorials

#4. ----------------, site ziyaretçisinin dikkatini çekmeye yönelik olarak kurgulanan hareketli resim, film, hareketli obje ve benzeri tarzda kurgulanmış, tüketiciyle etkileşime girerek gerek konulduğu sitede gerek tıklanması sonucu reklam veren siteye yönlendiren, türüne sağa, sola, yukarı aşağı hareketli veya genişleyebilen özelliklere sahip bir internet reklam türüdür. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : e) Zengin medya

#5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Taşıt reklamları basit ve sınırlı mesajlar vermek zorundadır.

#6. I. Yaz mevsiminde yüksek karşılama oranı II. Özel türde hedef kitleye erişim III. Düşük maliyetli pazarlama araştırması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklamların radyodaki kullanım nedenlerindendir?

Cevap : c) I ve II

#7. ----------------, bir ürün ve hizmeti önceden hazırlanmış bir senaryo veya kurguya göre hazırlanmış tanıtım elaman veya elamanlarının, katılımlı (stüdyo ortamında izleyicilerin bulunduğu ve/veya telefonla katılımın sağlandığı vb. gibi) veya izleyicisiz olarak ürün/hizmetin detaylarını anlattıkları, genellikle uygulamalı olarak ürün/hizmetin fonksiyonlarını gösterdikleri tanıtım programlarıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : c) Advertorial

#8. I. Birden çok duyuya seslenen bu araç kanalıyla; ses, görüntü, hareket ve renk aynı anda sunulabilmektedir. II. Dikkat psikolojisine elverişlidir. III. Popüler bir araçtır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri televizyon reklamlarının avantajlarındandır?

Cevap : e) I, II ve III

#9. ----------------, oynatılan film ve dizi ve benzeri programlarda ilgili ortamın çekimi sırasında mevcut olmamakla birlikte, yayının akışını ve doğasını bozmayan, filmin son hali üzerine dijital olarak monte edilen ürün, marka, logo ve ticari nitelik taşıyan unsurların tanıtmak, farkındalık oluşturmak ve özendirmek amaçlı olarak kullanılan reklamlardır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : d) Sanal Reklam

#10. ---------------- TV izleyicisinin TV kanallarını en yoğun olarak izlediği saat 20.00 ila 01.00 arası zaman dilimine denk gelen kuşaktır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : a) Prime Time (PT) Reklam Kuşağı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi

Reklam Mecra Türleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi

Reklam Mecra Türleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Reklam Mecra Türleri

Reklam Mecra Türleri

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 8
Reklam Mecra Türleri

I. Elden ele izleyici kitlesi
II. Yerel vurgu
III. Seçicilik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklamların dergilerdeki kullanım nedenlerindendir?

a) Yalnız III
b) I ve III
c) II ve III
d) I ve II
e) I, II ve III

Cevap : b) I ve III

I. Birden çok duyuya seslenen bu araç kanalıyla; ses, görüntü, hareket ve renk aynı anda sunulabilmektedir.
II. Dikkat psikolojisine elverişlidir.
III. Popüler bir araçtır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri televizyon reklamlarının avantajlarındandır?

a) Yalnız III
b) Yalnız I
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

—————- TV izleyicisinin TV kanallarını en yoğun olarak izlediği saat 20.00 ila 01.00 arası zaman dilimine denk gelen kuşaktır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Prime Time (PT) Reklam Kuşağı
b) Off Prime Time (OPT) Reklam Kuşağı
c) Kuşak Dışı (Program İçi) Reklamlar
d) Sanal Reklam
e) Bant Reklam

Cevap : a) Prime Time (PT) Reklam Kuşağı

—————-, oynatılan film ve dizi ve benzeri programlarda ilgili ortamın çekimi sırasında mevcut olmamakla birlikte, yayının akışını ve doğasını bozmayan, filmin son hali üzerine dijital olarak monte edilen ürün, marka, logo ve ticari nitelik taşıyan unsurların tanıtmak, farkındalık oluşturmak ve özendirmek amaçlı olarak kullanılan reklamlardır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Advertorial
b) Off Prime Time (OPT) Reklam
c) Kuşak Dışı (Program İçi) Reklamlar
d) Sanal Reklam
e) Bant Reklam

Cevap : d) Sanal Reklam

—————-, bir ürün ve hizmeti önceden hazırlanmış bir senaryo veya kurguya göre hazırlanmış tanıtım elaman veya elamanlarının, katılımlı (stüdyo ortamında izleyicilerin bulunduğu ve/veya telefonla katılımın sağlandığı vb. gibi) veya izleyicisiz olarak ürün/hizmetin detaylarını anlattıkları, genellikle uygulamalı olarak ürün/hizmetin fonksiyonlarını gösterdikleri tanıtım programlarıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Off Prime Time (OPT) Reklam
b) Kuşak Dışı (Program İçi) Reklamlar
c) Advertorial
d) Sanal Reklam
e) Bant Reklam

Cevap : c) Advertorial

I. Yaz mevsiminde yüksek karşılama oranı
II. Özel türde hedef kitleye erişim
III. Düşük maliyetli pazarlama araştırması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklamların radyodaki kullanım nedenlerindendir?

a) Yalnız II
b) I ve III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : c) I ve II

—————-, web siteleri içerisine yerleştirilen, görsel ve çoğunlukla hareketsiz özelliğiyle bulunduğu konum itibariyle dikkat çekmeyi, amaçlayan, tıklandığı zaman konulduğu yerden, reklamı veren siteye kullanıcıyı yönlendiren tür reklamlardır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Arama motoru reklamları
b) Banner reklamlar
c) Açılır kutular
d) İçerik sponsorlukları
e) Ekran kenarları

Cevap : b) Banner reklamlar

—————-, site ziyaretçisinin dikkatini çekmeye yönelik olarak kurgulanan hareketli resim, film, hareketli obje ve benzeri tarzda kurgulanmış, tüketiciyle etkileşime girerek gerek konulduğu sitede gerek tıklanması sonucu reklam veren siteye yönlendiren, türüne sağa, sola, yukarı aşağı hareketli veya genişleyebilen özelliklere sahip bir internet reklam türüdür.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Arama motoru reklamları
b) Banner reklamlar
c) Açılır kutular
d) İçerik sponsorlukları
e) Zengin medya

Cevap : e) Zengin medya

—————-, ürün-hizmetle ilgili bir yazı ya da yorumunun reklamla bütünleştirilerek gerçekleştirilen bir internet türüdür
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Advertorials
b) Banner reklamlar
c) Açılır kutular
d) Zengin medya
e) Satış Ortağı (Affiliate) Programları

Cevap : a) Advertorials

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Açıkhava reklamları yüksek maliyetli reklamlardır.
b) Taşıt reklamları ile metropollerde daha fazla kişiye ulaşma ihtimali mevcuttur.
c) Açık hava reklamları yaz mevsiminde yüksek görünürlük avantajı sağlar.
d) Taşıt reklamları basit ve sınırlı mesajlar vermek zorundadır.
e) Açık hava reklamları; tüketicinin ürün/hizmetin tanıtımıyla 24 saat karşılaşmasına olanak tanır.

Cevap : d) Taşıt reklamları basit ve sınırlı mesajlar vermek zorundadır.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Reklam Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Auzef İşletme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!