Reklam Yönetimi Ünite 9

Reklam Modelleri

#1. FCB Izgarası modeline göre bir reklam düşük ilginlik ile düşünsel ögelere hitap ediyorsa bu reklamın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Alışkanlık Oluşturma

#2. “Bilgi- İkna Olma- Karar Verme- Uygulama ve Onaylama” aşamalarının yer aldığı reklam modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli

#3. I. Farkındalık II. Deneme III. Benimseme IV. İlgi V. Değerlendirme Yeniliklerin Benimsenmesi Modelinin aşamaları hangi seçenekte doğru sıralamayla verilmiştir?

Cevap : e) I- IV-V-II ve III

#4. 1961 yılında Robert Lavidge ve Gary Steiner tarafından geliştirilen -----------------, geleneksel etki hiyerarşisinin aksine, tüketicinin ürünü almada birçok etkeni bir arada değerlendirdiğini savunmaktadır. Bu modelde iletişim 6 aşama ile açıklanmaktadır. Buna göre öncelikle bilişsel olarak Farkındalık ve Bilgilenme aşamaları sonrada sırasıyla Beğenme, Tercih etme, İkna olma ve Satın alma gerçekleşmektedir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : c) Etkiler hiyerarşisi Modeli

#5. I. AIDA Modelinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. II. Tüketicinin bir ihtiyacı olduğu fikrinden yola çıkılır. III. Marka güveni yaratmayı amaçlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri NAIDAS modelinin özelliklerindendir?

Cevap : c) I ve II

#6. William McGuire tarafından geliştirilen -----------------, reklamı bir ikna edici iletişim süreci olarak ele alıp reklama bilgi sağlama ve problem çözme görevlerini atfetmektedir. Tıpkı diğer modeller gibi reklamın etkileme sürecini çeşitli aşamalarda tanımlayan bu modelde sunum, dikkat, kavrama, kabul, akılda tutma ve davranış aşamaları bulunmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : b) Bilgi İşleme Modeli

#7. I. İstek Uyandırma II. Harekete Geçirme III. Dikkat Çekme IV. İlgi Uyandırma AIDA Modeli ile ilgili sıralama hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap : b) III- IV-I ve II

#8. Geleneksel Etkiler Hiyerarşisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Marka tutumu, farkındalık, ve eyleme geçme sıralaması ile gerçekleşir

#9. FCB Izgarası modeline göre bir reklam yüksek ilginlik ile düşünsel ögelere hitap ediyorsa bu reklamın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Bilgilendirme

#10. Geleneksel etki hiyerarşisi modellerinden ----------------- da temel olarak ele alınan strateji tüketicilerin farkındalık, kavrama, ikna ve eylem süreçlerinden geçmesi üzerinedir. Reklamın etkinliği ölçme konusunda bir teknik sunan bu modelde ölçüm için reklam araştırmaları kullanılmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : e) DAGMAR Modeli

TESTi BiTiR

Results

Reklam Modelleri

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Reklam Modelleri

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Reklam Modelleri

Reklam Modelleri

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 9
Reklam Modelleri

Geleneksel Etkiler Hiyerarşisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak 3 kategoride toplanır.
b) 1898’de Elmo Lewis’in AID modeli ile başlamıştır.
c) İnsan davranışlarına yön veren zihinsel süreçleri basite indirgemesi eleştirilmektedir.
d) Reklamın tüketiciler üzerindeki etkisini ve tüketicilerin de reklama yönelik tepkilerini açıklamaktadır
e) Marka tutumu, farkındalık, ve eyleme geçme sıralaması ile gerçekleşir

Cevap : e) Marka tutumu, farkındalık, ve eyleme geçme sıralaması ile gerçekleşir

I. İstek Uyandırma
II. Harekete Geçirme
III. Dikkat Çekme
IV. İlgi Uyandırma
AIDA Modeli ile ilgili sıralama hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) IV- III- II ve I
b) III- IV-I ve II
c) III-I-IV ve II
d) IV-I-III ve II
e) I-II-III ve IV

Cevap : b) III- IV-I ve II

I. AIDA Modelinden yola çıkılarak oluşturulmuştur.
II. Tüketicinin bir ihtiyacı olduğu fikrinden yola çıkılır.
III. Marka güveni yaratmayı amaçlar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri NAIDAS modelinin özelliklerindendir?

a) Yalnız I
b) I ve III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : c) I ve II

“Bilgi- İkna Olma- Karar Verme- Uygulama ve Onaylama” aşamalarının yer aldığı reklam modeli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
b) Düşük İlginlikli Öğrenme Modeli
c) DAGMAR Modeli
d) Bilgi İşleme Modeli
e) Belch&Belch Modeli

Cevap : a) Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli

FCB Izgarası modeline göre bir reklam yüksek ilginlik ile düşünsel ögelere hitap ediyorsa bu reklamın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alışkanlık Oluşturma
b) Duygulandırma
c) Kişisel Tatmin Sağlama
d) Bilgilendirme
e) Marka Sadakati Yaratma

Cevap : d) Bilgilendirme

William McGuire tarafından geliştirilen —————–, reklamı bir ikna edici iletişim süreci olarak ele alıp reklama bilgi sağlama ve problem çözme görevlerini atfetmektedir. Tıpkı diğer modeller gibi reklamın etkileme sürecini çeşitli aşamalarda tanımlayan bu modelde sunum, dikkat, kavrama, kabul, akılda tutma ve davranış aşamaları bulunmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
b) Bilgi İşleme Modeli
c) NAIDAS Modeli
d) Düşük İlginlikli Öğrenme Modeli

e) DAGMAR Modeli

Cevap : b) Bilgi İşleme Modeli

FCB Izgarası modeline göre bir reklam düşük ilginlik ile düşünsel ögelere hitap ediyorsa bu reklamın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kişisel Tatmin Sağlama
b) Bilgilendirme
c) Davranış değiştirme
d) Alışkanlık Oluşturma
e) Duygulandırma

Cevap : d) Alışkanlık Oluşturma

1961 yılında Robert Lavidge ve Gary Steiner tarafından geliştirilen —————–, geleneksel etki hiyerarşisinin aksine, tüketicinin ürünü almada birçok etkeni bir arada değerlendirdiğini savunmaktadır. Bu modelde iletişim 6 aşama ile açıklanmaktadır. Buna göre öncelikle bilişsel olarak Farkındalık ve Bilgilenme aşamaları sonrada sırasıyla Beğenme, Tercih etme, İkna olma ve Satın alma gerçekleşmektedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
b) AIDA Modeli
c) Etkiler hiyerarşisi Modeli
d) Bilgi İşleme Modeli
e) Belch&Belch Modeli

Cevap : c) Etkiler hiyerarşisi Modeli

Geleneksel etki hiyerarşisi modellerinden —————– da temel olarak ele alınan strateji tüketicilerin farkındalık, kavrama, ikna ve eylem süreçlerinden geçmesi üzerinedir. Reklamın etkinliği ölçme konusunda bir teknik sunan bu modelde ölçüm için reklam araştırmaları kullanılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Bilgi İşleme Modeli
b) NAIDAS Modeli
c) Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
d) Düşük İlginlikli Öğrenme Modeli
e) DAGMAR Modeli

Cevap : e) DAGMAR Modeli

I. Farkındalık
II. Deneme
III. Benimseme
IV. İlgi
V. Değerlendirme
Yeniliklerin Benimsenmesi Modelinin aşamaları hangi seçenekte doğru sıralamayla verilmiştir?

a) I-II-III-IV ve V
b) I-III-V-IV ve II
c) III-I-II-IV ve V
d) V-IV-III-II ve I
e) I- IV-V-II ve III

Cevap : e) I- IV-V-II ve III

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Reklam Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Auzef İşletme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: