auzefÇocuk Gelişimiİlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -3

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdakilerden hangisi “Stanley Hall” ve “Arnold Gess” tarafından ortaya atılan hazırbulunuşluğu değerlendiren görüştür?

Cevap : A) Olgunlaşmacı görüş

Olgunlaşmacı görüş, hazırbulunuşluğun öğrenme ve gelişmede biyolojik ve olgunlaşma süreçlerinin etkili olduğunu savunur. Bu görüşe göre, bireylerin bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimleri, içsel olgunlaşma süreçleri tarafından belirlenir ve bu süreçlerle uygun bir şekilde ilerledikçe öğrenme gerçekleşir.
Arnold Gess, özellikle olgunlaşma teorisi konusunda çalışmalar yürütmüş ve bu alandaki teorileri geliştirmiştir. Olgunlaşma teorisi, çocukların belirli becerileri kazanma sürecinin biyolojik faktörlere dayalı olduğunu ve bu becerilerin belirli bir olgunluk düzeyine ulaştıktan sonra öğrenilebildiğini ileri sürer.
Stanley Hall ise, çocuk gelişimi ve eğitim psikolojisi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bir psikologdur. Özellikle çocuk gelişiminde olgunlaşma süreçlerinin ve doğal büyümenin etkisine odaklanarak olgunlaşmacı görüşü desteklemiştir. Bu nedenle, A seçeneği olan “Olgunlaşmacı görüş” doğru yanıttır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık kapsamında ele alınabilecek eylem ve davranışlardan 3 yaş ve sonrasındaki davranışlar arasında yer almaz?

Cevap : E) Büyük ablası ve abisinin okuduğu kitaptan belli kelimeleri tekrarlar.

#3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, okula uyum sürecinde “hazır çocuk” kavramında çocuğun hazır hale gelmesi gereken gelişim alanlarından biri değildir?

Cevap : B) Psikolojik

Çocuk, motor gelişim, sosyal duyuşsal gelişim, fiziksel gelişim ve bilişsel gelişim alanlarında hazır hale geldiğinde, okula uyum sürecinde “hazır çocuk” olarak ifade edilebilir.

#4. Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Cevap : E) Paylaşma

Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler:
-Sevgi
-Saygı
-Sorumluluk
-Dayanışma
-Paylaşma
-Hoşgörü
-Yardımlaşma
-Özgüven

#5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yazı farkındalığında kazanılabilecek becerilerden hepsi bir arada verilmiştir?

Cevap : C) Sözcük bilgisi, harf bilgisi ve yazı kuralları

Yazı farkındalığı kazanmak için sözcük bilgisi (kelimelerin yapısı ve anlamı), harf bilgisi (alfabe, harflerin sesleri) ve yazı kuralları (noktalama, cümle yapıları vb.) gibi becerilerin hepsini içermesi gerekir. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi okula hazırbulunuşluğu etkileyen faktörlerden birisi değildir?

Cevap : D) Öğretmen-çocuk ilişkisi

A, B, C, ve E seçenekleri çocuğun okula hazırbulunuşluğunu etkileyen önemli faktörlerdir. Zekâ düzeyi, dil becerileri, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve akran-çocuk ilişkisi, çocuğun bilişsel, duygusal, ve sosyal gelişimini etkiler ve bu faktörler okula hazırbulunuşluk açısından önemlidir.
Ancak öğretmen-çocuk ilişkisi, çocuğun okula hazırlanmasında değil, okula başladıktan sonra okulda yaşadığı ilişkiler ve etkileşimlerde önemlidir. Okulda pozitif bir öğretmen-çocuk ilişkisi, öğrencinin özgüvenini artırabilir, öğrenmeyi teşvik edebilir ve başarılı bir okul deneyimi için önemli bir faktör olabilir. Ancak bu, okula geçiş sürecinde değil, okula başladıktan sonraki bir etkendir. Bu nedenle, D seçeneği okula hazırbulunuşluğu etkileyen faktörlerden biri olarak kabul edilemez.

#7. İlkokulda ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme aşamasında aşağıdaki aşamalardan hangisi yer almamaktadır?

Cevap : A) Boyama ve çizgi çalışmaları

Okuma yazmaya başlama ve ilerleme sürecinde, çocuklar genellikle sesleri tanımaya, harfleri öğrenmeye, heceleri oluşturmaya, metin okumaya ve yazmaya odaklanırlar.

#8. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : B) Cümle bilgisi

Erken okuryazarlık bileşenlerinden biri olmayan seçenek:
B) Cümle bilgisi
Erken okuryazarlıkta temel bileşenler harf/alfabe bilgisi, yazı/baskı farkındalığı, ses bilgisel farkındalık ve sözcük bilgisidir. Cümle bilgisi, daha ileri okuryazarlık aşamalarında önem kazanan bir bileşendir, ancak erken okuryazarlıkta temel bileşenler arasında yer almaz.

#9. Okul öncesi ilkokula hazırbulunuşlukta erken çocukluk eğitim programının içeriğinde aşağıdaki seçeneklerdeki yönlerden hangisi yer almamaktadır?

Cevap : B) Sosyo-ekonomik yön

Okul öncesi ilkokula hazırbulunuşlukta erken çocukluk eğitim programının içeriğinde, çocuğun gelişimini desteklemek ve okula hazır hale getirmek için çeşitli yönler ve beceriler yer alır. Sosyo-ekonomik yön ise bu programların içeriğinde spesifik olarak değerlendirilmeyen bir kavramdır. Bu nedenle, verilen seçenekler arasında yer almayan yön sosyo-ekonomik yöndür. Diğer yönler (A, C, D, ve E), bu programların içeriğinde önemli bir yer tutan faktörlerdir ve çocuğun okula geçiş sürecinde hazır olmasına yardımcı olacak becerileri kapsar.

#10. “Programlar ve sınıflar arasında ilerledikçe konuların daha detaylı bir hale gelmesi, fakat genel çerçevenin değişmeden öğrencilere sunulmasıdır.” cümlesinde anlatılan programların hangi ilkesidir?

Cevap : C) Sarmallık

#11. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinden ilkokula geçişte hazırbulunuşluk açısından değerlendirilebilecek temel becerilerden biri değildir?

Cevap : D) Çocuğun ödevlerini annesiyle yapması

A, B, C, ve E seçenekleri okul öncesinden ilkokula geçişte hazırbulunuşluk açısından değerlendirilebilecek temel becerilerle ilgilidir. Ancak çocuğun ödevlerini annesiyle yapması, öğrencinin bağımsızlık ve sorumluluk geliştirmesini engelleyebilir ve bu nedenle geçişte bir hazırbulunuşluk ölçütü olarak kabul edilmez.

#12. Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık çalışmalarında yapılabilecek zihinsel çalışmalar arasında yer almaz?

Cevap : B) Kendi duygularını tanıma çalışmaları

Zihinsel Çalışmalar:
-Dikkat ve hafıza becerileri
-Matematik becerileri (nesne sayma, rakam tanıma, artırma eksiltme yapma, renkleri tanıma)
-Bilimsel düşünme becerileri (gözlem yapma, problem çözme, neden sonuç ilişkisi kurma, tümevarım tümden gelimsel düşünme)

#13. Aşağıdaki erken okuryazarlık becerilerinden hangileri ulusal değerlendirme araçlarından biri olan “EROT” ile ölçülemez?

Cevap : E) Öyküyü anlama

#14. Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Keşfederek öğrenmeyi önemsemez.

Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özellikleri:
-Çocuk merkezlidir.
-Esnektir.
-Dengelidir.
-Oyun temellidir.
-Keşfederek öğrenme önceliklidir.
-Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır.
-Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eder.
-Temalar/ konular amaç değil araçtır.
-Öğrenme merkezleri önemlidir.
-Kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır.
-Aile eğitimi ve katılımı önemlidir.
-Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
-Özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer vermektedir.
-Rehberlik hizmetlerine önem vermektedir

#15. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun okula uyum sürecinde iş birliği yapılabilecek paydaşlardan biri değildir?

Cevap : C) Komşular

Çocuğun okula uyum sürecinde iş birliği yapabilecek en etkili paydaşlar genellikle veliler, okul yönetimi, diğer öğretmenler ve rehber öğretmenlerdir. Bu kişiler çocuğun eğitim sürecinde farklı roller üstlenir ve çocuğun uyum sağlamasında destek sağlar. Ancak, komşular bu süreçte doğrudan eğitimle ilgili bir paydaş olarak kabul edilmez.

#16. Aşağıdakilerden hangisi çocukta hazırbulunuşluğu etkileyen etmenlerden birisi olamaz?

Cevap : E) Öz düzenleyici etmenler

Hazırbulunuşluğu Etkileyen Etmenler:
-Biyolojik Etmenler
-Bilişsel Etmenler
-Çevresel Etmenler
-Duygusal Etmenler
-Öz Bakım Becerileri

#17. Aşağıdakilerden hangisi okula uyum sürecinde kaçınılması gereken davranışlar arasında yer almaz?

Cevap : E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları

Okula uyum sürecinde kaçınılması gereken davranışlar arasında yer almayan seçenek:
E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları
Diğer seçenekler (A, B, C, D) çocuğun okula uyum sürecini olumsuz etkileyebilecek davranışlar olarak kabul edilirken, aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları, çocuğun okula uyum sürecini olumlu bir şekilde etkileyen ve destekleyen bir davranıştır. Bu nedenle doğru cevap E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları’dır.

#18. Okula uyum programının temel ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : B) Öğretmenin merkez olması

Okula uyum programının temel ilkeleri:
-Çocuğu ve aileyi tanıma
-Çocuğu merkeze alma
-Paydaşlarla iş birliği yapma
-Okula uyum programını özümseme ve uygulama ve sürüdürme
-Okula uyum programını değerlendirme ve geliştirme

#19. Bebeğin doğumundan itibaren etrafı tanımasıyla ve yazı dilini öğrenmesiyle ifade etmeye başladığı, anaokuluna başlamasından önce kazanılan ve fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarıyla ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Okuryazarlık

#20. Okula uyum sürecinde çocuğun geçmesi gereken aşamalar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırada ve tam olarak verilmiştir?

Cevap : C) Hazırlık, yerleşme, bütünleşme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -3

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı Vize Deneme Sınavı

Ders : İlk Okula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -3

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı Vize Deneme Sınavı

Ders : İlk Okula Hazırlık

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

 

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -3

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı VVize Deneme Sınavı

Ders : İlk Okula Hazırlık

 

İlkokula Hazırlık

Ünite -3

Okula Uyum Programları

1- Okula uyum programlarının dayandığı ekolojik sistemler kuramı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ekzosistem
B) Koronosistem
C) Mezosistem
D) Mikrosistem
E) Atmosistem

Cevap : E) Atmosistem
NOT: Ekolojik sistemler kuramı, bireyin gelişimini ve davranışlarını anlamak için çeşitli etkileşim seviyelerini ele alır. Bu kavramlar arasında yer alanlardan atmosistem, ekolojik sistemler kuramı içinde özel bir kavram değildir. Diğer seçenekler (ekzosistem, koronosistem, mezosistem, mikrosistem) ise bu kuramın temel kavramlarıdır ve bireyin çevresel etkileşimlerini farklı düzeylerde değerlendirir.

2- Okula uyum programının temel ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Paydaşlarla iş birliği
B) Öğretmenin merkez olması
C) Okula uyum programını özümseme
D) Okula uyum programını değerlendirme
E) Çocuğu ve aileyi tanıma

Cevap : B) Öğretmenin merkez olması
NOT: Okula uyum programının temel ilkeleri:
-Çocuğu ve aileyi tanıma
-Çocuğu merkeze alma
-Paydaşlarla iş birliği yapma
-Okula uyum programını özümseme ve uygulama ve sürüdürme
-Okula uyum programını değerlendirme ve geliştirme

3- Okula uyum programında “çocuğu merkeze alma” sürecinde hazırlanacak etkinliklerde, öğretmenin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verecek nitelikte etkinlik hazırlaması beklenemez?

A) Bu etkinlikle sınıfımdaki her çocuğa yarar sağlamalı mıyım?
B) Bu etkinlikle hangi çocukların yarar sağlaması için özel çaba göstermeliyim?
C) Bu etkinlikle çocukların hangi gereksinimleri karşılanır?
D) Bu etkinlikle hangi çocuklar yarar sağlar?
E) Bu etkinlikle çocuklar için hangi yöntem-teknikleri seçsem daha yararlı olur?

Cevap : A) Bu etkinlikle sınıfımdaki her çocuğa yarar sağlamalı mıyım?
NOT: Bu soru, etkinliğin tüm sınıftaki her çocuğa yararlı olup olmadığına odaklanır ve çocuğu merkeze alma prensibine uygun bir şekilde bireysel fayda sağlanıp sağlanmadığına dair değil, genel sınıf faydasına odaklanır. Diğer seçenekler (B, C, D, E) ise etkinliklerin planlanması sürecinde çocuğun bireysel ihtiyaçları, gereksinimleri ve yararları üzerinde durmayı ve çocuğu merkeze almaya yönelik etkinlik hazırlamasını teşvik eden nitelikte soruları içermektedir. Bu sorular, çocukların fayda sağlaması ve gereksinimlerinin karşılanması üzerine odaklanır ve bu prensibi destekler. Bu nedenle, doğru cevap A) Bu etkinlikle sınıfımdaki her çocuğa yarar sağlamalı mıyım?’dır.

4- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun okula uyum sürecinde iş birliği yapılabilecek paydaşlardan biri değildir?

A) Veliler
B) Okul yönetimi
C) Komşular
D) Diğer öğretmenler
E) Rehber öğretmenler

Cevap : C) Komşular
NOT: Çocuğun okula uyum sürecinde iş birliği yapabilecek en etkili paydaşlar genellikle veliler, okul yönetimi, diğer öğretmenler ve rehber öğretmenlerdir. Bu kişiler çocuğun eğitim sürecinde farklı roller üstlenir ve çocuğun uyum sağlamasında destek sağlar. Ancak, komşular bu süreçte doğrudan eğitimle ilgili bir paydaş olarak kabul edilmez.

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, çocuğun okula uyumunda yer alan boyutlar bir arada ve doğru biçimde verilmiştir?

A) Hazır çocuk ve hazır okul
B) Hazır müdür, hazır çocuk, hazır aile
C) Hazır müdür ve hazır aile
D) Hazır aile, hazır çocuk, hazır okul
E) Hazır aile ve hazır çocuk

Cevap : D) Hazır aile, hazır çocuk, hazır okul

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, okula uyum sürecinde “hazır çocuk” kavramında çocuğun hazır hale gelmesi gereken gelişim alanlarından biri değildir?

A) Motor
B) Psikolojik
C) Sosyal- duyuşsal
D) Fiziksel
E) Bilişsel

Cevap : B) Psikolojik
NOT: Çocuk, motor gelişim, sosyal duyuşsal gelişim, fiziksel gelişim ve bilişsel gelişim alanlarında hazır hale geldiğinde, okula uyum sürecinde “hazır çocuk” olarak ifade edilebilir.

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okula hazır ailenin özellikleri arasında yer almaz?

A) Çocuğun özgüven kazanacağı ortamı yaratan
B) Çocuğun gelişim özelliklerini bilen
C) Eğitim kurumunun önemini bilen
D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran
E) Eğitim kurumuyla iş birliği kuran

Cevap : D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran
NOT: Okula hazır ailenin özellikleri arasında yer almayan seçenek:
D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran
Bu özellik, okula hazır ailenin genel özelliklerine uygun düşmemektedir. Aileler, çocukların karşılaşabileceği uyarıcılara karşı farkındalık oluşturarak çocuklarına rehberlik etmeli ancak bu uyarıcılara karşı aşırı korumacı bir tutum sergilemek yerine çocuğun bağımsızlığını ve özgüvenini desteklemelidir. Bu nedenle doğru cevap D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran’dır.

8- Okula uyum sürecinde çocuğun geçmesi gereken aşamalar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırada ve tam olarak verilmiştir?

A) Okul başlama, hazırlık, yerleşme
B) Okula başlama, yerleşme, bütünleşme
C) Hazırlık, yerleşme, bütünleşme
D) Hazırlık, bütünleşme, yerleşme
E) Hazırlık, okula başlama, bütünleşme

Cevap : C) Hazırlık, yerleşme, bütünleşme

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilkokul 1. sınıf uyum programı sonunda, öğrencilerin edinebileceği kazanımlar arasında yer alamaz?

A) Bölme ve çarpmayı öğrenir.
B) Hece ve kelimeleri öğrenir.
C) Kendisini ve ailesini tanır.
D) Doğayı, bitki ve hayvanları gözlemler.
E) Planlama yapabilir.

Cevap : A) Bölme ve çarpmayı öğrenir.
NOT: Her çocuğun bireysel öğrenme hızı farklıdır. Bu bağlamda MEB İlkokul 1. sınıf uyum programı sonunda öğrencilerin edinebileceği kazanımlar şu şekildedir (MEB, 2022):
-Hece, kelime ve kısa cümleleri uygun şekilde okur ve yazar.
-Rakamları tanır, toplama ve çıkarma işlemlerini sınıf seviyesinde yapar.
-Kendisini, ailesini ve yaşadığı yeri tanıtır.
-Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar. Yakın çevresindeki doğayı (bitkiler, hayvanlar, vb.) gözlemler

10- Aşağıdakilerden hangisi okula uyum sürecinde kaçınılması gereken davranışlar arasında yer almaz?

A) Ailenin çocukla sınıfa girmesi
B) Öğretmenden korkutulması
C) Okuldan sıkılıp sıkılmadığının sorgulanması
D) Okuldan vedalaşma sürecinin çok kısa tutulması
E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları

Cevap : E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları
NOT: Okula uyum sürecinde kaçınılması gereken davranışlar arasında yer almayan seçenek:
E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları
Diğer seçenekler (A, B, C, D) çocuğun okula uyum sürecini olumsuz etkileyebilecek davranışlar olarak kabul edilirken, aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları, çocuğun okula uyum sürecini olumlu bir şekilde etkileyen ve destekleyen bir davranıştır. Bu nedenle doğru cevap E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları’dır.

İlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Ünite -3

Okula Uyum Programları

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -3

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı Vize Deneme Sınavı

Ders : İlk Okula Hazırlık

Okula Uyum Programları

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı Ünite Soruları

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: