Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Ünite -8

Yargı Organı ve Anayasa Yargısı

#1. Yargı bağımsızlığını bütün gerekleriyle gerçekleştirmeye yönelik düzenlemeler ilk kez hangi anayasada yer almıştır?

Cevap : d. 1961 Anayasası

#2. Bir normun kesinleşip yürürlüğe girmesinden sonra yapılan anayasaya uygunluk denetimine ne ad verilir?

Cevap : d. Düzeltici denetim

#3. 1982 Anayasası’na göre Danıştay üyelerinin dörtte biri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Cevap : d. Cumhurbaşkanı

#4. Anayasaya uygunluk denetimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d. Anayasa Mahkemesi olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri anayasaya uygunluğunu denetler.

#5. Bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara bağlanmasının, o davada kullanılacak hukuk normunun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olması hâlinde, yapılan denetime ne ad verilmektedir?

Cevap : a. Somut norm denetimi


#6. Aşağıdaki parlamento kararlarından hangisi, Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?

Cevap : c. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar

#7. Somut norm denetiminde dava mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararını, işin kendisine gelişinden başlamak üzere kaç ay bekler?

Cevap : a. 5 ay

#8. Aşağıdakilerden hangisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi değildir?

Cevap : e. Sayıştay Genel Kurulu’nca seçilen hâkimler

#9. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden değildir?

Cevap : b. Milletlerarası antlaşmaların anayasaya uygunluğunu denetlemek.

#10. Anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan ölçü normların bütününün oluşturduğu kümeye ne ad verilir?

Cevap : d. Anayasallık bloku


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yargı Organı ve Anayasa Yargısı

Yargı Organı ve Anayasa Yargısı

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -8
Yargı Organı ve Anayasa Yargısı

Aşağıdakilerden hangisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi değildir?

a. Adalet Bakanı
b. Adalet Bakanlığı Müsteşarı
c. Yargıtay Genel Kurulu’nca seçilen hâkimler
d. Danıştay Genel Kurulu’nca seçilen hâkimler
e. Sayıştay Genel Kurulu’nca seçilen hâkimler

Cevap : e. Sayıştay Genel Kurulu’nca seçilen hâkimler

Yargı bağımsızlığını bütün gerekleriyle gerçekleştirmeye yönelik düzenlemeler ilk kez hangi anayasada yer almıştır?

a. 1876 Kânûn-i Esâsîsi
b. 1921 Anayasası
c. 1924 Anayasası
d. 1961 Anayasası
e. 1982 Anayasası

Cevap : d. 1961 Anayasası

1982 Anayasası’na göre Danıştay üyelerinin dörtte biri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

a. HSYK
b. Danıştay
c. TBMM
d. Cumhurbaşkanı
e. Bölge İdare Mahkemesi

Cevap : d. Cumhurbaşkanı

Anayasaya uygunluk denetimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Anayasa Mahkemesi kanunların şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetler.
b. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetler.
c. Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerinin sadece şekil bakımından anayasaya uygunluğunu denetler.
d. Anayasa Mahkemesi olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri anayasaya uygunluğunu denetler.
e. Anayasa Mahkemesi TBMM İçtüzüğü’nün şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetler.

Cevap : d. Anayasa Mahkemesi olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri anayasaya uygunluğunu denetler.

Aşağıdaki parlamento kararlarından hangisi, Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?

a. Erken seçim kararı
b. Hükûmete güvenoyu verilmesi
c. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar
d. Cumhurbaşkanı seçimi
e. Meclis araştırması açılmasına karar verme

Cevap : c. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar

Bir normun kesinleşip yürürlüğe girmesinden sonra yapılan anayasaya uygunluk denetimine ne ad verilir?

a. Soyut norm denetimi
b. Somut norm denetimi
c. Önleyici denetim
d. Düzeltici denetim
e. Esas bakımından denetim

Cevap : d. Düzeltici denetim

Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden değildir?

a. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek.
b. Milletlerarası antlaşmaların anayasaya uygunluğunu denetlemek.
c. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya uygunluğunu denetlemek.
d. Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından anayasaya uygunluğunu denetlemek.
e. TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin kararları denetlemek.

Cevap : b. Milletlerarası antlaşmaların anayasaya uygunluğunu denetlemek.

Anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan ölçü normların bütününün oluşturduğu kümeye ne ad verilir?

a. Ölçü norm
b. Hukukun genel ilkeleri
c. Destek ölçü norm
d. Anayasallık bloku
e. Hukuk normu

Cevap : d. Anayasallık bloku

Bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara bağlanmasının, o davada kullanılacak hukuk normunun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olması hâlinde, yapılan denetime ne ad verilmektedir?

a. Somut norm denetimi
b. Soyut norm denetimi
c. Bastırıcı denetim
d. Önleyici denetim
e. Anayasal şikâyet

Cevap : a. Somut norm denetimi

Somut norm denetiminde dava mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararını, işin kendisine gelişinden başlamak üzere kaç ay bekler?

a. 5 ay
b. 6 ay
c. 7 ay
d. 8 ay
e. 9 ay

Cevap : a. 5 ay

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku, Yasama Organı Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!