auzefÇocuk Gelişimiİlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Ünite -4

Okul Öncesi Eğitim Programında İlkokula Hazırlık

#1. Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Cevap : E) Paylaşma

Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler:
-Sevgi
-Saygı
-Sorumluluk
-Dayanışma
-Paylaşma
-Hoşgörü
-Yardımlaşma
-Özgüven

#2. İlkokulda ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme aşamasında aşağıdaki aşamalardan hangisi yer almamaktadır?

Cevap : A) Boyama ve çizgi çalışmaları

Okuma yazmaya başlama ve ilerleme sürecinde, çocuklar genellikle sesleri tanımaya, harfleri öğrenmeye, heceleri oluşturmaya, metin okumaya ve yazmaya odaklanırlar.

#3. Aşağıdaki yeterliliklerden hangisi İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almaz?

Cevap : A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları

İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almayan seçenek:
A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları
İlkokula başlama yeterlilikleri arasında, çocukların anneden ayrı olmaları konusunda duygusal reaksiyonlarına dair bir beklenti yer almaz. Daha çok fiziksel, duygusal ve zihinsel becerilerle ilgilidir. Diğer seçeneklerde belirtilen yeterlilikler, ilkokula başlama sürecinde önemli olan ve çocukların hazır olmalarını sağlayan becerilerdir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık aşamasında çocuklarla yapılabilecek çalışmalar arasında yer almaz?

Cevap : D) Psikolojik çalışmalar

İlkokula hazırlık aşamasında, çocuklarla özellikle sosyal, öz bakım, dil ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Psikolojik çalışmalar genellikle daha spesifik profesyonel alanlara ait süreçlerdir ve genel olarak bu tür hazırlık aşamalarında çocuklarla doğrudan yapılan çalışmalar arasında yer almaz. Daha çok psikologlar, rehber öğretmenler veya uzmanlar tarafından yürütülen süreçlerdir. Bu nedenle doğru cevap D) Psikolojik çalışmalar’dır.

#5. “Programlar ve sınıflar arasında ilerledikçe konuların daha detaylı bir hale gelmesi, fakat genel çerçevenin değişmeden öğrencilere sunulmasıdır.” cümlesinde anlatılan programların hangi ilkesidir?

Cevap : C) Sarmallık

#6. Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık çalışmalarında yapılabilecek zihinsel çalışmalar arasında yer almaz?

Cevap : B) Kendi duygularını tanıma çalışmaları

Zihinsel Çalışmalar:
-Dikkat ve hafıza becerileri
-Matematik becerileri (nesne sayma, rakam tanıma, artırma eksiltme yapma, renkleri tanıma)
-Bilimsel düşünme becerileri (gözlem yapma, problem çözme, neden sonuç ilişkisi kurma, tümevarım tümden gelimsel düşünme)

#7. Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta hangisidir?

Cevap : D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi

Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta şudur:
D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi
Her iki program da günlük yaşamla ilgili becerileri geliştirme, öz bakım, çevre bilinci, toplumsal ilişkiler ve temel yaşam becerileri gibi konulara odaklanarak çocukların gerçek hayatta karşılaşacakları durumlarla başa çıkabilmelerini ve yaşam becerilerini geliştirmelerini hedefler. Bu nedenle doğru cevap D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi’dir. Diğer seçenekler ise bu iki programın farklı özelliklerini temsil etmektedir.

#8. Okul öncesi eğitim programına yönelik dil becerileri ve okuma-yazmaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Harfleri gösterme ve yazdırma çalışmaları yaptırılır.

#9. Okul öncesinde matematiksel becerilerin kazandırılması için yapılabilecek etkinliklerin özellikleri arasında hangisi yer almaz?

Cevap : B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir.

Okul öncesinde matematiksel beceriler kazandırma amaçlı etkinliklerde, bölme ve çarpma gibi ileri düzey matematik işlemleri yerine daha temel kavramlar ve beceriler üzerine odaklanmak daha uygun olacaktır. Bu yaş grubundaki çocuklar için matematiksel becerileri geliştirmek için sayma, eşleştirme, sıralama, toplama ve çıkarmayla ilgili temel kavramları ve becerileri öğretmeye odaklanmak daha etkili olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir seçeneğidir. Bu tür işlemler daha ileri düzey matematik öğrenme aşamasına aittir ve okul öncesi dönemde öğrencilere uygun değildir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Keşfederek öğrenmeyi önemsemez.

Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özellikleri:
-Çocuk merkezlidir.
-Esnektir.
-Dengelidir.
-Oyun temellidir.
-Keşfederek öğrenme önceliklidir.
-Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır.
-Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eder.
-Temalar/ konular amaç değil araçtır.
-Öğrenme merkezleri önemlidir.
-Kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır.
-Aile eğitimi ve katılımı önemlidir.
-Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
-Özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer vermektedir.
-Rehberlik hizmetlerine önem vermektedir

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı

İlk Okula Hazırlık

Ünite -4

Konu : Okul Öncesi Eğitim Programında İlkokula Hazırlık

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı

İlk Okula Hazırlık

Ünite -4

Konu : Okul Öncesi Eğitim Programında İlkokula Hazırlık

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı

İlk Okula Hazırlık

Ünite -4

Konu : Okul Öncesi Eğitim Programında İlkokula Hazırlık

Okul Öncesi Eğitim Programında İlkokula Hazırlık

Ünite -4

1- Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özelliklerinden biri değildir?

A) Çocuk merkezlidir.
B) Esnektir.
C) Dengelidir.
D) Oyun temellidir.
E) Keşfederek öğrenmeyi önemsemez.

Cevap : E) Keşfederek öğrenmeyi önemsemez.
NOT: Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özellikleri:
-Çocuk merkezlidir.
-Esnektir.
-Dengelidir.
-Oyun temellidir.
-Keşfederek öğrenme önceliklidir.
-Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır.
-Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eder.
-Temalar/ konular amaç değil araçtır.
-Öğrenme merkezleri önemlidir.
-Kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır.
-Aile eğitimi ve katılımı önemlidir.
-Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
-Özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer vermektedir.
-Rehberlik hizmetlerine önem vermektedir.

2- Aşağıdaki yeterliliklerden hangisi İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almaz?

A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları
B) Tuvalet kontrolünü kazanmaları
C) Kendi sorumluluklarının farkında olmaları ve bunları yerine getirmeleri
D) Öğretmenin verdiği yönergelere uymaları
E) Kendi kendine giyinme becerisi kazanmaları

Cevap : A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları
NOT: İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almayan seçenek:
A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları
İlkokula başlama yeterlilikleri arasında, çocukların anneden ayrı olmaları konusunda duygusal reaksiyonlarına dair bir beklenti yer almaz. Daha çok fiziksel, duygusal ve zihinsel becerilerle ilgilidir. Diğer seçeneklerde belirtilen yeterlilikler, ilkokula başlama sürecinde önemli olan ve çocukların hazır olmalarını sağlayan becerilerdir.

3- “Programlar ve sınıflar arasında ilerledikçe konuların daha detaylı bir hale gelmesi, fakat genel çerçevenin değişmeden öğrencilere sunulmasıdır.” cümlesinde anlatılan programların hangi ilkesidir?

A) Esneklik
B) Öğreticilik
C) Sarmallık
D) Yakınlık
E) Uzaklık

Cevap : C) Sarmallık

4- Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık aşamasında çocuklarla yapılabilecek çalışmalar arasında yer almaz?

A) Sosyal çalışmalar
B) Öz bakım becerileriyle ilgili çalışmalar
C) Dil çalışmaları
D) Psikolojik çalışmalar
E) Fiziksel çalışmalar

Cevap : D) Psikolojik çalışmalar
NOT: İlkokula hazırlık aşamasında, çocuklarla özellikle sosyal, öz bakım, dil ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Psikolojik çalışmalar genellikle daha spesifik profesyonel alanlara ait süreçlerdir ve genel olarak bu tür hazırlık aşamalarında çocuklarla doğrudan yapılan çalışmalar arasında yer almaz. Daha çok psikologlar, rehber öğretmenler veya uzmanlar tarafından yürütülen süreçlerdir. Bu nedenle doğru cevap D) Psikolojik çalışmalar’dır.

5- Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık çalışmalarında yapılabilecek zihinsel çalışmalar arasında yer almaz?

A) Dikkat çalışmaları
B) Kendi duygularını tanıma çalışmaları
C) Hafıza çalışmaları
D) Matematiksel beceri çalışmaları
E) Bilimsel düşünmeye yönelik çalışmalar

Cevap : B) Kendi duygularını tanıma çalışmaları
NOT: Zihinsel Çalışmalar:
-Dikkat ve hafıza becerileri
-Matematik becerileri (nesne sayma, rakam tanıma, artırma eksiltme yapma, renkleri tanıma)
-Bilimsel düşünme becerileri (gözlem yapma, problem çözme, neden sonuç ilişkisi kurma, tümevarım tümden gelimsel düşünme)

6- Okul öncesi eğitim programına yönelik dil becerileri ve okuma-yazmaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmek için kitap merkezi bulunur.
B) İnce motor becerileri geliştirme çalışmaları yaptırılır.
C) Harfleri gösterme ve yazdırma çalışmaları yaptırılır.
D) Çizgi çalışmaları yaptırılır.
E) Dikkat süresini arttırıcı ve kelime dağarcığını geliştirici çalışmalar yaptırılır.

Cevap : C) Harfleri gösterme ve yazdırma çalışmaları yaptırılır.

7- İlkokulda ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme aşamasında aşağıdaki aşamalardan hangisi yer almamaktadır?

A) Boyama ve çizgi çalışmaları
B) Metin okuma
C) Harfi okuma ve yazma
D) Sesi hissetme ve tanıma
E) Harflerden hece oluşturma

Cevap : A) Boyama ve çizgi çalışmaları
NOT: Okuma yazmaya başlama ve ilerleme sürecinde, çocuklar genellikle sesleri tanımaya, harfleri öğrenmeye, heceleri oluşturmaya, metin okumaya ve yazmaya odaklanırlar.

8- Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta hangisidir?

A) Vatanseverlik değerini kazandırması
B) Toplumsal bilimleri öğretmesi
C) Doğa bilimlerini öğretmesi
D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi
E) Adalet değerini kazandırması

Cevap : D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi
NOT: Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta şudur:
D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi
Her iki program da günlük yaşamla ilgili becerileri geliştirme, öz bakım, çevre bilinci, toplumsal ilişkiler ve temel yaşam becerileri gibi konulara odaklanarak çocukların gerçek hayatta karşılaşacakları durumlarla başa çıkabilmelerini ve yaşam becerilerini geliştirmelerini hedefler. Bu nedenle doğru cevap D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi’dir. Diğer seçenekler ise bu iki programın farklı özelliklerini temsil etmektedir.

9- Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A) Vatanseverlik
B) Aile birliğine önem verme
C) Adalet
D) Kültürel mirasa duyarlılık
E) Paylaşma

Cevap : E) Paylaşma
NOT: Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler:
-Sevgi
-Saygı
-Sorumluluk
-Dayanışma
-Paylaşma
-Hoşgörü
-Yardımlaşma
-Özgüven

10- Okul öncesinde matematiksel becerilerin kazandırılması için yapılabilecek etkinliklerin özellikleri arasında hangisi yer almaz?

A) Gerçek nesneler kullanılmalıdır.
B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir.
C) Nesne sayısı 10’dan fazla olmamalıdır.
D) Doğal ölçme çalışmaları yaptırılabilir.
E) Hacim kavramının gelişimi için çalışmalar yaptırılabilir.

Cevap : B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir.
NOT: Okul öncesinde matematiksel beceriler kazandırma amaçlı etkinliklerde, bölme ve çarpma gibi ileri düzey matematik işlemleri yerine daha temel kavramlar ve beceriler üzerine odaklanmak daha uygun olacaktır. Bu yaş grubundaki çocuklar için matematiksel becerileri geliştirmek için sayma, eşleştirme, sıralama, toplama ve çıkarmayla ilgili temel kavramları ve becerileri öğretmeye odaklanmak daha etkili olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir seçeneğidir. Bu tür işlemler daha ileri düzey matematik öğrenme aşamasına aittir ve okul öncesi dönemde öğrencilere uygun değildir.

İlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Ünite -4

Okul Öncesi Eğitim Programında İlkokula Hazırlık

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

İlkokula Hazırlık Ünite -4

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: